Manual utilizare samsung_m7600_beat_rom

670 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual utilizare samsung_m7600_beat_rom

 1. 1. Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de varianta din telefonul dvs. în funcţie desoftware-ul instalat sau de furnizorul de servicii. Printed in KoreaWorld Wide Web Code No.:GH68-22856Ahttp://www.samsungmobile.com Romanian. 06/2009. Rev. 1.0
 2. 2. Samsung M7600 Manualulutilizatorului
 3. 3. Pictograme pentru instrucţiuni Utilizarea Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest acestui manual manual: Avertisment—situaţii care vă pot cauza Acest manual al utilizatorului a fost proiectat vătămări dvs. sau altor persoane special pentru a vă ghida la utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o Atenţie—situaţii care v-ar putea deteriora pornire rapidă, consultaţi telefonul sau alte echipamente "prezentarea telefonului mobil", "asamblarea şi pregătirea telefonului mobil" şi Notă—note, sfaturi de utilizare sau "utilizarea funcţiilor de bază". informaţii suplimentareii
 4. 4. Informaţii privind drepturile de Consultaţi—pagini cu informaţii autor asemănătoare; de exemplu: p.12 (înseamnă "consultaţi pagina 12") Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv Urmat de—ordinea opţiunilor sau a sunt proprietatea deţinătorilor respectivi ai Utilizarea acestui manual→ acestora: meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a face un pas; de exemplu: În • Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth modul Meniu, atingeţi Mesaje → Creare SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: mesaj (înseamnă Mesaje, urmat de B015040. Creare mesaj) • Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.[ ] Paranteze pătrate—taste ale telefonului; • Windows Media Player® este o marcă de exemplu: [ ] (înseamnă tasta Pornire comercială înregistrată a Microsoft / Ieşire din meniu) Corporation. iii
 5. 5. • şi sunt mărci ale SRS Labs, Inc. DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE CS Headphone, iar tehnologiile WOW HD sunt Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie incorporate sub licenţa SRS Labs Inc. înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la • DivX® este marcă înregistrată a cerere (VOD). Prima dată generaţi codul de DivX, Inc., şi se utilizează sub înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul licenţă. dumneavoastră şi transmiteţi-l în timpulUtilizarea acestui manual procesului de înregistrare. Important: conţinutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricţionează playback-ul la telefoanele certificate DivX. În cazul în care încercaţi să accesaţi un conţinut DivX VOD neautorizat pentru telefonul DESPRE DIVX VIDEO dumneavoastră, va fi afişat mesajul "Eroare de DivX® este un format video digital creat de către Autorizare" şi conţinutul nu va fi accesat. Aflaţi DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de mai multe accesând http://vod.divx.com. către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240. iv
 6. 6. Informaţii privind siguranţa şi utilizarea ....2Cuprins Avertismente privind siguranţa .................. 2 Măsuri de siguranţă ................................... 4 Informaţii importante privind utilizarea ....... 7 prezentarea telefonului mobil ...................13 Cuprins Despachetarea ........................................ 13 Aspectul telefonului .................................. 14 Tastele ..................................................... 15 Ecranul ..................................................... 16 Pictogramele ............................................ 16 asamblarea şi pregătirea telefonului mobil ........................................18 Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei .................................................. 18 Încărcarea bateriei ................................... 20 Introducerea unei cartele de memorie (opţională) ................................. 21 v
 7. 7. utilizarea funcţiilor de bază ...................... 23 utilizarea funcţiilor avansate ....................42 Pornirea şi oprirea telefonului .................. 23 Utilizarea funcţiilor de apelare avansate .. 42 Utilizarea ecranului cu atingere ............... 24 Utilizarea funcţiilor avansate din Accesarea meniurilor ............................... 26 agenda telefonică .................................... 45 Comutarea aplicaţiilor .............................. 26 Utilizarea funcţiilor de mesagerieCuprins Utilizarea widget-urilor ............................. 27 avansate .................................................. 48 Accesarea informaţiilor de ajutor ............. 28 Utilizarea funcţiilor muzicale avansate ..... 49 Particularizarea telefonului ...................... 28 utilizare instrumente şi aplicaţii ...............57 Utilizarea funcţiilor de apelare de bază .... 30 Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth . 57 Trimiterea şi vizualizarea mesajelor ........ 32 Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ... 59 Adăugarea şi găsirea contactelor ............ 34 Activarea caracteristicii Mobile Tracker ... 60 Utilizarea funcţiilor de bază ale Efectuarea apelurilor false ....................... 61 camerei foto ............................................. 35 Înregistrarea şi redarea notelor vocale .... 62 Ascultarea muzicii .................................... 37 Editarea imaginilor ................................... 63 Navigarea pe Web ................................... 39 Imprimarea imaginilor .............................. 66 Utilizarea serviciilor Google ..................... 40 vi
