Manual instructiuni-nokia-6303-betty-barclay-edition

1,268 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual instructiuni-nokia-6303-betty-barclay-edition

 1. 1. 4GhidInformaţii Nokia 6303 la siguranţă utilizator referitoare classicInformaţii referitoare la siguranţă ACCESORII ŞI ACUMULATORI Folosiţi numai accesoriiCitiţi aceste instrucţiuni simple. omologate şi acumulatoriNerespectarea acestor instrucţiuni poate omologaţi. Nu conectaţi întrefi periculoasă sau ilegală. Pentru ele produse incompatibile.informaţii suplimentare, citiţi înîntregime ghidul utilizatorului. REZISTENŢA LA APĂ Aparatul Dvs. nu rezistă la apă.PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE Feriţi aparatul de umiditate.SIGURANŢĂ Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.SIGURANŢA CIRCULAŢIEI - ÎNAINTE DETOATE Respectaţi toate legile locale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei.INTERFERENŢE Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă, ceea ce le- ar putea afecta performanţele.OPRIŢI ÎN ZONE CU RESTRICŢII Respectaţi toate restricţiile. Opriţi aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanţi, substanţe chimice sau cu pericol de explozie. 9214042SERVICE CALIFICAT Ediţia 3 Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.
 2. 2. PornireaAchiziţionaţi telefonul, introduceţiacumulatorul, cartela SIM şi cartela dememorie şi aflaţi informaţiile importantereferitoare la telefonul Dvs.Taste şi componente 14 Tastă de reducere a volumului 15 Tastă de creştere a volumului 16 Difuzor 17 Tasta de pornire 18 Bliţ cameră foto 19 Obiectiv cameră foto-video Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.1 Receptor2 Afişaj Acest telefon este proiectat pentru a fi3 Taste de selecţie stânga şi dreapta utilizat cu un acumulator BL-5CT. Utilizaţi4 Tastă Navi™ (tastă de parcurgere) întotdeauna acumulatori originali Nokia.5 Tasta de apelare A se vedea „Verificarea autenticităţii6 Tastatură acumulatorilor Nokia”, pag. 40.7 Microfon8 Tasta de terminare Cartela SIM şi contactele acesteia pot fi deteriorate cu uşurinţă prin zgâriere sau9 Senzor de lumină îndoire, deci procedaţi cu atenţie la10 Conector pentru încărcător manevrarea, introducerea sau scoaterea11 Buclă a cureluşei de purtat la mână cartelei.12 Conector AV Nokia (3,5 mm)13 Conector de cablu micro USB 1 Glisaţi capacul (1) şi scoateţi-l. Scoateţi acumulatorul (2).
 3. 3. incompatibile pot provoca defecţiuni ale cartelei şi aparatului, afectând şi datele stocate pe cartelă. Telefonul acceptă cartele microSD cu capacitate maximă de 4 GB. Introducerea cartelei de memorie2 Deschideţi suportul cartelei SIM (3). Introduceţi cartela SIM în locaş cu faţa cu contactele în jos (4). Închideţi suportul cartelei SIM (5). 1 Scoateţi capacul spate. 2 Introduceţi cartela în locaşul cartelei de memorie, cu contactele în jos. Apăsaţi cartela până când se blochează în locaş. 3 Puneţi la loc capacul posterior.3 Respectaţi poziţia contactelor acumulatorului (6) şi introduceţi Scoaterea cartelei de memorie bateria (7). Puneţi la loc capacul Important: Nu scoateţi cartela de posterior (8). memorie în timpul unei operaţii de accesare a cartelei. Scoaterea unei cartele în timpul unei operaţii de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie cât şi aparatul şi datele stocate pe cartela respectivă. Cartela de memorie se poate scoate sau înlocui cu telefonul pornit, fără a-l opri. 1 Asiguraţi-vă că nicio aplicaţie nu accesează cartela de memorie.Introducerea şi scoaterea cartelei de 2 Scoateţi capacul posterior.memorie 3 Apăsaţi uşor cartela de memorieUtilizaţi numai cartele microSD pentru a o debloca, apoi scoateţicompatibile, omologate de Nokia spre a fi cartela.utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează 4 Puneţi la loc capacul posterior.standarde industriale aprobate pentrucartele de memorie, dar este posibil ca Încărcarea acumulatoruluianumite mărci să nu fie perfect Acumulatorul Dvs. a fost preîncărcat, darcompatibile cu acest aparat. Cartelele nivelurile de încărcare pot diferi.
