Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ministra apsveikums absolventiem

1,673 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ministra apsveikums absolventiem

  1. 1. LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA VAĻŅU IE LA 2 , R ĪGA, LV 1 050 , LATV IJ A • TĀLR UN IS 67 226 209 • FAKSS 6 72 239 05 2012. gada absolventi!Sirsnīgi sveicot skolēnus, audzēkņus, studentus un viņu pedagogus, vispirmsvēlos pateikties par katra ieguldījumu. Ieguldījums izglītībā nav tikaipersonisks ieguldījums, tas ir kas vairāk – Latvijas valsts ilgtspējasstiprināšanas un konkurētspējas veicināšanas virzītājs.Aicinu ikvienu skatīties plašāk un sekmēt izpratni par izglītības valstiskonozīmi. Izglītība ir priekšnoteikums veiksmīgai un labklājīgai valstij.Katram no Jums ir noslēdzies kāds posms izglītībā, un tas prasījis ne mazumspūļu. Taču aicinu uzlūkot grūtības kā jaunas iespējas un izprast, ka saņemtaisizglītības dokuments nebūt nav galvenais ieguvums – daudz vērtīgākas irzināšanas, prasmes un pieredze, kas ir Jūsu personības neatņemamsieguvums.Aicinu neapstāties un sevī stiprināt iniciatīvas garu. Mēs visi kopā – un lielāmērā tieši jūs – veidojam šo valsti. Mums jābūt iniciatīvas bagātiem,radošiem, drosmīgiem un uzņēmīgiem savos lēmumos, lai profesionālajā,pilsoniskajā un personiskajā gājumā radītu vērtības.Ticu, ka katrs sasniegums ir iespējams, pateicoties ieguldītajam darbam unarī apkārtējo atbalstam. Tāpēc saku paldies pedagogiem, ģimenei undraugiem, kuri uzmundrinājuši, iedrošinājuši un atbalstījuši, lai izlaidumadienā visi būtu gandarīti par rezultātu un skolas laika pieredzi.Apsveicu ar sasniegto, vēlu prieka pilnu izlaiduma dienu un aizraujošas unsekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!izglītības un zinātnes ministrs Roberts ĶīlisRīgā, 2012.gada jūnijā

×