Rīgas 6. vidusskolas prezentācija

16,922 views

Published on

Oficiālā skolas prezentācija.
Atjaunota 2016. gada aprīlī

Autoru kolektīvs
Galvenā redaktore: Laila Āboltiņa
Prezentāciju veidoja: Kalvis Kincis

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,516
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rīgas 6. vidusskolas prezentācija

 1. 1. Rīgas 6. vidusskola Rīgā,2016.gada aprīlī
 2. 2. Skolas misija Mūsu absolventi ir radošas garīgi, emocionāli un fiziski attīstītas personības, kuras spēj realizēt savus personiskos mērķus un atbildīgi iesaistās visas sabiedrības dzīves uzlabošanā.
 3. 3. Skolas vīzija Mūsu Skola būs vieta, kur strādās aizrautīgi, radoši, talantīgi un kvalificēti skolotāji, kuri jauniešos atraisīs radošumu un attīstīs personīgo izcilību kādā jomā.
 4. 4. Vispārējs raksturojums
 5. 5. Skolas vēsture ● 1920. gadā dibināta Pirmā Rīgas Valsts ģimnāzija ● 30-to gadu beigās tā sadalīta 1. un 3. ģimnāzijās, kuras atkal apvienojot 1940. gadā pirmo reizi parādās 6. Rīgas pilsētas vidusskolas nosaukums ● Pirmie vadītāji un mācībspēki –Arnolds Spekke Arturs Lesnieks, Jūlijs Madernieks, Jānis Endzelīns, Kārlis Straubergs
 6. 6. Skolas ēkas laika gaitā
 7. 7. Skolas atrašanās vietas ● Līdz 1951. gadam bieži mainījušās skolas adreses – Kronvalda bulvārī 1, Kr. Valdemāra ielā 1c, Jēkaba kazarmās, Gaiziņa ielā, Raiņa bulvārī 29, Kr. Valdemāra 2, Tallinas 57 ● 1951. gada 1. septembrī toreizējā Suvorova ielā 102 atklāta Alfrēda Pūpola projektētā tagadējā skolas ēka ● Pieaugot skolēnu skaitam, ēka kļuva par šauru un ilgu laiku mācības notika divās maiņās. Kopš 1992. gada sākumskola mācās atsevišķā ēkā, kas tagad atrodas Matīsa ielā 37/39.
 8. 8. Skolas atrašanās vietas
 9. 9. Izglītības programmas ● Pamatizglītības programma, kods 21011111 ● Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programma, kods 21014111 mūzika ● Vispārējā vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods 31012011 ● Vispārējā vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011 ● Vispārējā vidējās vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 Vidējās izglītības programmām beztermiņa licence, pamatizglītības līdz 2018. gadam
 10. 10. Skolēnu skaits 432 181 189 118 1.- 4. klases 5. - 6. klases 7. - 9. klases 10. - 12. klases 2016. gada janvārī – 920 Skolēnu skaita sadalījums pēc klašu grupām 190 612 42 60Eksaktā programma Humanitārā programma Pamatizglītība mūzika Pamatizglītība Skolēnu skaita sadalījums pēc izglītības programmām 26 Vispārizglītojošā programma
 11. 11. Skolēnu skaita izmaiņas (dati uz mācību gada 1. septembri) 2008./09. 2009./10. 2010./11. 2011./12. 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. 836 849 826 888 874 897 903 938 Kopējais skaits 2008./09. 2009./10. 2010./11. 2011./12. 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. 0 50 100 150 200 250 72 72 82 105 108 122 113 118 208 203 199 209 177 148 126 121 Pirmklasnieki Vidusskolēni
 12. 12. Pedagoģiskais personāls 2009./10. 2010./11. 2011./12. 2012./13. 2013./14. 2014./15 2015./16. 89 95 106 107 104 124 127 Pedagogu skaits 2009./10. 2010./11. 2011./12. 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. 9 10 17 23 15 13 17 47 48 51 51 54 74 63 33 37 38 33 35 37 47 30 gadi un jaunāki 31-49 gadi 50 gadi un vecāki
 13. 13. Atbalsta personāls ● Skolā strādā divas medmāsas, sociālais pedagogs, 2 psihologi, logopēds. ● Palīdz risināt sāpīgākās sociālās un psiholoģiskās problēmas ● Palīdzība bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, emocionālas un fiziskas vardarbības ierobežošana ● Sadarbība ar atbildīgajām pašvaldības institūcijām
 14. 14. Tehniskais personāls ● Telpu un teritorijas uzkopšana un uzraudzība ● Telpaugu kopšana koplietošanas telpās ● Mēbeļu, noformējuma elementu izgatavošana, komplektēšana ● Elektroinstalācijas un citu kabeļu komunikāciju plānošana, veidošana, uzturēšana ● Plānotie un neplānotie remonta darbi