 8. 8. Încărcarea fotografiilor şi a Crearea unei note text ............................. 74videoclipurilor pe Web ............................. 66 Gestionarea calendarului ......................... 74Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor Depanare ......................................................aoferite de Java ......................................... 68Sincronizarea datelor ............................... 68 Index ............................................................ d CuprinsUtilizarea cititorului RSS .......................... 69Vizualizarea poziţiei curente .................... 70Actualizarea funcţiei GPS ........................ 70Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob 71Setarea şi utilizarea alarmelor ................. 72Utilizarea calculatorului ............................ 73Efectuarea conversiei valutelorsau unităţilor de măsură .......................... 73Setarea unui temporizator cunumărătoare inversă ................................ 73Utilizarea cronometrului ........................... 73Crearea unei activităţi noi ........................ 74 vii
 9. 9. Avertismente privindInformaţii privind siguranţa siguranţa şi Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă utilizarea Nu lăsaţi telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghiţite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave. Respectaţi precauţiile următoare pentru a evita situaţiile periculoase sau ilegale şi pentru a Protejaţi-vă auzul asigura performanţa maximă a telefonului mobil. Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizaţi numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversaţia sau muzica.2
 10. 10. Instalaţi cu atenţie telefoanele şi • Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoaneleechipamentele mobile pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoareAsiguraţi-vă că telefoanele mobile sau cu microunde, sobe sau radiatoare. Laechipamentele similare instalate în vehicul sunt supraîncălzire, bateriile pot exploda.montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi • Nu zdrobiţi şi nu perforaţi niciodată bateria.telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă Informaţii privind siguranţa şi utilizareadesfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, ridicată, care poate duce la un scurt-circuitinstalat necorespunzător, poate cauza vătămări intern şi la supraîncălzire.grave la umflarea rapidă a airbag-urilor. Evitaţi interferenţa cu stimulatoareManevraţi şi aruncaţi la gunoi cu grijă cardiacebateriile şi încărcătoarele Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 cm (6 inchi)• Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate între telefoanele mobile şi stimulatoarele de Samsung, destinate numai telefonului dvs. cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot conform recomandărilor producătorilor şi grupului cauza vătămări grave sau pot deteriora independent de cercetare, Wireless Technology telefonul. Research.• Nu aruncaţi niciodată bateriile sau telefonul în Dacă aveţi motive să bănuiţi că telefonul foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectaţi interferează cu un stimulator cardiac sau cu un toate reglementările locale. alt echipament medical, opriţi imediat telefonul şi contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări. 3
 11. 11. Opriţi telefonul în medii potenţial Reduceţi pericolul rănirilor prin mişcări explozive repetate Nu utilizaţi telefonul la staţii de benzină sau în Când trimiteţi mesaje text sau jucaţi jocuri pe apropierea locurilor în care se află combustibili telefon, ţineţi telefonul cu o strângere relaxată, sau substanţe chimice. Opriţi telefonul când apăsaţi tastele uşor, utilizaţi funcţii speciale care aceasta se recomandă prin semne de avertizare reduc numărul de taste pe care trebuie să leInformaţii privind siguranţa şi utilizarea sau instrucţiuni. Telefonul poate cauza explozii apăsaţi (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi sau incendii în interiorul sau în apropierea faceţi pauze dese. depozitelor de combustibili sau substanţe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide Măsuri de siguranţă inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele Conduceţi cu atenţie în orice situaţie sau accesoriile acestuia. Evitaţi utilizarea telefonului când conduceţi şi conformaţi-vă tuturor reglementărilor care restricţionează utilizarea telefoanelor mobile în timpul şofatului. Când este posibil, utilizaţi accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranţa. 4
 12. 12. Respectaţi toate avertismentele şi Opriţi telefonul sau dezactivaţi funcţiilereglementările de siguranţă fără fir când sunteţi în avionRespectaţi toate reglementările care Telefonul poate cauza interferenţe curestricţionează utilizarea unui telefon mobil într-o echipamentul avionului. Respectaţi toateanumită zonă. reglementările liniei aeriene şi opriţi telefonul sau comutaţi într-un mod care dezactivează funcţiile Informaţii privind siguranţa şi utilizareaUtilizaţi numai accesorii aprobate de fără fir când aceasta vi se impune de cătreSamsung personalul liniei aeriene.Prin utilizarea de accesorii incompatibile,telefonul poate fi deteriorat sau puteţi fi vătămat. Protejaţi bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorăriiOpriţi telefonul în apropierea • Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturiechipamentelor medicale foarte scăzute sau foarte ridicateTelefonul poate să interfereze cu echipamentele (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F).medicale din spitale sau alte instituţii din Temperaturile extreme pot reduce capacitateadomeniul sanitar. Respectaţi toate de încărcare şi durata de viaţă a bateriilor.reglementările, avertismentele afişate şi • Evitaţi contactul dintre baterii şi obiecteîndrumările personalului medical. metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei. 5
