Human Resources
   Management Workshop
      Overview
     Nguyen Trong Quy
Global Management Laboratory ...
A walk through the course outline
           Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rig...
L ch

  Overview                   AM                              PM
  ...
Qu n lý nhân s là gì


                              What is human
             ...
Qu n lý nhân s - HRM
                   Có s v t           Phương            ...
Vai trò, trách nhi m c a phòng HR & GA
                     Qu n lý
               ...
Nhi m v chính c a HR

    Tuy n d ng
                                         ...
M c ích c a qu n lý nhân s là gì?
                                          ...
Tuy n d ng
           Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved
     ...
Quy trình tuy n d ng
   K ho ch                 Thông tin
                     ...
Phát tri n, ào t o
            Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved
 ...
Lo i hình ào t o                        OJT
                        OJ...
Phân b công vi c
           Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved
   ...
M c ích c a chuy n                    i công vi c - JR


                       ...
Ví d : K t qu                ào t o JR
    B ng ánh giá k t qu            ào t o JR (Master)...
ánh giá, thù lao
      10                                            ...
H th ng qu n lý năng l c làm vi c
Là quy trình ư c s d ng   phát hi n, ng viên, o lư ng, ánh giá, nâng
cao và khen thư ...
ng Cơ Làm Vi c
you can take a horse to the water but you cannot force it to drink
            Copy rights ...
Thuy t nhu c u c a MASLOW

                                                ...
Thúc y    ng cơ làm vi c và h th ng
liên quan

  Thúc  y ng cơ làm
       vi c             ...
Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved
       #1801, 18th floor 34T building, Ho...
ADVANCED HRM


Global Management Laboratory
         Copyright Global Management Laboratory Inc. All Rights R...
Overview

 Structure        Topic                       Description            ...
Nâng cao        ng c p
H ng m c       Tiêu chu n                      Thách th c   ...
No-wall HR room
       3600 view
                                     ...
DST - PDCA
Human Resource Strategy can be defined from DST-PDCA
   D  S

 A  P T


 C  D
        Plan   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Human Resources Overview Nguyen Trong Quy

1,839 views

Published on

Human Resource Management - Global Management Laboratory Vietnam (GMLVN)

Published in: Business, Education, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Human Resources Overview Nguyen Trong Quy

