Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
What you dont know can hurt you!      (John cullum)       JUSTINA       SUHAILAAFNIEWATIE       LI...
6. 0 KONSEP  1. 0 SINOPSIS                      7. 0 MODEL            Butir – butir  ...
1  John adalah seorang guru praktikum di sebuah sekolah.   Dia telah ditugaskan untuk mengendalikan kelas yang    ...
2.0 WATAK & perwatakan                             Kami 17                  ...
Tergolong sebagai Merupakan murid            Berlatar belakang    murid rendah tarafCikgu John di kelas  ...
Merupakan guru lelaki yang sedang praktikum di sebuah sekolah rendah.       Peka terhadap keperluan pelajaran murid....
Rakan sekelas              Richard di kelas               tempoh tujuh.     Memilih buluh ...
Tidak matang                         kerana                        membua...
Patuh terhadap arahan guru iaitu membentuk kepada beberapa kumpulan mengikut arahan         guru.Terdiri daripada...
Peka terhadap          masalah orang            lain. Memahami                   B...
Jujur dan ikhlas.Guru Pendidikan   Khas         Amanah.      Bertanggungjawab.              ...
1.    Sudah berapa                2.   Sejauh manakah      3.   Apakah alamat    4.   ...
4.0 Latar belakang :   4.2     4.3  Tempat   Masyarakat 4.1Masa
4.1  LATAR MASA Kelas tempoh tujuh (kelas P&P dijalankan oleh John bersama murid – muridnya). Kebanyakan situasi atau ...
4.2   LATAR TEMPAT            Sekolah.    Rumah Richard                   (hanya diseb...
Masyarakat yang berpendidikan.Masyarakat yang mempunyai jurang perbezaan akademik.Masyarakat yang tidak beradab.Masyarakat...
Berani             Bersabarbertanggungjawab  Jaya diri       Kejujuran  Kerajinan    Mengikut p...
Amalkan sikap Jangan mudah             hormat – berputus asa.            menghormati.  Pelbaga...
6.0 Konsep yang      berkaitanI n d i v i d u         y a  n  g  Konsepme mp u n y a i   b e b  e  ...
7.0 Model yang  berkaitan    7.3 Model          Pengurusa             n          Kelo...
7.1 Model Disiplin       Asertif Canter   Peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini danpenerimaan murid terha...
7.2 Model Akibat Logikal      Dreikurs Guru perlu mengenal pasti punca kepada masalah    tingkah laku.   Contoh...
7.3 Model Pengurusan  Kelompok Kounin  Guru-guru yang yang berkesan akan menggunakanstrategi yang pelbagai utnuk menari...
8.3 Teori Humanistik            (Abraham Maslow)8.0 Teori yang             Keperluan dalaman  ber...
8.1 Teori Ekologi   BronfenbrennerSi s t e m i n i b e r p u s a t s e c a r a   k e c i l k e p a d a b e s a r / l ...
b e r k u l i t    h i t a m   d a nk u Contoh dalam kese r d i k  r a n g    c :       j i k ad i b a n d...
8.2 Teori Pembelajaran Behavioris Toeri ini bolehdirumuskan dalam     Contoh dalam kes: bentuk     ketidakpuasan...
8.3 Teori Humanistik (Abraham        Maslow )K e p e r l u a n ma n u s i a t e r b a h a g i k e p a d a d u a b ...
9.0 Mengenal Pasti Masalah         Richard
10.0 Punca masalah Keperluan             Masalahfisiologi tidak           emosi  dipenuhi    K...
Keperluan                  Keadaan bilik                                ...
11.0 Kesan         masalah   Tidak bersemangat   Helah bela diri  Perasaan benci Tidak      Menutup...
12.0 MENYELESAIKAN MASALAH        Bahan rujukanBERDASARKAN         Logik –akal         (relevan)
12.1 Menyelesaikan Masalah Dan Membuat    Keputusan Berdasarkan Rujukan           Kehidupan manusia dipenuh...
Tingkah laku seseorang merangkumi semuaperlakuan seseorang sama ada baik ataupun yang tidak memuaskan. Tingkah laku meruju...
Pemikiran mempunyai berbagai pendekatan dalammenghadap masalah dan bergantung dengan jenis dan sifat masalah itu. Individu...
Secara umumnya penyelesaian masalah meliputi usaha-usaha mencari jalanatau strategi yang dapat menghasilkan matlamat yang ...
Abdullah & Ainon merujuk Dacey, 1989, yang mengetengahkan beberapa panduan   dalam menyelesaikan masalah:•Jangan terus ...
Alat-alat berfikir yang diperkenalkan oleh Edward de Bono dalam ProgramPemikiran CoRT (Cognitive Research Trust) sememangn...