 4. 4. 1 Conectaţi încărcătorul la o priză de ce antena transmite sau primeşte perete. semnale. Contactul cu o astfel de antenă afectează calitatea convorbirii, poate provoca funcţionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal şi poate reduce durata de viaţă a acumulatorului. Imaginea indică zona antenei marcată cu gri.2 Conectaţi încărcătorul la aparat. Accesorii3 Când acumulatorul este complet Conectarea unui cablu USB încărcat, deconectaţi încărcătorul de la aparat şi apoi de la priza de perete.Dacă acumulatorul este completdescărcat, ar putea fi necesare mai multeminute înainte ca indicatorul de încărcaresă apară pe ecran sau înainte de a puteaefectua apeluri.Durata de încărcare depinde deîncărcătorul utilizat. Încărcarea unuiacumulator BL-5CT cu încărcătorul AC-8 sau AC-15 durează aproximativ 1oră şi 30 de minute, dacă telefonul Deschideţi capacul conectorului USB şieste în modulecran iniţial. conectaţi cablul USB la aparat.Antena Setul cu cască Avertizare: Ascultaţi muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Avertizare: Când utilizaţi setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizaţi setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranţa.Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună deantene interioare şi exterioare. Ca şi încazul oricărui aparat de emisie radio, nu Când conectaţi la conectorul AV Nokiaatingeţi zona antenei în mod inutil în timp orice aparat sau set cu cască extern, altele
 5. 5. decât cele aprobate de Nokia spre a fi Internet ale unor terţe părţi. Puteţi, deutilizate cu acest aparat, aveţi o grijă asemenea, accesa alte site-uri ale unordeosebită la tastele de volum. terţe părţi prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terţelor părţi nu suntNu conectaţi aparate care emit semnale afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină şide ieşire, deoarece acest fapt poate duce nu îşi asumă răspunderea pentru ele. Dacăla defectarea aparatului. Nu conectaţi decideţi să accesaţi astfel de site-uri, vănicio sursă de tensiune la conectorul AV recomandăm să luaţi măsuri de precauţieNokia. în ceea ce priveşte siguranţa sau conţinutul.Cureluşă1 Scoateţi capacul spate. Avertizare:2 Prindeţi o cureluşă şi strângeţi-o. Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă,3 Puneţi la loc capacul din spate. aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole. Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în aparatul Dvs.Pornirea Când conectaţi aparatul la orice alt echipament, citiţi manualul de utilizare alÎnvăţaţi să porniţi telefonul şi să utilizaţi acestui echipament pentru instrucţiunilefuncţiile de bază ale acestuia. detaliate de siguranţă. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.Despre aparatul Dvs.Aparatul mobil descris în acest ghid este Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sauomologat pentru a fi utilizat în reţele GSM să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor900, 1800 şi 1900 MHz. Pentru informaţii informaţiilor importante memorate însuplimentare despre reţele, contactaţi aparatul Dvs.furnizorul Dvs. de servicii. Pentru alte informaţii importanteLa utilizarea funcţiilor acestui aparat, referitoare la aparatul Dvs., consultaţirespectaţi toate legile, precum şi ghidul utilizatorului.obiceiurile locale, dreptul la viaţă privatăşi alte drepturi legitime ale celorlalte Servicii de reţeapersoane, inclusiv drepturile de autor. Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor deProtecţia drepturilor de autor ar putea servicii de comunicaţii mobile. Existărestricţiona copierea, modificarea sau numeroase funcţii ce necesită funcţiitransferul unor imagini, piese muzicale speciale de reţea. Aceste funcţii nu suntsau a altui tip de conţinut. disponibile în toate reţelele; este posibilAparatul Dvs. poate avea marcaje ca anumite reţele să necesite încheiereapreinstalate şi legături către site-uri de de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de
