Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karjerjas nedēļa 2013 Rīgas 6. vidusskolā

2,096 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Karjerjas nedēļa 2013 Rīgas 6. vidusskolā

  1. 1. KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2013.gada 7.-11.oktobris Karjeras nedēļas tēmas: iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem:  izzināt savas karjeras iespējas un  izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,  veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties,  popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītības, karjeras konsultēšana www.facebook.com/Karjerasnedela http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela PROGRAMMA RĪGAS 6. VIDUSSKOLĀ Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Kam? Mērķa auditorija Par ko? Pasākuma īsa anotācija Kontaktpersona? Pirmdiena, 7.oktobris 07.10.2013. Interaktīva nodarbība Sākumskolā Matīsa ielā un 4.klasēs A. Čaka ielā Sākumskolas skolēniem „Manas intereses, dotumi, spējas” Ko es protu? Mani pienākumi mājās, kāpēc nepieciešams tos pildīt? Manas pozitīvās un negatīvās īpašības. Sākumskolas skolotāji, Mairita Libauere 07.10.2013. Tikšanās ar SIA „Veselības centrs 4” filiāļu vadītāju Zani Rēvaldi. 303.kab ( 307.kab) 11.-12. klašu pārstāvjiem Iepazīšanās ar Veselības centra 4 darbu; ar speciālistu, kuri strādā Baltijas Vēnu klīnikā, darbu , ar Estētiskās un dernatoloģijas centra speciālistu darbu. Inga Dunke 07.10.2013. Tikšanās ar Pašvaldības policijas pārstāvjiem, kriminālpolicijas pārstāvjiem. Skolas zālē 5.-8. klašu skolēniem Iepazīties ar policista darbu, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām; atbildību par nodarījumiem Inga Dunke Ilze Orupe
  2. 2. 07.10.2013. Tikšanās ar „Vides Faktu” žurnālisti Daigu Skrīveri. 306. kab. ( 4. un 5. stunda) 6.a klases skolēni un 6.b interesentu grupa Iepazīšanas ar žurnālista darbu un raidījumu veidošanas aizkulisēm. Gunta Apsīte 07.10.2013. Mācību ekskursija uz Latvijas Radio Latvijas Radio plkst 13:00 7.-12. klašu interesentu grupa Iepazīšanās ar Latvijas Radio darbību un tajā strādājošajiem profesionāļiem. Inga Dunke Otrdiena, 8.oktobris 08.10.2013. Tikšanās ar skolas psiholiģi A. Rožlapu. 102. kab. 9.a klases skolēniem Par personības lomu karjeras izvēlē Inese Minkeviča 08.10.2013. Audzināšanas stunda 204.kab. 7.b klases skolēniem Skolēnu spēju izpēte. Gunita Romanovska 08.10.2013. Audzināšanas stunda 205.kab. 7.d klases skolēniem Par profesijas izvēles nosacījumiem. Inga Egle 08.10.2013. Audzināšannas stunda 303. kab. 12.b klases skolēniem „Izzini sevi”- spēju noteikšana. Mairita Libauere 08.10.2013. Audzināšanas stunda 309.kab. 6.d klases skolēniem Vecāku tikšanās ar skolēniem un stāstījums par savām profesijām. Lauma Tuča 08.10.2013. Audzināšanas stunda-tikšanās ar I. Sēbriņu. 403. kab. 12.c klases skolēniem Iepazīšanās ar studentu, kam ir divu studiju programmu apguves pieredze. Diāna Medne 08.10.2013. Audzināšanas stunda 210.kab. 8.b klases skolēniem Karjeras izpētes tests un praktiskā nodarbība ar drāmas terapijas elmentiem. Jogita Griķe 08.10.2013. Audzināšanas stunda 307.kab. 10.a klases skolēniem Padomi veiksmīgai karjeras izveidei Ieva Jansone 08.10.2013. Audzināšanas stunda 203. kab. 6.b klases skolēniem Kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas manai sapņu profesijai. Ruta Zaharova 08.10.2013. Audzināšanas stunda 301.kab 6.a klases skolēniem Tikšanās ar klases skolēnu vecākiem, kuri iepazīstina ar savu darbu/profesiju un tam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Baiba Rulle 08.10.2013. Audzināšanas stunda 203.kab. 12.a klases skolēniem Izglītības iespējas- tavs maršruts ceļā uz profesiju.