Tony Buzan menamakannya             sebagai raduan thinking.Kaedah peta minda     Penyelesaian masalah di...
Brainstorming atau  sumbang saran adalah  kaedah yang popular digunakan oleh organisasi   korporat dalammenyelesaika...
1. Menunda penilaian                Mengelak pembantutuan penjanaan               idea.   ...
Segi tiga konsep adalah salah satu kaedah pemikiranlateral yang diperkenalkan oleh Edward de Bono bagimenjana idea dan jug...
Enam topi berfikir adalah suatu kaedah yangdiperkenalkan oleh Edward de Bono. Selainbagi tujuan penjanaan idea, ia juga se...
Perenggan 1Encik John sepatutnya mengambil peluang tersebut untukmenunjukkan bakatnya dalam bidang perguruan sekaligusmemp...
Perenggan 5                             perenggan 7Seorang guru seharusnya bijak dalam menang...
Perenggan 9        Perenggan 11              Encik John boleh mengendalikan maslaah RichardTindakan E...
Perenggan 15              Perenggan 18Encik John sepatutnya mempelajari    Encik John telah memilih tinda...
Orang yang hidup harus bersikap berani menghadapi risiko.  Salah satu jenis risiko adalah menghadapi masalah dalam  keh...
Bibliografi :                    Rujukan berita:  Rujukan jurnal :                 R...
What you don't know can hurt you!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

What you don't know can hurt you!

1,482 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

What you don't know can hurt you!

 1. 1. What you dont know can hurt you! (John cullum) JUSTINA SUHAILAAFNIEWATIE LIBERIA JUSTIN SAHAJI JAMIAS ADTAK
 2. 2. 6. 0 KONSEP 1. 0 SINOPSIS 7. 0 MODEL Butir – butir 2.0 WATAK kajian kes bagi 8.0 TEORI PERWATAKAN kisah pendek lampiran 7 : 9.0 KENAL PASTI What you don’t MASALAH 3. 0 PERSOALAN know can hurt you.. 10.0 PUNCA MASALAH 4.0 LATAR MASA,TEMPAT & MASYARAKAT 11.0 KESAN MASALAH 5. 0 NILAI DAN PENGAJARAN 12.0 MENYELESAIKAN MASALAH
 3. 3. 1 John adalah seorang guru praktikum di sebuah sekolah. Dia telah ditugaskan untuk mengendalikan kelas yang 1.0 SINOPSIS terdiri daripada 15 orang pelajar. Terdapat perbandingan yang ketara diantara murid-murid kelas tersebut. Mereka 4 berbeza dari segi bangsa dan pencapaian akademik. Pada suatu hari, John telah merancang satu aktiviti yang Setelah selesai hukuman, Richard kembali ke kelas berbentuk kuiz. Tidak lama selepas itu, John menyedari seperti biasa. Namun kelakuannya semakin buruk. bahawa pelajar-pelajar tersebut telah membentuk kumpulan berdasarkan kecemerlangan akademik dan bangsa. 52 Apabila John cuba menerangkan bahawa Tiba-tiba terdapat pergaduhan antara pelajar cemerlang tindakan disiplin tersebut adalah kerana dia dengan pelajar yang kurang cemerlang iaitu Chris dan melarikan diri semasa John berjumpa dengannya Richard. John segera meleraikan mereka. Namun di tempat meletak basikal bukan kerana pergaduhan terjadi semula selepas kelas tamat. John bergaduh di kelas. Richard berkata bahawa dia terpaksa meleraikan mereka sekali lagi. Di dalam kelas memukul Chris kerana, dia tidak berpuas hati yang kosong, John memikirkan apa yang telah terjadi.. mengapa Chris tidak mendapat tindakan disiplin Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mencari sepertinya. John cuba menjelaskan perkara Richard di tempat meletak basikal. Selepas bertemu sebenar namun dia tidak mahu mendengarnya, dengan Richard, John memberitahunya bahawa dia ingin sebaliknya, dia terus menyanyi sambil berkata bercakap dengannya, malangnya Richard berkata yang “kenapa Chris tidak mendapat hukuman dia tidak ada masa untuk melayan John dan terus berlalu sepertinya”. pergi. John berasa sangat marah, lalu bergegas ke Bilik Guru dan mengenakan tindakan disiplin terhadap John. 63 Richard terus berperangai buruk sehingga John Pada keesokkan harinya, John memberikan tindakan terpaksa memanggil guru lain untuk disiplin tersebut kepada Richard dan mengarahkannya menenangkannya. Guru tersebut ialah guru Bahasa untuk berjumpa dengan penolong kanan hal ehwal Inggeris Richard. Semasa John mengadakan murid. Entah bagaimana, Richard dibenarkan pulang ke perbincangan bersama guru lain, barulah dia tahu kelas pada hari itu. Ini kerana En. Robert telah bahawa Richard adalah pelajar yang mengalami mengambil keputusan untuk menghukum Richard pada masalah tingkah laku. keesokan hari. John merasa kecewa dengan tindakan En. Robert. Namun dia pasrah.
