Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

2,707 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

 1. 1. Ghid utilizator Nokia 6700 slide Ediţia 2.1
 2. 2. 2 CuprinsCuprins Funcții de apelare 17 Apeluri vocale 17 Apeluri video 19Siguranța 4 Setări apel 20Despre aparatul Dvs. 4Servicii de rețea 5 Personalizare 22 Teme 22Găsirea informațiilor de ajutor 6 Profiluri 22Asistență 6Actualizări de programe prin Foto-video 23Internet 6 Realizarea unei fotografii 23Actualizarea software-ului cu ajutorul Mod panoramă 24PC-ului 7 Înregistrarea videoclipurilor 24Ajutorul de pe aparat 7 Galerie 25Pregătirea pentru utilizare 8 Despre Galerie 25Introducerea cartelei SIM și aacumulatorului 8 Contacte 26Introducerea cartelei de memorie 8 Gestionare nume și numere 26Încărcarea acumulatorului 9 Memorarea și editarea numelor șiOprirea și pornirea aparatului 9 numerelor 26Amplasarea antenelor 10 Sunete de apel, imagini și text deSetări de configurare 10 apelare pentru contacte 26Asistent setări 10 Copierea contactelor 27 Păstrarea legăturii cu prieteniiAparatul Dvs. 11 online 27Taste și componente 11Ecranul inițial 12 Scrierea textului 28Profilul deconectat 12 Modul tradițional de introducere aIndicatoarele de pe afișaj 13 textului 28Economizorul de energie 14 Modul de introducere a textului cuMeniu 14 funcția de predicție 28Controlul volumului 14 Modificarea limbii de scriere 29Blocarea tastaturii (protecția Copierea și ștergerea textului 29tastaturii) 15Coduri de acces 15 Mesagerie 29Blocarea la distanță 15 Scrierea și expedierea mesajelor 30Instalări 16 E-mail 31Conectarea la un set compatibil cu Internet 34cască 16Conectarea unui cablu de date USB 16 Browser Web 34Curea de purtat la mână 16 Partajare online 36 Centrul video Nokia 37 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 3. 3. Cuprins 3Căutare 38Gestionarea timpului 39Agendă 39Ceas cu alarmă 40Setările pentru ceas 40Muzica 41Redare muzică 41Radio FM 42Setări 43Setările aplicației 43Siguranța aparatului și a carteleiSIM 43Setări comune accesorii 43Restabilirea setărilor originale 43Gestionarea datelor 44Instalarea sau ștergerea aplicațiilor 44Manager fișiere 46Managerul de aparate 46Conectivitate 48Transferul conținutului de pe altaparat 48Conexiuni la PC 49Bluetooth 49Cablul de date 52Sincronizare 53Sugestii ecologice 53Economisiți energie 53Reciclați 53Economisiți hârtia 54Aflați mai multe 54Informații de siguranță și despreprodus 54Index 59© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 4. 4. 4 SiguranțaSiguranța SERVICE CALIFICAT Instalarea și repararea acestuiCitiți aceste instrucțiuni simple. produs este permisă numaiNerespectarea acestor instrucțiuni poate personalului calificat.fi periculoasă sau ilegală. Pentruinformații suplimentare, citiți în ACCESORII ȘI ACUMULATORIîntregime ghidul utilizatorului. Folosiți numai accesoriiPORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE omologate și acumulatoriSIGURANȚĂ omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile. Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile REZISTENȚA LA APĂ este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. pericole. Feriți aparatul de umiditate.SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DETOATE Despre aparatul Dvs. Respectați toate legile locale. Aparatul mobil descris în acest ghid este Păstrați-vă întotdeauna omologat pentru a fi utilizat în rețelele mâinile libere în timp ce (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900 MHz, conduceți un autovehicul. rețelele UMTS 900, 1900 și 2100 MHz Prima grijă a Dvs. în timp ce HSDPA și rețelele HSUPA. Pentru informații conduceți un autovehicul suplimentare despre rețele, contactați trebuie să fie siguranța furnizorul Dvs. de servicii. circulației. Aparatul Dvs. acceptă mai multe metodeINTERFERENȚE de conectivitate și, la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri Toate aparatele mobile pot și la alte tipuri dăunătoare de conținut. Fiți intra în interferență, ceea ce le- precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de ar putea afecta performanțele. conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numaiOPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII servicii și programe provenite din surse de Respectați toate restricțiile. încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Opriți aparatul în avioane, în Signed sau care au trecut testul de apropierea aparatelor verificare Java Verified™, care oferă o medicale sau în apropierea siguranță și o protecție adecvată. Aveți în zonelor cu carburanți, vedere instalarea de aplicații antivirus și a substanțe chimice sau cu altor programe de siguranță pe aparatul pericol de explozie. Dvs. și pe orice calculator conectat. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 5. 5. Siguranța 5și care vă permit să accesați aceste site- rețelele; este posibil ca anumite funcții săuri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar necesite încheierea de acorduri specificeNokia nu le sprijină și nu își asumă cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putearăspunderea pentru ele. Dacă accesați utiliza respectivele funcții. Serviciile deastfel de site-uri, luați măsuri de precauție rețea implică transmiterea de date. Cerețiîn ceea ce privește siguranța și conținutul. furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. dinAvertizare: țară și când sunteți în roaming, din altePentru a utiliza orice funcție a acestui rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poateaparat, alta decât ceasul cu alarmă, explica ce tarife se vor aplica. Unele rețeleaparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți ar putea avea limitări ce influențeazăaparatul dacă folosirea aparatelor mobile modul în care puteți utiliza unele funcțiipoate provoca interferențe sau pericole. ale acestui aparat și care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru tehnologii specifice precum protocoaleLa utilizarea acestui aparat, respectați WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează printoate legile, precum și obiceiurile locale, protocoalele TCP/IP, precum și caractereledreptul la viață privată și alte drepturi specifice unor limbi.legitime ale celorlalte persoane, inclusivdrepturile de autor. Protecția drepturilor Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii săde autor ar putea împiedica copierea, fi solicitat ca anumite funcții alemodificarea sau transferul unor imagini, aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nupiese muzicale sau a altui tip de conținut. fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniulFaceți copii de siguranță sau păstrați aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea,înregistrări scrise ale tuturor informațiilor ca aparatul Dvs. să aibă articoleimportante memorate în aparatul Dvs. personalizate, cum ar fi nume de meniuri,Când conectați aparatul la orice alt ordinea acestora și pictogramele.echipament, citiți manualul de utilizare alacestui echipament pentru instrucțiuniledetaliate de siguranță. Nu conectați întreele produse incompatibile.Imaginile din acest ghid pot diferi de celede pe afișajul aparatului Dvs.Pentru alte informații importantereferitoare la aparatul Dvs., consultațighidul utilizatorului.Servicii de rețeaPentru a utiliza aparatul trebuie săbeneficiați de serviciile unui furnizor deservicii de comunicații mobile. Unelefuncții nu sunt disponibile în toate© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 6. 6. 6 Găsirea informațiilor de ajutorGăsirea informațiilor de ajutor Cu aplicația Actualizare programe (serviciu de rețea), puteți verifica dacăAsistență sunt disponibile actualizări pentruDacă doriți să aflați mai multe despre programele și aplicațiile apratului Dvs. șiutilizarea produsului sau aveți nelămuriri le puteți decărca pe propriul aparat.