Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual instructiuni-lg-gt540-silver

3,190 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual instructiuni-lg-gt540-silver

 1. 1. ROMÂNĂ ENGLISHInformaţii generale<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>40-31-2283542* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela. Ghidul utilizatorului GT540 P/N : MMBB0369719 (1.0) H www.lg.com
 2. 2. Acest dispozitiv utilizează frecvenţa nearmonizată şi este destinat utilizării în toate WiFi ţările europene.(WLAN) WLAN poate fi utilizată în UE fără restricţii în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franţa. Bluetooth QD ID B016480
 3. 3. GT540 Ghidul utilizatorului - ROMÂNĂ• Este posibil ca anumite informaţii din acest manual să nu fie aplicabile pentru telefonul dumneavoastră, în funcţie de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.• Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG şi sigla LG logo sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG şi ale entităţilor sale. Toate celelalte mărci comerciale aparţin proprietarilor de drept.• Google™, sigla Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ şi Android Market™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
 4. 4. Felicitări pentru achiziţionarea telefonuluimodern şi compact GT540 de la LG, creatsă funcţioneze cu cele mai noi tehnologiidigitale pentru comunicaţii mobile. Casarea aparatelor dvs. vechi 1 Dacă pe un produs este inscripţionat simbolul coşului de gunoi marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor Directivei 2002/96/CE. 2 Eliminaţi toate produsele electrice şi electronice separat de gunoiul menajer, prin intermediul unităţilor de colectare desemnate de guvern sau de alte autorităţi locale. 3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea impacturilor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei. 4 Pentru informaţii detaliate privind eliminarea vechiului aparat, contactaţi autoritatea locală de gestionare a deşeurilor, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
 5. 5. CuprinsInstrucţiuni pentru utilizarea Ecranul de întâmpinare ........26sigură şi eficientă ...................7 Sfaturi de utilizare a ecranuluiÎnştiinţare importantă ...........13 tactil....................................26 Notă ....................................26 1. Memoria telefonului..........1 Calibrare tactilă....................26 2. Optimizarea duratei de Blocare şi deblocare ecran....27 încărcare a bateriei ..........1 Utilizarea ecranului de întâmpinare..28 . Instalarea unui sistem de Selectaţi ecranul de operare Open Source OS ..14 întâmpinare prestabilit .........28 4. Utilizarea modelului deblocare 15 Acasă LG ............................29 5. Utilizare Mod de siguranţă Acasă Android ....................1 şi Resetare hardware........15 Adăugarea aplicaţiilor widget 6. Conectare la reţele Wi-Fi ..16 la ecranul dvs. de întâmpinare ..2 7. Utilizarea unui card microSD 17 Revenirea la o aplicaţie 8. Deschiderea şi comutarea utilizată recent .....................2 aplicaţiilor ........................17 9. Conectarea telefonului dvs. Configurare Cont Google .......35 la un computer prin USB .. 18 Crearea contului Google .......5Telefonul dvs.........................20 Autentificarea contului Google ..5 Instalarea cartelei SIM şi a Apeluri ..................................37 bateriei ................................22 Apelarea contactelor ............7 Încărcarea bateriei telefonului..2 Acceptarea şi respingerea Instalarea cardului de memorie..24 unui apel .............................7 Formatarea cardului de Reglarea volumului unui apel ..7 memorie..............................25 Efectuarea unui nou apel ......8 Vizualizarea jurnalelor de apeluri..8 Setări apel ...........................8
 6. 6. CuprinsContacte ...............................41 Eliminarea conturilor de pe Căutarea unui contact ..........41 telefonul dvs. .......................50 Adăugarea unui contact nou .41 Camera .................................51 Contacte preferate ...............42 Vizorul .................................51 Crearea unui grup ................42 Utilizarea modului de focalizare 52Mesaje/E-mail ......................43 Fotografierea rapidă ............52 Mesagerie ...........................4 După ce aţi realizat fotografia ..5 Trimiterea unui mesaj ...........4 Utilizarea setărilor avansate ..5 Introducerea textului.............44 Vizualizarea fotografiilor salvate ..55 Modul T9 .............................44 Camera video........................56 Modul Abc ...........................45 Vizorul .................................56 Modul 12 ..........................45 Înregistrarea rapidă a unui Introducerea literelor accentuate 45 videoclip ..............................57 Exemplu ..............................45 După filmarea unui videoclip ..57 Setări e-mail ........................45 Utilizarea setărilor avansate ..58 Trimiterea unui e-mail utilizând Vizionarea videoclipurilor salvate ..59 un cont nou ..........................46 Preluarea unui e-mail ...........46 Fotografiile şi video clipurile 60 Modificarea setărilor contului Vizualizarea fotografiilor şi pentru e-mail .......................46 videoclipurilor ......................60 Casetă listă mesaje .............47 Reglarea volumului pentru Folosirea zâmbetelor ............47 vizionarea unui videoclip .......60 Modificarea setărilor de mesaje..47 Setarea unei fotografii ca fundal 60 Reţele sociale .....................49 Editarea fotografiilor .............60 Adăugarea contului dvs. la telefon..49 Rotirea fotografiei.................61 Vizualizarea şi actualizarea Adăugarea textului la o stării dvs. ............................50 fotografie.............................614
