2. saraksts

638 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. saraksts

  1. 1. Partijas „Nākotnes Elpa” programmaMūsu partija ir pret tukšām runām no parlamenta tribīnes, tādēļ mēsatbalstām darbu pie konkrētiem jautājumiem, konkrētās komitejāsun darba grupās. Mūsu galvenie mērķi un uzdevumi ir :Attīstība.Turpināt palīdzības sniegšanu jaunattīstības valstīm, taču pārskatīt šo palīdzību apjomu, balstotiesuz pašreizējo ekonomisko situāciju, un palīdzību ES dalībvalstīm nostādīt kā prioritāru.Budžets.Lielāku ES budžeta daļas novirzīšanu ES struktūrfondiem, kurus izmantot Latvijas un visas Eiropasattīstībai. Nodokļu samazināšanu uzņēmējdarbībai un rūpniecībai. Optimizēt ES savienībaspārvaldes struktūras, izskaužot nelietderīgu ES budžeta līdzekļu izšķērdēšanu.Ekonomikas un monetārie jautājumi.Strādāt, lai panāktu Eiro stabilitāti, ES dalībvalstu valdību efektīvāku cīņu ar ekonomiskās krīzessekām. Veicināt uzkrājumu veidošanu, lai nodrošinātos pret iespējamajām ekonomikas problēmāmnākotnē. Palielināt valstu sadarbību, pieredzes apmaiņu.Rūpniecība, pētniecība un enerģētika.Kopīgu Eiropas Savienības (ES) enerģētikas politiku, kas tendēta uz atjaunojamo energoresursuīpatsvara palielināšanu, samazinot energoatkarību no ārzonas valstīm. Finansējuma piešķiršanu"zaļo" enerģijas veidu pētniecībai. Atbalstu piešķiršanu rūpniecībai, kura nerada kaitējumu videiReģionālā attīstība.Godīgāku ES struktūrfondu līdzekļu sadali, attiecībā pret jaunajām dalībvalstīm. Veidot ekspertugrupas novērtēšanas un informācijas sniegšanai dalībvalstīm optimizētākam līdzekļu patēriņam.Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība.Izveidot kopēju tīklu patērētāju tiesību aizsardzībai, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu parnegodīgas konkurences vai tirdzniecības gadījumiem starp dalībvalstīm.Lauksaimniecība un lauku attīstība.Izlīdzināt tiešo maksājumu apjomus starp ES dalībvalstīm. Nodrošināt Latvijas lauksaimniekiemgodīgas konkurences iespējas ES iekšējā tirgū. Palielināt atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai,ierobežot cilvēka veselībai kaitīgu vielu izmantošanu augu audzēšanā un apstrādē.Zivsaimniecība.Nodrošināt sekmīgus un saudzējošus saimnieciskās darbības pamatus - ūdeņu efektīvuapsaimniekošanu un zivju resursu saglabāšanu. Rūpēties par zivju resursu saglabāšanu, balstoties uzpētījumu rezultātiem, un nodrošināt zvejniecības ilgtspējīgu attīstību. Panākt Eiropas valstuinteresēm atbilstošu starptautisko nozvejas kvotu sadali.
  2. 2. Drošība un aizsardzība.Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošo struktūru sadarbības palielināšanai cīņā ar likumapārkāpumiem: korupciju, kontrabandu, narkotiku izplatību, u.c. noziegumiem. Stiprināt bloka valstumilitāro spēku, un šo spēku sadarbību militārajās mācībās, ārējo draudu apzināšanā un novēršanā.Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība.Turpināt novērst nevienlīdzīgu atalgojumu starp sievietēm un vīriešiem, kuri veic vienādu darbu.Panākt sieviešu vēlmi vairāk tiekties pēc materiālās neatkarības. Palielināt sieviešu ietekmi/lomusvarīgos amatos.Cīnīties pret sieviešu un bērnu tirdzniecību un vardarbību pret sievietēm un bērniem.Juridiskie jautājumi.Pārtraukt ES likumu, normatīvo aktu, regulu pārlieku stingru interpretēšanu Latvijā un citās ESjaunajās dalībvalstīs. Uzlabojot likumdošanu samazināt birokrātiju. Sniegt iespējas sabiedrībaisaņemt konsultācijas juridiskajos jautājumus ES iestādēs.Vide, sabiedrības veselīgums un pārtikas nekaitīgums.Izveidot efektīvu atkritumu apsaimniekošanu, popularizēt sadzīves atkritumu šķirošanu, savākšanu,pārstrādi un izmantošanu. Veicināt cilvēku informētību par veselīgu dzīvesveidu, liekā svaraproblēmām un laicīgu došanos pie ārsta pēc palīdzības, lai spētu novērst slimības. Veicinātveselības aprūpes sistēmas attīstību, kas palielinātu cilvēka vidējo mūža ilgumu. Palielināt pārtikasnekaitīguma pārredzamību, patērētāju interešu aizsardzību, drošu un kvalitatīvu preču brīvu apritigan iekšējā tirgū, gan ar ārpus savienības valstīs.Kultūra un izglītība.ES atbalstu tautu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā. ES sabiedrības izglītošanu par komunistiskārežīma noziegumiem pret cilvēci, un pāridarījumiem Eiropas austrumu daļas valstīm. Lielākuatbalstu izglītībai, mācību procesa modernizēšanai. Lielāku atbalstu zinātnei.Transports un tūrisms.Veidot ilgtspējīgu un transporta sistēmu, izmantojot ekoloģiskus risinājumus un īstenojot videsaizsardzības mērķus – veidot videi draudzīgu transportlīdzekļu infrastruktūru, vairāk atbalstītekonomisku, maza degvielas patēriņa, mazu izmešu transportlīdzekļu īpatsvara palielināšanu kā arīturpināt veidot ekonomiski efektīvu gaisa transporta sistēmu, kas sniedz drošus un kvalitatīvus gaisasatiksmes pakalpojumus.Nozīmīgi palielinātu tūrisma nozares ieguldījumu visās Eiropas valstīs. Nodrošināt ceļotājiem ērtunepieciešamās informācijas pieejamību, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, un atbalstīt tūrismainformācijas centru attīstību. Dievs, svētī Latviju!
  3. 3. Pašnovērtējums Kandidāta Dzimšanas Joma, kurā vēlētos realizēt savu par valstsNr.p.k. Dzimums Klase Skola vārds, uzvārds gads potenciālu valodas prasmi (dzimtā/līmenis) RŪPNIECĪBA, PĒTNIECĪBA UN 1. Juris Žideļūns 1993 vīrietis 12.a Rīgas 6.vidusskola dzimtā ENERĢĒTIKA 2. Līva Kociņa 1993 sieviete 12.a Rīgas 6.vidusskola ATTĪSTĪBA dzimtā SIEVIEŠU TIESĪBAS UN 3. Zane Šakale 1993 sieviete 12.a Rīgas 6.vidusskola dzimtā DZIMUMU LĪDZTIESĪBA VIDE, SABIEDRĪBAS VESELĪBA 4. Elvīra Lipšāne 1993 sieviete 12.a Rīgas 6.vidusskola dzimtā UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS 5. Kintija Petrova 1993 sieviete 12.a Rīgas 6.vidusskola BUDŽETS dzimtā

×