Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolotāju pieejamība vecāku dienā 18.10.2012

970 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skolotāju pieejamība vecāku dienā 18.10.2012

  1. 1. Vecāku diena - 18.10.2012.Klase Kl.audzinātāja Laiks Kabinets 5.a B.Rulle No plkst. 18.00 – 20.00 301.kabinets. (mūzika) 5.b R.Zaharova No plkst. 18.00 – 20.00 208.kabinets. (angļu valoda) 5.d L.Tuča No plkst. 18.00 – 20.00 309.kabinets. (solfedžo) 6.a G.Romanovska No plkst. 18.00 – 20.00 gunita.romanovska@r6vsk.lv (sociālās zinības) 6.b Z.Gržibovska No plkst. 18.00 – 20.00 211.kabinets. (vācu,angļu valoda) 6.d I.Egle No plkst. 18.00 – 20.00 206.kabinets. (latviešu valoda, literatūra) 7.a M.Puķīte No plkst. 18.00 – 20.00 501.kabinets. (vēsture) 7.b J.Griķe No plkst. 18.00 – 20.00 Mācību pārziņu kabinetā (latviešu valoda , literatūra) (212.kab.). 7.d G.Apsīte No plkst. 18.00 – 20.00 306.kabinets. (latviešu valoda, literatūra) 8.a I.Minkeviča No plkst. 18.00 – 20.00 401.kabinets. (matemātika) 8.b G.Zands No plkst. 18.00 – 20.00 205.kabinets. (latviešu valoda, literatūra) 8.d I.Timčenko No plkst. 18.00 – 20.00 202.kabinets. (vācu valoda, angļu valoda) 9.a I.Majore No plkst. 18.00 – 20.00 405.kabinets. (vācu valoda, angļu valoda) 9.b I.Dunke No plkst. 18.00 – 20.00 303.kabinets. (matemātika, ekonomika) 9.d I.Orupe No plkst. 18.00 – 20.00 Sociālā pedagoga kabinets (sociālais pedagogs) (209.kab.).10.a A.Ciematniece No plkst. 18.00 – 20.00 304.kabinets. (ģeogrāfija)10.b I.Kušķe No plkst. 18.00 – 20.00 305.kabinets. (latviešu valoda, literatūra)11.a L.Āboltiņa No plkst. 18.00 – 20.00 Mācību pārziņu kabinetā (latviešu valoda, literatūra) (212.kab.).11.b M.Libauere No plkst. 18.30 – 19.00 102.kabinets. vecāku sapulce.
  2. 2. Vecāku diena - 18.10.2012. (matemātika) Visā pārējā laikā individuālās sarunas ar vecākiem 11.c D.Medne No plkst. 18.00 – 20.00 404.kabinets. (fizika, dabaszinības) (fizikas laboratorija) 12.a I.Jansone No plkst. 18.00 – 18.30 307.kabinets. (ķīmija, bioloģija) vecāku sapulce. 18.30 - 20.00 – individuālās sarunas ar vecākiem 12.b V.Loja No plkst. 18.00 – 20.00 308.kabinets. (vēsture, politika un tiesības) 12.d S.Dambiniece No plkst. 18.00 – 18.30 207.kabinets (latviešu valoda, literatūra) vecāku sapulce. 18.30 - 20.00 – individuālās sarunas ar vecākiem Mājturība un V.Kalniņa No plkst. 18.00 – 20.00 310.kabinets. tehnoloģijas (meitenes). Mājturība un H.Fedotovskis No plkst. 19.00 – 20.00 101.kabinets.tehnoloģijas(zēni). Mājturība un U.Pallo No plkst. 18.00 – 19.00 101.kabinets.tehnoloģijas(zēni). Matemātika. S.Vilne No plkst. 18.00 – 20.00 201.kabinets Solfedžo I.Godiņa No plkst. 18.00 – 19.00 309.kabinets. No plkst. 19.00 – 20.00 301.kabinets. Solfedžo N.Zamišļajeva No plkst. 18.00 – 19.00 309.kabinets. No plkst. 19.00 – 20.00 301.kabinets. Mūzika Ā.Šķepasts No plkst. 18.00 – 20.00 309.kabinets.Vācu, angļu valoda I.Erne No plkst. 18.00 – 20.00 203.kabinets Krievu valoda G.Paškova No plkst. 18.00 – 20.00 302.kabinets. Krievu valoda D.Rozentāle No plkst. 18.00 – 20.00 104.kabinets. Matemātika, A.Bērziņa No plkst. 18.00 – 20.00 401.kabinets. informātika. Informātika. K.Kincis No plkst. 18.00 – 20.00 402.kabinets. Matemātika. B.Zupane No plkst. 18.00 – 20.00 201.kabinets Sports I.Ermansone No plkst. 18.00 – 20.00 Sporta zāle. Sports I.Vēzīte No plkst. 18.00 – 20.00 Sporta zāle. Sports D.Krepša Skolotāju satikt daina.krepsa@r6vsk.lv nevarēs. Sociālās zinības L.Kalme No plkst. 18.00 – 19.00 Mazā sporta zāle
  3. 3. Vecāku diena - 18.10.2012. Vēsture D.Celma No plkst. 18.00 – 20.00 Mazā sporta zālePsiholoģija,psihologs S.Kēviča No plkst. 18.00 – 20.00 Sociālā pedagoga kabinets (209.kab.). Krievu valoda I.Pučkova No plkst. 18.00 – 20.00 502.kabinets. Ķīmija,dabaszinības B.Brūvere No plkst. 18.00 – 20.00 407.kabinets.Bioloģija,dabaszinības I.Mūsiņa No plkst. 18.00 – 20.00 408.kabinets. Sports I.Saulīte No plkst. 18.00 – 20.00 Sporta zāle. Fizika V.Lūsis No plkst. 18.00 – 20.00 403.kabinets. Matemātika A.Jansone No plkst. 18.00 – 20.00 401.kabinets. Matemātika G.Rjabova No plkst. 18.00 – 20.00 204.kabinets. Matemātika M.Pinka No plkst. 18.00 – 20.00 204.kabinets. Vēsture J.Čakstiņš No plkst. 18.00 – 20.00 308.kabinets. Vizuālā māksla I.Kriķe No plkst. 18.00 – 20.00 206.kabinets

×