Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Локална младинска иницијатива

941 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Локална младинска иницијатива

  1. 1. Реализирани настани: Делчево, Прилеп, Штип, Струга, Велес, Ресен
  2. 2. Реализирани настани: Делчево – Младите во акција
  3. 3. Реализирани настани: Прилеп – Биди културоактивен!!!
  4. 4. Реализирани настани: Штип – Организирај се, зачувај го паркот!!!
  5. 5. Реализирани настани: Струга – Прсни ме да се разбудам!!!
  6. 6. На овие млади им е потребна поддршка и промоција. Се надеваме дека младинскиот глас конечно ќе се слушне и конечно ќе се случи вистинска локална младинска иницијатива . Ви благодариме.

×