Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)

4,163 views

Published on

Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dossier C-Q-K (Català Inicial + Alfabetització)

 1. 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: COM ESTÀS? 1 ESTIC MOLT BÉ 2 COM ESTÀ? 3 ESTÀ… CANSAT4 BÉ5 X.F.
 2. 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: COM ESTÀ? 1 ESTÀ… NERVIÓS2 ENFADAT3 X.F. QUÈ FA?4 PLORA5 RIU6 X.F. ESTIC CANSAT CONTENT TRIST AVORRIT PREOCUPADA NERVIÓS ESTÀ BÉ ENFADAT PLORA RIU
 3. 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: C C C C C C C C C CA CA CA CA CA LA CASA 1 LA ___ SA LA CAMISA 2 LA __ MISA LA CAMA . 3 LA ___ MA EL CAMIÓ 4 EL ___ MIÓ EL CAMÍ 5 EL ___ MÍ LA MOSCA 6 LA MOS ___ LA MÚSICA 7 LA MÚSI ___
 4. 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: QUE QUE QUE QUE QUE QUE QUE QUE QUE EL TOMÀQUET 1 TOMÀ _ T EL PAQUET 2 PA T L’ ESQUELET 3 ES LET PIQUÉ 4 PI ___ L’ HOQUEI 5 HO ____ I LA MOQUETA 6 MO __ _ TA
 5. 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: QUI QUI QUI QUI QUI EL QUILO EL MOSQUIT LA MESQUITA L’ ESQUÍ L’ ESQUIMAL EL QUIOSC EL QUILO 1 LO EL MOSQUIT 2 MOS ___ T LA MESQUITA 3 MES ___ TA L’ ESQUÍ 4 ES ____ L’ ESQUIMAL 5 ES __ MAL EL QUIOSC S.P 6 OSC
 6. 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: QUÉ LI PASSA?1 TÉ… FRED2 CALOR 3 X.F. TÉ CALOR FRED SET GANA TINC VERGONYA POR
 7. 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: CO CO CO CO CO CO EL CO CO 1 CO EL MICO 2 MI ___ EL COLOM 3 ___ LOM EL COET 4 ET LA COL 5 L LA COCA-COLA 6 CA-COLA EL COLA-CAO S.P. 7 LA-CAO
 8. 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: CU CU CU CU CU CUSCÚS CUA COCA-COLA COL COET COLOM MICO COCO CASA MOQUETA HOQUEI PIQUÉ TOMÀQUET ESQUELET CUL MOSCA CAMÍ CAMISA CAMIÓ EL CUSCÚS 1 ____ SCÚS EL CUL S.P. 2 ____ L LA CUA S.P. 3 ____ A
 9. 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LA MESQUITA DE LA MECA 1 LA MESQUITA DE LA MECA LA PAQUITA ESTÀ CASADA2 LA PAQUITA ESTÀ CASADA S.P. ESCOLTA MÚSICA CADA MATÍ3 S.P. ESCOLTA MÚSICA CADA MATÍ LA CAMISA ÉS MOLT MACA 4 LA CAMISA ÉS MOLT MACA S.P. EL MOSQUIT M’HA PICAT 5 S.P EL MOSQUIT M’HA PICAT EL COLOM ÉS PETIT 6 S.P EL COLOM ÉS PETIT
 10. 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA CASSOLA …………………………………….. EL CO-CO ……………………………….. EL CUL ……………………………….. EL QUILO ……………………………….. EL TOMÀQUET ……………………………….. LA CAMISA ……………………………….. EL COLOM ……………………………….. EL CAMIÓ ………………………………..
 11. 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESTUDIA CATALÀ A L’ESCOLA D’ADULTS 1 ESTUDIA CATALÀ A L’ESCOLA D’ADULTS EL CAMIÓ PASSA PEL CAMÍ 2 EL CAMIÓ PASSA PEL CAMÍ EL CUSCÚS ESTÀ A LA CASSOLA 3 ELCUSCÚS ESTÀ A LA CASSOLA L’AMADU ESCOLTA MÚSICA 4 L’AMADU ESCOLTA MÚSICA EL PATI DE L’ESCOLA 5 EL PATI DE L’ESCOLA SIS QUILOS DE TOMÀQUETS 6 SIS QUILOS DE TOMÀQUETS
 12. 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: CA QUE QUI CO CU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao 1 LA ___SSOLA 2 LA ___ CA 3 EL ___ P 4 EL ___ CAUET 5 LA ___ PSA 6 EL ___ SC 7 LA ___CA-COLA 8 LA ___ L
 13. 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao PESCA . …………………………………….. LA MESQUITA ……………………………….. LA CAMA ……………………………….. LA CASA . ……………………………….. EL CAMÍ . ……………………………….. EL MOSQUIT ……………………………….. LA MÚSICA ……………………………….. LA MOSCA ………………………………..
 14. 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: QUÈ TÉ A LA MÀ ? 1 TÉ UNA POMA 2 QUÈ TÉ A SOTA EL PEU ? 3 TÉ UNA .......................................... 4 QUÈ HI HA A LA TAULA ? 5 HI HA UN ............................................. 6 QUÈ TÉ A LA MÀ ? 7 TÉ UNA ............................................. 8 COM ES DIU? 10 ES DIU ............................................. 11 EM DIC MAMADOU 9
 15. 15. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: CA QUI CO CU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao ___ DIRA 1 ……………………. MA ____NETA 2 ……………………. ____ MELL3 ……………………. ____ INA 4 ……………………. ____ CODRIL 5 ……………………. PAR ____NG 6 ……………………. NIELA 7 …………………….
 16. 16. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao 1 2 CASA1 CASES 2 CAMISA3 CAMISES 4 COLOM 5 COLOMS 6 MOSCA 7 MOSQUES8 …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….
 17. 17. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: S.P. …………………………………….. S.P. …………………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. S.P. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
 18. 18. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao EL CALAMAR 1 ……………………. LA CÀMARA 2 ……………………. EL COR 3 ……………………. EL MECÀNIC 4 ……………………. LA CALCULADORA 5 ……………………. EL CAFÈ 6 ……………………. LA CARTA 7 ……………………. LA CULLERA8 …………………….
 19. 19. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: AQUESTA TAULA 1 AQUELLA TAULA 2 AQUEST TOMÀQUET 3 AQUELL TOMÀQUET 4 AQUESTES TAULES 5 AQUELLES TAULES 6 AQUESTS TOMÀQUETS 7 AQUELLS TOMÀQUETS 8
 20. 20. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (C - Q - K) Tema 1 Sessió 8 Com estàs? dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: 4 KILO 1 KARATE 2 KIWI 3 KENYA 4 DAKAR 6 PAKISTAN 5 KADY 7 EM DIC MALICK8

×