 4. 4. 2.0 WATAK & perwatakan Kami 17 orang murid dari kelas tempoh tujuh. Saya Guru Saya Guru Bahasa Pendidikan Inggeris. Khas.Saya Encik Saya Encik Robert. John. Saya Chris. Saya Richard. Saya seorang murid perempuan .
 5. 5. Tergolong sebagai Merupakan murid Berlatar belakang murid rendah tarafCikgu John di kelas keluarga yang miskin. akademik di dalam tempoh tujuh. kelas.Bermasalah tingkah Bermusuh dengan Panas baran.laku di dalam kelas. Chris di sekolah. Pernah mengikuti kelas murid Suka berterus Berani menegakkan bermasalah tingkah terang. keadilan. laku pada 2 tahun lepas. Sukar mengawal Tidak suka Suka minum „arak‟. emosi. diperhatikan. Richard Selalu dipinggirkan di dalam aktiviti kelas.
 6. 6. Merupakan guru lelaki yang sedang praktikum di sebuah sekolah rendah. Peka terhadap keperluan pelajaran murid. Bijak mempelbagaikan kaedah pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Yakin diri. Tegas dalam membuat keputusan. Kreatif dan berdaya dan inovasi. Pandai menyesuaikan diri dengan pelbagai ragam murid – murid. Tangkas menyelesaikan masalah orang lain. Mengambil berat terhadap anak muridnya. Penyabar. Kadangkala bersifat gerun dalam menghadapi risiko. Fikiran jangka masa panjang. Mempunyai nilai prikemanusiaan.Cikgu John Matang.
 7. 7. Rakan sekelas Richard di kelas tempoh tujuh. Memilih buluh Selalu mendapat iaitu hanya ingin gred tertinggi berkumpulan dalam pencapaian sesama rakan akademik. yang bijak. Patuh kepada Berlagak baik. arahan guru.Chris Musuh kepada Richard.
 8. 8. Tidak matang kerana membuat keputusan secara melulu Kurang bijak Seorang guru iaitu tanpa dalam Unit Disiplin mengenalpasti mengatur sekolah kesahihan jadual ISS. rendah. bukti sesuatu laporan masalah diantara guru dan murid.Cikgu Robert
 9. 9. Patuh terhadap arahan guru iaitu membentuk kepada beberapa kumpulan mengikut arahan guru.Terdiri daripada pelbagai latar belakang dan status akademik. Pentingkan diri sendiri. 17 orang murid kelas tempoh tujuh
 10. 10. Peka terhadap masalah orang lain. Memahami Bertanggungjawabperasaan orang . lain. Mudah bersimpati terhadap orang Jujur dan ikhlas. lain. Guru Bahasa Inggeris
 11. 11. Jujur dan ikhlas.Guru Pendidikan Khas Amanah. Bertanggungjawab. Seorang murid perempuan
 12. 12. 1. Sudah berapa 2. Sejauh manakah 3. Apakah alamat 4. Apakah punca lamakah Encik John pengalaman Encik John ataupun nama penuh sekolah pertelingkahan chris dan menjalankan praktikum di dalam bidang perguruan? tersebut? richard? sekolah tersebut? 6. Apakah tahap 7. Sejauh manakah 8. Apakah Encik John 5. Berapa kilometer pendidikan Encik Robert Encik Robert telah telah meminta maaf kepada jauhkah rumah Richard dalam bidang Unit Disiplin di mengenali Richard di Richard selepas beliau tahu daripada lokasi sekolah? sekolah itu? sekolah itu? akan kebenarannya? 10. Mengapakah tidak ada guru 9. Adakah masalah yang memeprkenalkan latar belakangpertelingkahan Chris dengan atau maslaah murid yang terdapat di Richard sudah selesai kelas tempoh tujuh kepada Encik ataupun masih berterusan? John sebelum beliau mula mengajar kelas tersebut? 3.0 Persoalan
 13. 13. 4.0 Latar belakang : 4.2 4.3 Tempat Masyarakat 4.1Masa
 14. 14. 4.1 LATAR MASA Kelas tempoh tujuh (kelas P&P dijalankan oleh John bersama murid – muridnya). Kebanyakan situasi atau babak berlaku pada waktu pagi (waktu persekolahan dan penahanan Richard dijalankan) dan petang (waktu tamat penahanan). Kurang setengah jam kemudian (pada waktu tengah hari di bilik penyalinan dokumen). 2 hari kemudian (John berjumpa dengan Guru Bahasa Inggeris dan guru Pendidikan Khas). 2 tahun yang lepas (Richard pernah ditahan dalam kelas khas untuk bermasalah tingkah laku).