 6. 6. servicii (serviciu de reţea). Pentru de veghe pentru economisirea energieiinformaţii suplimentare, contactaţi acumulatorului în modul de aşteptarefurnizorul de servicii. atunci când nu este apăsată nicio tastă. Este posibil ca aceste funcţii să fie activate.Modul de aşteptare A se vedea „Ecran”, pag. 14.Când telefonul este pregătit pentruutilizare şi nu aţi introdus niciun caracter, Ecranul de startacesta se află în modul de aşteptare. În ecranul de start se afişează o listă cu caracteristicile selectate ale telefonului şiEcran cu informaţiile pe care le puteţi accesa direct. Selectaţi Meniu > Setări > Afişaj > Ecran de Start. Pentru a activa modul ecran de start, selectaţi Mod ecran de Start. Pentru a organiza şi a modifica modul ecran de start, selectaţi Personalizare ecran. Pentru a selecta tasta utilizată pentru a activa modul ecran de start, selectaţi Tastă ecran de Start.1 Nivelul semnalului reţelei celulare În funcţie de setare, în modul ecran de start, parcurgeţi în sus sau în jos pentru a2 Nivelul de încărcare a acumulatorului naviga în cadrul listei şi selectaţi3 Indicatori Selectaţi, Afişaţi sau Editaţi. Săgeţile4 Ceas indică disponibilitatea informaţiilor5 Numele reţelei sau emblema suplimentare. Pentru a opri navigarea, operatorului selectaţi Ieşiţi.6 Data7 Ecran Comenzi rapide8 Funcţia tastei de selecţie stânga Atunci când aparatul este în modul de9 Funcţia tastei Navi, denumită în aşteptare sau ecran de start, puteţi utiliza continuare tasta de parcurgere următoarele comenzi rapide.10 Funcţia tastei de selecţie dreapta Lista apelurilor nepreluate,Puteţi modifica funcţiile tastelor de recepţionate şi efectuateselecţie stânga şi dreapta. A se vedea Apăsaţi tasta de apelare. Pentru a iniţia un„ Tastele de selecţie stânga şi dreapta apel, parcurgeţi până la numărul de”, pag. 15. telefon sau la nume şi apăsaţi tasta de apelare.Economisirea energiei acumulatoruluiTelefonul Dvs. dispune de o funcţieEconomisire energie şi de o funcţie Mod
 7. 7. Deschidere browserul Internet 2 Parcurgeţi meniul şi selectaţi oApăsaţi si menţineţi apăsat 0. opţiune (de exemplu, Setări). 3 Dacă meniul selectat conţineApelare căsuţă vocală submeniuri, selectaţi unul (deApăsaţi si menţineţi apăsat 1. exemplu, Apeluri). 4 Selectaţi setarea dorită.Utilizarea altor taste pentru comenzirapide 5 Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu, selectaţi Înapoi.A se vedea „Comenzi rapide pentruapelare”, pag. 19. Pentru a ieşi din meniu, selectaţi Ieşiţi.Indicatori Pentru a modifica vizualizarea meniurilor, selectaţi Opţiuni > Ecr. meniu Aveţi mesaje necitite. principal. Parcurgeţi spre dreapta, apoi Aveţi mesaje neexpediate, selectaţi din opţiunile disponibile. anulate sau neexpediate. Tastatura este blocată. Pentru a rearanja meniul, selectaţi Opţiuni > Organizare. Mergeţi la Telefonul nu sună la articolul de meniu de mutat şi selectaţi recepţionarea de apeluri sau Mutaţi. Mergeţi la locul în care doriţi să mesaje text. mutaţi articolul de meniu, apoi selectaţi Este pornită o alarmă. OK. Pentru a memora schimbarea, / Telefonul este înregistrat în selectaţi Realizat > Da. reţeaua GPRS sau EGPRS. / Telefonul are o conexiune GPRS Blocare tastatură sau EGPRS deschisă. Pentru a bloca tastatura pentru a preveni / Conexiunea GPRS sau EGPRS este apăsarea accidentală a tastelor, selectaţi suspendată (în aşteptare). Meniu şi apăsaţi * în interval de 3,5 Este activată conexiunea secunde. Bluetooth. Dacă aveţi două linii telefonice, Pentru a debloca tastatura, selectaţi este selectată a doua linie Deblocaţi şi apăsaţi * în interval de 1,5 telefonică. secunde. Dacă se solicită, introduceţi Toate apelurile intrate sunt codul de blocare. deviate către un alt număr. Apelurile sunt limitate la un grup Pentru a prelua un apel când tastatura închis de utilizatori. este blocată, apăsaţi tasta de apelare. Profiul activ curent este stabilit Când terminaţi convorbirea sau respingeţi pentru o perioadă. apelul, tastatura se blochează automat.Parcurgerea meniurilor Alte funcţii sunt blocarea automată şi blocarea de siguranţă a tastaturii. A seTelefonul vă oferă un set cuprinzător de vedea „Telefon”, pag. 12.funcţii grupate în meniuri. Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate,1 Pentru a accesa meniul, selectaţi efectuarea de apeluri către numărul Meniu.