 7. 7. Adăugarea unui efect la o fotografie 62 Filmul muzical .....................69 Decuparea unei fotografii .....62 Decuparea automată ............70 Reglarea fotografiei ..............62 Lansarea unui joc.................70 Adăugarea ramelor ..............6 Transferarea fişierelor folosind Adăugarea elementelor grafice ..6 dispozitivele de stocare în Utilizarea tablei de desen ......6 masă pe USB........................70 Adăugarea ştampilelor..........6 Muzică ................................71 Redimensionarea .................6 Redarea unei melodii............71 Editarea videoclipurilor .........64 Utilizarea aparatului radio .....72 Decuparea lungimii videoclipului 64 Căutarea posturilor...............72 Selectarea stilului tranziţiei ...64 Resetarea canalelor..............7 Adăugarea subtitrărilor .........64 Ascultarea posturilor radio ....7 Adăugarea efectelor de editare ..65 Aplicaţiile Google ..................74 Capturarea unui cadru..........65 Google Maps .......................74 Adăugarea dublajului la videoclip ..65 Android Market ....................74Multimedia............................66 Google Mail .........................75 Vizualizarea cronologică .......66 Google Talk ..........................75 Meniul de opţiuni pentru Utilitare .................................76 Imaginile mele .....................67 Setarea alarmei ...................76 Trimiterea unei fotografii .......67 Utilizarea calculatorului .........76 Trimiterea unui videoclip .......67 Adăugarea unui eveniment Utilizarea unei imagini ..........67 în calendar .........................77 Crearea unei diaporame .......68 Modificarea vizualizării Verificarea fotografiei ...........68 implicite a calendarului .........77 Playerul media ....................68 Quickoffice (Biroul rapid).......77 Editorul video .......................68 Reportofon...........................78 Storyboard-ul.......................68 5
 8. 8. Cuprins Înregistrarea unui sunet sau Data şi ora ..........................85 a unei voci ...........................78 Setări regionale şi text ..........85 Expedierea înregistrărilor Căutare ...............................85 vocale .................................79 Accesibilitate .......................85Web-ul ..................................80 Sintetizare voce ...................85 Despre telefon .....................85 Navigator .............................80 Înregistrare DivX VOD ...........85 Accesarea Web ....................80 Utilizarea barei cu instrumente Wi-Fi .....................................86 Web ....................................80 1. Cum se configurează Wi-Fi 86 Utilizarea opţiunilor ...............80 2. Acceptarea profilului reţelei Adăugarea şi accesarea Wi-Fi ...............................86 semnelor de carte ................81 . Modul de obţinere a adresei Modificarea setărilor MAC .............................. 87 navigatorului Web ................81 Actualizarea software-ului....88Setări ....................................82 Actualizare Software telefon..88 Comenzi wireless .................82 DivX Mobile .....88 Setări de sunet ....................82 Accesorii ...............................89 Setări afişaj .........................8 Sincronizare date .................8 Depanarea ............................91 Securitate şi locaţie .............8 Pentru a bloca ecranul utilizând Model de blocare ....84 Aplicaţii ...............................84 Stocarea pe card SD şi în telefon.................................856
 9. 9. Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientăCitiţi aceste instrucţiuni de respecta toate instrucţiunileutilizare. Nerespectarea acestor privitoare la expunerea la undeinstrucţiuni de utilizare poate fi radio.periculoasă sau ilegală. • Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentruExpunerea la Protecţia împotriva Radiaţiilorradiofrecvenţe Neionizante (ICNIRP) este deInformaţii privind expunerea 2 W/kg, mediată pe 10 g dela radiofrecvenţe şi Rata de ţesut.absorbţie specifică (SAR) • Cea mai ridicată valoare SARTelefonul mobil GT540 a fost pentru acest model de telefoncreat astfel încât să fie în la testarea de către DASY4conformitate cu cerinţele de pentru utilizarea la ureche estesecuritate aplicabile privind de 1,2 W/kg (10 g) şi pentruexpunerea la unde radio. Aceste purtarea pe corp este de 1,9cerinţe au la bază instrucţiuni W/kg (10 g).ştiinţifice, care includ marje de • Informaţiile datelor SAR pentrusiguranţă, menite să garantezesiguranţa tuturor persoanelor, rezidenţii ţărilor/regiunilorindiferent de vârsta şi de starea care au adoptat limita SARde sănătate a acestora. recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică şi• Deşi pot exista diferenţe între Electronică (IEEE), care este nivelurile SAR ale diferitelor de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g modele de telefoane LG, vă de ţesut. asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a 7
 10. 10. Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientăÎngrijirea şi întreţinerea • Închideţi telefonul în orice zonăprodusului unde există reguli speciale în acest sens. De exemplu, AVERTISMENT nu folosiţi telefonul în spitale Pentru acest model specific deoarece poate afecta de telefon, folosiţi doar baterii, echipamentele medicale din încărcătoare şi accesorii zonă. autorizate . Utilizarea altor • Nu manevraţi telefonul dacă tipuri poate anula certifi catul aveţi mâinile ude, în timp ce de ga ran ţie al tele fo nului şi telefonul se încarcă. Poate poate fi pe riculoasă. cauza un şoc electric care ar putea afecta serios telefonul.• Nu dezasamblaţi această • Nu încărcaţi telefonul în unitate. Dacă sunt necesare apropierea materialelor reparaţii, duceţi aparatul la o inflamabile, deoarece telefonul unitate de service calificat. se poate încinge şi poate crea• Nu ţineţi telefonul în apropierea pericol de incendiu. echipamentelor electrice, cum • Folosiţi o lavetă uscată pentru ar fi televizorul, radioul sau a curăţa exteriorul aparatului computerul. (nu utilizaţi solvenţi cum ar fi• Aparatul nu trebuie ţinut lângă benzen, diluant sau alcool). surse de căldură, cum ar fi • Nu încărcaţi telefonul când se radiatoarele sau echipamentele află pe un material moale. de gătit. • Încărcaţi telefonul într-o zonă• Nu scăpaţi aparatul din mână. bine ventilată.• Nu supuneţi aparatul la vibraţii • Nu supuneţi aparatul la fum mecanice sau şocuri. excesiv sau la praf.8