în legătură că funcționarea corectă a Descărcarea actualizărilor de programeaparatului, consultați paginile de poate implica transmiterea unor cantitățiasistență de la adresa www.nokia.com/ mari de date (serviciu de rețea).support sau site-ul Web local Nokia,www.nokia.mobi/support (cu un aparat Asigurați-vă că acumulatorul aparatuluimobil), aplicația Ajutor de pe aparat sau are suficientă energie sau conectațighidul utilizatorului. încărcătorul înainte de a începe actualizarea.Dacă aceasta nu rezolvă problema,efectuați una dintre următoarele operații: Avertizare:• Reporniți aparatul: opriți-l și scoateți Dacă instalați o actualizare a unui acumulatorul. După aproximativ un program, aparatul nu poate fi utilizat, nici minut, reintroduceți acumulatorul și chiar pentru a efectua apeluri de urgență, porniți aparatul. decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta• Restabiliți setările originale din instalarea unei actualizări, efectuați copii fabrică, conform indicațiilor din de siguranță ale datelor. ghidul utilizatorului. Documentele și fișierele vor fi șterse la resetare, de aceea efectuați întâi copii de După actualizarea software-ului siguranță ale datelor. aparatului cu aplicația Actualizare• Actualizați regulat programele programe, este posibil ca instrucțiunile de aparatului pentru performanță funcționare care au legătură cu aplicațiile optimă și pentru a beneficia de actualizate din ghidul utilizatorului și din eventualele caracteristici noi, ajutor să nu fie actualizate. conform instrucțiunilor din ghidul de Selectați Opțiuni și una din următoarele utilizare. opțiuni:Dacă problema rămâne nerezolvată, luați Start actualizare — Preluați actualizărilelegătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni disponibile. Pentru a deselecta anumitede reparații vă stau la dispoziție. Vizitați actualizări pe care nu doriți să lewww.nokia.com/repair. Înainte de a descărcați, selectați actualizările din listă.trimite aparatul la reparat, creațiîntotdeauna copii de siguranță după Actualizare prin PC — Pentru a vădatele de pe acesta. actualiza aparatul cu ajutorul unui calculator. Această opțiune înlocuieșteActualizări de programe prin Internet opțiunea Start actualizare atunci când există actualizări disponibile numai cuSelectați > Setări > Manag. date > ajutorul aplicației PC Nokia SoftwareActual. soft. Updater. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 7. 7. Găsirea informațiilor de ajutor 7Vizualizare detalii — Vizualizați La sfârșitul textului de ajutor, găsițiinformațiile despre o actualizare. legături către subiecte conexe.Vizual. istoric actualizări — Pentru a Dacă selectați un cuvânt subliniat, sevizualiza starea actualizărilor anterioare. afișează o scurtă explicație.Setări — Pentru a modifica setările, cumar fi cele ale punctului de acces implicit Ajutorul utilizează următorii indicatori:utilizat pentru descărcarea actualizărilor. afișează o legătură către unDeclinare răspundere — Pentru a subiect conexvizualiza contractul de licență Nokia. afișează o legătură către aplicația prezentatăActualizarea software-ului cu ajutorulPC-ului În timp ce citiți instrucțiunile, puteți săNokia Software Updater este o aplicație comutați între textul de ajutor și aplicațiaPC, care vă permite să actualizați deschisă în fundal, apăsând și menținândsoftware-ul de pe aparat. Pentru a apăsată tasta meniu sau selectând dinactualiza software-ul de pe aparat, aveți lista de aplicații deschise.nevoie de un PC compatibil, acces Internetcu bandă largă și un cablu de date USBcompatibil, pentru a conecta aparatul laPC.Pentru informații suplimentare și pentrupreluarea aplicației Nokia SoftwareUpdater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.Ajutorul de pe aparatAparatul conține instrucțiuni de ajutor înutilizarea aplicațiilor instalate pe aparat.Pentru a deschide texte de ajutor dinmeniul principal,selectați > Ajutor >Ajutor și aplicația pentru care doriți ăcitiți instrucțiunile.Când există o aplicație deschisă, selectațiOpțiuni > Ajutor pentru a accesaaplicația de ajutor pentru ecranul curent.În timp ce citiți instrucțiunile, puteți săschimbați dimensiunea textului de ajutorselectând Opțiuni > Micșorare font sauMărire font.© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 8. 8. 8 Pregătirea pentru utilizarePregătirea pentru utilizare 3 Coborâți suportul cartelei SIM (4) și glisați-l înainte pentru a-l bloca (5).Introducerea cartelei SIM și a 4 Introduceți acumulatorul.acumulatorului 5 Pentru a pune la loc capacul spate, îndreptați dispozitivele de blocare de jos către locașurile corespunzătoare (1) și apăsați capacul până când se blochează în poziție (2).1 Pentru a scoate capacul din spate al aparatului, deschideți capacul conectorului micro USB, apăsați butonul de deblocare, apoi ridicați capacul spate.2 Glisați suportul cartelei SIM înapoi pentru a-l debloca (1), ridicați-l (2) și glisați cartela SIM în suport (3). Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Introducerea cartelei de memorie Este posibil ca împreună cu aparatul să fi fost furnizată și o cartelă de memorie. Aceasta poate fi introdusă deja. 1 Scoateți capacul spate al aparatului. Asigurați-vă că zona contactelor de pe cartelă este orientată în jos, spre aparat, iar colțul teșit este îndreptat în jos, către suportul de cartelă SIM. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 9. 9. Pregătirea pentru utilizare 92 Introduceți cartela în locaș, cu aparatul dvs. prin intermediul adaptorului contactele în jos (1), apoi apăsați-o de încărcător CA-44. Adaptorul este ușor pentru a o fixa în locaș (2). disponibil ca accesoriu separat.3 Puneți la loc capacul din spate. Încărcarea prin USB Puteți utiliza încărcarea prin USB atunci când nu este disponibilă o priză de perete. Încărcarea prin cablu de date USB dureazăÎncărcarea acumulatorului mai mult. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. În unele cazuri esteAcumulatorul a fost parțial încărcat în necesară o perioadă lungă de încărcarefabrică. În cazul în care aparatul indică o pentru a putea porni și utiliza aparatul.încărcare insuficientă, efectuațiurmătoarele: De asemenea, încărcarea prin USB vă permite să transferați date prin cablu, în1 Conectați încărcătorul la o priză de timp ce aparatul se încarcă. electricitate.2 Conectați încărcătorul la aparat. 1 Conectați un aparat USB compatibil la propriul aparat, prin intermediul unui cablu de date USB compatibil. În funcție de tipul de aparat utilizat pentru încărcare, este posibil să dureze un timp până când încărcarea începe. 2 Dacă aparatul este pornit, puteți selecta dintre opțiunile disponibile de mod USB de pe ecranul aparatului. Oprirea și pornirea aparatului3 După ce acumulatorul este complet încărcat, scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priza de alimentare.Nu este necesar să încărcați acumulatorulo anumită perioadă de timp și putețiutiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacăacumulatorul este complet descărcat, esteposibil să dureze câteva minute până cândindicatorul de încărcare apare pe ecransau se pot efectua apeluri.Indicaţie: Dacă aveți încărcătoare Nokiacompatibile mai vechi, le puteți utiliza cu© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 10. 10. 10 Pregătirea pentru utilizareApăsați și mențineți apăsată tasta de utilizată. În caz contrar, puteți utilizapornire pentru a porni sau a opri aparatul. aplicația Asistent setări pentru a configuraApăsați scurt tasta de pornire pentru a setările. Este posibil să primiți setările subînchide un apel sau o aplicație. forma unui mesaj de configurare pe care îl puteți memora pe aparat. Pentru maiDacă aparatul solicită un cod PIN, multe informații privind disponibilitatea,introduceți-l și selectați OK. luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu cel mai apropiat distribuitor autorizatDacă aparatul solicită un cod de blocare, Nokia.introduceți-l și selectați OK. Codul deblocare setat din fabrică este 12345. Când primiți un mesaj de configurare și setările nu sunt memorate și activatePentru a seta corect fusul orar, ora și data, automat, se afișează 1 mesaj nou. Pentruselectați țara în care vă aflați, apoi a memora setările, selectați Afișare >introduceți ora și data locale. Opțiuni > Memorare. Este posibil să fie necesar să introduceți codul PIN oferit deAmplasarea antenelor furnizorul de servicii.Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună deantene interioare și exterioare. Evitați Asistent setăriatingerea inutilă a zonei antenei în timp Selectați > Setări > Asist. setări.ce aceasta transmite sau recepționeazăsemnale. Contactul cu antenele afectează Utilizați Asistent setări pentru a definicalitatea comunicării, poate provoca setările de conexiune și e-mail. Articolelecreșterea nivelului de consum în timpul disponibile în Asistent setări depind defuncționării și poate reduce durata de caracteristicile aparatului, de cartela SIM,viață a acumulatorului. de furnizorul de servicii și de datele din baza de date a programului Asistent setări. Pentru a porni programul Asistent setări, selectați Start. Pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizați asistentul de setări, mențineți cartela SIM în aparat. În cazul în care cartela SIM nu este introdusă, urmațiSetări de configurare instrucțiunile de pe ecran.Înainte de a putea utiliza mesajelemultimedia, e-mail, sincronizarea, Selectați dintre următoarele opțiuni:streamingul și browserul trebuie să aveți Operator — Definiți setările specificesetările de configurare corespunzătoare operatorului, cum ar fi setările MMS,pe aparat. Este posibil ca aparatul să Internet, WAP și de streaming.configureze automat setările pentrubrowser, mesaje multimedia, punctul de Configur. e-mail — Configurați un contacces și streaming în funcție de cartela SIM POP, IMAP sau Mail for Exchange. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 11. 11. Aparatul Dvs. 11Setările disponibile pentru editare pot Aparatul Dvs.varia. Taste și componente 1 Senzor de lumină 2 Tasta de selecție din stânga 3 Tasta pagină inițială 4 Tasta Apelare 5 Taste numerice 6 Tasta Terminare/Pornire 7 Tasta de ștergere C 8 Tasta de selecție din dreapta 9 Tastă Navi™ (tastă de parcurgere) 10 Obiectivul aparatului foto-video secundar 11 Receptor© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 12. 12. 12 Aparatul Dvs. Pentru a deschide lista numerelor formate recent, apăsați tasta de apelare. Pentru a utiliza comenzi vocale sau apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție dreapta. Pentru a schimba profilul, apăsați scurt tasta de pornire și selectați un profil. Pentru a deschide o conexiune Web, apăsați și mențineți apăsată tasta 0. Pentru a activa sau a dezactiva conectivitatea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta *. Pentru a modifica ecranul inițial, selectați > Setări > Setări, General > Personalizare > Mod de așteptare și dintre opțiunile disponibile. Profilul deconectat Pentru a activa rapid profilul Deconectat, apăsați scurt tasta de pornire și selectați Deconectat.12 Buclă a curelușei de purtat la mână Pentru a schimba profilul, apăsați scurt13 Conector AV Nokia (2,5 mm) tasta de pornire și selectați un profil.14 Conector micro USB Atunci când profilul Deconectat este activ,15 Conector pentru încărcător se închid toate conexiunile care utilizează16 Obiectivul aparatului foto-video radiofrecvențe. Cu toate acestea, puteți să principal vă utilizați aparatul fără cartelă SIM și17 Bliț aparat foto-video puteți asculta emisiuni radio sau muzică.18 Microfon Nu uitați să vă opriți aparatul în situațiile19 Difuzor în care utilizarea telefoanelor fără fir este20 Tasta de captare interzisă.Suprafața acestui aparat nu conține Important: În profilul deconectat nunichel. puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesităEcranul inițial acoperire în rețeaua mobilă. Este posibilDupă ce ați pornit aparatul și acesta s-a să puteți, totuși, efectua apeluri cătreînregistrat într-o rețea, aparatul afișează numerele de urgență programate înecranul inițial și este gata de utilizare. aparatul Dvs. Pentru a putea efectua © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 13. 13. Aparatul Dvs. 13apeluri, trebuie să activați, mai întâi, O alarmă este activă.funcțiile telefonului schimbândprofilurile. Dacă aparatul a fost blocat,introduceți codul de blocare. Ați activat profilul Silențios și aparatul nu va suna la apeluri sauIndicatoarele de pe afișaj mesaje recepționate. Aparatul este utilizat într-o rețea UMTS sau GSM (serviciu de rețea). Este activată conexiunea Bluetooth. Bara din dreptul pictogramei indică puterea semnalului rețelei în locul A fost stabilită o conexiune în care vă aflați. Cu cât bara este mai Bluetooth. Dacă indicatorul este înaltă, cu atât semnalul este mai afișat cu intermitență, aparatul puternic. încearcă să se conecteze la alt aparat. Este activ HSDPA (high-speed downlink packet access) / HSUPA Este disponibilă o conexiune de (high-speed uplink packet access) pachete de date GPRS (serviciu de (serviciu de rețea) în rețeaua UMTS. rețea). indică o conexiune activă, iar indică o conexiune în Aparatul utilizează profilul așteptare. Deconectat și nu este conectat la o rețea celulară. Este disponibilă o conexiune de pachete de date EGPRS (serviciu de Nivelul de încărcare al rețea). indică o conexiune activă, acumulatorului. Cu cât bara este iar indică o conexiune în mai înaltă, cu atât este mai așteptare. puternică încărcătura acumulatorului. Este disponibilă o conexiune de pachete de date UMTS (serviciu de Aveți mesaje necitite în dosarul rețea). indică o conexiune activă, Căsuță intrări din Mesaje. iar indică o conexiune în așteptare. Ați primit un nou mesaj e-mail în căsuța poștală de la distanță. HSDPA/HSUPA este acceptat și disponibil (serviciu de rețea). Există mesaje de trimis în dosarul Pictograma poate să difere în Căsuță de ieșire din Mesaje. funcție de regiune. indică o conexiune activă, iar indică o Aveți apeluri nepreluate. conexiune în așteptare. Tastele aparatului sunt blocate.© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 14. 14. 14 Aparatul Dvs. Aparatul este conectat la un Meniu computer cu un cablu de date USB. Apăsați . Prin intermediul meniului puteți accesa Este utilizată cea de-a doua linie funcțiile aparatului. telefonică (serviciu de rețea). Pentru a deschide o aplicație sau un dosar, Toate apelurile sunt redirecționate selectați articolul. la un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia Dacă modificați ordinea funcțiilor în activă. meniu, acestea pot apărea într-o ordine diferită de cea implicită descrisă în acest ghid al utilizatorului. La aparat este conectat un set cu cască sau un dispozitiv inductiv. Pentru a modifica vizualizarea meniului, selectați Opțiuni > Schimbare ecran La aparat este conectat un set de meniu. mașină fără comenzi manuale. Pentru a închide o aplicație sau un dosar, selectați Opțiuni > Ieșire. La aparat este conectat un telefon text. Pentru a afișa și a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta de ecran inițial, apoi selectați o Aparatul este în curs de aplicație. sincronizare. Rularea aplicațiilor în fundal creșteDe asemenea, pot fi afișate și alte consumul de energie din acumulator șiindicatoare. reduce durata de viață a acestuia.Economizorul de energie Controlul volumuluiSelectați > Setări > Setări. Pentru a regla volumul când ascultați un fișier audio, parcurgeți în sus sau în jos.Pentru a defini preferințele deeconomizor de ecran, selectați Pentru a regla volumul în timpul unuiGenerale > Personalizare > Afișaj și apel, parcurgeți spre stânga sau spreuna din următoarele opțiuni: dreapta.Durată econ. energ. — Setați durata de Pentru a activa sau a dezactiva difuzorulinactivitate a aparatului după care se în timpul unei convorbiri, selectațiactivează economizorul de energie. Difuzor sau Microrecep..Durată iluminare — Setați durata deinactivitate a aparatului după care seestompează lumina ecranului. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 15. 15. Aparatul Dvs. 15Avertizare: • Codul PIN2 (UPIN2), furnizat cu uneleExpunerea continuă la un volum sonor cartele SIM (USIM), este necesarridicat vă poate afecta auzul. Ascultați pentru accesul la anumite servicii.muzică la un volum sonor moderat și nu • Codurile PUK (UPUK) și PUK2 (UPUK)țineți aparatul la ureche atunci când pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM).utilizați difuzorul. Dacă de introduceți greșit codul PIN de trei ori consecutiv, vi se va solicita codul PUK. Dacă nu ați primit codurile,Blocarea tastaturii (protecția luați legătura cu furnizorul de servicii.tastaturii) • Codul de siguranță vă ajută să văPentru a debloca tastatura, deschideți protejați telefonul împotriva utilizăriicapacul glisant sau selectați Deblocare, neautorizate. Puteți crea și schimbaapoi selectați repede OK. codul și puteți seta telefonul să solicite acest cod. Păstrați codul secretSelectați > Setări > Setări și și într-un loc sigur, separat de telefon.General. În cazul în care uitați codul și telefonulPentru a seta aparatul să blocheze este blocat, telefonul va avea nevoietastatura când închideți capacul glisant, de service și este posibil să se apliceselectați Comportament capac > Activ. tarife suplimentare. Pentru informațiiprotecție tastatură. suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.Pentru a seta aparatul să blocheze • Parola de restricționare este necesarăautomat tastatura după o anumită atunci când utilizați serviciul deperioadă de timp, selectați Siguranță > restricționare a apelurilor pentru aTelefon și cartelă SIM > Per. autobloc. restricționa apelurile recepționate șitastatură > Definită de utilizator și efectuate de pe aparat (serviciu deperioada dorită. rețea).Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, Blocarea la distanțăefectuarea de apeluri către număruloficial de urgență programat în aparatul Vă puteți bloca aparatul de la un altDvs. poate fi posibilă. aparat, prin intermediul unui mesaj text. Pentru a permite blocarea de la distanță aCoduri de acces aparatului și pentru a defini mesajul de blocare ce se va utiliza, selectați >Selectați > Setări > Setări. Setări > Setări > General > SiguranțăPentru a defini modul în care aparatul și Telefon și cartelă SIM > Blocareutilizează codurile de acces și setările de telefon de la dist.. După ce introducețisiguranță, selectați General > mesajul, selectați OK. Lungimea maximăSiguranță > Telefon și cartelă SIM și a mesajului este de 20 de caractere.dintre următoarele: Pentru a vă bloc aparatul, expediați un• Codul PIN (UPIN), furnizat împreună mesaj text cu mesajul de blocare, către cu cartela SIM (USIM) ajută la protecția numărul Dvs. de telefon mobil. Pentru a împotriva utilizării neautorizate.© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 16. 16. 16 Aparatul Dvs.debloca ulterior aparatul, selectațiDeblocare și introduceți codul de blocare.InstalăriSelectați > Aplicații > Instalări.Puteți găsi aplicații suplimentare și putețiprelua aplicații în acest dosar.Important: Instalați și utilizați numaiaplicații și alte tipuri de programe oferitede surse de încredere, cum ar fi aplicații Pentru a selecta modul implicit decare sunt Symbian Signed sau au fost conexiune USB sau pentru a schimbatestate cu Java Verified™. modul activ, selectați > Setări și Conectare > USB > Mod conectare USB,Conectarea la un set compatibil cu apoi selectați modul dorit.cască Pentru a selecta dacă modul implicit esteNu conectați aparate care emit semnale activat automat, selectați Solicitarede ieșire, deoarece acest fapt poate duce conectare.la defectarea aparatului. Nu conectaținicio sursă de tensiune la conectorul AV Curea de purtat la mânăNokia. Treceți curelușa de purtat la mână șiCând conectați la conectorul AV Nokia strângeți-o.orice aparat sau set cu cască extern, alteledecât cele aprobate de Nokia spre a fiutilizate cu acest aparat, aveți o grijădeosebită la tastele de volum.Conectarea unui cablu de date USBConectați un cablu de date USB compatibilla conectorul USB. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 17. 17. Funcții de apelare 17Funcții de apelare Apelarea rapidă Selectați > Setări > Setări șiApeluri vocale Telefon > Apel > Apelare rapidă.Efectuarea unui apel Apelarea rapidă permite efectuarea unuiPentru a efectua un apel, introduceți apel apăsând și menținând apăsată onumărul de telefon, inclusiv prefixul, și tastă numerică în ecranul inițial.apăsați tasta de apelare. Pentru a activa apelarea rapidă, selectațiIndicaţie: Pentru apeluri internaționale, Activată.adăugați caracterul + care înlocuieștecodul de acces internațional, apoiintroduceți codul țării, prefixul (omiteți Pentru a aloca o tastă numerică unuiprimul 0, dacă este cazul) și numărul de număr de telefon, selectați >telefon. Setări > Ap. rapidă. Derulați până la tasta numerică (2 - 9) dePentru a termina apelul sau a anula pe ecran, apoi selectați Opțiuni >încercarea de apelare, apăsați tasta de Atribuire.terminare. Selectați numărul dorit din lista dePentru a efectua un apel folosind contacte.contactele memorate, deschideți aplicațiaContacte. Introduceți primele litere ale Pentru a șterge un număr de telefonnumelui, derulați până la nume și apăsați atribuit unei taste numerice, parcurgețitasta de apelare. până la tasta de apelare rapidă și selectați Opțiuni > Ștergere.Pentru a efectua un apel folosind jurnalul,apăsați tasta de apelare pentru a vizualiza Pentru a modifica un număr de telefonpână la 20 de numere apelate recent sau atribuit unei taste numerice, parcurgețipe care ați încercat să le apelați. Derulați până la tasta de apelare rapidă și selectațipână la numărul sau numele dorit și Opțiuni > Modificare.apăsați tasta de apelare. Mesageria vocalăPentru a regla volumul unui apel activ,apăsați tasta de derulare stânga sau Selectați > Setări > Căs.poșt.apel.dreapta. Când deschideți aplicația Căsuță vocală pentru prima dată, vi se solicită săPentru a comuta dintr-un apel vocal într- introduceți numărul căsuței vocale.un apel video, selectați Opțiuni >Comutare pe apel video. Aparatul Pentru a apela căsuța vocală, parcurgețitermină apelul vocal și inițiază un apel până la Căsuță poștală vocală și selectațivideo către destinatar. Opțiuni > Apelare căsuță poșt. voc..© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 18. 18. 18 Funcții de apelarePentru a apela căsuța poștală din ecranul Conferință pentru a reuni toateinițial, apăsați și mențineți apăsată tasta apelurile într-un apel conferință.1; sau apăsați tasta 1, apoi tasta deapelare. Selectați căsuța poștală pe care Pentru a dezactiva microfonul aparatuluidoriți să o apelați. Dvs. în timpul conferinței, selectați Opțiuni > Dezactivare microfon.Pentru a schimba numărul căsuțeipoștale, selectați-o și Opțiuni > Pentru a retrage un participant din apelulModificare număr. conferință, alegeți-l și selectați Opțiuni > Conferință > Deconectare participant.Apelarea vocală Pentru a discuta în particular cu unEfectuați un apel pronunțând numele participant la apelul conferință, alegeți-lmemorat în lista de contacte. și selectați Opțiuni > Conferință > Privat.Observaţie: Utilizarea indicativelorvocale s-ar putea dovedi dificilă în zonezgomotoase sau în cazul unor apeluri de Răspunsul la un apelurgență, astfel că nu trebuie să vă bazaținumai pe apelarea vocală în toate Pentru a răspunde la un apel, apăsați tastaîmprejurările. de apelare sau deschideți capacul glisant.1 În ecranul de start, apăsați și Pentru a seta aparatul să răspundă la apel mențineți apăsată tasta de selecție.Se atunci când deschideți capacul glisant, emite un sunet scurt și se afișează selectați > Setări > Setări și Vorbiți acum. General > Comportament capac.2 Rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Dacă recunoașterea Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de vocii s-a efectuat cu succes, se terminare. afișează o listă cu numele corespunzătoare propuse. Telefonul Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc redă comanda vocală pentru prima de a prelua apelul, selectați Silențios. potrivire din listă. Dacă aceasta nu este comanda corectă, mergeți la o Dacă aveți un apel activ și caracteristica de altă înregistrare. apel în așteptare (serviciu de rețea) este activată, apăsați tasta de apelare pentru aEfectuarea unui apel conferință răspunde la apelul primit. Primul apel este1 Pentru a efectua un apel conferință, trecut în așteptare. Pentru a termina introduceți numărul de telefon al unui apelul activ, apăsați tasta de terminare. participant și apăsați tasta de apelare.2 Când participantul răspunde, selectați Înregistrări ale apelurilor și datelor Opțiuni > Apel nou. Selectați > Jurnal.3 După ce ați efectuat un apel către toți participanții, selectați Opțiuni > © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 19. 19. Funcții de apelare 19Pentru a vizualiza apelurile recente Exped. video în curs sau Exp. aud.