 8. 8. Rămâneţi conectaţi Comenzi rapide pentru apelareÎnvăţaţi să efectuaţi apeluri, să scrieţi Alocaţi un număr de telefon uneia dintretexte, să expediaţi mesaje şi să utilizaţi tastele numerice, 2-9. A se vedeafuncţionalitatea e-mail de pe aparat. „Atribuirea comenzilor rapide de apelare”, pag. 15.Efectuarea apelurilorRealizarea unui apel vocal Utilizaţi o comandă rapidă pentru a efectua un apel într-unul din următoarelePuteţi iniţia un apel în mai multe moduri: moduri:Apelarea manuală • Apăsaţi o tastă numerică, apoi tastaIntroduceţi numărul de telefon, inclusiv de apel.prefixul zonal, şi apăsaţi tasta de apel. • Dacă selectaţi Meniu > Setări >Pentru apeluri internaţionale, apăsaţi de Apeluri > Apelare rapidă >două ori * pentru prefixul internaţional Activată, apăsaţi şi menţineţi(caracterul + înlocuieşte codul de acces apăsată o tastă numerică.internaţional), introduceţi codul ţării,prefixul zonal fără primul zero, dacă este Apelarea vocalănecesar, şi numărul de telefon. Efectuaţi un apel pronunţând numeleRepetarea unui apel memorat în Contacte.Pentru a accesa lista cu cele mai recente Deoarece comenzile vocale suntnumere formate, în modul de aşteptare, dependente de limbă, înainte de apelareaapăsaţi tasta de apelare. Selectaţi un vocală, trebuie să selectaţi Meniu >număr sau un nume şi apăsaţi tasta de Setări > Telefon > Setări limbă >apel. Limbă telefon şi limba.Selectaţi un număr din Contacte Observaţie: Utilizarea indicativelorCăutaţi un nume sau un număr de telefon vocale s-ar putea dovedi dificilă în zonepe care l-aţi salvat în Contacte. zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenţă, astfel că nu trebuie să vă bazaţiPreluarea unui apel recepţionat numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.Apăsaţi tasta de apelare. 1 În ecranul iniţial, apăsaţi şi menţineţiTerminarea unui apel apăsată tasta de selecţie dreapta.EsteApăsaţi tasta de terminare. emis un sunet scurt şi se afişează Vorbiţi după semnal.Dezactivaţi sonorul tonului de apel 2 Rostiţi numele contactului pe careSelectaţi Silenţios. doriţi să-l apelaţi. Dacă recunoaşterea vocii s-a efectuat cu succes, seRespingerea unui apel recepţionat afişează o listă cu numeleApăsaţi tasta de terminare. corespunzătoare. Telefonul redă comanda vocală pentru primaReglaţi volumul în timpul unui apel potrivire din listă. Dacă aceasta nuApăsaţi tasta de volum în sus sau în jos.
 9. 9. este comanda corectă, mergeţi la o Editaţi numărul căsuţei poştale vocale altă înregistrare. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Nr. mesagerie vocală.Opţiuni în timpul unui apelMulte dintre opţiunile pe care le puteţiutiliza în timpul unui apel sunt servicii de Jurnal apelurireţea. Pentru informaţii referitoare la Pentru a vizualiza informaţii despredisponibilitate, contactaţi furnizorul Dvs. apeluri, mesaje, date şi sincronizare,de servicii. selectaţi Meniu > Jurnal şi una din opţiunile disponibile.Pentru a apela, selectaţi Opţiuni şi dintreopţiunile disponibile. Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiriUnele opţiuni de reţea sunt Suspendaţi, şi servicii poate diferi în funcţie deApel nou, Adăug. la conferinţă, Term. caracteristicile reţelei, rotunjiri, taxe,totală apeluri şi următoarele: ş.a.m.d.Expediaţi DTMF — pentru expedierea Apeluritonurilor Selectaţi Meniu > Setări > Apeluri şi dinComutaţi — pentru a comuta între apelul următoarele opţiuni:activ şi un apel în aşteptare Deviere apel — pentru a redirecţionaTransferaţi — pentru a conecta un apel apelurile recepţionate (serviciu de reţea).în aşteptare la un apel activ şi pentru a vă Este posibil să nu puteţi redirecţionadeconecta apelurile dacă sunt active unele funcţii deConferinţă — realizarea unei restricţionare a apelurilor. A se vedeateleconferinţe „Siguranţă”, pag. 13.Apel privat — pentru a purta o discuţie Răsp. cu orice tastă — pentru aprivată în cadrul unui apel în conferinţă răspunde la un apel recepţionat prin apăsarea scurtă a oricărei taste, cuAvertizare: excepţia celei de pornire, a tastelor deNu ţineţi aparatul la ureche atunci când selecţie stânga şi dreapta şi a tastei deutilizaţi difuzorul, deoarece volumul terminaresonor poate fi extrem de puternic. Reapelare automată — pentru a reapela automat numărul în cazul unui apelMesaje vocale nereuşit. Telefonul încearcă să apeleze numărul de 10 ori.Căsuţa poştală vocală este un serviciu dereţea la care vă puteţi abona. Pentru Claritate voce — pentru a face vocea maiinformaţii suplimentare, contactaţi inteligibilă, în special în mediifurnizorul Dvs. de servicii. zgomotoase Apelare rapidă — pentru a apela numeleApelaţi căsuţa Dvs. poştală vocală şi numerele de telefon alocate tastelorApăsaţi şi menţineţi apăsat 1. numerice (2 - 9) prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastelor numerice corespunzătoare
