Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1. L'estructura de la terra

 • Login to see the comments

Tema 1. L'estructura de la terra

 1. 1. ESTRUCTURA DE L A TERRA (tema 8 llibre) 4rt ESO Biologia-Geologia Núria Benaiges
 2. 2. Índex <ul><li>L’estructura interna de la Terra </li></ul><ul><li>La transformació del relleu </li></ul><ul><li>2.1-Processos constructius: a) deformaci ó de l’escorça b) terratrèmols c) volcans </li></ul><ul><li>2.2-Processos destructius </li></ul><ul><li>Desdoblaments: </li></ul><ul><li>La terra i el seu estudi </li></ul><ul><li>Volcans </li></ul>
 3. 3. 1-L’estructura interna de la Terra
 4. 4. COM PODEM SABER COM ÉS LA TERRA PER DINS? MÈTODES DIRECTES MÈTODES INDIRECTES <ul><li>Erupcions volcàniques </li></ul><ul><li>Sondatges i perforacions petrolíferes </li></ul><ul><li>altres </li></ul><ul><li>Mètode elèctric </li></ul><ul><li>Mètode magnètic </li></ul><ul><li>Mètode geotèrmic </li></ul><ul><li>Mètode sísmic </li></ul><ul><li>altres </li></ul>
 5. 5. ACTIVITAT ONES SÍSMIQUES p S
 6. 6. ACTIVITAT ONES SÍSMIQUES
 7. 7. 2- La transformació del relleu
 8. 8. 2.1-Processos constructius: a) deformaci ó de l’escorça b) terratrèmols c) volcans
 9. 9. a) Deformació de l’escorça plàstics Fràgils Fràgils
 10. 10. Pla de falla Pla axial nucli Plec Falla Diàclasi Deformació Ruptura i desplaçament Ruptura Materials plàstics Forces de compressió Materials fràgils Forces de compressió o distensió Materials fràgils Forces de compressió o distensió Segons edat del materials Anticlinal i sinclinal Segons la posició del pla axial: Recte, inclinat, ajagut i invertit Tipus: Normal inversa i transformant
 11. 11. PLECS
 12. 12. FALLES I DIÀCLASIS
 13. 13. b) terratrèmols Terratrèmol . És una sacsejada brusca de la superfície terrestre que s’inicien en un lloc concret i es propaguen mitjançant ones sísmiques a llocs molt allunyats. Solen originar-se als primers 600 km cap a l'interior terrestre C aus es: l'erupció d'un volcà , la caiguda d'un meteorit. el moviment de les plaques tectòniques .
 14. 14. Ones sísmiques s’originen a l’hipocentre a causa de les vibracions i es transmeten radialment en totes direccions P longitudinals o primàries S transversals o secundàries L superficials S’originen a l’hipocentre, són les primeres en ser registrades pels sismògrafs S’originen a l’hipocentre, són més lentes que les anteriors S’originen a l’epicentre viatgen molt lentament per la superfície . Viatgen a través de les zones sòlides i fluides de la Terra . Únicament poden travessar masses sòlides . . Fan moviments terrestres superficials . Responsables de les grans catàstrofes Reben els noms d'ones Rayleigh i Lowe. Es propaguen de forma similar al só . Es propoguen com la llum ones e n un estany quan hi llancem una pedra.
 15. 15. Magnitud i intensitat dels terratrèmols: <ul><li>La magnitud indica la quantitat d’energia alliberada ho registrem amb els sismògraf i es mesura amb l’escala de Richter </li></ul><ul><li>La intensitat , en canvi, és una escala de danys. Actualment, a Europa, l’escala d’intensitat més utilitzada és l’European Macroseismic Scale EMS98. </li></ul><ul><li>L 'aparell que utilitzen per enregistrar la magnitud i la durada de les vibracions és un sismògraf </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Actualment, a Europa, l’escala d’intensitat més utilitzada és l’European Macroseismic Scale EMS98. </li></ul><ul><li>Graus d’intensitat sísmica (EMS98 abreujada) </li></ul><ul><li>I. Imperceptible excepte en algunes condicions favorables molt excepcionals. </li></ul><ul><li>II. Només el noten les persones en estat de repòs, especialment les que es troben a les plantes superiors d’edificis alts. </li></ul><ul><li>III. El senten força les persones que es troben a l’interior d’edificis. </li></ul><ul><li>IV. El nota pràcticament tothom a l’interior dels edificis i també algunes persones a l’exterior. </li></ul><ul><li>V- El nota gairebé tothom. Si és de nit, molta gent es desperta. Alguns objectes inestables cauen. </li></ul><ul><li>VI. Tothom el nota i causa pànic en algunes circumstàncies. Alguns mobles pesants es poden moure. </li></ul><ul><li>VII. Produeix danys considerables en estructures i edificis de baixa qualitat. </li></ul><ul><li>VIII. Produeix danys majors en estructures i edificis de baixa qualitat. Es mouen o cauen els mobles pesants, les xemeneies, les columnes, els monuments i els murs. </li></ul><ul><li>IX Produeix danys importants en alguns edificis i estructures de bona qualitat i danys majors a la resta d’estructures. Provoca moviments dels edificis respecte als seus fonaments. </li></ul><ul><li>X. Destrueix la major part de les construccions de maçoneria amb fonaments. Hi ha desplaçaments de vies de trens i carrils. </li></ul><ul><li>XI. Destrueix gairebé la totalitat de construccions, ponts i viaductes. Aixeca les vies del tren. </li></ul><ul><li>XII. Ho destrueix tot. Distorsiona les línies de nivell, s’observen ones sobre el terreny i volen objectes per l’aire. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Cal mantenir una actitud serena i constructiva, estem en una situació d'emergència. </li></ul><ul><li>Si el terratrèmol no és fort, no hi ha motiu de preocupació, passarà aviat. </li></ul><ul><li>Si el terratrèmol és fort, és primordial estar calmat. Cal procurar que els altres també ho estiguen. Pensem en les conseqüències de qualsevol acció que fem. A l'interior d'un edifici </li></ul><ul><li>Mai hem de sortir de l'edifici si trobem un lloc segur on romandre, les sortides i les escales poden estar congestionades. </li></ul><ul><li>Cal resguardar-se sota estructures que ens protegisquen d'objectes que puguen desprendre's, com ara sota una taula, sota la llinda d'una porta... En definitiva cal protegir-se el cap. </li></ul><ul><li>No s'ha de fer servir l'ascensor, l'electricitat pot interrompre's i quedar-hi atrapats. </li></ul><ul><li>Cal apagar qualsevol foc, i sobretot no s'ha d'encendre cap tipus de flama (misto, encenedor, ciri, etc.). A l'exterior d'un edifici </li></ul><ul><li>Ens hem de mantenir allunyats d'edificis, parets, pals elèctrics i altres objectes que puguen caure. Cal anar a llocs oberts. No hem de córrer pels carrers, això provocaria pànic. </li></ul><ul><li>Si ens trobem en un vehicle, ens hem d'aturar al lloc més segur possible, no sortir-ne i allunyar-se de ponts, pals elèctrics i zones de solsides. </li></ul>
 18. 18. 2.1 b) TERRATRÈMOLS O SISMES ( earthquake ) <ul><li>VEUREM... </li></ul><ul><li>QUÈ ÉS ? QUINS ELEMENTS EL CARACTERITZEN? </li></ul><ul><li>QUÈ EL CAUSA? </li></ul><ul><li>LA DETECCIÓ DE TERRATRÈMOLS I EL SEU MESURAMENT </li></ul>
 19. 19. QUÈ ÉS?
 20. 20. QUÈ ÉS UN TERRATRÈMOL? QUÈ EL PROVOCA? <ul><li>És una sacsejada brusca i sobtada de la superfície terrestre que té el seu origen en un punt concret de la litosfera i es propaga fins a llocs molt allunyats. </li></ul><ul><li>PRINCIPAL CAUSA: </li></ul><ul><li>MOVIMENT DE LES PLAQUES TECTÒNIQUES </li></ul><ul><li>(generalment un xoc o fregament entre elles) </li></ul><ul><li>A VEGADES: </li></ul><ul><li> - explosió d’un volcà </li></ul><ul><li> - caiguda d’un meteorit </li></ul>
 21. 21. QUÈ PROVOCA UN TERRATRÈMOL?
 22. 22. QUÈ PROVOCA UN TERRATRÈMOL?
 23. 23. ELEMENTS D’UN TERRATRÈMOL ONES SÍSMIQUES EPICENTRE HIPOCENTRE (FOCUS)
 24. 24. COM ES MESUREN ELS TERRATRÈMOLS? CONCEPTES DE MAGNITUD I INTENSITAT <ul><li>La magnitud indica la quantitat d’energia alliberada. </li></ul><ul><li>Ho registrem amb els sismògraf i es mesura amb l’escala de Richter </li></ul><ul><li>La intensitat , en canvi, és una escala que mesura els efectes sobre la població (danys). </li></ul><ul><li>L’escala més utilitzada és la de Mercalli o la MSK (versió actualitzada) </li></ul>
 25. 25. EL SISMÒFRAF MAGNITUD (ENERGIA) I DURACIÓ MESURA
 26. 27. SISMOGRAMA Ones L i R
 27. 29. MESURAMENT D’UN TERRATRÈMOL (cal afegir taules de les dues escales) ESCALA DE RICHTER ESCALA DE MERCALLI O MSK
 28. 30. ESCALA MSK INTENSITAT: EFECTES SOBRE LA POBLACIÓ (DANYS)
 29. 31. C) Volcans
 30. 32. C) Volcans <ul><li>Volcà . </li></ul><ul><li>S ortida de magma a l'exterior. </li></ul><ul><li>M agma medi pastós format per roques foses, a uns 1000 ºC, i una gran quantitat de gasos dissolts. </li></ul><ul><li>En sortir a l'exterior perd els gasos i esdevé la lava. </li></ul><ul><li>La lava que es consolida a l'aire al caure forma els piroclàsts (segons la mida s'anomenen : cendres, lapil·lis i bombes volcàniques). </li></ul><ul><li>La lava i els piroclasts generalment s'acumulen i form ant una muntanya : el con volcàni c . </li></ul>
 31. 33. Materials volcànics Bomba volcànica Emanacions sulfuroses Lapil·li Gasos Lava Piroclasts Cendres
 32. 34. Tipus d’erupcions volcàniques <ul><li>Els volcans tenen dos tipus d'activitat: </li></ul><ul><li>Efusiva : és l'emissió tranquil·la i contínua de lava. Es produeix quan la lava és molt fluïda i té pocs gasos. erupcions hawaianes . </li></ul><ul><li>Explosiva : L'expulsió del magma és tan violenta que pot arribar a destruir part de l'edifici volcànic. Es poden formar columnes de gasos. Es produeix quan el magm a é s visc ó s o amb un alt contingut en gasos . </li></ul><ul><li>erupcions estrombolianes i peleanes </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 33. 35. Vulcanisme atenuat Fonts termals Fumaroles Gueissers
 34. 36. 2.2 - Processos destructius: Gliptogènesi Són els que provoquen el desgast de les elevacions o el farciment de les depressions.

×