Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)

2,806 views

Published on

Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)

Dossier F (Català Inicial + Alfabetització)

 1. 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ON ÉS LA PILOTA FOSCA ? 1 A SOBRE 2 A SOTA 3 A L’ESQUERRA4 ENTRE5 A LA DRETA 6 A DINTRE7 A FORA 8 A PROP 9 LLUNY 10
 2. 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ON ÉS LA MAQUINETA ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 3. 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: F F F F F F F F F FA FA FA FA FA FA Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA FAMÍLIA 1 LA ___ MÍLIA EL FANAL 2 EL ___ NAL EL FANTASMA 3 EL __ NTASMA FANTÀSTIC 4 ___ NTÀSTIC EL SOFÀ 6 EL SO___ L’ ELEFANT 7 L’ ELE NT LA CATIFA 8 LA CATI ___
 4. 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao FESTA FETUS CAFÈ FANAL FAMÍLIA FAVA SOFÀ ESTUFA ELEFANT CATIFA FEINA FANTA FATIMA ESTUFA FANTÀSTIC LA FESTA 1 LA __ STA EL FETUS 2 EL TUS EL CAFÈ 3 EL FÈ
 5. 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FI FI FI FI FI FI FI Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao FINLÀNDIA FILET FIDEUS FIL FICUS DOFÍ FILIPINES FINAL EL FIL 1 EL ___L EL DOFÍ 2 EL DO ____ ELS FIDEUS 3 ELS __ DEUS EL FILET 4 EL ___ LET FINLÀNDIA 5 NLÀNDIA
 6. 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FO FO FO FO FO FO FO Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao FOCA FOTOCÒPIA FOC FONT FOSC FOTO LA FOTO 1 LA TO LA FOTOCÒPIA 2 LA __ TOCÒPIA LA FOCA 3 LA CA EL FOC 4 EL ___C LA FONT 5 LA NT FOSC 6 ___SC
 7. 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FU FU FU FU FU FU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA FUNDA EL FUM FUMA FOSC LA FUSTA LA FOCA EL FOC LA FONT LA FOTOCOPIADORA LA FOTO EL DOFÍ ELS FIDEUS EL FUM 1 EL ___M FUMA 2 ____ MA LA FUNDA 3 LA ___NDA LA FUSTA 4 LA ___STA
 8. 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FA FE FI Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA FARMACIA 1 ……………….……………………… LA FALDILLA 2 ……………….……………………… LA FARINA 3 ……………….……………………… LA CARXOFA 4 ……………….……………………… LA FERRETERIA 5 ……………….……………………… LA FIGA 6 ……………….……………………… LA FIRMA 7 ……………….……………………… LA FINESTRA 8 ……………….………………………
 9. 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FO FU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA FORQUILLA 1 ……………….……………………… EL FORMATGE 2 ……………….……………………… EL FORN 3 ……………….……………………… LA FORMIGA 4 ……………….……………………… FORA 5 ……………….……………………… LA FORNERIA 6 ……………….……………………… EL FUTBOL 7 ……………….……………………… LA FULLA 8 ……………….……………………… LA FURGONETA 9 ……………….………………………
 10. 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: EN SAID FA UNA FOTO 1 EN SAID FA UNA FOTO LA TAULA ÉS DE FUSTA2 LA TAULA ÉS DE FUSTA LA LOLA FA UN PETÓ A EN PEP 3 LA LOLA FA UN PETÓ A EN PEP ELS ELEFANTS PESEN MOLT 4 ELS ELEFANTS PESEN MOLT AQUEST SOFÀ ÉS NOU 5 AQUEST SOFÀ ES NOU L’ ESTUFA ESCALFA MOLT 6 L’ESTUFA ESCALFA MOLT EN FELIP S’AFAITA 7 EN FELIP S’AFAITA
 11. 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: COM ÉS ?1 ÉS RODÓ 2 ÉS RODONA 3 QUADRAT 4 ÉS QUADRADA 5 ÉS RECTANGULAR 6 COM ÉS ? ÉS ...7 8 9 10 11 12
 12. 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: COM ÉS ? 1 ÉS PETIT 2 ÉS MITJÀ 3 ÉS GRAN 4 ÉS PRIM 5 ÉS GRUIXUT 6 COM ÉS ? 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5
 13. 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: DE QUÈ ÉS ? 1 ÉS DE ... 2 PLÀSTIC 3 METALL 4 VIDRE 5 CARTRÓ 6 FUSTA 7 PAPER 8 PELL 9 ROBA 10
 14. 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: DE QUÈ ÉS ? 1 ÉS DE ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 15. 15. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: COM ÉS I DE QUÈ ÉS ? 1 ÉS PETIT I DE FUSTA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 16. 16. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao EL FANTASMA 1 …………………………………….. EL FANAL 2 ……………………………….. LA FONT 3 ……………………………….. LA FOTO 4 ……………………………….. L’ ELEFANT 5 ……………………………….. EL FOC 6 ……………………………….. EL SOFÀ 7 ……………………………….. LA CATIFA 8 ………………………………..
 17. 17. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: FA FE FI FO FU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao 1 LA ___ STA 2 ELS ___ DEUS 3 EL CA ___ 4 LA CA 5 LA ___ MÍLIA 6 LA ___ STA 7 EL ___ L 8 EL M
 18. 18. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao EL SOFÀ1 …………………………………….. LA FOTO2 ……………………………….. LA CATIFA3 ……………………………….. EL FOC4 ……………………………….. EL FANAL5 ……………………………….. EL FANTASMA6 ……………………………….. LA FONT7 ……………………………….. L’ ELEFANT8 ………………………………..
 19. 19. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: UN O UNA Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao ……………… CATIFA1 . ……………… ELEFANT2 ……………… FAMÍLIA 3 ……………… FOC 4 ……………… FOCA 5 ……………… FESTA6 ……………… CAFÈ 7 ……………… FIL 8 ……………… FUSTA 9
 20. 20. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao …………………………………….. …………………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
 21. 21. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (F) Tema 2 Sessió 1 On és? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LA FATIMA TÉ UNA FAMÍLIA FANTÁSTICA 1 LA FATIMA TÉ UNA FAMÍLIA FANTÀSTICA X.F. HE FET SOPA DE FIDEUS 2 HE FET SOPA DE FIDEUS S.P. LA FOTOCÒPIA HA QUEDAT FOSCA 3 LA FOTOCÒPIA HA QUEDAT FOSCA S.P. TÉ FEINA DE TELEFONISTA 4 TÉ FEINA DE TELEFONISTA S.P. EN LASSANA FUMA UN PAQUET AL DIA 5 EN LASSANA FUMA UN PAQUET AL DIA S.P. LA FATOUMATA TÉ TELÈFON NOU 6 LA FATOUMATA TÉ UN TELÈFON NOU S.P. LA CATIFA ESTÀ SOTA EL SOFÀ 7 LA CATIFA ESTÀ SOTA EL SOFÀ

×