 1. 1. Human Resources Management Workshop Overview Nguyen Trong Quy Global Management Laboratory Vietnam Copyright Global Management Laboratory Inc. All Rights Reserved
 2. 2. A walk through the course outline Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 3. 3. L ch Overview AM PM Gi i ithi u Gi thi u Phát tri n ngu n nhân l l cc Phát tri n ngu n nhân Qu n lý nhân ss là gì? Qu n lý nhân là gì? B nhi m B nhi m Day 1 Day 1 Vai trò, trách nhi m cc aa Vai trò, trách nhi m ánh giá phòng HR & GA ánh giá phòng HR & GA Thúc yy ng cơ làm vi cc Tuy n d ng Thúc ng cơ làm vi Tuy n d ng ng d ng lu t tlao ng ng d ng lu lao ng Quan lý lao ng Quan lý lao ng Day 2 Day 2 Lu t tlao ng Nh ng trư ng h p khó xx Nh ng trư ng h p khó Lu lao ng lý lý Hành chính, nhân ss Hành chính, nhân trong công ty tiêu chu n trong công ty tiêu chu n Hành chính nhân ss trong Hành chính nhân trong Day 3 Day 3 Hành chính, nhân ss công ty i im i i Hành chính, nhân công ty m trong công ty cc i iti n trong công ty ti n Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 4. 4. Qu n lý nhân s là gì What is human resource management? Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 5. 5. Qu n lý nhân s - HRM Có s v t Phương Con Máy móc V t li u Tài chính ch t pháp ngư i Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 6. 6. Vai trò, trách nhi m c a phòng HR & GA Qu n lý hành chính, nhân s Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 7. 7. Nhi m v chính c a HR Tuy n d ng ào t o ánh giá, Thù lao Làm vi c Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 8. 8. M c ích c a qu n lý nhân s là gì? D c ch ph vi v m m & là K t qu s ơi Cung c p d ch v n N Kinh doanh c a HR K ttqu K qu Kh năng N hâ n i vi ên Win - win Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 9. 9. Tuy n d ng Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 10. 10. Quy trình tuy n d ng K ho ch Thông tin L a ch n nhân l c tuy n d ng Ký k t h p Thông báo k t Ki m tra, ng qu ph ng v n Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 11. 11. Phát tri n, ào t o Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 12. 12. Lo i hình ào t o OJT OJT HRD HRD OFF OFF-J -JT T OCT OCT Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 13. 13. Phân b công vi c Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 14. 14. M c ích c a chuy n i công vi c - JR • S d ng úng ngư i iv i T n d ng t i a úng vi c công ty • Mang l i ng cơ Job Rotation nhân tài làm vi c cho nhân viên • T i a hóa kh năng i v i các áp ng m c óng góp c a nhân phòng ban tiêu v nhân l c viên vào s phát tri n c a công ty • T o i u ki n và cơ h i cho nhân viên i v i cá Có cơ h i kh ng thay i i u ki n nhân nh mình làm vi c t t hơn. Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 15. 15. Ví d : K t qu ào t o JR B ng ánh giá k t qu ào t o JR (Master) nêt ọH TT GĐ gnổT 02ĐC 91ĐC 81ĐC 71ĐC 61ĐC 51ĐC 41ĐC 31ĐC 21ĐC 11ĐC 01ĐC 9ĐC 8ĐC 7ĐC 6ĐC 5ĐC 4ĐC 3ĐC 2ĐC 1ĐC enoZ tệiV 1 4 gnặĐ 2 2 hnA 3 3 )A( hnàhT 4 3 nâuX 5 2 )B( hnàhT 6 2 gnưH 7 2 iảH 8 3 hnA 9 2 mâT 01 2 mêiL 11 3 iợH 21 2 cắB 31 2 nêiH 41 3 hnáhK 51 2 Công o n chưa có ngư i nếyuX 61 2 thay th ( ang ào t o) hnA 71 2 tếyuQ 81 2 gnăĐ 91 3 iạĐ 02 2 nếiT 12 4 gnổT 2 1 1 1 1 5 4 2 6 4 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 16. 16. ánh giá, thù lao 10 10 Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 17. 17. H th ng qu n lý năng l c làm vi c Là quy trình ư c s d ng phát hi n, ng viên, o lư ng, ánh giá, nâng cao và khen thư ng năng l c làm vi c c a nhân viên Năng l c làm vi c Ki n th c K năng Kh năng phát tri n Thái , hành vi Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 18. 18. ng Cơ Làm Vi c you can take a horse to the water but you cannot force it to drink Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 19. 19. Thuy t nhu c u c a MASLOW Ư c mơ, sáng Hoàn thi n t o ao T tr ng, t tin, thành qu , pc ngư i khác Kính tr ng kính tr ng C Tình c m & Tình b n, gia ình, quan h riêng tư s h u S c kh e, công vi c, ngu n l c, o c, gia ình, tài p An toàn s n… h pt Ăn, u ng, ng , ngh , … C Th ch t Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 20. 20. Thúc y ng cơ làm vi c và h th ng liên quan Thúc y ng cơ làm vi c H th ng lương H th ng ào t o H th ng thăng ti n H th ng ánh giá & khen thư ng Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 21. 21. Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 22. 22. ADVANCED HRM Global Management Laboratory Copyright Global Management Laboratory Inc. All Rights Reserved
 23. 23. Overview Structure Topic Description Action after WS What is What is Define HRM goal to achieve in Definition Orient HRM advanced HRM? future advanced HRM? Increase profit & grow up Define where your Company goal Company goal Stages of development periodically company is Development For the existance and development, Where production • Standard Product goal Product goal • Improvement company must level up their is, where you would ability periodically like it to be • Innovation Support production Define actions to Appropriate HR service to the Administration Administration • HRM – must have take to support now development and go one step goal • HRM – better to have and actions to be goal • HRM – want to have beyond ready for changes KSA + behavior KSA + behavior • Must have What kind of KSA & behavior HR What to develop, HR member goal HR member goal • Better to have members need to up-grade and what to expand • Want to have expand Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 24. 24. Nâng cao ng c p H ng m c Tiêu chu n Thách th c Lý tư ng Xây dd ng tiêu chu n, Ch nh s s aa tiêu chunn Ch nh tiêu chu Luôn luôn áp ng nhu Tuy n d ng Tuy n d ng Xây ng tiêu chu n, th c c hinn theo tiêu chunn Luôn luôn áp ng nhu th hi theo tiêu chu theo t t ng th i i kỳ theo ng th kỳ c cuu nhân l c c nhân l N i i quy, ý th c,c, an toàn, N quy, ý th an toàn, Xây dd ng hh th ng ào Duy trì và phát tri nn h ào t t oo Xây ng th ng ào Duy trì và phát tri h ào 5S, teamwork 5S, teamwork OJT, Off-JT, OCT t too OJT, Off-JT, OCT th ng OJT, Off-JT, OCT th ng OJT, Off-JT, OCT Lu t lao Lu t lao Lu t lao JR –– mt t s bb ph nn Giao vi cc Công vi c, năng l c JR m s ph JR – toàn công ty Giao vi Công vi c, năng l c trong công ty trong công ty JR – toàn công ty ng+1 ng+2 ng Kh năng, hành vi, thái ánh giá ánh giá Hoàn thành Hoàn thành Kh năng, hành vi, thái 3600 0 360 Th c hi n lương, thư ng Duy trì h th ng lương, Thù lao Thù lao Th c hi n lương, thư ng theo ch xu t t lương, thưng xu lương, thư ng Duy trì h th ng lương, theo ch , , chính sách chính sách thư ng c cnh tranh thư ng nh tranh ng cơ làm vi c Phát tri n nhân tài Môi trư ng làm vi c t t Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 25. 25. No-wall HR room 3600 view Vi c làm Xây d ng Tuy n d ng, phát Others come in for suport from 3600 ánh giá, tr hi n nhân tài lương chi n lư c, Information comes in from 3600 chính sách ào t o Information comes out to share Recognize changes from 3600 Prepare for changes from 3600 Pháp lu t Set up strategy, policy from 3600 Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com
 26. 26. DST - PDCA Human Resource Strategy can be defined from DST-PDCA D S A P T C D Plan Do Check Action Think See DST - PDCA Draw Copy rights 2008, Global Management Laboratory Vietnam all rights reserved #1801, 18th floor 34T building, Hoan Dao Thuy Street, Hanoi, Vietnam Tel: +844.221 0159, FAX: +844. 221 0160, E-mail: quynt@gmlvn.com, Web: http://www.gmlvn.com

×