 15. 15. Iepriekšējos gados paveiktais (1) ● Mācību saturs: – pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības jauno valsts standartu ieviešana, – standartu maiņas dēļ nepieciešamo grozījumu veikšana izglītības programmās,to saskaņošana un realizācija, – vairāku vidusskolas mācību priekšmetu standartu izstrāde (harmonija,polifonija,instrumenta spēle,solfedžo),saskaņošana VISC un ieviešana.
 16. 16. Iepriekšējos gados paveiktais (2) ● Mācīšana un mācīšanās – 90% skolas darba telpu uzstādīti un darba procesā tiek lietoti datori ar interneta pieslēgumu, – Skolotāji regulāri pilnveido savu digitālo pratību kursos, semināros,apmeklējot atbilstošas atklātās stundas un meistarklases, – Skolēni katru gadu ar panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs,dažādos konkursos,festivālos,skatēs,skolēnu zinātniskajās konferencēs, – Skolas muzikālie kolektīvi ar izciliem panākumiem startē XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
 17. 17. Iepriekšējos gados paveiktais (3) ● Atbalsts skolēniem – Skolas bibliotēka ne tikai veic savu pamatfunkciju,bet arī veicina skolēnu lasītprasmes pilnveidi. – Efektīvi strādā skolas atbalsta personāls. ● Skolas resursi – Ievērojami palielināts dažādu IT vienību skaits. – Ierīkoti četri moderni un labi aprīkoti dabaszinību kabineti. – Pieci kabineti ERAF projekta ietvaros aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm. – Skolā darbojas moderna Samsung planšetu klase.
 18. 18. Iepriekšējos gados paveiktais (4) ● Skolas vide – Sakārtota skolas sporta bāze -renovēta sporta zāle,renovēti un izveidoti jauni sporta stadioni. – Skolai ir mūsdienīga un labi aprīkota aktu zāle. – Blakus futbola laukumam ierīkota estētiski pievilcīga zaļā zona jeb atpūtas zona ar rozēm un košumkrūmiem. – Sakārtota,estētiski pievilcīga un skolēniem droša ir renovētā sākumskolas filiāles ēka un tai pieguļošā teritorija.
 19. 19. Interešu izglītība
 20. 20. Mūzikas novirziens ● Izveidots 1969./70. mācību gadā, pirmie vadošie pedagogi – Alvīne Gruntmane, Skaidrīte Apine, Jānis Sprancmanis ● Šobrīd skolā darbojas 11 kori, 3 vokālie ansambļi, 7 orķestri
 21. 21. Koru un ansambļu muzicēšana ● Vidusskolas ansamblis, 5.- 9. klašu koris – regulāri valsts līmeņa konkursu laureāti ● Senāko spozmi atgūst jauktais un zēnu kori ● Koru muzicēšana visās sakumskolas un vispārizglītojošās klasēs
 22. 22. Orķestru muzicēšana ● Pūtēju orķestris – Latvijas skolu orķestru flagmanis pēdējos 30 gadus ● Augstākie instrumentālās mūzikas meistarības apliecinājumi – bigbends un simfoniskais orķestris
 23. 23. Interešu izglītība ● Sports – vingrošana, aerobika, sporta spēles ● Tautas un mūsdienu dejas ● Zīmēšana un gleznošana ● Vidusskolas teātris “Skatuves kods”
 24. 24. Metodiskās apvienības
 25. 25. Skolas metodiskā tēma Vispārējās vidējās izglītības modernizētā satura ieviešana
 26. 26. Metodiskās apvienības ● Klašu audzinātāju ● Svešvalodu ● Latviešu valodas un literatūras ● Dabaszinību ● Vēstures un sabiedrisko zinību ● Matemātikas un informātikas ● Mūzikas ● Estētiskā cikla ● Sporta ● Sākumskolas
 27. 27. Dabaszinību MA ● Skolotāji – ESF projektu dalībnieki ● Labi panākumi mācību olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs, citos tematiskos pasākumos. ● Ik gadu izvirzīti skolēni valsts olimpiādēm un zinātnisko darbu konferencēm ● Regulāras mācību ekskursijas uz rūpniecības uzņēmumiem, augstskolu fakultātēm un institūtiem
 28. 28. Dabaszinību MA
 29. 29. Matemātikas un informātikas MA ● Līdz ar jaunā vidējās izglītības standarta ieviešanu, pilnveidojas IKT lietošana matemātikas apguvē ● Radoši un mākslinieciski darbi arī matemātikā un informātikā ● Linux datorklase ● E-mācību vides Moodle izmantošana
 30. 30. Matemātikas un informātikas MA
 31. 31. Latviešu valodas un literatūras MA ● Ik gadu labi panākumi mācību olimpiādēs ● Skolas skatuves runas konkurss septembrī, tā noslēguma pasākumus apciemo aktieri un dzejnieki. Skolēni piedalījušies skatuves runas konkursā “Rīgas zvirbulis”,“Tu esi Latvija”