( skolēnu veidotas prezentācijas) Laila Āboltiņa 08.10.2013. Audzināšanas stunda 501. kab. 8.a klses skolēniem Mūsu vecāku profesijas.(skolēnu veidotas prezentācijas un filmiņas) Māra Puķīte 08.10.2013. Interaktīva nodarbība sākumskolā Matīsa ielā un 4.klasēs A. Čaka ielā sākumskolas skolēniem „Par ko es vēlos kļūt?” Kas patīk šia profesijā? Kādas prasmes nepieciešamas? Kādi mācību priekšmeti labi jāpgūst? Kādas īpašības nepieciešamas? Sākumskolas skolotāji un Mairita Libauere 08.10.2013. Audzināšanas stunda 207. kab. 10.b klases skolēniem Kādi profesiju tipi man piemēroti? Sandra Dambiniece
  3. 3. 08.10.2013. Audzināšanas stunda 201. kab 7.a klases skolēniem Skolēnu spēju izpēte; piemērotības noteikšana dažādām profesijām.. Saiva Vilne 08.10.2013. Mācību ekskursija AC „Naudas pasaule” 7.a klases skolēniem Iepazīšanās ar AC ekspozīciju un centra darbinieku darba ikdienu Saiva Vilne 08.10.2013. Mācību ekskursija uz Augstāko Tiesu Augstākā Tiesa 11.a, 11.b klašu skolēniem Iepažišanās ar Augstākās Tiesas darbu un profesionāļiem, kas tajā strādā. Aija Ciematniece Ingrīda Kušķe 08.10.2013. Audzināšanās stunda 303. kab. 5.a klases skolēniem Savu spēju noteikšana. Piemērotība izvēlētajai profesijai. Inga Dunke 08.10.2013. Audzināšanas stunda 308.ksb 10.c klases skolēniem "Manas spējas, to atbilstība nākotnes profesijai". Veneranda Loja 08.10.2013. Mācību ekskursija uz Rīgas lidostu Plkst. 13:00 Rīgas lidostā 7.- 9. klašu interesentiem Iepazīšanās ar lidostu un tās darbinieku pienākumiem. Lidostā nepieciešamo profesiju iepazīšana un tām vajadzīgo prasmju noskaidrošana. Inga Dunke 08.10.2013. Audzināšanas stunda 405.kab 5.d klases skolēniem Tikšanās ar kompjūteru speciālistu K.Kalpiņu. Inese Majore 08.10.2013. Tikšanās ar fotogrāfu J. Markovski. 303.kab. ( 5.stunda) 5.a klases skolēniem Iepazīšanās ar fotogrāfa darbu un fotosesija Ziedoņdārzā Inga Dunke 08.10.2013. Mācību ekskursija plkst. 13:00 Unibankas galvenā ēka 5.d klases skolēniem Iepazīšanas ar Unibankas ēķu un to speciālistu darbu, kuri strādā šajā bankā Inese Majore 08.10.2013. Mācību ekskursija AS „Dzintars” 10.-12.klašu skolēnu interesentu grupai Iepazīšanās ar rūpnīcas darbu, tehnoloģisko procesu un dažādu profesiju speciālistiem, kuri strādā šai uzņēmumā. Brigita Brūvere 08.10.2013 Izstāde „Mūsu skolas absolventi- dažādu profesiju pārstāvji” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 7.-12. klašu skolēni Izstāde par Rīgas 6. vidusskolas absolventiem- dažādu profesiju pārstāvjiem. Māra Puķīte Māris Visendorfs Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa Inga Dunke 08.10.2013. Izstāde „Mana nākotnes profesija” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 4.-6. klašu skolēni Izstāde par skolēnu nākotnes profesijām , tām vajadzīgajām prasmēm un spējām, izglītību. Inga Dunke 4.-6. klašu audzinātāji Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa Trešdiena, 9.oktobris 09.10.2013. Mācību ekskursija Latvijas Radio 9.a klases Iepazīšanās ar radio žurnālista darbu un Inese Minkeviča