 11. 11. • Nu ţineţi telefonul în apropierea cardiace, de exemplu în cardurilor de credit sau a buzunarul de la piept. cartelelor magnetice de • Anumite aparate auditive pot transport, deoarece acesta fi afectate de funcţionarea poate afecta informaţiile telefoanelor mobile. stocate pe benzile magnetice Interferenţe minore pot afecta ale acestora. funcţionarea televizoarelor,• Nu atingeţi ecranul cu un radiourilor, computerelor etc. obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora telefonul. Siguranţa la volan• Nu expuneţi telefonul la lichide Consultaţi legislaţia şi şi umezeală. reglementările din regiune• Accesoriile, precum căştile, pentru utilizarea telefonului mobil trebuie utilizate cu grijă. Nu la volan. atingeţi antena inutil. • Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunciUtilizarea eficientă a când conduceţi.telefonului • Acordaţi condusului atenţieDispozitive electronice maximă.• Toate telefoanele mobile pot • Utilizaţi un set hands-free, înregistra interferenţe, ceea ce dacă este disponibil. poate afecta funcţionarea. • Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi• Nu utilizaţi telefonul mobil în înainte de a apela sau a apropierea echipamentelor răspunde la un apel telefonic, medicale, fără a solicita în cazul în care circumstanţele permisiunea. Evitaţi să aşezaţi necesită acest lucru. telefonul peste stimulatoarele 9
 12. 12. Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă• Energia frecvenţelor radio timp la sunete puternice. De poate afecta anumite sisteme aceea, vă recomandăm să nu electronice din vehiculul dvs. porniţi şi să nu opriţi telefonul motorizat, cum ar fi sistemul în apropierea urechii. De audio sau echipamentele de asemenea, vă recomandăm să siguranţă. setaţi volumul muzicii ascultate• Dacă vehiculul este echipat şi pe cel al apelurilor la niveluri cu airbaguri, nu blocaţi, cu rezonabile. aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, Componentele din sticlă locul în care acestea sunt Unele componente ale amplasate. Acesta poate dispozitivului dvs. mobil sunt din determina nefuncţionarea sticlă. Această sticlă se poate airbagului sau poate provoca sparge dacă scăpaţi dispozitivul vătămări grave datorită mobil pe o suprafaţă dură sau performanţelor reduse. dacă este supus unui impact• Dacă ascultaţi muzică în serios. Dacă sticla se sparge, timpul deplasării, asiguraţi-vă nu o atingeţi şi nu încercaţi să că volumul este setat la un nivel rezonabil, astfel încât să o mişcaţi din loc. Nu mai folosiţi percepeţi fără probleme ceea dispozitivul mobil până când ce se întâmplă în jurul dvs. furnizorul de servicii autorizat nu Acest lucru este deosebit de înlocuieşte sticla. important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor. Zone cu explozii controlateEvitarea afectării auzului Nu utilizaţi telefonul în timpulAuzul vă poate fi afectat dacă detonării materialelor explozive.vă expuneţi perioade lungi de Respectaţi restricţiile şi10
 13. 13. eventualele reglementări sau Copiiireguli care se aplică în astfel Păstraţi telefonul la loc sigur,de locuri. astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conţineMedii cu potenţial componente de mici dimensiuniexplozibil care pot fi detaşate şi înghiţite,• Nu utilizaţi telefonul în punctele putând cauza accidente prin de alimentare cu combustibili. sufocare.• Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau Apeluri de urgenţă a altor substanţe chimice. Este posibil ca apelurile de• Nu transportaţi şi nu depozitaţi urgenţă să nu fie disponibile gaz, lichide inflamabile sau în toate reţelele de telefonie explozibili în compartimentul mobilă. De aceea, nu trebuie vehiculului unde se află să depindeţi niciodată numai telefonul mobil şi accesoriile de telefon pentru efectuarea acestuia. apelurilor de urgenţă. Consultaţi operatorul.În aeronaveDispozitivele fără fir pot provoca Informaţii despre baterieinterferenţe în aeronave. şi întreţinerea acesteia• Opriţi-vă telefonul mobil sau • Bateria nu trebuie să se activaţi modul Avion înainte de descarce complet înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă. reîncărcare. Spre deosebire• Nu utilizaţi telefonul la sol fără de alte baterii, nu există un a avea permisiunea echipajului. efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei. 11
 14. 14. Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă• Folosiţi doar baterii şi • Dacă bateria este înlocuită încărcătoare LG. Încărcătoarele cu un tip de baterie incorect, LG sunt create pentru a există risc de explozie. maximiza durata de viaţă a • Colectaţi bateriile uzate bateriei. conform indicaţiilor• Nu dezasamblaţi şi nu producătorului. Reciclaţi-le, scurtcircuitaţi bateria. dacă este posibil. Nu eliminaţi• Păstraţi curate contactele bateriile împreună cu gunoiul metalice ale bateriei. menajer.• Înlocuiţi bateria atunci când nu • Dacă trebuie să înlocuiţi mai este performantă. Bateria bateria, deplasaţi-vă la cel mai poate fi reîncărcată de sute apropiat punct de service sau de ori înainte de a necesita dealer autorizat LG Electronics schimbarea. pentru asistenţă.• Reîncărcaţi bateria dacă nu • Deconectaţi întotdeauna a fost utilizată de mult timp, încărcătorul din priză după ce pentru a maximiza durata de telefonul este încărcat complet, folosire. pentru a evita consumul inutil• Nu expuneţi încărcătorul de energie. bateriei direct razelor solare • Durata efectivă de viaţă sau nu-l utilizaţi în condiţii de a bateriei depinde de umiditate ridicată, precum în configuraţia reţelei, setările baie. produsului, modul de utilizare,• Nu lăsaţi bateria în locuri baterie şi de condiţiile de fierbinţi sau reci, deoarece mediu. prin aceasta se pot reduce performanţele bateriei.12