 13. 13. • Nu utilizaţi niciodată un încărcător deteriorat • Evitaţi utilizarea bliţului sau a luminii camerei sau o baterie deteriorată. telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor. Manevraţi telefonul cu atenţie şi în mod • Prin expunerea la câmpuri magnetice, rezonabil telefonul şi cartelele de memorie se pot • Nu permiteţi umezirea telefonului—lichidele deteriora. Nu utilizaţi genţi de transport sauInformaţii privind siguranţa şi utilizarea pot cauza deteriorări grave. Nu manevraţi accesorii cu închizători magnetice şi nu telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate permiteţi ca telefonul să intre în contact cu de apă asupra aparatului pot să anuleze câmpuri magnetice pentru durate îndelungate. garanţia producătorului. • Evitaţi utilizarea sau depozitarea telefonului în Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive zone cu praf, murdare, pentru a împiedica electronice deteriorarea componentelor mobile. Telefonul emite semnale de radiofrecvenţă (RF) • Telefonul este un dispozitiv electronic care pot interfera cu echipamente electronice complex—pentru a evita deteriorarea gravă, neecranate sau ecranate necorespunzător, cum protejaţi-l împotriva impacturilor şi a ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, manipulării brutale. dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultaţi • Nu vopsiţi telefonul, deoarece vopseaua poate producătorul echipamentelor electronice pentru să blocheze componentele mobile şi poate să rezolvarea tuturor problemelor de interferenţă pe împiedice funcţionarea corespunzătoare. care le întâmpinaţi. 6
 14. 14. Informaţii importante privind • Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate. utilizarea • Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.Utilizaţi telefonul în poziţia normalăEvitaţi contactul cu antena internă a telefonului. Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi Informaţii privind siguranţa şi utilizarea cartelele de memoriePermiteţi numai personalului calificat să • Nu scoateţi o cartelă în timp ce telefonulefectueze operaţiuni de service asupra transferă sau accesează informaţii, deoarecetelefonului aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sauPermiterea efectuării operaţiunilor de service de deteriorarea cartelei sau a telefonului.către personal necalificat poate duce la • Protejaţi cartelele împotriva şocurilordeteriorarea telefonului şi la anularea garanţiei. puternice, a electricităţii statice şi aAsiguraţi durata maximă de viaţă pentru interferenţei electrice de la alte dispozitive.baterie şi încărcător • Scrierea şi ştergerea frecvente vor scurta• Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de durata de viaţă a cartelelor de memorie. o săptămână, deoarece supraîncărcarea • Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii cu poate scurta durata de viaţă a bateriei. degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi murdară, ştergeţi cartela cu un material textil vor trebui reîncărcate înaintea utilizării. moale. 7
 15. 15. Asiguraţi accesul la serviciile de În timpul testării, valoarea maximă SAR urgenţă înregistrată pentru acest model a fost de 0,728 W Apelurile de urgenţă de pe telefon nu sunt pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală posibile în anumite zone sau condiţii. Înainte de a SAR este probabil mult mai redusă, deoarece călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, telefonul a fost conceput să emită numai energia planificaţi o metodă alternativă pentru a lua de RF necesară pentru a transmite un semnalInformaţii privind siguranţa şi utilizarea legătura cu personalul serviciilor de urgenţă. către cea mai apropiată staţie de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse Informaţii privind certificarea Ratei atunci când este posibil, telefonul reduce specifice de absorbţie (SAR - Specific expunerea generală la energie de RF. Absorption Rate) Declaraţia de conformitate din partea posterioară Telefonul respectă standardele Uniunii Europene a acestui manual al utilizatorului demonstrează (UE) care limitează expunerea umană la energie faptul că telefonul respectă Directiva europeană de radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamente privind echipamentele de telecomunicaţii radio şi radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde terminale (R&TTE). Pentru informaţii împiedică vânzarea de telefoane mobile care suplimentare privind SAR şi standardele EU depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut similare, vizitaţi site-ul Web de telefoane mobile ca Rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 Samsung. W pe kilogram de ţesut organic. 8
 16. 16. Cum se elimină corect acest produs Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice) distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot (Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în alte ţări cu sisteme de colectare mod ecologic. selectivă) Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze Informaţii privind siguranţa şi utilizarea Acest simbol de pe produs, accesorii şi furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din documentaţie indică faptul că produsul contractul de achiziţie. Acest produs şişi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, accesoriile sale electronice nu trebuie eliminatecablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte împreună cu alte deşeuri comerciale.deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilorpoate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţiiumane, vă rugăm să separaţi aceste articole dealte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în modresponsabil, promovând astfel reutilizareadurabilă a resurselor materiale. 9
 17. 17. Dispoziţii privind eliminarea corectă a separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi bateriilor acestui produs să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit (Aplicabile în Uniunea Europeană şi în de returnare a bateriilor la nivel local. alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor) Declinarea responsabilităţii Anumite părţi ale conţinutului şi anumite serviciiInformaţii privind siguranţa şi utilizarea Acest marcaj de pe baterie, de pe disponibile prin intermediul acestui dispozitiv manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea faptul că bateriile acestui produs nu trebuie dreptului de autor, legea brevetelor, legea eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a peste nivelurile de referinţă prevăzute în utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe furnizorul serviciului. pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de În vederea protejării resurselor naturale şi a proprietarul conţinutului sau de furnizorul promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, 10