  4. 4. skolēniem radio darbību. 09.10.2013. Mācību ekskursija Dailes teātris vai Rīgas jaunais teātris 9.d klases skolēniem Iepazīšanās ar teātra darbinieku ikdienu un tikšanās dažādu profesiju pārstāvjiem , kuri strādā teātrī. Ieva Tmčenko 09.10.2013. plkst. 13:00 Mācību ekskursija ( plkst. 13:00) RPP Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvalde 8.b klases skolēniem Iepazīšanās ar RPP Operatīvās vadības un drošības pārvaldes darbinieku ikdienu un Rīgas Domes darbinieku ikdienu un nepieciešamajām darba prasmēm Jogita Griķe 09.10.2013. Plkst. 14:00 Mācību ekskursija Kosmetoloģijas kabinets 6.d klases skolēniem Iepazīšanās ar kosmetologa profesiju un kosmētikas salona darbību. Lauma Tuča 09.10.2013. Tikšanās ar hokejistu Māri Bičevski Sporta zāle 9.-12.klašu skolēniem; 5.-8. klašu skolēniem Iepazīšanās ar hokejista profesiju . Inga Ermansone 09.10.2013. Tikšanās ar psiholoģijas programmas studentu K.Orupu 303. kab. (5. stundas laikā) 5.a un 5.c klases skolēniem Kas ir psihologs? Kam vajadzīgs psihologa darbs? Ilze Orupe Inga Dunke 09.10.2013. Tikšanās ar mobilo aplikāciju un spēļu izstrādātāju mg.sc.ing. E.Strazdiņu Skolas zālē ( 6. stunda) 9.- 12. klašu skolēniem Iepazīšanās ar mobilo aplikāciju un spēļu izstrādātāja profesiju; ar IT iespējām mūsdienās. Inga Dunke 09.10.2013. Interaktīva nodarbība Sākumskolā Matīsa ielā un 4.klasēs A. Čaka ielā Sākumskolas skolēniem „Profesiju daudzveidība skolē un pilsētā” Darba un profesijas jēdziena atšķirība. Kādas profesijas es zinu? Kādas prasmes vajadzīgas štrādājot šajās profesijās> Sākumskolas skolotāji un Mairita Libauere 09.10.2013 Izstāde „Mūsu skolas absolventi- dažādu profesiju pārstāvji” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 7.-12. klašu skolēni Izstāde par Rīgas 6. vidusskolas absolventiem- dažādu profesiju pārstāvjiem. Māra Puķīte Māris Visendorfs Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa Inga Dunke 09.10.2013. Izstāde „Mana nākotnes profesija” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 4.-6. klašu skolēni Izstāde par skolēnu nākotnes profesijām , tām vajadzīgajām prasmēm un spējām, izglītību. Inga Dunke 4.-6. klašu audzinātāji Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa
  5. 5. 09.10.2013. Mācību ekskursija uz Valmieras stiklaškiedras rūpnīcu Valmieras stiklašķiedras rūpnīca 11.a, 11.b klases skolēni Iepazīšanās ar rūpnīcu, tehnoloģisko procesu un dažādu profesiju speciālistiem, kuri strādā šai rūpnīcā Brigita Brūvere Ceturtdiena, 10.oktobris 10.10.2013. Audzināšanas stunda 102. kab. 9.a klases skolēniem Par karjeras plānošanu. Inese Minkeviča 10.10.2013. Mācību ekskursija AC „Naudas pasaule” 12.b klases skolēniem Iepazīšanās ar AC ekspozīciju un centra darbinieku darba ikdienu Mairita Libauere 10.10.2013. Tikšanās ar skolas psiholiģi A. Rožlapu. 204. kab. 9.d klases skolēniem Par personības lomu karjeras izvēlē Ieva Timčenko 10.10.2013. Plkst. 9:00 Mācību ekskursija ( plkst. 9:00) Valsts policijas RRP Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas Kinologu nodaļa un VP Kriminalistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Odoroģisko ekspertīžu nodaļa. 8.d klases skolēniem Iepazīšanās ar nodaļu darbu un prasmēm, kas nepieciešamas, lai strādatu šajās profesijās. Jogita Griķe 10.10.2013. Interaktīva nodarbība Sākumskolā Matīsa ielā un 4.klasēs A. Čaka ielā Sākumskolas skolēni „Manas dzimtas amati” Profesijas apraksts-anketa. Ko? Kā? Cik ilgi? Citu viedoklis par šo profesiju. Kas sniedz gandarījumu šajā darbā/profesijā? Sākumskolas skolotāji un Mairita Libauere 10.10.2013. Nodarbība ar skolas psiholoģi A. Rožlapu. 305. kab. 11.a un 11.b klašu skolēni Savu spēju un prasmju noeteikšana, izmantojot drāmas terapijas elementus. Ingrīda Kušķe Aija Ciematniece 10.10.2013. Izstāde 304., 305. kab. 11.a, 11.b klašu skolēni Skolēnu darba grupu izstāde par tematu „Neparastās profesijas”. Ingrīda Kušķe Aija Ciematniece 10.10.2013. Mācību ekskursija uz Latvijas Saeimu plkst. 