 15. 15. Înştiinţare importantăVă rugăm să verificaţi dacă atingeţi OK pentru a dezinstalavreuna dintre problemele pe aplicaţia pe care doriţi s-ocare le-aţi întâlnit la telefonul dezinstalaţi.dvs. este descrisă în aceastăsecţiune, înainte de a duce 2. Optimizarea duratei detelefonul la service sau de a încărcare a baterieiapela un reprezentant de service. Puteţi extinde durata de încărcare a bateriei între două1. Memoria telefonului încărcări, oprind caracteristicileAtunci când spaţiul disponibil a căror rulare nu este necesarăpe memoria telefonului este sub constant în fundal. Puteţi10%, telefonul dvs. nu poate monitoriza, de asemenea, cumprimi noul mesaj. Trebuie să consumă aplicaţiile şi resurseleverificaţi memoria telefonului şi sistemului energia bateriei.să ştergeţi unele date, precum Pentru a extinde durata deaplicaţii sau mesaje, pentrua avea mai multă memorie încărcare a bateriei dvs.disponibilă. - Opriţi comunicaţiile radio pePentru a administra aplicaţia care nu le utilizaţi. Dacă nu1. Din ecranul de întâmpinare, utilizaţi Wi-Fi, Bluetooth sau atingeţi fila Aplicaţii şi GPS, utilizaţi aplicaţia Setări selectaţi Setări Aplicaţii pentru a le opri. Administrare aplicaţii. - Reduceţi luminozitatea2. Atunci când apar toate ecranului şi setaţi un timp mai aplicaţiile, derulaţi şi selectaţi scurt de expirare a ecranului. aplicaţia pe care doriţi s-o - Dacă nu aveţi nevoie de dezinstalaţi. acestea, opriţi sincronizarea3. Atingeţi Dezinstalare şi automată pentru Google Mail, 1
 16. 16. Înştiinţare importantă Calendar, Contacte şi alte 2. În partea superioară a aplicaţii. ecranului este afişat timpul de- Unele aplicaţii pe care le-aţi utilizare a bateriei. Fie cât a descărcat pot avea impact trecut de la ultima conectare asupra duratei de încărcare la o sursă de energie, fie a bateriei dvs. Va trebui să dacă este conectată la o sursă de alimentare, cât timp dezinstalaţi acele aplicaţii şi aţi utilizat energia bateriei toate datele şi setările din ultima dată. Partea centrală a telefon. ecranului listează aplicaţii sauPentru a verifica nivelul de servicii care utilizează energiaîncărcare a bateriei bateriei, de la cantitatea cea1. Din ecranul de întâmpinare, mai mare de energie până la atingeţi fila Aplicaţii şi cea mai mică. selectaţi Setări Despre telefon Stare. 3. Instalarea unui sistem de operare Open2. Starea bateriei (se încarcă, Source OS se descarcă) şi nivelul (ca procent din încărcare Dacă instalaţi un sistem de operare open source pe telefon completă) sunt afişate în şi nu utilizaţi sistemul de operare partea superioară a ecranului. furnizat de producător, estePentru a monitoriza şi controla posibil ca telefonul dvs. săce utilizează bateria funcţioneze defectuos.1. Pe ecranul de întâmpinare, AVERTISMENT: Dacă instalaţi şi atingeţi fila Aplicaţii şi utilizaţi un sistem de operare diferit selectaţi Setări Despre de cel furnizat de producător, telefon Utilizare baterie. telefonul dvs. nu mai este acoperit de garanţie.14
 17. 17. AVERTISMENT: Pentru a vă proteja uitat şi puteţi utiliza informaţiiletelefonul şi datele personale, pentru contul Google pentru a vădescărcaţi aplicaţii numai din surse debloca telefonul.sigure, precum Android Market. Dacă nu aveţi un cont Google, nuDacă unele aplicaţii nu sunt creaţi contul Google pe telefoninstalate corespunzător pe telefon, sau, dacă îl uitaţi, puteţi utilizaeste posibil ca telefonul dvs. să Resetare hardware.nu funcţioneze normal sau săapară o eroare gravă. Va trebui să 5. Utilizare Mod dedezinstalaţi acele aplicaţii şi toate siguranţă şi Resetaredatele şi setările din telefon. hardware4. Utilizarea modelului Utilizare Mod de siguranţă deblocare * Pentru a remedia defecţiuneaSetaţi modelul deblocare pentru telefonuluia vă securiza telefonul. Acesta 1. Opriţi telefonul şi reîncărcaţi.deschide un set de ecrane care În timp ce telefonul porneştevă ghidează pentru stabilirea din nou, apăsaţi şi menţineţiunui model deblocare ecran. apăsată tasta Acasă în timp ce este afişat jurnalul Android.AVERTISMENT: Măsuri de siguranţă Telefonul dvs. va porni pe totla utilizarea modelului de blocare ecranul principal şi va afişaEste foarte important să vă mod de siguranţă în colţulamintiţi modelul deblocare pe care stânga jos.l-aţi setat. Nu veţi putea accesa 2. Selectaţi Setăritelefonul dacă utilizaţi un model AplicaţiiAdministrareincorect de 5 ori. După ce aţi aplicaţii şi alegeţi aplicaţia,încercat modelul deblocare de 5 apoi selectaţi o pictogramăori, puteţi atinge opţiunea model Dezinstalare. 15