 18. 18. republica, încărca, posta, transmite, traduce, DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎNvinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ,în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,serviciile afişate prin intermediul acestui ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,dispozitiv. PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN Informaţii privind siguranţa şi utilizarea ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂTERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAUATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTREEXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE APENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIARFURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LANEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITALA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiateADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nuNU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, reprezintă şi nu garantează că serviciile şiVALIDITATEA, OPORTUNITATEA, conţinutul vor fi disponibile pentru o anumităLEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile suntNICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA transmise de terţele părţi prin intermediulDISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI reţelelor şi al metodelor de transmitere asupra 11
 19. 19. cărora Samsung nu are niciun control. Fără a Descărcarea graficii albumului fără permisiune limita caracterul general al acestei declinări a poateconstitui o încălcare a drepturilor de autor responsabilităţii, Samsung declină în mod explicit deţinute de artist asupra respectivei grafici a orice responsabilitate sau răspundere pentru albumului şi/sau o încălcare a drepturilor morale. întreruperea sau suspendarea conţinutului sau Samsung nu acceptă şi declină orice serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul responsabilitate pentru orice încălcare aInformaţii privind siguranţa şi utilizarea acestui dispozitiv. drepturilor de autor sau a drepturilor morale ce poate decurge din descărcarea de către un Samsung nu este nici responsabil, nici utilizator a graficii albumului pe player-ul muzical răspunzător pentru serviciile pentru clienţi legate Samsung. de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conţinut sau Utilizatorii trebuie să se asigure că termenii de servicii ar trebui să fie adresate direct licenţei acordate de un furnizor de muzică/grafică furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii. de album le permit să descarce şi să modifice ulterior grafica albumului. Descărcarea graficii albumului pe player-ul muzical de la Samsung va avea ca efect manipularea, modificarea sau schimbarea respectivei grafici. 12
 20. 20. Despachetarea prezentarea Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:telefonului mobil • • Telefon mobil Baterie • Adaptor de voiaj (încărcător) În această secţiune, aflaţi despre aspectul, • Manualul utilizatoruluitastele, ecranul şi pictogramele telefonului mobil. Articolele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcţie de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea proprie sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteţi obţine accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. 13
 21. 21. Aspectul telefonului Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici: Partea frontală a telefonului include următoarele Mufă cască taste şi caracteristici: Oglindă Senzor de lumină de apropiere/ Obiectiv Difuzor ambientală cameră foto Bliţprezentarea telefonului mobil spate Obiectiv Difuzor cameră foto Slot pentru frontal pentru cartela de apeluri video Ecran cu memorie atingere Tastă volum Capac baterie Tastă Cameră Tastă foto/Comutare Menţinere/ aplicaţii Player muzical Mufă multifuncţională Antenă internă Tastă Pornire/ Ieşire din meniu Tastă Apelare Puteţi bloca ecranul cu atingere şi tastele Tastă Înapoi pentru a împiedica funcţionarea nedorită a Microfon telefonului. Pentru a bloca, glisaţi în sus tasta Menţinere. 14
 22. 22. Tastele Tastă Funcţie Tastă Funcţie Menţinere/ Blocaţi sau deblocaţi ecranul cu Player atingere şi tastele; lansaţi player-ul Efectuaţi sau răspundeţi la un apel; muzical muzical (glisaţi în jos şi menţineţi) în modul Repaus, preluaţi Apelare numerele recent apelate, pierdute În modul Repaus, porniţi camera prezentarea telefonului mobil sau primite foto; în modul Cameră foto, realizaţi Cameră În modul Meniu, reveniţi la nivelul o fotografie sau un videoclip; dacă Înapoi foto/ anterior modificaţi funcţia tastei, deschideţi Comutare fereastra de comutare a aplicaţiilor Pornire/ Porniţi şi opriţi telefonul (ţineţi aplicaţii pentru a accesa alte aplicaţii fără a Ieşire din apăsat); terminaţi un apel; în modul părăsi aplicaţia curentă meniu Meniu, reveniţi la modul Repaus Volum Reglaţi volumul telefonului 15
 23. 23. Ecranul Pictogramele Ecranul telefonului este format din următoarele Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran. zone: Pictog Linie de pictograme Definiţie ramă Afişează diferiteprezentarea telefonului mobil pictograme Putere semnal Reţea GPRS conectată Zonă de text şi ilustraţii Afişează mesajele, Reţea EDGE conectată instrucţiunile şi informaţiile pe care le Reţea UMTS conectată introduceţi Reţea HSDPA conectată Tastatură Agendă Meniu Apel vocal în curs telefonică Linie de taste funcţionale Afişează acţiunile curente Apel video în curs asociate fiecărei zone Caracteristică Mesaj SOS activată 16
 24. 24. Pictog Pictog Definiţie Definiţieramă ramă Navigare pe Web Mesaj multimedia nou (MMS) Conectat la o pagină Web securizată Mesaj e-mail nou prezentarea telefonului mobil Roaming (în afara ariei normale de acoperire) Mesaj mesagerie vocală nou Redirecţionare apeluri activată Mesaj push nou Sincronizat cu PC-ul Mesaj de configurare nou Set Mâini libere sau cască Bluetooth Profil Normal activat conectată Profil Silenţios activat Bluetooth activat Nivel de energie a bateriei Alarmă activată Oră curentă Cartelă de memorie introdusă Mesaj text nou (SMS) 17