 15. 15. 4.2 LATAR TEMPAT Sekolah. Rumah Richard (hanya disebut Bilik tapi babak di komputer. rumah Richard tidak wujud). Bilik darjahBerdekatan kelas tempoh rak kasut. tujuh. Latar TempatLorong air Luar pejabat naib pengetua pancuran sekolah buatan. rendah. Bilik pejabat Dewan. penyalinan Bilik pejabat dokumen. Unit Disiplin.
 16. 16. Masyarakat yang berpendidikan.Masyarakat yang mempunyai jurang perbezaan akademik.Masyarakat yang tidak beradab.Masyarakat yang mengamalkan cara hidup moden.Masyarakat yang hidup berpuak – puak.Masyarakat dari pelbagai aras kehidupan.Masyarakat yang tidak pentingkan pendidikan.Masyarakat yang tidak mengamalkan peraturan 4.3 LATAR MASYARAKAT
 17. 17. Berani Bersabarbertanggungjawab Jaya diri Kejujuran Kerajinan Mengikut peraturan Sedar akan Membuat kelebihan diri pertimbangan MengutamakanBerfikiran terbuka keselamatan diri dan orang lain Berani Menumpukanbertanggungjawab perhatianMenyiasat terlebih Bertindak pantas dahulu Bertanya jika tidakMembuat rujukan tahu Beringat - ingat Berhati - hati
 18. 18. Amalkan sikap Jangan mudah hormat – berputus asa. menghormati. Pelbagaikan penyampaian Amalkan sifat jujur. pengajaran. Seorang guru Keadilan dalam haruslah membuat keputusan.berpandangan jauh.Amalkan sikap tegur Berfikiran positif. – menegur. Membuat penimbangan Buat kerja sehabis sebelum membuat baik. keputusan.
 19. 19. 6.0 Konsep yang berkaitanI n d i v i d u y a n g Konsepme mp u n y a i b e b e r a p a Kecerdask e ma h i r a n s o s i a ls e r t a k e ma h i r a n an Emosime n g a w a l e mo s is e p e r t i k e ma h i r a nb e r e mp a t i ,k e ma h i r a nme n g e n a l p a s t ie mo s i o r a n g l a i nd a n l a i n -l a i n .Contoh dalam kes:Ci k g u J o h n y a n gs a n g g u p b e r t a h a n
 20. 20. 7.0 Model yang berkaitan 7.3 Model Pengurusa n Kelompo k Kounin7.1 Model Disiplin 7.2 Model Asertif Akibat Canter Logikal Dreikurs
 21. 21. 7.1 Model Disiplin Asertif Canter Peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini danpenerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan Contoh dalam kes:Cikgu John ingin berbincang dengan Richard mengenaitingkah lakunya didalam kelas sehingga mewujudkanpergaduhan tetapi sikap kurang ajar Richard yang engganmengendahkannya menyebabkan Cikgu John mula naik angin.Cikgu John ingin mengubah tingkah laku Richard makanamanya dihantar ke atas meja guru disiplin.
 22. 22. 7.2 Model Akibat Logikal Dreikurs Guru perlu mengenal pasti punca kepada masalah tingkah laku. Contoh dalam kes:Jika Cikgu John siasat dengan lebih awal dan lebih mendalam, besar kemungkinan dia boleh mengatasi masalah yang
 23. 23. 7.3 Model Pengurusan Kelompok Kounin Guru-guru yang yang berkesan akan menggunakanstrategi yang pelbagai utnuk menarik perhatian murid dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Contoh dalam kes: Cikgu John telah melakukan pembaharuan dalam pengajarannya dan menggunakan teknik kuiz dan kerja berkumpulan.
 24. 24. 8.3 Teori Humanistik (Abraham Maslow)8.0 Teori yang  Keperluan dalaman berkaitan menyebabkan perlakuan seseorang individu. 8.1 Teori Ekologi Branfenbrener 8.2 Teori Pembelajaran Behavioris  Penekanan tentang pengaruh  kesan atau akibat persekitaran yang membawa kepada sosio-budaya tingkah laku yang mempengaruhi baharu. perkembangan kanak-kanak.