 18. 18. Înştiinţare importantă3. După dezinstalarea aplicaţiei, 6. Conectare la reţele Wi-Fi opriţi şi reporniţi telefonul. Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefon,* Utilizarea resetării hardware accesaţi un punct de acces(Resetare la valorile din fabrică) wireless sau “punct fierbinte.”Dacă nu revine la starea iniţială, Unele puncte de acces suntutilizaţi Resetare hardware pentru a deschise şi vă puteţi conecta purvă iniţializa telefonul. şi simplu la acestea. Altele suntAtunci când telefonul porneşte şi ascunse sau implementează alteapare ecranul de blocare, apăsaţi caracteristici de securitate, prinşi menţineţi apăsate simultan urmare trebuie să vă configuraţitastele creştere volum + Acasă + telefonul astfel încât să se poatăCăutare (timp de cinci secunde). conecta la acestea.Atunci când este afişat ecranul Opriţi Wi-Fi atunci când nu-lpop up, selectaţi OK pentru a vă utilizaţi, pentru a extinde duratareseta telefonul. de încărcare a bateriei dvs.Reţineţi că după ce efectuaţi Pentru a porni Wi-Fi şi a văResetare hardware, toate datele şi conecta la o reţea Wi-Fiaplicaţiile dvs. de pe telefon vor fi 1. Din ecranul de întâmpinare,şterse şi nu pot fi recuperate. atingeţi fila Aplicaţii şiAVERTISMENT! selectaţi Setări ComenziDacă efectuaţi Resetare hardware, wireless Setări Wi-Fi.toate aplicaţiile utilizatorului şi 2. Atingeţi Wi-Fi pentru a-l pornidatele utilizatorului vor fi şterse. Nu şi a începe scanarea pentruuitaţi să efectuaţi copii de siguranţă reţelele Wi-Fi disponibile.pentru toate datele importante - Este afişată lista reţelelorînainte de a efectua Resetare Wi-Fi disponibile. Reţelelehardware. securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.16
 19. 19. 3. Atingeţi o reţea pentru a vă NOTĂ: Aplicaţiile pot fi salvate conecta la aceasta. numai în memoria internă a- Dacă reţeaua este deschisă, telefonului. vi se solicită să confirmaţi că AVERTISMENT! doriţi să vă conectaţi la acea Nu introduceţi şi nu scoateţi cardul reţea atingând Conectare. de memorie atunci când telefonul- Dacă reţeaua este securizată este pornit. În caz contrar, vă ,vi se solicită să introduceţi o poate deteriora atât cardul de parolă sau alte elemente de memorie, cât şi telefonul, iar datele identificare. (Solicitaţi detalii de stocate pe cardul de memorie la administratorul de reţea.) pot fi corupte. Pentru a îndepărta4. Bara de stare afişează cardul de memorie în siguranţă, pictograme care indică starea selectaţi Setări Stocare pe card Wi-Fi. SD şi telefon Demontare card SD.7. Utilizarea unui cardmicroSD 8. Deschiderea şi comutarea aplicaţiilorImaginile, alături de fişierelemuzicale sau video, pot fi salvate Operaţiile multiple sunt facilenumai în memoria externă. cu Android deoarece aplicaţiile deschise continuă să funcţionezeÎnainte de a utiliza camera atunci când deschideţi altăîncorporată, trebuie să aplicaţie. Nu este necesar săintroduceţi mai întâi în telefon un părăsiţi o aplicaţie înainte de acard de memorie microSD. deschide alta. Utilizaţi şi comutaţiFără a introduce un card de între mai multe aplicaţiimemorie, nu veţi putea salva deschise. Android administreazăimaginile şi videoclipurile fiecare aplicaţie, oprindu-lerealizare. 17
 20. 20. Înştiinţare importantăşi pornindu-le în funcţie de - OSP (On Screen Phone)necesităţi, pentru a asigura - De făcut în Calendarfaptul că aplicaţiile inactive nu - Mementoconsumă resurse în mod inutil. - E-mailPentru a opri aplicaţia pe care - Aplicaţie Javao utilizaţi Ghidul utilizatorului pentru PC1. Din ecranul de întâmpinare, Suite IV este în meniul Asistenţă, atingeţi fila Aplicaţii şi după instalarea PC Suite IV. selectaţi Setări Aplicaţii Administrare aplicaţii. 1. Utilizaţi cablul USB care a fost livrat cu telefonul dvs. pentru2. Derulaţi până la aplicaţia a conecta telefonul la un port dorită şi atingeţi Forţare USB de pe computerul dvs. oprire pentru a înceta s-o mai Primiţi o înştiinţare că USB-ul utilizaţi. este conectat.9. Conectarea telefonului 2. Deschideţi caseta de dvs. la un computer înştiinţare şi atingeţi USB-ul prin USB conectat.NOTĂ: Aveţi nevoie de LG PC 3. Atingeţi Montare pentruSuite (http://www.lgmobile.com) a confirma că doriţi săpentru a utiliza GT540 printr-un transferaţi fişierele între cardulcablu USB conectat la PC. microSD al telefonului dvs. şi computer.GT540 nu acceptă: Atunci când telefonul este - Conexiune la PC prin conectat ca stocare USB, primiţi Bluetooth o înştiinţare. Cardul microSD al - LG Air Sync (Web Sync, telefonului dvs. este montat ca R-Click)18
 21. 21. unitate pe computerul dvs. Puteţi microSD şi a deconectacopia acum fişiere pe şi de pe dispozitivele USB în mod corect,cardul microSD. pentru a evita pierderea de informaţii de pe card.NOTĂ: Deblocaţi ecranul atuncicând utilizaţi conexiune de date 1. Dezinstalaţi cardul microSD deAfişajul dvs. se va întuneca dacă pe computer.nu este atins o perioadă de timp 2. Deschideţi caseta deatunci când utilizaţi conexiune de înştiinţare şi atingeţidate. Pentru a vă activa ecranul Dezactivare dispozitiv deLCD, atingeţi-l. stocare USB.Sfat! 3. Atingeţi Dezactivare în casetaPentru a utiliza din nou un card de dialog care se deschide.microSD pe telefon, trebuiesă deschideţi din nou casetade înştiinţare şi să atingeţiDezactivare dispozitiv de stocareUSB.În acest timp, nu puteţi accesacardul microSD de pe telefon,deci nu puteţi utiliza aplicaţiilecare se bazează pe cardulmicroSD, precum Cameră,Galerie şi Muzică.Pentru a vă deconecta telefonulde la computer, urmaţi cu atenţieinstrucţiunile computeruluipentru a dezinstala cardul 19
 22. 22. Telefonul dvs.Tasta Meniu Difuzor- Deschide meniul aplicaţie şi verifică Tasta Înapoi ce opţiuni sunt - Revine la ecranul disponibile. anterior.Tasta Trimitere Tasta Terminare/- Apelează un număr Pornire/Blocare de telefon şi răspunde apelurilor - Încheie sau primite. respinge apelurile. - Vă porneşte/Tasta Acasă opreşte telefonul- Revine la ecranul apăsând şi de întâmpinare din menţinând orice ecran. apăsată tasta. Microfon - Dezactivează ecranul şi blochează.20
 23. 23. Taste de volum Încărcător, conector- Pe ecranul de întâmpinare: pentru cablu Micro USB controlează volumul soneriei.- În timpul unui apel: Tastă Căutare controlează volumul - Caută pe Web şi în difuzorului. conţinutul din telefon.- La redarea unei melodii: controlează continuu Tasta pentru cameră volumul. - Deplasaţi-vă direct la meniul cameră apăsând şi menţinând apăsatăConector tasta.cască stereo CarcasăObiectivul spatecamereiSlot pentru Bateriecardul dememorie Slot cartelămicroSD SIM Încărcător, conector Tasta pentru pentru cablu Micro Tastă Căutare cameră USB 21