 25. 25. Instalarea cartelei SIM sau USIM şi asamblarea şi a bateriei Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie pregătirea mobilă, veţi primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) sau o cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fitelefonului mobil numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, Începeţi cu asamblarea şi configurarea puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal telefonului mobil pentru prima utilizare. Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului). Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,18
 26. 26. 1. Scoateţi capacul bateriei. 2. Introduceţi cartela SIM sau USIM. asamblarea şi pregătirea telefonului mobil Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat [ ] pentru a-l opri. • Introduceţi cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos. • Puteţi utiliza serviciile care nu cer conectare la reţea şi câteva meniuri din telefon fără să introduceţi o cartelă SIM sau USIM. 19
 27. 27. 3. Introduceţi bateria. Încărcarea bateriei Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcaţi bateria. 1. Deschideţi capacul mufei multifuncţionale şi conectaţi capătul mic al adaptorului de voiaj laasamblarea şi pregătirea telefonului mobil mufa multifuncţională. 4. Aşezaţi la loc capacul bateriei. Cu triunghiul orientat în sus Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie. 20
 28. 28. 2. Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj Introducerea unei cartele de la priză. memorie (opţională)3. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mişcă), Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, deconectaţi adaptorul de voiaj de la priză. trebuie să introduceţi o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ asamblarea şi pregătirea telefonului mobil4. Deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon. de până la 16 GB (în funcţie de producătorul5. Închideţi capacul mufei multifuncţionale. cartelei de memorie sau de tipul acesteia). Despre indicatorul de baterie 1. Deschideţi capacul slotului pentru cartelele de descărcată memorie de pe partea laterală a telefonului. Când bateria este descărcată, telefonul va 2. Introduceţi o cartelă de memorie cu partea emite un ton de avertizare şi un mesaj de marcată orientată în sus. baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea telefonului. 21
 29. 29. 3. Împingeţi cartela de memorie în slotul cartelei de memorie până când se fixează în poziţie. Pentru a scoate cartela de memorie, împingeţi-o uşor până când se eliberează din telefon, apoi trageţi cartela de memorie afară din slot.asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 22
 30. 30. Pornirea şi oprirea telefonului utilizarea Pentru a porni telefonul: 1. Ţineţi apăsat [ ]. funcţiilor de 2. Introduceţi codul PIN şi atingeţi Confirm. (dacă este necesar). bază Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.Aflaţi cum să efectuaţi operaţii de bază şi cum să Comutarea la profilul Offline utilizaţi caracteristicile principale ale telefonului Prin comutarea la profilul Offline, puteţi utiliza mobil. serviciile care nu depind de reţea ale telefonului în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane şi spitale. 23
 31. 31. Pentru a comuta la profilul Offline, atingeţi Setări • Atingeţi o pictogramă pentru a deschide un → Profiluri telefon → Deconectat în modul meniu sau pentru a lansa o aplicaţie. Meniu. Respectaţi toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial atunci când vă aflaţi în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.utilizarea funcţiilor de bază Utilizarea ecranului cu atingere Aflaţi operaţiile de bază pentru a utiliza ecranul cu atingere. Ecranul cu atingere al telefonului vă permite să selectaţi elemente sau să efectuaţi funcţii cu uşurinţă. Pentru utilizarea optimă a ecranului cu atingere, îndepărtaţi pelicula de protecţie a ecranului înainte de a utiliza telefonul. 24
 32. 32. • Glisaţi degetul în sus sau în jos pentru a derula • Glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta listele verticale. pentru a derula listele orizontale. utilizarea funcţiilor de bază 25
 33. 33. Accesarea meniurilor Trebuie să schimbaţi funcţia pentru tasta Cameră foto în Comutare (în modul Meniu, Pentru a accesa meniurile telefonului: atingeţi Setări → Setări telefon → Funcţie 1. În modul Repaus, atingeţi Meniu pentru a tastă Cameră foto). accesa modul Meniu. Puteţi, de asemenea, să glisaţi degetul spre stânga. Pentru a comuta aplicaţiile: 2. Selectaţi un meniu sau o opţiune. 1. În timp ce utilizaţi un meniu, apăsaţi pe [ ]. Sunt disponibile următoarele aplicaţii:utilizarea funcţiilor de bază 3. Apăsaţi pe [ ] pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsaţi pe [ ] pentru a reveni la • Apel: deschideţi ecranul de formare a modul Repaus. numerelor • Player muzical: lansaţi player-ul muzical • Mesaje: accesaţi meniul Mesaje Comutarea aplicaţiilor • Navigator: lansaţi navigatorul Web Aflaţi cum să comutaţi la alte aplicaţii dintr-un • Meniu principal: accesaţi ecranul meniului meniu, fără a închide ecranul meniului pe care îl principal utilizaţi. • Jocuri şi altele: accesaţi meniul Jocuri şi altele 2. Selectaţi o aplicaţie. 26
 34. 34. Utilizarea widget-urilor Mutarea widget-urilor în ecranul deAflaţi cum să utilizaţi widget-urile din bara de repausinstrumente. 1. Deschideţi bara de instrumente. Câteva dintre widget-urile dvs. se 2. Trageţi un widget de pe bara de instrumente conectează la serviciile Web. Selectarea în ecranul de repaus. Puteţi poziţiona widget- unui widget bazat pe Web poate atrage ul oriunde pe ecran. după sine taxe suplimentare. utilizarea funcţiilor de bază Schimbarea widget-urilorDeschiderea barei de instrumente 1. În modul Meniu, atingeţi Setări → Ecran şiÎn modul Repaus, atingeţi săgeata din partea din lumină → Widget.stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de 2. Selectaţi widget-urile pe care doriţi să leinstrumente. Puteţi rearanja widget-urile pe bara includeţi în bara de instrumente şi atingeţide instrumente sau le puteţi muta în ecranul de Salvare.repaus. Widget-urile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii. 27