 10. 10. Serv. apel în aştept. — pentru ca reţeaua Pentru a modifica tipul caracterului,să vă anunţe în legătură cu apelul apăsaţi #. Pentru a comuta între modul derecepţionat în timp ce vorbiţi la telefon litere şi cel numeric, indicat prin ,(serviciu de reţea) apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # şiAfişare durată apel — pentru ca selectaţi Mod numeric. Pentru a comutatelefonul să afişeze durata unui apel în între modurile numeric şi cel de litere,desfăşurare apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #.Sumar după apel — pentru a afişa scurt Pentru a stabili limba de scriere, selectaţidurata aproximativă a fiecărei convorbiri, Opţiuni > Limbă de scriere.după terminarea acesteiaExp. identit. proprie — pentru a afişa Metoda tradiţională de introducere anumărul Dvs. de telefon pe ecranul textuluitelefonului persoanei apelate (serviciu de Apăsaţi o tastă numerică, 2-9, repetatreţea). Pentru a utiliza setarea convenită până la afişarea caracterului dorit.cu furnizorul de servicii, selectaţi Setat de Caracterele disponibile depind de limbareţea. de scriere selectată.Linie pt. efect. apel. — pentru a selectalinia telefonică pentru efectuarea Dacă următoarea literă dorită se află peapelurilor, în cazul în care cartela SIM aceeaşi tastă ca şi cea actuală, aşteptaţiacceptă mai multe linii telefonice (serviciu până la afişarea cursorului şi introduceţide reţea) litera.Text şi mesaje Pentru accesarea celor mai frecvente semne de punctuaţie şi caractere speciale,Scrieţi texte şi creaţi mesaj şi note. apăsaţi 1 în mod repetat. Pentru a deschide o listă de caractere speciale,Scrierea textului apăsaţi *. Pentru a introduce un spaţiu,Moduri text apăsaţi 0.Pentru a introduce text (de exemplu, cândscrieţi mesaj) puteţi utiliza modul Metoda predictivă de introducere atradiţional de introducere a textului sau textuluiopţiunea de introducere a textului cu Modul de introducere a textului cu funcţiafuncţia de predicţie. de predicţie se bazează pe un dicţionarCând scrieţi text, apăsaţi şi menţineţi încorporat la care puteţi adăuga şi cuvinteapăsat Opţiuni pentru a comuta între noi.modul tradiţional de introducere a 1 Începeţi să scrieţi un cuvânt, utilizândtextului, indicat prin şi modul de tastele de la 2 la 9. Pentru fiecareintroducere a textului cu funcţia de literă, apăsaţi tasta o singură dată.predicţie, indicată prin . Nu toate 2 Pentru a confirma un cuvânt, apăsaţilimbile acceptă modul de introducere a tasta de parcurgere dreapta sautextului cu funcţia de predicţie. introduceţi un spaţiu.Modul de utilizare a literelor mari şi mici • În cazul în care cuvântul esteeste indicat de , şi . incorect, apăsaţi * de mai multe ori şi selectaţi cuvântul din listă.
 11. 11. • În cazul în care după cuvântul selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări introdus apare caracterul ?, mesaje > Mesaje text > Centre cuvântul dorit nu se găseşte în mesaje > Adăugare centru şi dicţionar. Pentru a adăuga introduceţi numele şi numărul primite de cuvântul în dicţionar, selectaţi la furnizorul de servicii. Normal. Introduceţi cuvântul folosind metoda tradiţională de Mesaje multimedia introducere a textului şi selectaţi Un mesaj multimedia poate conţine text, Memoraţi. imagini şi clipuri audio sau video. • Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceţi prima parte a Numai aparatele care au caracteristici cuvântului şi apăsaţi tasta de compatibile pot recepţiona şi afişa mesaje parcurgere dreapta pentru a-l multimedia. Aspectul unui mesaj poate confirma. Scrieţi ultima parte a varia în funcţie de aparatul care îl cuvântului şi confirmaţi-l. recepţionează.3 Începeţi să scrieţi următorul cuvânt. Reţeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inseratăMesaje text şi multimedia depăşeşte această limită, s-ar putea caPuteţi crea un mesaj şi ataşa opţional, de aparatul să o micşoreze pentru a o puteaexemplu, o fotografie. Telefonul Dvs. expedia prin MMS.modifică automat mesajul text într-unmesaj multimedia când este ataşat Important: Procedaţi cu precauţie cândfişierul. deschideţi mesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau pot fiMesaje text dăunătoare în alt mod aparatului sauAparatul Dvs. acceptă mesaje text care calculatorului Dvs.depăşesc spaţiul alocat pentru un singur Pentru informaţii despre disponibilitate şimesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate despre abonamente la serviciul de mesajesub forma a două sau mai multe mesaje. multimedia (MMS), luaţi legătura cuS-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să furnizorul de servicii.vă taxeze în mod corespunzător.Caracterele ce folosesc accente sau alte Crearea unui text sau a unui mesajsemne, precum şi caracterele din unele multimedialimbi, ocupă mai mult spaţiu, limitândastfel numărul de caractere ce pot fi 1 Selectaţi Meniu > Mesagerie >expediate printr-un singur mesaj. Creare mesaj > Mesaj. 2 Pentru a adăuga destinatari, navigaţiSe afişează numărul total de caractere, în Către: câmp şi introduceţi numărulprecum şi numărul de mesaje necesare destinatarului sau adresa de e-pentru expediere. mailsau selectaţi Adăugaţi pentru a selecta destinatarii dintre opţiunilePentru a expedia mesajele, pe aparat disponibile. Selectaţi Opţiuni pentrutrebuie configurat numărul corect al a adăuga destinatari şi subiecte şicentrului de mesaje. În mod normal, acest pentru a seta opţiunile de expediere.număr se setează prin intermediul carteleiSIM. Pentru a seta manual numărul, 3 Navigaţi în Text: câmp şi introduceţi textul mesajului.