 24. 24. Telefonul dvs.Instalarea cartelei SIM şia baterieiÎnainte de a putea începeexplorarea noului dvs. telefon, vatrebui să-l configuraţi. Pentru aintroduce cartela SIM şi bateria:1 Ţinând partea posterioară a telefonului către dvs, îndepărtaţi carcasa spate. Pentru a îndepărta carcasa spate, apăsaţi ferm cu degetele mari pe oricare 2 Glisaţi cartela SIM în locaş. dintre părţile laterale ale Aveţi grijă ca zona de contact carcasei spate şi glisaţi aurie a cardului să fie aşezată carcasa sub obiectivul cu faţa în jos. camerei.22
 25. 25. 3 Introduceţi bateria la locul NOTĂ: Dacă telefonul dvs. nu său, aliniind contactele aurii se conectează la o reţea de pe telefon şi baterie, apoi atunci când introduceţi o apăsaţi uşor bateria până cartelă SIM şi o activaţi, când acesta se fixează în vă rugăm să vă contactaţi locaş. furnizorul de servicii pentru a obţine detalii privind numele punctului său de acces. Încărcarea bateriei telefonului Glisaţi înapoi capacul conectorului încărcătorului de pe partea laterală a telefonului4 Remontaţi carcasa spate a GT540. Introduceţi încărcătorul telefonului şi glisaţi-o până şi conectaţi-l la o priză electrică. când se fixează printr-un clic. Telefonul GT540 trebuie încărcat până când puteţi vedea . NOTĂ: Iniţial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăţi durata de viaţă a acesteia. 2
 26. 26. Telefonul dvs.NOTĂ: Telefonul GT540 este 2 Deschideţi capacul slotului şiechipat cu o antenă internă. introduceţi cardul de memorieAveţi grijă să nu zgâriaţi sau în slot. Aveţi grijă ca zona desă deterioraţi această zonă contact aurie să fie aşezatăposterioară, fapt care ar provoca cu faţa în jos.scăderi ale performanţei.Instalarea cardului dememoriePentru a stoca fişiere multimediasuplimentare, precum imaginirealizate utilizând o camerăîncorporată, trebuie săintroduceţi un card de memorieîn telefon.Pentru a introduce un card dememorie:1 Opriţi telefonul înainte de a introduce sau a îndepărta cardul de memorie. Scoateţi carcasa spate.24
 27. 27. 3 Închideţi capacul slotului. 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeţi fila Aplicaţii pentru a deschide meniul aplicaţii. 2 Derulaţi şi atingeţi Setări. 3 Derulaţi şi atingeţi Stocarea pe card SD şi telefon Formatare card SD. 4 Atingeţi Formatare card SD, AVERTISMENT! apoi confirmaţi-vă alegerea. 5 Dacă setaţi modelul de Nu introduceţi şi nu scoateţi blocare, introduceţi modelul cardul de memorie atunci de blocare şi selectaţi când telefonul este pornit. În Formatare. Ulterior, cardul caz contrar, vă poate deteriora va fi formatat şi pregătit de atât cardul de memorie, cât utilizare. şi telefonul, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi NOTĂ: În cazul în care pe cardul de corupte. memorie există conţinut, structura de foldere poate fi diferită după formatare, deoarece toate fişiereleFormatarea cardului de vor fi şterse.memorie Sfat!Cardul dvs. de memorie poate În cazul în care cardul dvs. defi deja formatat. În caz contrar, memorie este instalat deja, puteţitrebuie să-l formataţi înainte de utiliza pasul următor pentru a-la-l putea utiliza. formata. Atingeţi AplicaţiiSetareStocareNOTĂ: Toate fişierele de pe card se pe card SD şi telefonFormatareşterg atunci când formataţi cardul. card SD, apoi selectaţi Demontare. 25
 28. 28. Ecranul de întâmpinareSfaturi de utilizare a Notăecranului tactil • Pentru a selecta un element,Iată câteva sfaturi referitoare la atingeţi centrul pictogramei.modul de navigare prin telefonul • Nu apăsaţi prea tare; ecranuldvs. tactil este destul de sensibilAtingere - Pentru a selecta un pentru a selecta la o atingeremeniu/o opţiune sau pentru uşoară, fermă.a deschide o aplicaţie, folosiţi • Utilizaţi vârful degetului pentruatingerea. a atinge opţiunea dorită. AveţiAtingere şi menţinere - Pentru grijă să nu atingeţi alte taste.a deschide un meniu de opţiuni Calibrare tactilăsau pentru a prinde un obiect Calibrarea ecranului dispozitivuluipentru a-l deplasa, atingeţi şi implică atingerea centrului uneimenţineţi. cruciuliţe în timp ce aceastaTragere - Pentru a derula o listă se deplasează pe ecran. Acestsau pentru a parcurge uşor, proces permite ca atunci cândtrageţi peste ecranul tactil. atingeţi ecranul, elementul atinsDeplasare - Pentru a derula o să fie activat.listă sau pentru a parcurge rapid, Dacă telefonul dvs. nu răspundedeplasaţi-vă peste ecranul tactil cu precizie la atingerile(trageţi rapid şi eliberaţi). ecranului, urmaţi aceşti paşi pentru recalibrare. 1. Atingeţi Aplicaţie Setări Sunet şi afişare şi derulaţi la Setări tactile.26
 29. 29. 2. Atingeţi Atingeţi calibrare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.3. După finalizarea calibrării, alegeţi între Verificare calibrare şi Salvare fără verificare, apoi finalizaţi Calibrarea.Blocare şi deblocareecranCând telefonul GT540 nu esteactivat, acesta revine la ecranulde blocare.Dacă nu utilizaţi telefonul pentruo anumită perioadă, ecranul deîntâmpinare sau un alt ecranpe care-l vizionaţi este înlocuitcu ecranul de blocare şi apoiecranul se întunecă, pentrua economisi bateria. Pentrua activa telefonul, apăsaţiTrimitere, Acasă sau Pornire.Va apărea ecranul de blocare şitrageţi cu degetul către dreaptapentru a vă debloca ecranul deîntâmpinare. Se deschide ultimulecran pe care aţi lucrat. 27
 30. 30. Ecranul de întâmpinareUtilizarea ecranului de întâmpinareAtingeţi fila Aplicaţii din partea inferioară a ecranului.Vă puteţi vizualiza apoi toate instalaţiile aplicate. AplicaţiiNOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot fi diferite în funcţie de furnizorultelefonului.Selectaţi ecranul de întâmpinare prestabilitInterfaţa cu utilizatorul se bazează pe două tipuri de ecrane deîntâmpinare: Acasă LG şi Acasă Android.Vă puteţi seta ca implicit ecranul de întâmpinare preferat.Dacă doriţi să modificaţi setările implicite ale ecranului deîntâmpinare, alegeţi Selector Acasă din meniul aplicaţii.28