 35. 35. Accesarea informaţiilor de ajutor Particularizarea telefonului Aflaţi cum puteţi accesa informaţii utile despre Profitaţi mai mult de telefonul dvs. telefonul propriu. particularizându-l pentru a corespunde preferinţelor proprii. 1. Deschideţi bara de instrumente. 2. Atingeţi din bara de instrumente. Reglarea volumului pentru tonurile 3. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de tastelorutilizarea funcţiilor de bază ceasornic în modul Vizualizare peisaj. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta volum în sus 4. Selectaţi un subiect de ajutor pentru a afla sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor. informaţii despre o aplicaţie sau o caracteristică. Reglarea intensităţii vibraţiilor de pe 5. Glisaţi degetul spre dreapta sau spre stânga ecranul cu atingere pentru a afla mai multe informaţii. Pentru a Puteţi regla intensitatea vibraţiilor din momentul reveni la nivelul anterior, atingeţi . în care atingeţi ecranul telefonului. 1. În modul Repaus, apăsaţi în sus sau în jos pe tasta volum. 2. Atingeţi Vibraţie şi apăsaţi în sus sau în jos pe tasta volum pentru a regla intensitatea vibraţiilor. 28
 36. 36. Comutarea la sau de la profilul Activarea funcţiei Întrerupere etichetăSilenţios Puteţi dezactiva temporar sunetele tonurilor deÎn modul Repaus, atingeţi Tastatură şi atingeţi şi sonerie şi alarmele de eveniment poziţionândmenţineţi pentru a porni sau opri sunetul telefonul cu faţa în jos.telefonului. 1. În modul Meniu, atingeţi Setări → Setări telefon → Etiquette pause.Schimbarea tonului de sonerie 2. Atingeţi Pornit. utilizarea funcţiilor de bază1. În modul Meniu, atingeţi Setări → Profiluri 3. Atingeţi Salvare. telefon.2. Atingeţi din dreptul profilului utilizat. Selectarea unui fundal (modul3. Atingeţi Ton sonerie apeluri vocale sau Ton Repaus) sonerie apeluri video. 1. În modul Meniu, atingeţi Setări → Ecran şi4. Selectaţi un ton de sonerie din listă şi atingeţi lumină → Fundal. Salvare. 2. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la o5. Atingeţi Salvare. imagine.Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din 3. Atingeţi Afişare.listă. 29
 37. 37. Blocarea telefonului Efectuarea unui apel 1. În modul Meniu, atingeţi Setări → Securitate. 1. În modul Repaus, atingeţi Tastatură şi 2. Atingeţi Pornit din Blocare telefon. introduceţi un prefix regional şi un număr de telefon. 3. Introduceţi o parolă nouă compusă din 4 până la 8 cifre şi atingeţi Confirm.. 2. Atingeţi Mai multe → Apel vocal sau apăsaţi pe [ ] pentru a forma numărul. 4. Introduceţi încă o dată noua parolă şi atingeţi Pentru un apel video, atingeţi Mai multe →utilizarea funcţiilor de bază Confirm.. Apel video. 3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ]. Utilizarea funcţiilor de apelare de bază Răspunsul la un apel Aflaţi cum să efectuaţi sau să răspundeţi la 1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [ ]. apeluri şi cum să utilizaţi funcţiile de apelare de 2. Pentru un apel video, apăsaţi pe [ ] şi bază. atingeţi Afişare pentru a permite apelantului În timpul unui apel, telefonul blochează să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal automat ecranul cu atingere pentru a al camerei foto. împiedica tastările accidentale. Pentru a 3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ]. debloca, glisaţi în jos tasta Menţinere. 30
 38. 38. Reglarea volumului Utilizarea căştiiPentru a regla volumul în timpul unui apel, Prin conectarea căştii furnizate la telefon, puteţiapăsaţi pe tasta volum în sus sau în jos. efectua şi răspunde la apeluri: • Pentru a efectua din nou ultimul apel, apăsaţiUtilizarea caracteristicii Set difuzor- pe butonul căştii, apoi apăsaţi din nou şi ţineţimicrofon apăsat.1. În timpul unui apel, atingeţi Difuzor → Da • Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe utilizarea funcţiilor de bază pentru a activa difuzorul. butonul căştii.2. Pentru a comuta înapoi la cască, atingeţi • Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul Difuzor. căştii. Într-un mediu zgomotos, este dificil să auziţi În timpul unui apel în care utilizaţi casca, apelurile în timp ce utilizaţi caracteristica Set glisaţi în jos tasta Menţinere pentru a difuzor-microfon. Pentru o performanţă debloca ecranul cu atingere. audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului. 31
 39. 39. Trimiterea şi vizualizarea Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi la pasul 7. Pentru a ataşa conţinut multimedia, mesajelor continuaţi cu pasul 6. Aflaţi cum să trimiteţi şi să vizualizaţi mesaje text 6. Atingeţi Adăugare media şi adăugaţi un (SMS), mesaje multimedia (MMS) şi mesaje element. e-mail. 7. Atingeţi Trimitere pentru a trimite mesajul. Trimiterea unui mesaj text sauutilizarea funcţiilor de bază Trimiterea unui e-mail multimedia 1. În modul Meniu, atingeţi Mesaje → Creare 1. În modul Meniu, atingeţi Mesaje → Creare mesaj → Email. mesaj → Mesaj. 2. Atingeţi Atingeţi pentru a adăuga 2. Atingeţi At. pt. ad. dest. → Introducere destinatarul → Introducere manuală. manuală. 3. Introduceţi o adresă de e-mail şi atingeţi Ef.. 3. Introduceţi un număr de destinaţie şi atingeţi Ef.. 4. Atingeţi Atingeţi pentru a adăuga subiectul. 4. Atingeţi câmpul de introducere a textului. 5. Introduceţi un subiect şi atingeţi Ef.. 5. Introduceţi textul mesajului şi atingeţi Ef.. p. 6. Atingeţi câmpul de introducere a textului. 33 7. Introduceţi textul e-mailului şi atingeţi Ef.. 32
 40. 40. 8. Atingeţi Adăugare fişiere şi ataşaţi un fişier Puteţi utiliza următoarele moduri de introducere a (dacă este necesar). textului:9. Atingeţi Trimitere pentru a trimite mesajul. Mod Funcţie Atingeţi tasta virtuală corespunzătoareIntroducerea textului ABC până când caracterul dorit apare peIntroduceţi textul şi creaţi mesaje sau note ecran.utilizând tastatura virtuală. 1. Atingeţi tastele virtuale utilizarea funcţiilor de bază1. Atingeţi câmpul de introducere a textului. corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.2. Atingeţi tastele virtuale adecvate pentru a 2. Când cuvântul se afişează corect, introduce textul. T9 atingeţi pentru a introduce un • Pentru a comuta între modurile T9 şi ABC, spaţiu. Dacă nu este afişat cuvântul atingeţi T9. În funcţie de limbă, aveţi corect, selectaţi un alt cuvânt din lista posibilitatea să accesaţi un mod de meniului vertical care apare. introducere pentru propria limbă. Atingeţi tasta virtuală corespunzătoare • Pentru a modifica tipul de literă sau pentru Numeric pentru a introduce un număr. a comuta la modul Numeric, atingeţi Abc Atingeţi tasta virtuală corespunzătoare din partea din centru stânga a ecranului. Simbol pentru a introduce un simbol. • Pentru a comuta la modul Simbol, atingeţi . 33