 25. 25. 8.1 Teori Ekologi BronfenbrennerSi s t e m i n i b e r p u s a t s e c a r a k e c i l k e p a d a b e s a r / l i n g k a r a n d a l a m b u l a t a n /
 26. 26. b e r k u l i t h i t a m d a nk u Contoh dalam kese r d i k r a n g c : j i k ad i b a n d i n g k a n d e n g a nr a k a n k u l i tp u t i h n y a y a n g l a i n .Ap a b i l a b e r l a k u n y as e s u a t u k e a d a a ny a n g t i d a kme y e n a n g k a n h a t i ,p e r g a d u h a n a k a nb e r l a k u d e n g a nmu d a h n y a . Di ame r a s a k a n d i r i n y at i d a k d i h a r g a i d a ns e n t i a s ad i p e r s a l a h k a n
 27. 27. 8.2 Teori Pembelajaran Behavioris Toeri ini bolehdirumuskan dalam Contoh dalam kes: bentuk ketidakpuasan hati telah berlaku A-B-C. antara Chris dan Richard sehingga timbulnya pergaduhan antara mereka berdua. sikap Richard yangA= kuang ajar dan ingin membentuk tingkah laku yang diingini, RichardAntecede dikenakan kelas tahanan dengannt harapan dia akan berubah sikap.B =BehaviorC=Conseq
 28. 28. 8.3 Teori Humanistik (Abraham Maslow )K e p e r l u a n ma n u s i a t e r b a h a g i k e p a d a d u a b a h a g i a n i a i t u k e p r l u a n k e k u r a n g a n d a n k e p e r l u a n p e r k e mb a n g a n . Contoh dalam kes :Richard berasal daripada keluarga yang miskin dimanakeperluan perkembangannya tidak dipenuhi bagimembolehkannya untuk mengembangkan diri. ManakalaChris pula berasal dari keluarga yang berada danmampumemenuhi segala keperluan untuk mengembangkan potensidiri.
 29. 29. 9.0 Mengenal Pasti Masalah Richard
 30. 30. 10.0 Punca masalah Keperluan Masalahfisiologi tidak emosi dipenuhi Keadaan bilik Salah laku darjah yang yang tidak tidak kondusif dijangka
 31. 31. Keperluan Keadaan bilik Salah laku yang fisiologi tidak Masalah emosi darjah yang tidak dijangka dipenuhi tidak kondusif Keperluan  Richard  Interaksi yang  Strategi pengajaran fisiologi menunjukkan tidak baik yang dilaksanakan (Maslow) harus ciri-ciri seperti dalam tidak menarik dipenuhi. berikut: (ciri-ciri kalangan walaupun Richard masalah emosi murid kerana diramalkan merasakan dia menurut Lewis sikap menarik. tidak dilayan dan Sullivan perkauman  Richard dan Chris secara adil. 1996). dan tiba-tiba bergaduh. Dapat dilihat I. Pencapaian mementingkan  Cikgu John apabila Richard akademik yang pencapaian memanggil Richard berkali-kali rendah. akademik. dan Chris atas bertanya kepada II. Hubungan perkara itu, namun Cikgu John interpersonal Richard tidak mengapa Chris yang lemah. mengendahkannya. tidak dikenakan III. Estim kendiri ISS (in-school yang lemah. suspension).
 32. 32. 11.0 Kesan masalah Tidak bersemangat Helah bela diri Perasaan benci Tidak  Menutup bersemangat  Benci kelemahan diri untuk terhadap atau mengelak meneruskan Cikgu John. dengan pelajarannya menggunakan di sekolah.  Merasakan helah belah Cikgu John diri. Bersikap bersikap tidak sambil lewa adil dalam  Contoh: tentang hal memberikan ponteng akademik. hukuman. sekolah.
 33. 33. 12.0 MENYELESAIKAN MASALAH Bahan rujukanBERDASARKAN Logik –akal (relevan)
 34. 34. 12.1 Menyelesaikan Masalah Dan Membuat Keputusan Berdasarkan Rujukan Kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai masalah, kecil, besar mahupun yang kompleks. Sama ada masalah yang bersifat peribadi, keluarga mahupun organisasi. Ada masalah yang dapat dijangka dan diketahui kedatangannya dan ada juga masalah yang kedatangannya tanpa dijangka. Sesetengah orang akan segera terkesan dan dapat dilihat dalam tingkah lakunya apabila ada masalah, manakalasesetengah yang lain berupaya „menyembunyikan‟ masalah yang dihadapi
 35. 35. Tingkah laku seseorang merangkumi semuaperlakuan seseorang sama ada baik ataupun yang tidak memuaskan. Tingkah laku merujuk kepadaperlakuan yang tidak mengikut norma-norma yang diterima oleh sesebuah masyarakat. Berikut adalah situasi yang mungkin terjadi kepada Richard dalam cerita tersebut iaitu kurang sopan yang mana bersikap tidak sopan terhadap guru dan rakan sekelas, misalnya menjawab guru dengan nada suara yang menjengkelkan,menunjukkan muka masam atau mengeluarkan bunyi-bunyi sebagai tanda tidak setuju atau bosan dengan aktiviti kelas atau guru. mudah marah dan agresif. Kurang sabar dan cepat marah. Ada pula yang bertindak merosakkan harta benda atau mencederakan rakan apabila marah.
