Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Dossier BLA/BAL - Abril 2015

 1. 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) RELACIONA AMB FLETXES blanc el cable EL CABLE UNA POBLACIÓ una població la publicitat EL BLAT BLANC les bledes el blat UN IMPERMEABLE LES BLEDES el públic un impermeable LA PUBLICITAT EL BLOC el bloc EL PÚBLIC
 2. 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ESCOLTA I ESCRIU ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… COL·LOCA CADA PARAULA AL SEU LLOC BOLQUERS bolquers BIBLIOTEQUES biblioteques BÈLGICA Bèlgica FUTBOL futbol  Els .............................................. són de color blanc.  En Pablo té família a ...................................................... .  A Mataró hi ha dues ..................................................... públiques.  La Isabel juga a ......................................................... .
 3. 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) CATALUNYA  Catalunya és una Comunitat Autònoma d’Espanya.  La capital de Catalunya és Barcelona. NORD OEST EST SUD  Limita al nord amb Andorra i França, a l’oest amb Aragó, al sud amb el País Valencià i a l’est amb la mar Mediterrània (580 Km de costa).
 4. 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) CATALUNYA  Catalunya té uns set milions i mig d’habitants. L’any 2014 hi vivien 7.512.982 persones.  Està dividida en quatre províncies: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.  Cada província s’organitza en comarques. Actualment Catalunya té 41 comarques.  Mataró és la capital de la comarca del Maresme.
 5. 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) CONTESTA A AQUESTES PREGUNTES 1. Quina és la capital de Catalunya? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 2. Quant habitants té Catalunya? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 3. Quantes províncies té Catalunya? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 4. Escriu el nom de les províncies catalanes …………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………… ………………………………………………….. 5. Com es diu el mar que banya Catalunya? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 6. Amb quins dos països té frontera? …………………………………………………… ………………………………………………….. 7. Quantes comarques té Catalunya? ………………………………………………………………….……………………………………………………………..
 6. 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) PINTA VERMELL TARONJA GROC BLANC BLAU BLAU CLAR FOSC NEGRE VERD VERD CLAR FOSC ROSA LILA MARRÓ
 7. 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) DE QUIN COLOR ÉS? ……………………………. …………………………. ……………………………. …………………………. ……………………………. …………………………. ……………………………. …………………………. LLEGEIX I COPIA LA MARIBEL VIU A BLANES. La Maribel viu a Blanes. ……………………………………………………………………………....…..…………….. Istanbul és la capital de Turquia. ISTANBUL ÉS LA CAPITAL DE TURQUIA. ……………………………………………………………………………....…..……………..
 8. 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) RELACIONA MOBLE * * Bilbao REPÚBLICA * * moble BILBAO * * república VESTÍBUL * * Baltasar BALTASAR * * Bulgaria DOBLE * * vestíbul IMPERMEABLE * * combustible COMBUSTIBLE * * doble AUTOMÒBIL * * biblioteca BULGARIA * * impermeable BIBLIOTECA * * automòbil
 9. 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA bleda belda cable cabel balnc blanc pubilcitat publicitat balcó blacó bolc bloc Blègica Bèlgica futbol futblo ESCRIU BLA - BLE - BLI - BLO - BLU ..................t bi................oteca. pú....................c .......................nc
 10. 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) CLASSIFICA Bulgària – bloc – oblidar - república - mòbil Blanes – Baltasar – blau – Maribel – bolquers BLA BLE BLI BLO BLU BAL BEL BIL BOL BUL ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ORDENA có bal ……................ Bèl ca gi …….................... bol fut ……................ ta sar Bal …….................... quer bol ……................ fa bal du ……....................
 11. 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ESCRIU LES PARAULES QUE TINGUIN BLA – BLE – BLI – BLO – BLU BAL – BEL – BIL – BOL - BUL …………………....…..…..…………..….. …………………....…..…..…………..….. …………………....…..…..…………..….. …………………....…..…..…………..….. QUANTS COPS DE VEU TÉ? blau ........ IMPOSSIBLE ........ biblioteca ........ VESTÍBUL ........ blat ........ BEISBOL ........ amable ........ 1 BELGA ........ doble ........
 12. 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) EL RIUS DE CATALUNYA  Els rius catalans són curts i poc cabalosos, a excepció del riu Ebre que porta molta aigua.  Tots els rius desemboquen a la mar Mediterrània. Només la Garona ho fa a l’oceà Atlàntic.  L’Ebre és el riu més cabalós de Catalunya. Neix a Cantàbria, recorre més de 900 Km i, quan arriba a la
 13. 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BL) Temes: Catalunya 1 i els colors Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) mar Mediterrània, forma un gran delta. L’afluent principal de l’Ebre és el riu Segre.  Altres rius importants són el Fluvià, el Ter, la Tordera, el Llobregat, el Besòs i el Francolí. CONTESTA A AQUESTES PREGUNTES 1.Com són els rius catalans? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 2.Com es diu el riu més cabalòs de Catalunya? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 3.Quants quilòmetres té? ………..………………………………..………………………………………………………..…………………………… 4.A quina mar desenvoquen la majoria de rius catalans? ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 5.Escriu el nom de 3 rius catalans ………..………………………… ……..…………………………… ……..……………………………

×