 41. 41. Vizualizarea mesajelor text sau Adăugarea şi găsirea contactelor multimedia Aflaţi elemente de bază privind utilizarea 1. În modul Meniu, atingeţi Mesaje → Mesaje caracteristicii Agendă telefonică. primite. 2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia. Adăugarea unui contact nou 1. În modul Repaus, atingeţi Tastatură şi Vizualizarea unui e-mail introduceţi un număr de telefon.utilizarea funcţiilor de bază 1. În modul Meniu, atingeţi Mesaje → 2. Atingeţi Mai multe → Adăugare la Agenda Căsuţă email. telefonică → Nou. 2. Selectaţi un cont. 3. Atingeţi Telefon sau SIM. 3. Atingeţi Descărcare. 4. Introduceţi informaţiile despre contact. 4. Selectaţi un e-mail sau un antet. 5. Atingeţi Salvare pentru a adăuga contactul în 5. Dacă aţi selectat un antet, atingeţi Preluare memorie. pentru a vizualiza corpul e-mailului. 34
 42. 42. Găsirea unui contact Utilizarea funcţiilor de bază ale1. În modul Repaus, atingeţi Agendă camerei foto telefonică. Aflaţi elementele de bază pentru realizarea2. Atingeţi Atingeţi pentru a căuta, introduceţi fotografiilor şi a videoclipurilor şi pentru literele numelui pe care doriţi să-l găsiţi şi vizualizarea acestora. atingeţi Ef.. De asemenea, puteţi glisa pentru a selecta prima literă a numelui. Realizarea fotografiilor utilizarea funcţiilor de bază3. Selectaţi numele contactului din lista de 1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ] pentru a căutare. porni camera foto. După ce aţi găsit un contact, puteţi să: 2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de • apelaţi contactul atingând ceasornic în modul Vizualizare peisaj. • editaţi informaţiile despre contact atingând 3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi faceţi Editare toate reglajele necesare. 4. Apăsaţi pe [ ] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat. 35
 43. 43. Vizualizarea fotografiilor Înclinaţi telefonul spre stânga sau spre dreapta; fotografiile se vor derula automat În modul Meniu, atingeţi Fişierele mele → spre stânga sau spre dreapta. Imagini → Fotografiile mele → un fişier foto. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de Înregistrarea videoclipurilor ceasornic în modul Vizualizare peisaj. Înclinaţi 1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ] pentru a telefonul spre stânga sau spre dreapta; porni camera foto. fotografiile se vor derula automat spre stângautilizarea funcţiilor de bază sau spre dreapta. 2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj. Pentru a împărţii fotografiile în categorii şi pentru a le vizualiza în vedere lărgită: 3. Atingeţi → pentru a comuta la modul Înregistrare. 1. În modul Meniu, atingeţi Navigator foto. 4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi faceţi 2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de toate reglajele necesare. ceasornic în modul Vizualizare peisaj. 5. Apăsaţi pe [ ] pentru a începe înregistrarea. 3. Atingeţi pentru a împărţi fotografiile în categorii. 6. Atingeţi sau apăsaţi pe [ ] pentru a opri înregistrarea. 4. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta pentru Videoclipul este salvat automat. a vizualiza fotografiile. 36
 44. 44. Vizualizarea videoclipurilor Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.În modul Meniu, atingeţi Fişierele mele →Videoclipuri → Clipurile mele video → un fişier Prima dată când accesaţi radioul FM, vi sevideo. va solicita să porniţi acordul automat.Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de 4. Atingeţi sau pentru a selecta un post deceasornic în modul Vizualizare peisaj. radio. Atingeţi şi menţineţi sau pentru a selecta un post de radio salvat. utilizarea funcţiilor de bazăAscultarea muzicii Dacă doriţi să obţineţi informaţii despre melodia pe care o ascultaţi, atingeţi MaiAflaţi cum să ascultaţi muzică la player-ul multe → Găsire muzică. p. 55muzical sau la radioul FM. 5. Pentru a opri radioul FM, atingeţi .Ascultarea la radioul FM Ascultarea fişierelor muzicale1. Introduceţi în telefon setul de căşti furnizat. Începeţi prin transferarea fişierelor în telefon sau2. În modul Meniu, atingeţi Aplicaţii → Radio pe cartela de memorie: FM. • Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir. p. 393. Atingeţi Da pentru a porni acordul automat. • Descărcaţi de pe un PC utilizând programul opţional PC studio Samsung. p. 49 37
 45. 45. • Primiţi prin Bluetooth. p. 58 4. Controlaţi redarea utilizând următoarele • Copiaţi pe cartela de memorie. p. 49 pictograme: • Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. Pictogr Funcţie p. 50 amă După transferarea fişierelor muzicale în telefon Întrerupeţi redarea sau pe cartela de memorie: Redaţi sau reluaţi redarea 1. În modul Meniu, atingeţi Muzică → Player Salt înapoi; deplasare înapoi într-unutilizarea funcţiilor de bază muzical. fişier (atingeţi şi menţineţi) 2. Când se deschide expertul de configurare Salt înainte; deplasare înainte într-un muzică, particularizaţi player-ului muzical fişier (atingeţi şi menţineţi) urmărind ecranul. Activaţi controlerul de volum 3. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier Activaţi sistemul de sunet Surround pe muzical. canalul 5.1 când este conectat un set de căşti Activaţi modul Amestecare Schimbaţi modul de repetare 38
 46. 46. Pictogr Navigarea în pagini Web Funcţie amă 1. În modul Meniu, atingeţi Internet → Pagină Deschideţi lista de redare curentă de start pentru a lansa pagina de pornire a Deschideţi ecranul Beat DJ p. 52 furnizorului dvs. de servicii. 2. Navigaţi în paginile Web utilizând următoareleNavigarea pe Web pictograme: Pictogr utilizarea funcţiilor de bazăAflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile Web Funcţie amăpreferate. Vă deplasaţi înainte sau înapoi într-o • Este posibil să acumulaţi taxe / pagină Web suplimentare pentru accesarea reţelei Reîmprospătaţi pagina Web curentă Web şi pentru descărcarea conţinutului media. Măriţi o pagină Web • Meniurile navigatorului pot fi etichetate Deschideţi o listă a marcajelor salvate diferit în funcţie de furnizorul dvs. de Adăugaţi un marcaj servicii. Schimbaţi modul de vizualizare 39
