11a

377 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11a

  1. 1. 1.saraksts 11.a klase „Radošais virziens” „Domā ārpus kastes!” Partijas programma 2013. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām Rīgas 6. vidusskolā Partiju „Radošais virziens” pārstāv mūsdienīgi jaunieši, kuri vēlas parādīt unpadarīt gan savu šodienu, gan nākotni spilgtāku, labāku un kvalitatīvāku. Mūsupartijas sauklis un viens no lielākajiem mērķiem ir „Domāt ārpus kastes!”. Ar šosaukli mēs gribam parādīt, ka mūsdienās visiem cilvēkiem ir jābūt vienlīdzīginozīmīgiem, katram jāizsaka savs viedoklis, nevis vienmēr jāpiekāpjas cituviedokļiem, jābūt radošākiem un plašāk domājošiem, pilnībā nepakļaujotiespieņemtajiem standartiem. Partijas „Radošais virziens” prioritātes ir kultūra, izglītība,vide, sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīgums, reģionālā attīstība, ekonomika,transports un tūrisms.Kultūra un izglītība  Dažādu akciju rezultātā iegūt līdzekļus skolas sporta zāļu un sporta inventāra uzlabošanai.  Veikt dažādus skolotāju izglītojošus pasākumus, pilnveidojot viņu prasmes mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā.  Skolotāju mācību tehnikas modernizēšanai.  Piesaistīt līdzekļus skolas telpu paplašināšanai un uzlabošanai.  Veikt dažādus pasākumus skolas imidža uzlabošanai.  Veikt skolas fasādes renovāciju.  Ar konkursa palīdzību dot iespēju par brīvu ārzemju latviešu skolēniem piedalīties apmaiņas programmās.
  2. 2.  Centīsties atrast līdzekļus brīvas izglītības ieviešanai.Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums  Rūpēties par pārtikas drošību, ierobežojot tādu produktu ražošanu un izplatīšanu, kuru sastāvā ir veselībai kaitīgas piedevas un vielas.  Par obligātu prasību noteikt atkritumu šķirošanu gan mājsaimniecības , gan rūpnīcu, gan mācību iestāžu robežās, ieviešot nodošanas punktus skārdenēm, stikla pudelēm, papīram, plastmasa u.c.  Atbalstīt Latvijā ražotus produktus.  Samazināsim farmācijas izstrādājumu cenu.  Latvijas skolu un pirmsskolu audzēkņiem garantēt augļu, dārzeņu un piena produktu iekļaušanu bezmaksas pusdienās.Transports un tūrisms  Censties piesaistīt tūristus Latvijas pludmalēm.  Atjaunot slēgtos dzelzceļa maršrutus.  Izveidot atraktīvu tūrisma maršrutu pa Latvijas zaļo dabu, ārzemju tūristu piesaistīšanai.Reģionālo attīstību  Attīstīt infrastruktūru Rīgas dzīvojamajos rajonos.  Attīstīt Rīgas sabiedriskā transporta vājākos punktus.  Nodrošināt pietiekamu valsts valodas apmācību mazākumvalodu lietotājiem.Ekonomikas un monetārie jautājumi  Samazināt nodokļus Latvijā ražotām precēm.  Uzlabot pensiju fondu darbību. (Garantēsim pensijas)  Samazināt nodokļus valsts iestāžu darbiniekiem (skolotājiem, ugunsdzēsējiem, ārstiem u.t.t.).
  3. 3. Pašnovērtējums Kandidāta Joma, kurā Dzim. par valstsN.p.k. vārds, Dzimums Klase Skola vēlētos realizēt gads valodas prasmi uzvārds savu potenciālu (dzimtā/līmenis) Inese Rīgas KULTŪRA UN 1. 1995 sieviete 11.a dzimtā Vorobjova 6.vidusskola IZGLĪTĪBA Artūrs Sedriks Rīgas TRANSPORTS 2. 1995 vīrietis 11.a dzimtā Sinkevičs 6.vidusskola UN TŪRISMS IEKŠĒJAIS Rīgas TIRGUS UN 3. Krista Kamere 1994 sieviete 11.a dzimtā 6.vidusskola PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA Rīgas KULTŪRA UN 4. Rihards Berķis 1994 vīrietis 11.a dzimtā 6.vidusskola IZGLĪTĪBA VIDE, SABIEDRĪBAS Rīgas 5. Kristiāna Griķe 1995 sieviete 11.a VESELĪGUMS dzimtā 6.vidusskola UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS Silvestrs Rīgas 6. 1995 vīrietis 11.a ĀRLIETAS dzimtā Butāns 6.vidusskola Mikus Rīgas BUDŽETA 7. 1995 vīrietis 11.a dzimtā Legzdiņš 6.vidusskola KONTROLE

×