 12. 12. 4 Pentru a ataşa conţinut la mesaj, Dacă expedierea mesajului este navigaţi prin bata de ataşamente, din întreruptă, telefonul încearcă să îl partea de jos a ecranului, şi selectaţi reexpedieze de mai multe ori. Dacă tipul de conţinut dorit. încercările eşuează, mesajul rămâne în5 Pentru a expedia mesajul, apăsaţi directorul Căsută ieşire. Pentru a anula Exped.. expedierea mesajului, în directorul Căsuţă ieşire, selectaţi Opţiuni > AnulareTipul mesajului este indicat în partea de expediere.sus a ecranului şi se modifică automat înfuncţie de conţinutul mesajului. Pentru a memora mesajele expediate în directorul Articole expediate, selectaţiFurnizorii de servicii pot aplica tarife Meniu > Mesagerie > Setări mesaje >diferite în funcţie de tipul mesajului. Setări generale > Mem. msj.Pentru detalii, consultaţi furnizorul Dvs. expediate.de servicii. Telefonul memorează mesajele primite înCitirea unui mesaj şi trimiterea unui dosarul Căsuţă intrări. Organizaţi-vărăspuns mesajele în dosarul cu Articole memorate.Important: Procedaţi cu precauţie când Pentru a adăuga, redenumi sau ştergedeschideţi mesaje. Mesajele pot conţine directorul, selectaţi Meniu >programe de virusare sau pot fi Mesagerie > Artic. memorate >dăunătoare în alt mod aparatului sau Opţiuni.calculatorului Dvs. Mesaje instantaneeTelefonul emite o notificare atunci când Mesajele instantanee sunt mesaje textrecepţionaţi un mesaj. Selectaţi Afişaţi care se afişează instantaneu lapentru a afişa mesajul. În cazul în care a recepţionare.fost recepţionat mai mult de un mesaj,pentru a afişa un mesaj, selectaţi mesajul 1 Pentru a scrie un mesaj instantaneu,din Căsuţă intrări şi Deschid.. Utilizaţi selectaţi Meniu > Mesagerie >tasta de parcurgere pentru a vizualiza Creare mesaj > Mesaj instantaneu.toate părţile mesajului. 2 Introduceţi numărul de telefon alPentru a crea un mesaj de răspuns, destinatarului, scrieţi mesajul (maximselectaţi Răspund. . 70 de caractere) şi selectaţi Exped..Expedierea şi organizarea mesajelor Mesaje chatPentru a expedia un mesaj, selectaţi Cu serviciul de mesaje chat (IM, serviciu deExpediaţi. Telefonul memorează mesajul reţea) puteţi expedia mesaje text scurteîn dosarul Căsuţă ieşiri şi iniţiază către utilizatori conectaţi. Trebuie să văexpedierea. abonaţi la un serviciu şi să vă înregistraţi la serviciul de mesaje chat pe care doriţiObservaţie: Pictograma sau textul de să-l utilizaţi. Contactaţi furnizorul deexpediere a mesajului de pe ecranul servicii cu privire la disponibilitateaaparatului Dvs. nu reprezintă o indicaţie a acestui serviciu, preţurile şi instrucţiunilefaptului că mesajul a fost recepţionat de aferente. Meniurile vor diferi în funcţie decătre destinatar. furnizorul de servicii de mesaje chat.