&vid.nepreluate, recepționate și efectuate, în curs.selectați Apeluri recente. Pentru a regla volumul unui apel videoIndicaţie: Pentru a vizualiza numerele activ, parcurgeți spre stânga sau dreapta.apelate în ecranul inițial, apăsați tasta deapelare. Pentru a activa din nou difuzorul, selectați Opțiuni > Activare difuzor. Pentru a dezactiva difuzorul și a utilizaPentru a vizualiza durata aproximativă a microreceptorul, selectați Opțiuni >apelurilor primite și efectuate de pe Activare microreceptor.aparat, selectați Durată apel. Pentru a modifica locația imaginilor,Pentru a vizualiza volumul datelor selectați Opțiuni > Comutare imagini.transferate pe parcursul conexiunilor depachete de date, selectați Date ca Pentru a mări imaginea pe ecran, selectațipachet.. Opțiuni > Zoom și parcurgeți în jos sau în sus.Apeluri video Pentru a termina un apel video și a efectua un apel vocal către același destinatar,Efectuarea unui apel video selectați Opțiuni > Comutare pe apel vocal.Pentru a efectua un apel video, introduceținumărul de telefon sau selectațidestinatarul din lista de contacte și Răspunsul la un apel video sauOpțiuni > Apelare > Apel video. La respingerea acestuiainițierea apelului video, aparatul foto- Când primiți un apel video, se afișeazăvideo al aparatului este activat. În cazul în .care aparatul foto-video este deja în uz,expedierea video este dezactivată. Dacă 1 Pentru a răspunde la apelul video,destinatarul apelului nu dorește să vă apăsați tasta de apelare.transmită o imagine video, în locul 2 Pentru a iniția expedierea unuiacesteia va fi afișată o imagine. Pentru a semnal video în direct, selectați Da.defini imaginea care se va expedia de peaparatul Dvs. în locul înregistrării video, În cazul în care nu activați transmisiileselectați > Setări > Setări și video, veți auzi doar vocea apelantului.Telefon > Apel > Imagine în apel Imaginea video este înlocuită de un ecranvideo. gri. Pentru a activa transmisiile video, selectați Opțiuni > Activare > Exped.Pentru a dezactiva expedierea sunetului, video în curs.a înregistrării video sau a sunetului șiînregistrării video, selectați Opțiuni > Pentru a înlocui ecranul gri cu o fotografieDezactivare > Exped. audio în curs, făcută cu aparatul foto-video al aparatului, selectați > Setări și© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 20. 20. 20 Funcții de apelareTelefonie > Apel > Imagine în apel Afișare durată apel — Pentru a afișavideo. durata unui apel în timpul convorbirii. Sumar după apel — Pentru a afișa durataDacă nu doriți să răspundeți la un apel unui apel după convorbire.video, apăsați tasta de terminare. Apelare rapidă — Activați formarea rapidăSetări apel Răspuns orice tastă — Activați funcțiaSetări apel de răspuns cu orice tastă.Selectați > Setări > Setări și Linie în uz — Această setare (serviciu deTelefon > Apel. rețea) este disponibilă numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere deSelectați una din următoarele opțiuni: abonat, adică două linii telefonice. Selectați linia pe care doriți să o utilizațiExpediere număr propriu — Pentru a pentru efectuarea apelurilor și expediereaafișa numărul Dvs. de telefon persoanei pe mesajelor text. Puteți răspunde, însă, lacare o apelați. apelurile sosite pe ambele linii, indiferentApel în așteptare — Pentru a seta de linia selectată. În cazul în care selectațiaparatul să vă notifice în legătură cu Linia 2 și nu v-ați abonat la acest serviciuapelurile primite în timpul unei convorbiri de rețea, nu veți putea efectua apeluri.(serviciu de rețea). Dacă este selectată linia 2, indicatorulRespingere apel cu mesaj — Expediați este afișat în ecranul de start.un mesaj text atunci când refuzați un apel, Schimbare linie — Pentru a împiedicaprin care să informați apelantul în selectarea liniei telefonice (serviciu delegătură cu motivul refuzului de a rețea), dacă această opțiune esterăspunde. acceptată de cartela SIM. Pentru a schimbaText mesaj — Scrieți mesajul text această setare, aveți nevoie de codul PIN2.standard care va fi trimis când respingeți Căutare contact — Activați căutareaun apel. contactelor în ecranul inițial.Video propriu în apel. rec. — Pentru apermite sau a respinge transmisia video Redirecționarea apelurilorîn timpul unui apel video de pe propriul Selectați > Setări > Setări șiaparat. Telefon > Redirecțion. apel.Imagine în apel video — Dacă în timpulunui apel video nu se expediază un Pentru a redirecționa apelurile primitesemnal video, selectați imaginea care să către căsuța vocală sau către un alt numărse afișeze în locul semnalului video. de telefon. Pentru detalii, contactațiReapelare automată — Setați aparatul furnizorul de servicii.pentru a face maxim 10 încercări de Selectați tipul de apeluri pe care doriți săapelare a unui număr, după o primă le redirecționați și una dintre următoareleîncercare nereușită. Pentru a opri opțiuni:reapelarea automată, apăsați tasta determinare. Toate apelurile vocale, Toate apelurile de date și video sau Toate apelurile © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 21. 21. Funcții de apelare 21fax — Pentru a redirecționa toate redirecționare și selectați Opțiuni >apelurile vocale, de date, video sau fax Dezactivare.primite. Nu veți putea răspunde la apeluri,acestea fiind redirecționate către un altnumăr. Restricționarea apelurilorDacă este ocupat — Pentru a Selectați > Setări > Setări șiredirecționa apelurile primite în timpul Telefon > Restricțion. apel.unui apel în curs. Puteți să restricționați apelurile care pot fiDacă nu răspunde — Pentru a efectuate sau recepționate cu aparatulredirecționa apelurile primite după ce (serviciu de rețea). Pentru a modificatelefonul sună pentru o perioadă de timp setările, trebuie să obțineți parola despecificată. Selectați perioada de timp în restricționare de la furnizorul de servicii.care aparatul va suna înainte de a Restricționarea apelurilor afectează toateredirecționa apelul. tipurile de apeluri.Dacă este în afara zonei de acoperire — Pentru a redirecționa apeluri când Selectați din următoarele configurări deaparatul este oprit sau se află în afara ariei restricționare a apelului vocal:de acoperire a rețelei. Efectuare apeluri — ÎmpiedicațiDacă nu este disponibil — Pentru a efectuarea apelurilor vocale cu aparatulredirecționa apeluri în timpul unui apel în Dvs.curs, dacă nu răspundeți sau dacă aparatul Apeluri intrate — Nu permiteți primireaeste închis sau în afara ariei de acoperire de apeluri.a rețelei. Apeluri internaționale — Pentru a împiedica apelarea în alte țări sau regiuni.Pentru a redirecționa apeluri către căsuțapoștală vocală, selectați un tip de apel, o Apeluri primite prin roaming — Pentruopțiune de redirecționare și Opțiuni > a împiedica recepționarea apelurilor cândActivare > La căsuța poștală vocală. sunteți în afara țării de domiciliu. Apeluri internaționale except. țara dePentru a redirecționa apeluri către un alt domiciliu — Pentru a împiedica apelurinumăr de telefon, selectați un tip de apel, către alte țări sau regiuni și a permiteo opțiune de redirecționare și Opțiuni > apeluri către țara de domiciliu.Activare > La alt număr. Introduceținumărul sau selectați Căutare pentru a Pentru a verifica starea restricționăriiprelua un număr memorat în Contacte. apelurilor vocale, selectați opțunea de restricționare și Opțiuni > VerificarePentru a verifica starea redirecționării stare.curente, parcurgeți până la opțiunea deredirecționare și selectați Opțiuni > Pentru a dezactiva toate restricțiileVerificare stare. vocale, selectați o opțiune de restricționare și Opțiuni > Dezact. toatePentru a întrerupe redirecționarea restricțiile.apelurilor, parcurgeți până la opțiunea de© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 22. 22. 