 36. 36. Pemikiran mempunyai berbagai pendekatan dalammenghadap masalah dan bergantung dengan jenis dan sifat masalah itu. Individu yang dihadapkan dengan masalah sama ada bersifat individu ataupun kolektifakam membuatkan fikirannya berfungsi dengan cepat bagi meneliti, menganalisa, mencari alternative dan merumus ataupun mencari penyelesaian. Membuat hipotesis Mencari altenatif Menerima Mengkaji dan Membuat masalah menganalisa keputusan
 37. 37. Secara umumnya penyelesaian masalah meliputi usaha-usaha mencari jalanatau strategi yang dapat menghasilkan matlamat yang belum ditemui.Namun bergantung kepada beberapa factor yang mempengaruhi cara dan gaya seseorang yang berilmu dengan kurang ilmunya dalam menghadapi masalah, orang yang muda dan yang dewasa, seorang yang beremosi cepat denganyang berupaya mengawal perasaannya, orang yang beragama dan yang tidak beragama, orang yang berpengalaman menghadapi masalah dengan yang jarang menghadapi masalah, orang yang mempunyai kemahiran berfikir dengan tidak kemahiran berfikir.
 38. 38. Abdullah & Ainon merujuk Dacey, 1989, yang mengetengahkan beberapa panduan dalam menyelesaikan masalah:•Jangan terus menggunakan penyelesaian pertama kerana ia belumtentu suatu penyelesaian yang terbaik.•Cuba fikirkan, apakah cara yang mungkin digunakan oleh orang lainseandainya masalah menimpa orang lain.•Jangan bersifat defensif kepada masalah, sebaliknya cuba bersikapproaktif dan kuasai masalah itu.•Minta pendapat orang lain.•Biasakan tabiat „mengeram‟ idea.•Yakin pada diri sendiri dan yakin kebolehan diri dalam memecahkanpersoalan.•Gunakan peta minda.•Biasakan diri dengan masalah di sekeliling supaya diri dapat segerapeka sebelum masalah muncul dan kita bersedia menghadapainya.
 39. 39. Alat-alat berfikir yang diperkenalkan oleh Edward de Bono dalam ProgramPemikiran CoRT (Cognitive Research Trust) sememangnya berkesan bagimembantu menyelesaikan masalah dan perbuatan keputusan dalamberbagai bidang kehidupan dan pekerjaan seperti yang diterangkan dalambab dua sebelum ini.
 40. 40. Tony Buzan menamakannya sebagai raduan thinking.Kaedah peta minda Penyelesaian masalah diperkenalkan oleh menggunakan kaedah peta Tony Buzan. Ia minda dapat dijalankan digambarkan bersendirian atau sebagaimana berkumpulan di dalam kemampuan otak mengenal pasti masalah,manusia yang dapat punca-punca, startegi dan berfikir dipelbagai penyelesaian seterusnya bagiarah seperti sebuah membuat keputusan. Peta sfera. minda juga boleh di gabungkan dengan kaedah alat-alat berfikir bagi menyelesaikan masalah.
 41. 41. Brainstorming atau sumbang saran adalah kaedah yang popular digunakan oleh organisasi korporat dalammenyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ia sering dijalankan secara berkumpulan dan diketuai oleh seorang fasilitator. Timothy (1991) menjelaskan kaedah sumbang saran dan ia dapat diringkaskan seperti berikut:
 42. 42. 1. Menunda penilaian  Mengelak pembantutuan penjanaan idea. Mungkin idea yang diketengahkan2. Jumlah menambah tidak dapat diterima tetapi mungkinmutu dapat mendorong penerbitan idea-ideaTujuan prinsip ini adalah lain yang lebih berkesan.semakin banyak jumlahyang diterbitkan, semakinbanyak idea praktikalyang akan muncul. Empat peraturan Sumbang Saran : i. Kritikan tidak diizinkan ii. Berfikir secara bebas iii. Lebih banyak lebih baik iv. Menggabungkan dan membaiki idea-idea
 43. 43. Segi tiga konsep adalah salah satu kaedah pemikiranlateral yang diperkenalkan oleh Edward de Bono bagimenjana idea dan juga mencari penyelesaian kepadamasalah, seperti yang diterangkan dalam bab enamsebelum ini.Idea-idea alternatif yang dihasilkan dalam segi tigakonsep dapat diambil sebagai keputusan bagimenyelesaikan masalah yang dikenal pasti sebagaimatlamat.
