Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els monestirs

15,109 views

Published on

 • Be the first to comment

Els monestirs

 1. 1. ELS MONESTIRS
 2. 2. Què és un monestir? Un monestir és el lloc on, en l’Edat Mitjana, s’hi estudiava i s’hi llegia la Bíblia. Hi vivien persones religioses. Hi parlaven en llatí. Normalment hi estaven en silenci.
 3. 3. Qui dirigia la comunitat del monestir? Qui dirigia la comunitat dels monestirs eren els abats i les abadesses. Hi havia monestirs masculins i femenins.
 4. 4. Quines eren les tasques diàries que havien de fer els monjos a unes hores determinades? <ul><li>Abat: És el pare de la comunitat . </li></ul><ul><li>Prior: És la mà dreta de l’abat &quot;l’ajudant&quot;. </li></ul><ul><li>Tresorer: Porta els comptes de l’abadia. </li></ul><ul><li>Cillerer: És el responsable de la intendència. </li></ul><ul><li>Sagristà: És el que ordena les activitats eclesiàstiques. </li></ul><ul><li>Hostaler: És l’adjunt del cillerer. </li></ul><ul><li>Porter: És el que guarda l’entrada a l’abadia. </li></ul><ul><li>Infermer: S’ocupa dels malalts. </li></ul>
 5. 5. Qui havia donat als monestirs les terres que posseïen? Les terres que tenien els monjos en els monestirs se les havia donat un vassall del del rei un “noble”.
 6. 6. Qui treballava les terres de conreu? On vivien? Els que treballaven a les terres de conreu eren els pagesos que estaven a càrrec dels abats. Els abats eren senyors feudals propietaris dels territoris que vivien als monestirs com tots el monjos .
 7. 7. <ul><li>Els monjos que copiaven llibres es deien bisbes. </li></ul><ul><li>La llengua que feien servir era el llatí. </li></ul><ul><li>Els manuscrits eren textos escrits a mà. </li></ul>Com es deien els monjos que copiaven llibres? Quina llengua feien servir? Què eren el manuscrits?
 8. 9. El claustre : perquè era on els monjos resaven en silenci i es llegia la bíblia. Creien que així salvarien al rei i a tot el poble. Quin es l’edifici més important? Per què?
 9. 10. En quants moments es dividia el dia en un monestir? <ul><li>Matines: era un ofici nocturn. </li></ul><ul><li>Laudes: era a l’alba. </li></ul><ul><li>Prima:es duia a terme el sortir el sol. </li></ul><ul><li>S’escau: era el matí. </li></ul><ul><li>Sisena: era el mig dia. </li></ul><ul><li>Nona: era el moment just després de dinar. </li></ul><ul><li>Vespre: era el final del dia. </li></ul><ul><li>Completes: era el moment abans del matines. </li></ul>
 10. 11. Es reunien al refectori a l’hora d’esmorzar, dinar i sopar. L’esmorzar consistia en només pa i cervesa. El dinar en un plat de sopa i verdura, i el sopar era molt lleuger. On es reunien els monjos per menjar? Quina era la seva dieta?
 11. 12. CLAUSTRE: era un pati en el qual hi havia un jardí interior SALA CAPITULAR: era on es reunien els monjos BIBLIOTECA: era on hi havia llibres COLOMAR: era on es dedicaven a cuidar coloms HORTS: camp per llaurar DORMITORIS: en alguns monestirs, els monjos vivien en una habitació molt gran. BODEGA: era on guardaven el vi. CUINA: era on es preparava el menjar. HOSTATGERIA: era on dormien els pelegrins. INFERMERIA: era el lloc on curaven els ferits. REFECTORI: era el menjador. ESGLÉSIA: era on resaven diversos cops al dia. Quina funció tenia cadascun dels altres edificis del monestir?
 12. 13. Perque eren els que sabien escriure i llegir i s’encarregaven de copiar i traduir els textos de l’època amb els fets històrics i les obres literàries del moment. A l’Edat Mitjana la majoria de la població dels regnes peninsulars del nord era cristiana i l’Esglèsia tenia un paper molt important a la societat. Per què va ser tan important la tasca cultural dels monestirs a l’Edat Mitjana?
 13. 14. FI Autors: Àlex Escolà Sambala Jabbi Carla Parra Oriol Avellaneda

×