22 PersonalizarePentru a schimba parola utilizată pentru Personalizarerestricționarea apelurilor vocale, fax și dedate, selectați Opțiuni > Editare parolă Temerestricț.. Introduceți codul curent, apoi de Modificarea temei afișajuluidouă ori codul nou. Parola de Selectați > Setări > Teme.restricționare trebuie să aibă patru cifre.Pentru detalii, contactați furnizorul de Selectați din următoarele opțiuni:servicii. General — Modificați tema utilizată în toate aplicațiile.Setări de rețea Ecran meniu — Modificați tema utilizată în meniul principal.Selectați > Setări > Setări șiTelefon > Rețea. Mod așteptare — Modificați tema utilizată în ecranul inițial.Pentru a selecta modul de rețea, selectați Imagine fond — Modificați imaginea deMod rețea și Mod dual, UMTS sau GSM. În fundal din ecranul de start.modul dual, aparatul comută automat Imagine apel — Schimbați imagineaîntre rețele. afișată în timpul convorbirilor. Pentru a activa sau a dezactiva efecteleIndicaţie: Selectarea opțiunii UMTS temelor, selectați General > Opțiuni >permite transferul rapid de date, dar Efecte temă.poate crește consumul de energie șireduce durata de viață a acumulatorului. Descărcarea unei temeÎn regiunile din apropierea rețelelor GSMși UMTS, selectarea Mod dual poate duce Selectați > Setări > Teme.la comutarea constantă între cele douărețele, ceea ce crește și consumul de Pentru a descărca o temă, selectațienergie. General > Descărcare teme > Opțiuni > Salt la > Pagină InternetPentru a selecta operatorul, selectați nouă. Introduceți adresa Internet de laSelectare operator și Manuală pentru a care doriți să descărcați tema. După ceselecta dintre rețelele disponibile sau tema a fost descărcată, puteți să oAutomată pentru a configura aparatul să previzualizați sau descărcați.selecteze rețeaua automat. Pentru a previzualiza o temă, selectațiPentru a seta aparatul să indice când este Opțiuni > Previzualizare.utilizat într-o rețea microcelulară (MCN),selectați Afișare info celulă > Activată. Pentru a activa o temă, selectați Opțiuni > Activare. Profiluri Selectați > Setări > Profiluri. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 23. 23. Foto-video 23Puteți modifica și personaliza sunete de Foto-videoapel, tonuri de alertă și alte sunete pentrudiferite evenimente, medii sau grupuri de Aparatul are două aparate foto-videoapelanți. Profilul activ este afișat în partea pentru fotografiere și înregistraresuperioară a afișajului în ecranul inițial. videoclipuri. Un aparat foto-video deTotuși, dacă profilul activ este General, rezoluție mare se află în partea din spateeste afișată numai data curentă. a aparatului și utilizează modul peisaj, iar în partea din față a aparatului se află unPentru a crea un nou profil, selectați aparat foto-video de rezoluție mai mică,Opțiuni > Creare profil și definiți în modul portret. Pentru a activa aparatulsetările. foto-video secundar, când cel principal este activat selectați Opțiuni > Utiliz.Pentru a personaliza un profil, selectați-l cameră secund..și Opțiuni > Personalizare. Realizarea unei fotografiiPentru a schimba un profil, selectați unprofil și Opțiuni > Activare.Profilul La captarea unei imagini, reținețiOffline împiedică pornirea accidentală a următoarele:aparatului, expedierea sau recepționarea • Folosiți-vă ambele mâini pentru a ținemesajelor sau utilizarea conectivității aparatul nemișcat.Bluetooth sau radioului FM; de asemenea,închide toate conexiunile Internet ce ar • Calitatea unei fotografii făcute cuputea fi active în momentul selectării zoom digital este mai slabă decât ceaprofilului. Profilul Offline nu vă împiedică a unei imagini făcute fără acesta.să inițiați o conexiune Bluetooth mai • Aparatul intră în modul detârziu sau să reporniți radioul FM. economisire a bateriei dupăRespectați toate cerințele de siguranță aproximativ un minut de inactivitate.aplicabile la inițierea și utilizarea acestor • Păstrați o distanță de siguranță atuncifuncții. când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sauPentru a seta profilul să fie activ până la o animale aflate aproape de aparat. Nuanumită oră în următoarele 24 de ore, acoperiți blițul când faceți omergeți la profil, selectați Opțiuni > fotografie.Programare și setați ora. La expirareaperioadei, profilul revine la profilul fără 1 Pentru a comuta din modul video întemporizare activ anterior. Când profilul modul imagine, selectați .este temporizat, se afișează în ecranul 2 Pentru a fixa focalizarea pe un obiect,inițial. Profilul Offline nu se poate apăsați tasta de captare până latemporiza. jumătatea cursei (opțiunea nu este disponibilă pentru scenele peisaj sauPentru a șterge un profil pe care l-ați creat, sport). Se afișează un indicator verdeselectați Opțiuni > Ștergere profil. Nu de focalizare fixată. Dacă focalizareaputeți șterge profilurile predefinite. nu a fost fixată, se afișează un indicator galben de focalizare.© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 24. 24. 24 Foto-video Eliberați tasta de captare și apăsați-o întoarceți aparatul. Semnul de pauză din nou până la jumătatea cursei. roșu indică faptul că trebuie să stați Imaginea se poate capta și fără nemișcat până se afișează din nou blocarea focalizării. săgeata de culoare verde. Puteți3 Apăsați tasta de captare. Nu mișcați anticipa momentul în care se va aparatul până la memorarea imaginii fotografia următorul cadru: atunci și afișarea imaginii finale pe ecran. când dreptunghiul de culoare roșie se mută în centrul zonei deFotografierea cu aparatul foto-video previzualizare.secundar 3 Pentru a finaliza fotografierea,1 Selectați Opțiuni > Utilizare cameră selectați Stop. Fotografierea secun.. panoramică se oprește automat când2 Pentru a capta o imagine, selectați a fost atinsă lățimea maximă a Fotograf.. Nu mișcați aparatul până fotografiei. Rețineți faptul că este la memorarea imaginii și afișarea posibil să dureze un timp până când imaginii finale pe ecran. aparatul procesează imaginea captată.Apropiați și îndepărtați când captați oimagine Înregistrarea videoclipurilorUtilizați tastele de zoom. 1 Pentru a comuta din modul video în modul imagine, dacă este necesar,Lăsați aparatul foto-video deschis în selectați modul imagine din bara defundal și utilizați alte aplicații instrumente activă.Apăsați tasta de meniu. Pentru a reveni la 2 Pentru a pune înregistrarea video peaparatul foto-video, apăsați și mențineți pauză, selectați Pauză. Pentru aapăsată tasta de captare. continua înregistrarea, selectați Continuare. Dacă treceți înregistrarea în pauză și nu apăsațiMod panoramă nicio tastă în decurs de un minut,Selectați > Foto-video. înregistrarea se oprește. Pentru a apropria sau a depărtaSelectați modul panoramă din bara de imaginea, utilizați tastele de zoom.instrumente. 3 Pentru a opri înregistrarea, apăsați1 Pentru a capta prima imagine în tasta de captare. Videoclipul este panoramă, apăsați tasta de captare. memorat automat în Fotografii.2 Întoarceți ușor aparatul spre dreapta sau stânga, după cum este indicat de săgeți. Se afișează o previzualizare a panoramei și aparatul foto-video realizează fotografii pe măsură ce îl întoarceți. O săgeată de culoare verde indică faptul că puteți să începeți să © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 25. 25. Galerie 25Galerie Opțiuni > Mutare și copiere, apoi opțiunea corespunzătoare.Selectați > Galerie.Utilizați Galeria pentru a accesa diferitetipuri de media, cum ar fi imagini șivideoclipuri, melodii, clipuri audio,legături de streaming și prezentări. Toateimaginile și videoclipurile vizualizateprecum și melodiile și clipurile audioredate sunt memorate automat în Galerie.Clipurile audio și melodiile sunt redate înaplicația Music player, iar legăturile destreaming în Centrul video. Imaginile suntvizualizate și videoclipurile sunt redate înaplicația Fotografii.Despre GalerieSelectați > Galerie > Imagini/videouri și una din următoarele opțiuni:Captate — Pentru a vizualiza toateimaginile și videoclipurile captate.Luni — Pentru a vizualiza imaginile șivideoclipurile organizate după luna încare au fost înregistrate.Albume — Vizualizați albumele impliciteși pe cele pe care le-ați creat.Cuvinte cheie — Vizualizați etichetele pecare le-ați creat pentru fiecare articol.Preluări — Pentru a vizualiza articole șivideoclipuri preluate de pe Web saurecepționate ca mesaje multimedia sau e-mail.Part. online — Publicați imaginile peWeb.Fișierele stocate pe cartela de memoriecompatibilă (dacă este introdusă) suntindicate prin .Pentru a copia sau a muta fișierele într-oaltă locație de memorie, selectați un fișier,© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 26. 26. 26 ContacteContacte 2 Completați câmpurile dorite și selectați Realizat.Selectați > Contacte. Pentru a edita contacte, selectați unCu aplicația Contacte puteți memora și contact și Opțiuni > Editare.actualiza informații referitoare lacontacte, precum numerele de telefon, Sunete de apel, imagini și text deadresele de domiciliu sau adresele e-mail. apelare pentru contactePuteți adăuga un sunet de apel personal Puteți defini un sunet de apel pentru unsau o imagine miniaturală la o fișă de contact sau un grup și o imagine și un textcontact. De asemenea, puteți crea grupuri de apel pentru un contact. Când contactulde contacte care vă permit să trimiteți respectiv vă apelează, aparatul redămesaje e-mail sau text la mai mulți sunetul de apel selectat și afișează textuldestinatari simultan. sau imaginea de apel (în cazul în care numărul de telefon al apelantului estePentru mai multe informații despre expediat împreună cu apelul și aparatulContacte și contacte SIM, consultați ghidul recunoaște numărul).detaliat al utilizatorului de pe paginile deasistență ale www.nokia.com/support. Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, selectațiGestionare nume și numere contactul sau grupul de contacte și Opțiuni > Sunet de apel și un sunet dePentru a șterge o fișă de contact, selectați apel.fișa și apăsați C. Pentru a defini un text de apelare pentruPentru a șterge simultan mai multe fișe de un contact, selectați contactul șicontact, selectați Opțiuni > Marcare/ Opțiuni > Adăug. text pentru apel.Anul. marcare pentru marcarea fișelor de Introduceți un text de apelare și selectațicontact dorite și apăsați C pentru ștergere. OK.Pentru a expedia informații de contact, Pentru a adăuga o imagine pentru unselectați o fișă, Opțiuni > Exped. carte contact memorat în memoria aparatului,vizită și opțiunea dorită. selectați contactul, Opțiuni > Adăugare imagine și o imagine din Galerie.Pentru a asculta indicativul vocal atribuitcontactului, selectați o fișă de contact și Pentru a șterge sunetul de apel, selectațiOpțiuni > Detalii indicative vocale > Sunet implicit din lista cu sunete de apel.Opțiuni > Redare indicativ vocal. Pentru a vizualiza, modifica sau șterge imaginea unui contact, selectațiMemorarea și editarea numelor și contactul, Opțiuni > Imagine și opțiuneanumerelor dorită.1 Pentru a adăuga un contact nou la lista de contacte, selectați Opțiuni > Contact nou. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 27. 27. Contacte 27Copierea contactelor setările aplicației serviciului de rețea socială de pe aparat, debifați caseta dePrima dată când deschideți lista de selectare Activare.contacte, aparatul vă întreabă dacă dorițisă copiați numele și numerele de telefon Este posibil ca această funcție să nu fiede pe cartela SIM pe aparat. disponibilă în anumite regiuni.Pentru a începe copierea, selectați OK.Dacă nu doriți să copiați contactele de pecartela SIM pe aparat, selectați Anulare.Veți fi întrebat dacă doriți să vizualizațicontactele de pe cartela SIM în directorulde contacte. Pentru a vizualiza contactele,selectați OK. Se deschide lista de contacteși numele stocate pe cartela SIM suntmarcate cu .Păstrarea legăturii cu prietenii onlinePuteți să sincronizați informațiile decontact de pe aparat cu contactele dinserviciile de rețele sociale. Dacă permitețisincronizarea, puteți să vizualizațiinformațiile de profil ale contactelor Dvs.,cum ar fi fotografia sau actualizările destare, în aplicația Contacte de pe aparat.sincronizarea contactelor și preluareaactualizărilor de stare sunt servicii derețea. Este posibil să se aplice taxe detransfer. Dacă serviciul de rețea socială nueste disponibil sau dacă nu funcționeazăcorect, nu veți putea să efectuațisincronizarea și să preluați actualizări destare.Pentru a începe sincronizarea contactelor,accesați setările aplicației de rețea socialăde pe aparat, selectați un punct de accesși stabiliți frecvența sincronizăriiautomate.Pentru a dezactiva conexiunea dintreContacte și serviciul de rețea socială, în© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 28. 28. 28 Scrierea textuluiScrierea textului Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta 0. Pentru a separa rândurile, apăsați tastaModul tradițional de introducere a 0 de trei ori.textului indică modul tradițional de Modul de introducere a textului cuintroducere a textului. funcția de predicție și indică scrierea cu majuscule 1 Pentru a activa sau dezactivasau cu litere mici. indică modul de introducerea textului cu funcția descriere a propoziției, adică, prima literă a predicție, apăsați rapid de două oripropoziției este scrisă cu majusculă și tasta #. Acest lucru activează sautoate celelalte litere sunt scrise autmoat dezactivează introducerea textului cucu litere mici. indică modul de funcția de predicție pentru toatescriere a cifrelor. editoarele de pe aparat. indică faptul că introducerea textului cuPentru a scrie text cu tastatura, apăsați o funcția de predicție este activată.tastă numerotată, 2-9, în mod repetat 2 Pentru a scrie cuvântul dorit, apăsațipână la afișarea caracterului dorit. Pentru 2-9. Apăsați fiecare tastă o singurăo tastă numerotată există mai multe dată pentru fiecare literă.caractere disponibile decât cele marcate 3 După ce ați terminat de scris cuvântul,pe aceasta. Dacă următoarea literă este iar acesta este corect, parcurgeți sprealocată aceleiași taste, așteptați afișarea dreapta pentru a-l confirma saucursorului și introduceți litera. apăsați 0 pentru a adăuga un spațiu. Dacă nu obțineți cuvântul corect,Pentru a introduce un număr, apăsați și apăsați * de mai multe ori pentru amențineți apăsată tasta numerică. vizualiza cuvintele care se potrivesc din dicționar.Pentru a comuta între scrierea cumajuscule și scrierea cu litere mici și Dacă după cuvânt se afișeazădiferite moduri, apăsați #. caracterul ?, cuvântul pe care intenționați să-l scrieți nu este înPentru a șterge un caracter, apăsați tasta dicționar. Pentru a adăuga un cuvântclear. Apăsați și mențineți apăsată tasta în dicționar, selectați Scriere,clear pentru a șterge mai multe caractere. introduceți cuvântul (maximum 32 de litere) folosind metoda tradițională aPentru a introduce cele mai frecvente de introducere a textului și selectațisemne de punctuație, apăsați 1 în mod OK. Cuvântul este adăugat înrepetat până la afișarea semnului de dicționar. Dacă memoria dicționaruluipunctuație dorit. este plină, un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt adăugat în dicționar.Pentru a adăuga caractere speciale, Scrieți prima parte a cuvântului compus;apăsați și mențineți apăsată tasta *. pentru a-l confirma, parcurgeți spre dreapta. Scrieți a doua parte a cuvântului compus. Pentru a finaliza cuvântul © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 29. 29. Mesagerie 29compus, apăsați 0 pentru a adăuga un Mesageriespațiu. Selectați > Mesaje.Modificarea limbii de scriereCând scrieți text, puteți să schimbați limba Prin aplicația Mesagerie (serviciu dede scriere. De exemplu, dacă apăsați tasta rețea), puteți expedia și primi mesaje text,6 pentru a selecta un anumit caracter, multimedia, audio și e-mail. Puteți, deschimbarea limbii de scriere vă oferă acce asemenea, recepționa mesaje de serviciila caractere într-o altă ordine. de rețea, mesaje de transmisie celulară și mesaje speciale ce conțin date și putețiDacă scrieți text cu un alfabet ne-latin și expedia mesaje de serviciu.doriți să scrieți cu caractere latine, deexemplu, adrese de e-mail sau Web, este Tipurile de mesaje disponibile poateposibil să fie necesar să schimbați limba varia. Pentru informații suplimentare,de scriere. Pentru a schimba limba de luați legătura cu furnizorul de servicii.scriere, selectați Opțiuni > Opțiuniscriere > Limba de scriere și o limba de Pentru expedierea și recepționareascriere care utilizează caractere latine. mesajelor pot fi necesare următoarele acțiuni:Copierea și ștergerea textului • Introduceți în aparat o cartelă SIM1 Pentru a selecta litere și cuvinte, valabilă și deplasați-vă într-o zonă apăsați și mențineți apăsat # și în acoperită de serviciile rețelei celulare. același timp parcurgeți spre stânga • Verificați dacă rețeaua acceptă sau spre dreapta. Pentru a selecta funcțiile pentru mesaje pe care doriți rânduri de text, apăsați și mențineți să le utilizați și dacă acestea sunt apăsat # și în același timp parcurgeți activate pe cartela Dvs. SIM. în sus sau în jos. • Definiți setările punctului de acces2 Pentru a copia textul, apăsați și Internet din aparat. mențineți apăsat # și în același timp selectați Copiere. • Definiți setările pentru conturile de e- mail din aparat. Pentru a șterge textul selectat, apăsați tasta de ștergere C. • Definiți setările pentru mesaje text din aparat.3 Pentru a lipi textul, parcurgeți până la locul dorit, apăsați și mențineți • Definiți setările pentru mesaje apăsat # și în același timp selectați multimedia din aparat. Inserare. Aparatul poate să recunoască furnizorul cartelei SIM și poate să configureze automat unele dintre setările pentru mesaje. În caz contrar, este posibil să fie necesar să definiți setările manual sau să contactați furnizorul de servicii pentru a configura setările.© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 30. 30. 30 MesagerieAspectul unui mesaj imagine poate varia pentru a expedia un mesajîn funcție de aparatul care îl multimedia care include un clip audiorecepționează. sau E-mail pentru a expedia un mesaj e-mail.Numai aparatele care au caracteristici 2 În câmpul Către, apăsați tasta decompatibile pot recepționa și afișa mesaje parcurgere pentru a selectamultimedia. Aspectul unui mesaj poate destinatari sau grupuri din lista devaria în funcție de aparatul care îl Contacte sau pentru a introducerecepționează. numărul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga unScrierea și expedierea mesajelor caracter punct și virgulă (;) care săSelectați > Mesaje. separe destinatarii, apăsați *. Puteți, de asemenea, să copiați și să inserațiImportant: Procedați cu precauție când numărul sau adresa din clipboard.deschideți mesaje. Mesajele pot conțineprograme de virusare sau pot fi 3 În câmpul subiect, introducețidăunătoare în alt mod aparatului sau subiectul mesajului e-mail. Pentru acalculatorului Dvs. schimba câmpurile care sunt vizibile, selectați Opțiuni > Câmpuri titluriÎnainte de a crea un mesaj multimedia sau mesaje.de a scrie un mesaj e-mail, trebuie să vă 4 Scrieți mesajul în câmpul pentruasigurați că dispuneți de setările corecte. mesaje. Pentru a insera un șablon sau o notă, selectați Opțiuni > InserareRețeaua mobilă poate limita mărimea conținut > Inserare text > Șablonmesajelor MMS. Dacă imaginea inserată sau Notă.depășește această limită, s-ar putea caaparatul să o micșoreze pentru a o putea 5 Pentru a adăuga un fișier media la unexpedia prin MMS. mesaj multimedia, selectați Opțiuni > Inserare conținut, tipulVerificați limita de dimensiune a de mesaj sau sursa și fișierul dorit.mesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu. Pentru a insera o carte de vizită, unDacă încercați să trimiteți un mesaj de e- cadru, o notă sau un alt fișier la mesaj,mail care depășește limita de dimensiune selectați Opțiuni > Inserarea serverului, mesajul rămâne în dosarul conținut > Inserare alte fișiere.Căsuță ieșire, iar aparatul încercă periodic 6 Pentru a realiza o fotografie sau asă-l trimită. Trimiterea unui mesaj e-mail înregistra un clip video sau audionecesită o conexiune de date. Încercările pentru un mesaj multimedia, selectațipermanente de a expedia mesajul pot Opțiuni > Inserare conținut >crește costurile cu transferurile de date. Inserare imagine > Nou(ă),Aveți posibilitatea să ștergeți un Inserare video clip > Nou sauasemenea mesaj din Căsuță ieșire sau să- Inserare clip audio > Nou(ă).l mutați în dosarul Ciorne. 7 Pentru a adăuga un fișier atașat la un mesaj e-mail, selectați Opțiuni și tipul1 Selectați Mesaj nou > Mesaj pentru a expedia un mesaj text sau fișierului atașat. Fișierele atașate la multimedia (MMS), Mesaj audio mesajele e-mail sunt indicate de . © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 31. 31. Mesagerie 318 Pentru a expedia mesajul, selectați 2 Introduceți adresa și parola Dvs. e- Opțiuni > Expediere sau apăsați mail. Dacă asistentul nu poate tasta de apelare. configura automat setările de e-mail, trebuie să selectați tipul contului de e-Observaţie: Pictograma sau textul de mail și să introduceți setările aferenteexpediere a mesajului de pe ecranul contului.aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație afaptului că mesajul a fost recepționat de Dacă instalați pe aparat și alți clienți e-către destinatar. mail, setările respective vă sunt furnizate la activarea asistentului e-mail.Aparatul Dvs. acceptă mesaje text caredepășesc spațiul alocat pentru un singur ActiveSyncmesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate Utilizarea sistemului de Mail forsub forma a două sau mai multe mesaje. Exchange este limitată la sincronizareaS-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să prin radio a informațiilor PIM întrevă taxeze în mod corespunzător. aparatul Nokia și serverul autorizatCaracterele ce folosesc accente, alte Microsoft Exchange.semne, precum și opțiunile unor limbi,ocupă mai mult spațiu, limitând astfel Expedierea unui mesaj e-mailnumărul de caractere ce pot fi expediateprintr-un singur mesaj. Selectați > Mesaje.Este posibil să nu puteți expedia clipuri 1 Selectați căsuța poștală și Opțiuni >video care sunt memorate în format de Creare e-mail.fișier MP4 sau care depășesc dimensiunea 2 Introduceți adresa e-mai lamaximă a rețelei fără fir dintr-un mesaj destinatarului în câmpul Către. Dacămultimedia. adresa e-mail a destinatarului se găsește în Contacte, începeți să tastațiE-mail numele destinatarului și selectați-lConfigurarea contului e-mail din lista de potriviri propuse. DacăCu Asistentul e-mail, puteți configura adăugați mai mulți destinatari,contul e-mail de la companie, cum ar fi separați adresele e-mail prinMicrosoft Outlook sau Mail for Exchange, caractere ;. Utilizați câmpul Cc pentruprecum și propriul cont de e-mail de pe a trimite o copie unui alt destinatarInternet. sau câmpul Bcc pentru a trimite o copie invizibilă destinatarilor. DacăLa configurarea contului e-mail de la nu este vizibil câmpul Bcc, selectațicompanie, este posibil să vă fie solicitat Opțiuni > Mai multe > Afișare Cci.numele serverului asociat adresei Dvs. de 3 În câmpul Subiect, introduceție-mail. Pentru detalii, luați legătura cu subiectul e-mailului.departamentul de informatică al 4 Introduceți mesajul în zona de text.companiei. 5 Selectați Opțiuni și una din1 Pentru a deschide asistentul, în următoarele opțiuni: ecranul de start, selectați Configurare e-mail.© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 32. 32. 32 Mesagerie Adăugare fișier atașat — Pentru a Pentru a citi un mesaj de e-mail adăuga un fișier atașat la mesaj. recepționat, selectați căsuța poștală și Prioritate — Pentru a stabili selectați mesajul din listă. prioritatea mesajului. Semnalizator — Pentru a marca Pentru a răspunde expeditorului mesajul în vederea urmăririi mesajului, selectați Opțiuni > Răspuns. ulterioare. Pentru a răspunde expeditorului și tuturor celorlalți destinatari, selectați Opțiuni > Inserare șablon — Pentru a Răspuns la toți. introduce text dintr-un șablon. Adăugare destinatar — Pentru a Pentru a redirecționa mesajul, selectați adăuga destinatarii mesajului din Opțiuni > Retransmitere. Contacte. Opțiuni editare — Pentru a decupa, copia sau insera textul selectat. Descărcarea fișierelor atașate Limba de scriere: — Pentru a Selectați > Mesaje și o căsuță poștală. schimba limba de scriere. Pentru a vedea fișierele atașate mesajului6 Selectați Opțiuni > Expediere. de e-mail recepționat, parcurgeți până la câmpul fișierului atașat și selectațiAdăugarea fișierelor atașate Opțiuni > Acțiuni. Dacă mesajul are unSelectați > Mesaje. fișier atașat, selectați Deschidere pentru a-l deschide. Dacă există mai multe fișierePentru a scrie un mesaj e-mail, selectați atașate mesajului, selectați Afișare listăcăsuța poștală și Opțiuni > Creare e- pentru a vedea ce fișiere au fost preluate.mail. Pentru a descărca fișierul atașat selectatPentru a adăuga un fișier atașat la mesajul sau toate fișierele atașate din listă pee-mail, selectați Opțiuni > Adăugare aparat, selectați Opțiuni > Acțiuni >fișier atașat. Descărcare sau Descărcare toate. Fișiere atașate nu sunt memorate în aparat șiPentru a șterge fișierul atașat ales, sunt șterse la ștergerea mesajului.selectați Opțiuni > Eliminare fișieratașat. Pentru a memora fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate descărcate în aparat, selectați Opțiuni > Acțiuni >Citirea mesajelor e-mail Salvare sau Salvare toate.Selectați > Mesaje. Pentru a deschide fișierul atașat selectat,Important: Procedați cu precauție când descărcat, selectați Opțiuni > Acțiuni >deschideți mesaje. Mesajele pot conține Deschidere.programe de virusare sau pot fidăunătoare în alt mod aparatului saucalculatorului Dvs. © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

×