 44. 44. Enam topi berfikir adalah suatu kaedah yangdiperkenalkan oleh Edward de Bono. Selainbagi tujuan penjanaan idea, ia juga seringdigunakan oleh sekumpulan manusia bagimenyelesaikan masalah dan membuatkeputusan.
 45. 45. Perenggan 1Encik John sepatutnya mengambil peluang tersebut untukmenunjukkan bakatnya dalam bidang perguruan sekaligusmemperbaiki masalah interaksi dan pembelajaran murid – muridkelas tempoh 7. Demi menyahut Falsafah Pendidikan Negara danWawasan 2020 yang ingin melahirkan individu yang berkembang dariaspek JERIS secara menyeluruh.Perenggan 3Sebagai guru yang sedang berpraktikum. Sepatutnya Encik John 12.2 Cadanganbertanyakan kepada guru kelas bagi kelas tersebiut tentang latarbelakang murid – murid yang terdapat di kelas itu sebelum mula menyelesaikmengajar kelas tersebut. Ini sedikit sebanyak dapat memudahkan an masalahlagi proses penyampaian pengajaran beliau jika beliau sedia maklum berdasarkanakan apakah masalah bakal murid yang diajarnya. RancanganPengajaran Harian juga boleh diubahsuai mengikut keperluan dan logik-akaljuga kemampuan muridnya. (relevan)Perenggan 4Sekiranya murid – murid di bawah jagaan kelas kita telah bergaduhatau mengalami masalah, sebagai seorang guru perlulah cekap dalammenyelesaikan masalah tersebut semampu yang boleh kerana itumerupakan salah satu fungsi ataupun peranan sebagai seorang guru.Itulah kelebihan sebagai seorang guru. Guru boleh berperanandalam pelbagai bidang dalam satu masa yang sama iaitu sepertikaunseling, motivator, pendidik, agen perubahan dan sebagainya.
 46. 46. Perenggan 5 perenggan 7Seorang guru seharusnya bijak dalam menangani masalah muridnya.Terutama sekiranya kelas tersebut berahlikan murid – murid yang Sepatutnya sebelum Encikbermasalah tingkah laku. Cara layanan dan penyampaian isi Robert mengeluarkan notispembelajarannya juga perlu dikelolakan dengan sebaiknya agar rujukan tatatertib secarasemua murid dapat memberi perhatian yang baik dan memahami sah terhadap Richard,apa yang diajar oleh guru. Penyelesaian sesuatu masalah juga Encik Robert perlulahsebaik – baiknya dibincangkan bersama orang lain kerana lain orang memastikan kesahihan danlain pengalamannya dan pendapat masing – masing. Sesuatu sejauh mana betulnya dankeputusan hanya dapat dilahirkan dengan cara yang relevan kerana relevannya tindakanidea tersebut dapat ditimbang baik buruknya sebelum ia mengeluarkan notis sepertidimuktamadkan. itu terhadap Richard tanpa mengetahui hujung pangkal cerita kes tersebut. EncikPerenggan 6 Robert tidak bolehKempen Kepentingan Pendidikan perlulah dijalankan oleh mana – bertindaksambil lewamana badan yang bertanggungjawab secara lebih kerap lagi dan kerana hal pengeluarankempen ini nanti sebaik – baiknya dihadiri wajib oleh ahli PIBG, dendaan tatatertib ituorang – orang kampung, ibubapa, orang yang tinggal di luar melibatkan perasaan muridkawasan bandar dan sebagainya. pendedahan sebegini amat terhadap guru, namapenting agar ibubapa dan sesebuah keluarga sedar akan sekolah, guru unit disiplinkepentingan pendidikan kepada anak – anak mereka. Hal ini dapat dan tahap kebijaksanaanditerapkan dengan lebih mendalam lagi sekiranya badan – badan Encik Robert dalamberkepentingan seperti Polis, Askar, Doktor, Saintis dan lain – menyelesaikan sesuatulain memberikan kempen dan kursus terbuka agar masyarakat masalah.bandar dan luar bandar dapat melihat kepentingan pendidikanbuat jangka masa panjang khusus untuk kepentingan anak – anakmereka kelak.