 13. 13. Verificarea autenticităţii hologramei • Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf1 Privind eticheta holografică, trebuie să puteţi observa, sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele atunci când priviţi dintr-un anumit unghi, simbolul cu electronice se pot deteriora. cele două mâini care se împreunează, iar când priviţi • Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor Enhancements" (Accesorii originale Nokia). electronice, pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice. • Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. • Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină. • Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse2 Când înclinaţi holograma spre stânga, spre dreapta, în chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau jos sau în sus, trebuie să puteţi observa pe fiecare parte detergenţi puternici. câte 1, 2, 3 şi respectiv 4 puncte. • Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. • Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie. • Utilizaţi încărcătoarele numai în interior. • Efectuaţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi, cum ar fi contactele şi notele de agendă.Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic? • Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timpDacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu în vederea optimizării performanţelor, opriţi aparatulhologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă şi scoateţi acumulatorul.rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. Duceţi-l la cel maiapropiat centru service autorizat sau la cel mai apropiat Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentrudistribuitor pentru asistenţă. Utilizarea unui acumulator care aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice alt tip denu este aprobat de Nokia poate fi periculoasă şi poate avea accesoriu. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător,ca urmare caracteristici de performanţă scăzute sau poate duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentrudeteriora aparatul Dvs. şi accesoriile sale. De asemenea, reparaţii.poate anula orice aprobare sau garanţie acordată aparatului. ReciclarePentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, Returnaţi întotdeauna produsele electronice, bateriile şiconsultaţi www.nokia.com/battery. acumulatoarele precum şi ambalajele folosite la un centru de colectare specializat. Astfel ajutaţi la prevenirea eliminăriiÎngrijire şi întreţinere necontrolate a deşeurilor şi promovaţi reciclareaAparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care materialelor. Informaţii mai detaliate despre colectare puteţitrebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să obţine de la distribuitorul produsului, de la autorităţile localerespectaţi condiţiile de acordare a garanţiei. de salubritate, de la organizaţiile naţionale pentru controlul producătorilor şi de la reprezentanţa locală Nokia. Verificaţi• Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile, modul în care puteţi să reciclaţi produsele Nokia la umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot www.nokia.com/werecycle sau folosind serviciul de navigare conţine substanţe care corodează circuitele pe internet al unui aparat mobil, www.nokia.mobi/ electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi werecycle. acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
 14. 14. posibilă interferenţă cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli: • Să ţină întotdeauna aparatul mobil la o distanţă mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical atunciSimbolul coş de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii când aparatul radio este pornit.sau pe acumulatori, pe documentaţie sau pe ambalaj, indicăfaptul că toate produsele electrice şi electronice, bateriile şi • Nu purtaţi aparatul în buzunarul de la piept.acumulatorii se vor colecta separat la sfârşitul ciclului de • Să ţină aparatul mobil la urechea opusă aparatuluiviaţă. Această cerinţă se aplică în Uniunea Europeană. Nu medical, pentru a reduce la minimum pericolul dearuncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. interferenţă.Pentru informaţii suplimentare despre protejarea mediului • Să oprească imediat aparatul mobil dacă există unînconjurător, consultaţi Declaraţia Eco a produsului la motiv de a bănui prezenţa unei interferenţe.www.nokia.com/environment. • Să citească şi să respecte instrucţiunile producătoruluiInformaţii suplimentare referitoare la siguranţă aparatului medical implantat pe care îl poartă.Observaţie: Învelişul suprafeţei acestui aparat nu conţine Dacă aveţi întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobilnichel. Suprafaţa acestui aparat conţine oţel inoxidabil. în apropierea unui aparat medical implantat, consultaţi medicul de familie.Copii miciAparatul Dvs. şi accesoriile acestuia pot conţine componente Proteze auditivede dimensiuni reduse. Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor mici. Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferenţe, consultaţi furnizorulMediul de utilizare Dvs. de servicii.Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere laradio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de Autovehiculeutilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanţă de Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalatecel puţin 1,5 centimetri (5/8 ţoli) faţă de corp. Dacă telefonul necorespunzător sau protejate neadecvat din vehiculeleeste purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agăţătoare motorizate, cum ar fi, sistemele electronice de injecţiela centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să carburant, sistemele electronice de frânare antiderapareconţină metale şi trebuie să asigure plasarea telefonului la (antiblocare), sistemele electronice de control al vitezei şidistanţa faţă de corp specificată mai sus. sistemele air bag. Pentru mai multe informaţii, consultaţi producătorul sau reprezentantul acestuia, al vehiculului Dvs.Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje, acest sau al oricărui echipament care a fost adăugat acestuia.aparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua. În unelecazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instalaîntârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanareaAsiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la neadecvate pot fi periculoase şi pot anula orice garanţie caredistanţele de separaţie menţionate mai sus până la se poate aplica aparatului. Verificaţi regulat ca toateterminarea transmisiei. echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate şi să funcţioneze în mod adecvat. Nu depozitaţi şi nu transportaţiEchipamente medicale lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşiFolosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriiletelefoanelor mobile, poate influenţa funcţionarea unor sale. Pentru vehiculele echipate cu air bag-uri, nu uitaţi că airechipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a bag-urile se declanşează cu forţă mare. Nu poziţionaţiafla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF obiecte, inclusiv echipamente instalate sau portabile, fără fir,externe sau dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-vă unui medic în zona de deasupra air bag-ului sau în zona de declanşare asau producătorului echipamentului respectiv. Opriţi aparatul air bag-ului. Dacă echipamentul fără fir din vehicul esteDvs. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat în aceste instalat neadecvat şi air bag-ul se declanşează, pot rezultazone prevede acest lucru. Spitalele sau unităţile sanitare pot răniri serioase.folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RFexterne. Utilizarea aparatului Dvs. în timp ce zburaţi cu avionul este strict interzisă. Opriţi aparatul înainte de a vă urca la bordulEchipamente medicale implantate unui avion. Utilizarea teleaparatelor fără fir într-un avionProducătorii de aparate medicale recomandă păstrarea unei poate fi periculoasă pentru funcţionarea avionului, întrerupedistanţe de cel puţin 15,3 centimetri între un aparat mobil şi reţeaua de telefonie fără fir, şi poate fi ilegală.un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiacsau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o