 31. 31. Acasă LGNu trebuie decât să treceţi repede cu degetul către stânga sau cătredreapta pentru a le vizualiza.Puteţi personaliza, de asemenea, fiecare panou cu aplicaţii widget,care sunt scurtături pentru aplicaţiile şi folderele dvs. preferate. Panou central Panou stânga Panou dreaptaSfat!Mici puncte la fila Aplicaţii din partea inferioară a ecranului indică cepanou vizualizaţi. 29
 32. 32. Ecranul de întâmpinareÎn ecranul de întâmpinare LG, puteţi vizualiza taste rapide în parteainferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul facil, printr-osingură apăsare, la funcţiile utilizate frecvent.Atingeţi pictograma AtingeţiTelefon pentru a pictogramaafişa tastatura tactilă Mesaj pentru ade apelare pentru accesa meniulefectuarea unui apel de mesagerie.telefonic. Aici puteţi crea un mesaj nou. Atingeţi pictograma Aplicaţii pentru a deschide meniul aplicaţii. Este suficient să atingeţi şi să glisaţi în sus sau în jos ecranul pentru a derula prin aplicaţiile dvs.0
 33. 33. Acasă AndroidNu trebuie decât să treceţi repede cu degetul către stânga sau cătredreapta pentru a le vizualiza.Puteţi personaliza, de asemenea, fiecare panou cu aplicaţii widget,care sunt scurtături pentru aplicaţiile şi folderele dvs. preferate. Panou central Panou stânga Panou dreaptaAtingeţi pictograma Aplicaţii pentru a deschidemeniul aplicaţii.Este suficient să atingeţi şi să glisaţi în sussau în jos ecranul pentru a derula prinaplicaţiile dvs. Aplicaţii 1
 34. 34. Ecranul de întâmpinareAdăugarea aplicaţiilor 4 Selectaţi Contacte cuwidget la ecranul dvs. de numere de telefon din listă şiîntâmpinare atingeţi-l.Vă puteţi personaliza ecranul 5 Veţi vedea pictograma unuide întâmpinare prin adăugarea folder nou pe ecranul dede scurtături, aplicaţii widget întâmpinare. Trageţi-o însau foldere la acesta. Pentru locaţiile dorite de pe panoulutilizarea mai confortabilă a dorit şi îndepărtaţi degetul detelefonului, adăugaţi-vă aplicaţiile pe ecran.widget preferate pe ecranul de Pentru a elimina o pictogramăîntâmpinare. a unei aplicaţii de pe ecranul de întâmpinare:NOTĂ: Acasă LG şi Acasă Androidasigură această funcţie. Pentru 1 Atingeţi şi menţineţi apăsatăa adăuga o pictogramă dorită la acea pictogramă. Pictogramaecranul de întâmpinare: Aplicaţii va fi modificată ca1 Pe ecranul de întâmpinare, pictograma Coş de gunoi. atingeţi tasta Meniu şi 2 Trageţi şi daţi drumul deschideţi fila Opţiuni, apoi pictogramei aplicaţie în selectaţi Adăugare. pictograma Coş de gunoi.2 În meniul Adăugare în Revenirea la o aplicaţie ecranul de întâmpinare, atingeţi tipul de element pe utilizată recent care doriţi să-l adăugaţi. 1 Atingeţi şi menţineţi apăsată tasta Acasă. Ecranul vă va3 De exemplu, selectaţi Foldere prezenta o casetă pop up cu din listă şi atingeţi-l. pictograme ale aplicaţiilor pe care le-aţi utilizat recent.2
 35. 35. 2 Atingeţi o pictogramă pentru a-i deschide aplicaţia. Sau atingeţi tasta Înapoi pentru a [Bară de stare] reveni la aplicaţia curentă. Pictogramă DescriereCasetă de înştiinţare Nu există cartelă SIMCaseta de înştiinţare este afişatăîn partea superioară a ecranului Niciun semnaldvs. Atingeţi şi glisaţi cu degetulîn jos caseta de înştiinţare. Wi-Fi este activat şiSau, în ecranul de întâmpinare, conectat la un APatingeţi tasta Meniu şi selectaţi Cască cu firÎnştiinţări. Aici puteţi verificastarea Wi-Fi şi Bluetooth, precum Redirecţionare apelşi alte înştiinţări. Apel în aşteptareVizualizarea barei de stareBara de stare utilizează Difuzorpictograme diferite pentru a afişainformaţii despre telefon, cum Dezactivare sunet apelar fi intensitatea semnalului, Apel nepreluatmesajele noi, autonomia baterieişi conexiunile Bluetooth şi de Bluetooth activdate active.Mai jos puteţi găsi un tabel Bluetooth conectatcare explică semnificaţiapictogramelor care ar putea Avertisment de sistemapărea în bara de stare.
 36. 36. Ecranul de întâmpinarePictogramă Descriere Pictogramă Descriere Alarmă Ieşire date Mesaj vocal nou Intrare şi ieşire date Mod Avion De la USB la PC Silenţios Descărcare Vibraţii Încărcare Nu există card SD GPS achiziţionează date Baterie complet încărcată GPS este activat Bateria se încarcă Mesaj serviciu Intrare date Setare mesaj4
 37. 37. Configurare Cont GooglePrima dată când deschideţi 4 După ce aţi introdus numeleaplicaţia Google pe telefon, vi şi numele de utilizator,se va solicita să vă autentificaţi atingeţi Înainte. Telefonulcu contul Google existent. Dacă dvs. este în comunicare cunu aveţi un cont Google, vi se serverele Google şi verificăsolicită să creaţi unul. dacă numele de utilizator este disponibil.Crearea contului Google 5 Introduceţi şi reintroduceţi1 Pe ecranul de întâmpinare, parola. Apoi urmaţi atingeţi fila Aplicaţii instrucţiunile şi introduceţi pentru a deschide meniul informaţiile solicitate şi aplicaţii. opţionale legate de cont.2 Atingeţi Gmail şi atingeţi Aşteptaţi să vedeţi că serverul ÎnainteCreare pentru a vă creează contul. porni expertul de configurare Google Mail, apoi configuraţi-l. Autentificarea contului3 Atingeţi un câmp de text Google pentru a deschide tastatura 1 Introduceţi-vă adresa de e- tactilă şi introduceţi-vă mail şi parola, apoi atingeţi numele şi numele de utilizator Autentificare. Aşteptaţi pentru contul dvs. Google. autentificarea. Atunci când introduceţi textul, 2 După autentificare, puteţi puteţi trece la următorul câmp să utilizaţi Google Mail şi să de text, atingând Înainte de beneficiaţi de serviciile Google pe tastatură. pe telefon. 5