 47. 47. Perenggan 9 Perenggan 11 Encik John boleh mengendalikan maslaah RichardTindakan Encik John sebenarnya iaitu dengan melihat kepada buku rekod atau mendapatkan alamat Richard secara terus dari Richardadalah agak perit untuk sendiri bagi mengetahui sejauh mana kebenaran alasandia pendamkan sendiri Richard tersebut. Selain itu, Encik John juga bolehakan tetapi itulah mengambil dan menghantar Richard pada masa yang telahtindakan yang ditetapkan jika Encik John benar – benar ingin berlatihsebaiknya untuk dia menjadi guru cemerlang dan seandainya Encik Johnlakukan pada saat itu. mempunyai kereta sebagai pengangkutan untukSelain dapat menghantar dan mengambil Richard dari rumah kemencerminkan sekolah.kewibawaan sebagaiseorang bakal guru, Perenggan 14beliau dapat dilihat Ketidakadilan dapat diatasi sekiranya pengurusan emosisebagai seorang yang dan juga pengetahuan dapat diseimbangkan sebaik –bijak dalam menangani baiknya. Dari pihak Encik John, beliau boleh menyoalemosi iaitu EQ. beliau selidik dahulu guru kelas bagi kelas tempoh tujuh sebelumsecara langsung dapat mula membuat sebarang tindakan susulan terhadap Richard. Dari sudut pandangan Encik Robert pula,melatih diri untuk sebaiknya beliau memastikan dahulu apakah latarmenangani kawalan belakang Richard dan apakah dirinya mempunyai catatanemosi dengan sebaiknya masalah tingkah laku di sekolah tersebut sebelum iniuntuk masa akan barulah beliau boleh mengeluarkan notis sah salahlakudatang. pelajar.
 48. 48. Perenggan 15 Perenggan 18Encik John sepatutnya mempelajari Encik John telah memilih tindakanseni mempertahankan diri sekurang – yang betul dan kebetulan terkenakurangnya beliau dapat keyakinan diri pada orang yang betul kerana guruuntuk berhadapan dengan pelajar tersebut sudah lama mengenaliyang bermasalah tingkah laku seperti Richard, tahu akan kelemahan danRichard dan dikala situasi tidak masalah Richard sebelum ini, pernahterkawal terjadi beliau usah berasa menjadi guru Bahasa Inggerisnyagusar kerana adanya pertahanannya dan juga tahu mengendalikan situasisendiri. Selain itu, Encik John tegang Richard seperti yang berlakusepatutnya dibantu atau ditemanioleh mana – mana rakan guru lain pada ketika itu.supaya sekiranya sesuatu yang burukterjadi, Encik John masih mempunyaisokongan dan bantuan kecemasanuntuk mengawal suatu keadaankritikal bila bersama Richard.Mungkin ada baiknya juga sekiranyaEncik John sediakan suatu alatmempertahankan diri ketikaberhadapan dengan Richard demimenjaga keselamatan dirinya sendiridan juga orang lain.
 49. 49. Orang yang hidup harus bersikap berani menghadapi risiko. Salah satu jenis risiko adalah menghadapi masalah dalam kehidupan dan pekerjaan. Masalah boleh mematangkan seseorang apabila dihadapi dengan tabah. Kejayaan para saintis dan para pemenang nobel adalah kerana ketekunan, ketabahan dan keupayaan mereka menghadapi masalah. Kejayaan Nabi Muhammad menyebarkan kebenaran Islam sehingga orang yang digambarkan sebagai „orang jahat‟ danorang ganas seperti Omar al-Khattab dan Khalid al-walid dapat ditewaskan. Ini adalah kerana semangat juang Nabi Muhammad yang tidak pernah luntur,akhlak,istiqamah (disiplin)dan pelaksanaan prinsip berjemaah (berkomuniti).
 50. 50. Bibliografi : Rujukan berita: Rujukan jurnal : Rahman, R. R. (1997, SeptemberR. Lodewyk, K. (Ocotober 2009). 1) Bersedia untuk jadi guruFostering crictical thinking in bestari. Berita Harian.physical education students.Joperd 12 – 35. Rujukan laman web : Jaringan Ilmu Pendidikan MPSS. (1989). Pendekatan, Strategi, Rujukan buku: Kaedah dan Teknik. (online).Goh Swee Chiew. (2005). Availabe from:Classroom Management Creating http://www.teachersrock.net/pdkPositive Learning Environments. t.htm ( 10 Februari 2012)Singapore: Pearson Education Rujukan responden :South Asia Pte Ltd. Puan Fung Sheue Jing. Pensyarah Ilmu Pendidikan dan subjek EDU3104 : Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Sarawak.

×