 15. 15. Zone cu pericol de explozie Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă, furnizaţi toateÎnchideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi informaţiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs.respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cu mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la loculpericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se unui accident. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permitecere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, acest lucru.scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce lavătămări corporale sau chiar la deces. Opriţi aparatul în Informaţii privind certificarea (SAR)staţiile de alimentare cu carburant, precum şi în apropierea Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cupompelor de carburant de la atelierele auto. Conformaţi-vă privire la expunerea la unde radio.restricţiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozitede carburanţi, zone de depozitare şi de distribuire a Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. Elcarburanţilor, în incinta combinatelor chimice sau în locurile este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la undeunde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu radio prevăzute în recomandările internaţionale. Acestepericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţificăîntotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unităţi de independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite atransfer şi stocare a substanţelor chimice şi zone în care aerul asigura protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şiconţine substanţe chimice sau particule ca praf de cereale, starea de sănătate.praf obişnuit sau pulberi metalice. Trebuie să luaţi legăturacu producătorii autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele(cum ar fi propanul sau butanul) pentru a afla dacă acest mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numeleaparat poate fi utilizat în apropierea acestora. de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este deApeluri telefonice în caz de urgenţă 2,0 waţi/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10Important: Acest aparat funcţionează utilizând semnale grame de ţesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosindradio, reţele radio, reţele fixe terestre şi funcţii programate poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim dede utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzileInternet (apeluri Internet), activaţi atât apelurile Internet cât de frecvenţă testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit seşi telefonul mobil. Aparatul va încerca să efectueze apeluri de poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul esteurgenţă atât prin reţeaua celulară cât şi prin intermediul conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentrufurnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele accesarea reţelei. Această putere depinde de diferiţi factori,sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu. Valoareacondiţiile. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentruaparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esenţiale, utilizarea aparatului la ureche este de 1,15 W/kg.cum ar fi urgenţele de natură medicală. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valoriPentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă: SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi testare, precum şi de banda de1 Dacă aparatul nu este pornit, porniţi-l. Verificaţi dacă reţea. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul nivelul semnalului este adecvat. În funcţie de aparatul informaţiilor despre produs, la www.nokia.com. Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuaţi următoarele operaţii: • Introduceţi cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă. • Dezactivaţi anumite restricţionări de apeluri pe care le-aţi activat în aparatul Dvs. • Schimbaţi profilul Dvs. de pe deconectat sau mod avion pe un profil activ.2 Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri.3 Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi.4 Apăsaţi tasta de apelare.
 16. 16. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE de un furnizor licenţiat de materiale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţă pentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii referitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea http://www.mpegla.comPrin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produsRM-443 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia îşi rezervărelevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produsconformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http:// descris în acest document, fără notificare prealabilă.www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate. SITUAŢIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERINokia, Nokia Connecting People şi Navi sunt mărci comerciale DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNEsau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse AR FI PRODUS.şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărcicomerciale aparţinând proprietarilor respectivi. CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUNPortions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DARFreeType Project. All rights reserved. FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CUEste interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUIstocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACESTmaterial în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICAREfirmei Nokia. PREALABILĂ. Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol Vă rugăm consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şisoftware from RSA Security. informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă. Specificaţii pentru export Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective. OBSERVAŢII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADAJava and all Java-based marks are trademarks or registeredtrademarks of Sun Microsystems, Inc. Aparatul Dvs. poate provoca interferenţe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropiereaThis product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent echipamentului de recepţie). Este posibil ca FCC sau IndustryPortfolio License (i) for personal and noncommercial use in Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfelconnection with information which has been encoded in de interferenţe nu pot fi eliminate. Dacă aveţi nevoie decompliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer asistenţă, contactaţi unitatea de service locală. Acest aparatengaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for este în conformitate cu secţiunea 15 a regulamentului FCC.use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed Funcţionarea face obiectul următoarelor două condiţii: (1)video provider. No license is granted or shall be implied for Acest aparat nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoareany other use. Additional information, including that related şi (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferenţeleto promotional, internal, and commercial uses, may be recepţionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca oobtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com funcţionare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptulAcest produs este licenţiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio utilizatorului de a folosi acest aparat.License (i) pentru uz personal şi necomercial în legătură cudate care au fost elaborate în conformitate cu standardulMPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-oactivitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi Nokia Corporationutilizat împreună cu fişierele video în format MPEG-4 livrate

×