 32. 32. Svešvalodu metodiskā apvienība ● Skolēniem augsta ieinteresētība gan mācību stundu, gan ārpusstundu pasākumos – angļu valodu kā sev svarīgu priekšmetu norādījuši lielākā daļā vidusskolēnu ● Labi panākumi skolas un ārpusskolas publiskās runas konkursos ● Skolotāji izstrādā un publicē savus materiālus un skolēnu darbus globālajā tīmeklī un Moodle serverī
 33. 33. Svešvalodu metodiskā apvienība
 34. 34. Vēstures un sabiedrisko zinību MA ● Kvalificēti skolotāji – ārštata metodiķi, CE vēsturē labotāji ● Skolēnu dalība ne vien olimpiādēs, bet arī Aizsardzības Ministrijas, Rīgas Domes, Valsts Prezidenta kancelejas, Okupācijas muzeja konkursos ● Dalība starptautiskajā projektā EUROSCOLA ● Novembrī gan līdzdalība valsts svētku pasākumos, gan kulturāli izglītojošā, vienlaikus izklaidējošā Vēstures pēcpusdienā
 35. 35. Vēstures un sabiedrisko zinību MA
 36. 36. Sporta MA ● Papildus sporta nodarbības, sacensības (ap 30 gadā), organizētas peldēšanas nodarbības 2. un 10. klasēm ● Skolēni tiesā priekšpilsētas sporta sacensības futbolā, florbolā ● Populārākās sacensības dažādās klašu grupās: basketbols, florbols, vieglatlētika, tautas bumba, stafetes, futbols. ● Ceļojošais kauss “Sportiskākā klase” ● Dalība Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē, LOK rīkotājā Olimpiskajā dienā
 37. 37. Sporta MA
 38. 38. Estētiskā cikla MA ● Skolēnu zīmējumu izstādes ikdienā lielā daļā skolas publisko telpu ● Tematiskas zīmējumu un rokdarbu izstādes pirms lielajiem skolas pasākumiem ● Skolēni piedalās priekšpilsētas un pilsētas olimpiādēs, izstādēs
 39. 39. Sākumskolas MA ● 12 klases – 3 vispārizglītojošā virziena, 9 mūzikas novirziena ● Īpašie pasākumi – daiļrunātāju konkurss, Ābeču svētki, teātra diena, popiela, daudzveidīgas sporta sacensības ● Latvijas Valsts mežu Mammadaba vēstniecība 2012./2013. mācību gadā ● Dalība starptautiskajā COMENIUS projektā
 40. 40. Sākumskolas MA
 41. 41. Mūzikas MA ● Vairāk kā 10 pēdējos gadus ikgadēji atvērtas pa divām mūzikas novirziena klasēm ● Koru un citas kolektīvās muzicēšanas prasmes jau kopš 1. klases ● Sagatavota speciāla klase kora nodarbībām ● Dalība valsts (1. vieta) un starptautiskajā mūzikas olimpiādē (3. vieta)
 42. 42. Mūzikas MA ● Visi mūzikas kolektīvi sniedz augstvērtīgus priekšnesumus: – Skolas svinīgajos pasākumos un koncertos – Savas mūzikas nozares skatēs un konkursos – Valsts nozīmes pasākumos –Dziesmu svētkos,4.maijā pie Brīvības pieminekļa,piemiņas dienās – Koncerti un sadarbība ar mūzikas skolām ● Pedagogi izstrādājuši nozīmīgus metodiskos materiālus
 43. 43. Mūzikas MA
 44. 44. Skolēnu sasniegumi
 45. 45. Mācību olimpiādes Mācību olimpiāžu rezultātu īpatsvara salīdzinājums 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. 2 3 2 4 12 9 12 9 14 11 8 11 9 16 8 13 1. vietas 2. vietas 3. vietas Atzinības
 46. 46. Zinātniski pētnieciskā darbība ● Obligāta visiem 10. un 11. klašu skolēniem ● Skolas metodisks atbalsts darba sagatavošanā un noformēšanā ● 2015./16. m.g. 3 atzinības Rīgas pilsētas konferencē ● 2014./15. m.g. 1 atzinība, 2 otrās vietas un viena pirmā vieta Rīgā un Latvijas konferencē – viena otrā vieta
 47. 47. Pēc vidusskolas ● 90 – 95% izvēlās studijas kādā augstākā mācību iestādē ● Iecienītākās augstākās izglītības iestādes – Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte ● Neliels daudzums (4 – 7%) studē ārzemēs – Dānija, Lielbritānija, Meksika, Nīderlande
 48. 48. Tradīcijas
 49. 49. Koncerti ● Ik gadu sagatavotas vismaz 10 dažādas koncertu programmas, ko atskaņo Skolotāju dienā, tuvojoties 18. novembrim, Ziemassvētkos, godinot olimpiāžu uzvarētājus, Māmiņu dienā un citos pasākumos ● Senākās muzikālās tradīcijas – 18. novembra un Ziemassvētku koncerti, kuri arī visapmeklētākie ● Īpašs notikums – mūzikas novirziena 9. klašu beigšanas eksāmens solistiem ar orķestri
 50. 50. Koncerti
 51. 51. Tradīcijas ● Zinību diena ● 10. klašu iesvētības ● Skatuves runas konkurss ● Ziemassvētku un Valentīndienas balles ● Mācību priekšmetu mēneši ● Skolēnu zinātniskā konference ● Žetona vakars ● Pēdējais zvans
 52. 52. Paldies par uzmanību!

×