 47. 47. Marcarea paginilor Web preferate Utilizarea serviciilor Google 1. În modul Meniu, atingeţi Internet → Marcaje. Este posibil să acumulaţi taxe suplimentare 2. Atingeţi Adăug.. pentru accesarea reţelei Web şi pentru 3. Atingeţi câmpul de introducere a adresei descărcarea conţinutului media. URL. 4. Introduceţi o adresă Web (URL) şi atingeţi Ef.. Conectarea la serviciul Căutare 1. În modul Meniu, atingeţi Google → Căutare.utilizarea funcţiilor de bază 5. Atingeţi câmpul de introducere a titlului. 2. Introduceţi un cuvânt cheie în caseta de 6. Introduceţi un titlu de pagină şi atingeţi Ef.. căutare. 7. Atingeţi Salvare. Conectarea la serviciul Mail 1. În modul Meniu, atingeţi Google → Mail. 2. Configuraţi propriul cont Google şi conectaţi- vă. 3. Trimiteţi sau primiţi e-mailuri. 40
 48. 48. Conectarea la serviciul Hărţi Pentru a obţine indicaţii rutiere spre o anumită În funcţie de regiune, este posibil ca locaţie: serviciul pentru hărţi să nu fie disponibil. 1. În modul Meniu, atingeţi Google → Harti.Pentru a căuta pe hartă: 2. Atingeţi Meniu → Obţineţi indicaţii de orientare.1. În modul Meniu, atingeţi Google → Harti. 3. Introduceţi adresele locaţiilor de pornire şi de2. Derulaţi harta. destinaţie. utilizarea funcţiilor de bază3. Măriţi sau micşoraţi locaţia dorită. 4. Atingeţi Meniu → OK.Pentru a căuta o anumită locaţie: 5. Atingeţi Afişare itinerariu pentru vizualizarea1. În modul Meniu, atingeţi Google → Harti. pe hartă.2. Atingeţi Meniu → Căutaţi pe hartă şi Pentru a actualiza harta, descărcaţi fişierele de introduceţi adresa sau categoria afacerii. date GPS. p. 70 41
 49. 49. Utilizarea funcţiilor de apelare utilizarea avansate Aflaţi despre capacităţile suplimentare de apelare funcţiilor ale telefonului. avansate Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le- Aflaţi cum să efectuaţi operaţii avansate şi cum aţi pierdut. să utilizaţi caracteristicile suplimentare ale Atunci când aveţi un apel pierdut, atingeţi apelul telefonului mobil. din widget-ul de avertizare pentru evenimente şi atingeţi Apel vocal pentru a apela. Atunci când aveţi două sau mai multe apeluri pierdute, atingeţi apelul din widget-ul de avertizare pentru evenimente şi atingeţi Înregistrări → un apel pierdut.42
 50. 50. Apelarea unui număr format recent 2. Atingeţi Tastatură, introduceţi al doilea număr de apelat şi apăsaţi pe [ ].1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ] pentru a afişa o listă cu numerele recente. 3. Atingeţi Com. pentru a comuta între cele două apeluri.2. Selectaţi numărul dorit şi atingeţi sau apăsaţi pe [ ] pentru a apela. 4. Pentru a termina apelul aflat în aşteptare, atingeţi Sf. apel → .Punerea în aşteptare a unui apel şi 5. Pentru a termina apelul curent, apăsaţi pe utilizarea funcţiilor avansatepreluarea unui apel reţinut [ ].Atingeţi Menţinere pentru a pune un apel înaşteptare sau atingeţi Prel. pentru a prelua un Răspunsul la un al doilea apelapel în aşteptare. Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi răspunde la un al doilea apel de intrare:Efectuarea unui al doilea apel 1. Apăsaţi pe [ ] pentru a răspunde la cel de-Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi al doilea apel.apela un alt număr în timpul unui apel: Primul apel este pus în aşteptare automat.1. Atingeţi Menţinere pentru a pune primul apel 2. Atingeţi Com. pentru a comuta între apeluri. în aşteptare. 43
 51. 51. Efectuarea unui apel cu mai mulţi Apelarea unui număr internaţional participanţi (conferinţă prin telefon) 1. În modul Repaus, atingeţi Tastatură şi 1. Apelaţi primul participant pe care doriţi să îl menţineţi atins 0 pentru a introduce caracterul adăugaţi la apelul cu mai mulţi participanţi. +. 2. În timp ce sunteţi în legătură cu primul 2. Introduceţi în întregime numărul pe care doriţi participant, apelaţi cel de-al doilea participant. să îl apelaţi (codul ţării, prefixul regional şi Primul participant este pus în aşteptare numărul de telefon), apoi atingeţi Mai multeutilizarea funcţiilor avansate automat. → Apel vocal sau apăsaţi pe [ ] pentru a-l apela. 3. Când sunteţi conectat la cel de-al doilea participant, atingeţi Partic.. Apelarea unui contact din agenda 4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai telefonică mulţi participanţi (dacă este necesar). Puteţi apela numere direct din agenda telefonică 5. Pentru a termina apelul cu mai mulţi utilizând contactele stocate. p. 35 participanţi, apăsaţi pe [ ]. 1. În modul Repaus, atingeţi Agendă telefonică. 2. Atingeţi contactul dorit. 3. Atingeţi de lângă numărul pe care doriţi să îl apelaţi → . 44
 52. 52. Respingerea unui apel 7. Bifaţi caseta de selectare de lângă număr.Pentru a respinge un apel de intrare, apăsaţi pe 8. Selectaţi Salvare.[ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.Pentru a respinge automat apelurile de la Utilizarea funcţiilor avansate dinanumite numere, utilizaţi respingerea automată. agenda telefonicăPentru a activa respingerea automată şi pentru aconfigura lista de respingere: Aflaţi cum să creaţi cărţi de vizită, cum să setaţi utilizarea funcţiilor avansate numere cu apelare rapidă şi cum să creaţi1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Setări grupuri de contacte. aplicaţie → Apel → Toate apelurile → Respingere automată. Crearea unei cărţi de vizită2. Selectaţi Pornit din Activare. 1. În modul Repaus, atingeţi Agendă telefonică3. Selectaţi Adăugare număr. → Mai multe → Cartea mea de vizită.4. Selectaţi câmpul de introducere a numărului. 2. Introduceţi detaliile personale.5. Introduceţi un număr de respins şi selectaţi 3. Atingeţi Salvare. Ef.. Puteţi trimite cartea de vizită ataşând-o la un6. Selectaţi Salvare. mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth. 45

×