9:00 LR Saeima 12.c klases skolēni un 12.c klases skolēnu grupa Iepazīšanās ar Saeimas darbu, telpām, dalība interaktīvajā projektā. Inga Dunke Diāna Medne 10.10.2013. Mācību ekskursija uz „Dienas medijiem” plkst. 13:30 „Dienasmediju” telpas Mūkusalas ielā 10.-11. klašu skolēnu interesentu grupa. Iepazīšanās ar AS darbu un profesionāļiem. Inga Dunke 10.10.2013 Izstāde „Mūsu skolas absolventi- dažādu profesiju pārstāvji” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 7.-12. klašu skolēni Izstāde par Rīgas 6. vidusskolas absolventiem- dažādu profesiju pārstāvjiem. Māra Puķīte Māris Visendorfs Ingrīda Kriķe
  6. 6. Kalvis Kincis Anna Bērziņa Inga Dunke 10.10.2013. Izstāde „Mana nākotnes profesija” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 4.-6. klašu skolēni Izstāde par skolēnu nākotnes profesijām , tām vajadzīgajām prasmēm un spējām, izglītību. Inga Dunke 4.-6. klašu audzinātāji Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa Piektdiena, 11.oktobris 11.10.2013. 4. st. Tikšanās ar Latvijas Mūzikas Akadēmijas studentiem un pasniedzējiem Skolas aktu zāle 7.a, 7.d 8.a, 8.d 9.a, 9.d. klašu skolēniem Iepazīšanās ar LMA studiju programmām, studentu dzīvi, vajadzīgajām prasmēm; koncerta noklausīšanās. Inta Godiņa 11.10.2013. Tikšanās ar RPIVA docētāju dr. D.Kalēju-Gasparoviču. 303. kab.( 3 un 4. stunda) 9.d skolēniem un 9.a skolēnu grupai Interaktīva nodarbība” Radošuma nepieciešamība mūsdienu darba tirgū”. Inga Dunke 11.10.2013. Interaktīva nodarbība Sākumskolā Matīsa ielā un 4. Klasēs A.Čaka ielā Sākumskolas skolēni Karjeras nedēļas noslēgums- radošā diena. Kāda ir klases populārākā profesija? Skolas populārākā profesija? Kolāžu izstāde. Dzejoļu.dziesmu rakstīšana. Sākumskolas skolotāji un Mairita Libauere 11.10.2013. Latviešu valodas stunda Stundas telpa 10.b klases skolēni Radošais darbs „Es pēc 10 gadiem” Sandra Dambiniece 11.10.2013 Izstāde „Mūsu skolas absolventi- dažādu profesiju pārstāvji” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 7.-12. klašu skolēni Izstāde par Rīgas 6. vidusskolas absolventiem- dažādu profesiju pārstāvjiem. Māra Puķīte Māris Visendorfs Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa Inga Dunke 11.10.2013. Izstāde „Mana nākotnes profesija” Skolas vestibils, gaiteņi Veido 4.-6. klašu skolēni Izstāde par skolēnu nākotnes profesijām , tām vajadzīgajām prasmēm un spējām, izglītību. Inga Dunke 4.-6. klašu audzinātāji Ingrīda Kriķe Kalvis Kincis Anna Bērziņa
  7. 7. Karjeras nedēļas laikā ,visu mācību priekšmetu stundās, tiks izmantoti piedāvātie metodiskie materiāli. Nepieciešamības gadījumā nodarbību un mācību ekskursiju laiki var tikt mainīti! 1.semestra laikā iespējamās mācību ekskursiju vietas sākumskolas skolēniem: „Latvijas finieris” „Iepazīsties koks!” Izstāde Mežaparkā Latvijas Radio Latvijas Televīzija Bērbu slimnīca Vienības gatvē Rīgas piena kombināts Atrās neatliekamās palīdzības stacija 1.semestra laikāi iespējamās mācību ekskursijas: 11.a,b klašu skolēniem uz Augstāko Tiesu. 11.ab klašu skolēniem uz „Spilvu”. 9.abd klašu skolēniem uz Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolu. 5.c klases skolēniem uz ‘Tehnoannas pagrabiem” 7.-8. klašu skolēnu grupai uz izdevniecību „Raka” vai „Lielvārds” 5.d klases skolēniem uz Asinsdonoru centru. Vidusskolēnu grupai uz Rīgas Domi. 7.-8. klašu skolēnu grupai uz Rīgas Domi. 1.semestra laikā Iespējamās tikšanās: 1) Ar ziņu aģentūras Leta ziņu daļas vadītāju Mārtiņu Lukašēviču 2) Ar digitālās izdevniecības LILL”A vadītāju Lindu Saulīti 3) Ar aktrisi Ievu Aleksandrovu-Ekloni. 4) Ar Ielu vingrotāju kustības vadītāju Māri Šlēziņu. 5) Reklāmas speciālisti Lindu Gendriku.

×