 38. 38. Configurare Cont Google3 După ce v-aţi configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se va sincroniza automat cu contul dvs. Google de pe Web. (Depinde de setările de sincronizare.)După autentificare, puteţi utilizaGoogle Mail, Google Calendar,Android Market şi Google Map;puteţi descărca aplicaţii dinAndroid Market; realiza copii desiguranţă ale setărilor dvs. peserverele Google şi beneficiade alte servicii Google de petelefonul dvs.6
 39. 39. ApeluriEfectuarea unui apel selectaţi numărul care trebuie1 Atingeţi pentru a deschide utilizat, dacă aveţi mai multe tastatura. numere pentru contactul respectiv.2 Introduceţi numărul de la tastatură. Pentru a şterge Acceptarea şi o cifră, atingeţi pictograma respingerea unui apel Ştergere . Când telefonul sună, apăsaţi3 Atingeţi pictograma Apel tasta Trimitere pentru a pentru a efectua un apel. răspunde. Puteţi trage, de4 Pentru a termina un apel, asemenea, pictograma Apel atingeţi Încheiere apel. către dreapta. SFAT! Pentru a introduce Apăsaţi tasta Terminare pentru a “+” pentru a efectua apeluri respinge un apel primit. internaţionale, atingeţi şi SFAT! Atunci când telefonul menţineţi apăsată . sună, atingeţi şi glisaţi pictograma silenţioasă spre stânga dacă doriţi să comutaţiApelarea contactelor la modul silenţios pentru1 Atingeţi pentru a deschide sonerie. contactele.2 Derulaţi lista de contacte sau Reglarea volumului unui introduceţi prima(ele) literă(e) a(le) numelui contactului apel pe care doriţi să-l apelaţi Pentru a regla volumul în timpul apăsând pe Căutare. unui apel, utilizaţi tasta de volum3 În listă, atingeţi contactul sus şi jos de pe partea stângă a pe care doriţi să-l apelaţi şi telefonului. 7
 40. 40. ApeluriEfectuarea unui nou apel NOTĂ: Veţi fi taxat pentru fiecare1 În timpul apelului iniţial, apel efectuat. apăsaţi tasta Meniu, apoi Vizualizarea jurnalelor de atingeţi . apeluri Selectaţi apoi numărul pe Pe ecranul de întâmpinare, care doriţi să-l apelaţi. apăsaţi tasta Trimitere pentru a2 Apelaţi numărul sau căutaţi-l vizualiza Jurnal apeluri. în contacte. Vizualizaţi o listă completă3 Atingeţi pictograma Apel a tuturor apelurilor vocale pentru a conecta apelul. efectuate, primite şi nepreluate.4 Ambele apeluri vor fi afişate SFAT! Atingeţi o singură pe ecranul de apelare. Apelul înregistrare din jurnalul de iniţial va fi blocat şi lăsat în apeluri pentru a vedea data, aşteptare. ora şi durata apelului.5 Atingeţi pentru a comuta între apeluri. Sau atingeţi SFAT! Atingeţi tasta pentru a activa un apel de tip Meniu, apoi atingeţi Ştergere conferinţă. jurnal apeluri pentru a şterge6 Pentru a termina apelurile toate elementele înregistrate. active, apăsaţi Încheiere apel. Dacă nu există apel Setări apel activ, apelul în aşteptare se Puteţi configura setările de va termina. Pentru a termina apel ale telefonului, precum toate apelurile concomitent, redirecţionarea apelurilor, apel atingeţi tasta Meniu şi în aşteptare şi alte caracteristici selectaţi Încheiere apel. speciale oferite de furnizorul dvs.8
 41. 41. 1 Pe ecranul de întâmpinare, ocupat, Redirecţionare când atingeţi fila Aplicaţii pentru a nu primeşte răspuns sau deschide meniul aplicaţii. Redirecţionare când nu poate2 Derulaţi şi atingeţi Setări. fi contactat. Apoi introduceţi3 Atingeţi Setări apel şi alegeţi numărul la care doriţi să opţiunile pe care doriţi să le redirecţionaţi apelul. reglaţi. NOTĂ: Pentru redirecţionareaNumere cu apelare fixă – apelurilor se percep taxe. PentruSelectaţi Numere cu apelare fixă detalii contactaţi operatorul depentru a deschide şi redacta o reţea.listă de numere care să poată fi Barare apel – Selectaţi cândapelate de pe telefon. Veţi avea doriţi să restricţionaţi apelurile.nevoie de codul PIN 2, care Introduceţi parola pentrueste disponibil de la operatorul restricţionarea apelurilor.dvs. Doar numerele din lista de Consultaţi operatorul de reţea înapelare fixă pot fi apelate de pe legătură cu acest serviciu.telefonul dvs. Costuri apel – Vizualizaţi taxeleMesagerie vocală – Configuraţi aplicate apelurilor dvs. Acestnumărul de mesagerie vocală. serviciu depinde de reţea; uniiRedirecţionare apel – operatori nu acceptă aceastăPuteţi configura cum sunt funcţie.redirecţionate apelurile Durată apel – Vizualizaţi durataatunci când vorbiţi la tuturor apelurilor, inclusiv atelefon, când nu răspundeţi tuturor apelurilor, a apelurilorş.a.m.d. Selectaţi dintre efectuate, a apelurilor primite şiRedirecţionare întotdeauna, a ultimului apel.Redirecţionare când este 9
 42. 42. ApeluriSetări de apel suplimentare –Acestea vă permit să modificaţiurmătoarele setări:ID apelant: Alegeţi dacă afişaţinumărul propriu la efectuareaunui apel.Apel în aşteptare: Dacăopţiunea Apel în aşteptare esteactivată, telefonul vă va înştiinţaîn legătură cu un apel primitcând sunteţi într-o convorbire.Selectare linie: Permiteselectarea liniei.40
 43. 43. ContactePuteţi adăuga contacte în 2 Atingeţi Setări şi selectaţitelefon şi le puteţi sincroniza cu Căutare.contactele din contul dvs. Googlesau din alte conturi care acceptă Adăugarea unui contactsincronizarea contactelor. nou 1 Din ecranul de întâmpinare,Căutarea unui contact atingeţi , apoi atingeţiExistă două modalităţi de a căuta Contact nou.un contact: 2 Dacă doriţi să adăugaţi oDin ecranul de întâmpinare imagine noului contact,1 Din ecranul de întâmpinare, atingeţi . Puteţi utiliza o atingeţi Contacte pentru a imagine salvată sau să faceţi vă deschide contactele. una nouă.2 Atingeţi Căutare şi introduceţi 3 Atingeţi un câmp de text numele contactului utilizând pentru a deschide tastatura tastatura. tactilă şi introduceţi numele unui contact nou. SFAT! Pentru a căuta după grup, atingeţi fila Contacte din 4 Selectaţi tipul contactului partea superioară a ecranului şi atingând fila Telefon şi alegeţi selectaţi Grupuri. Se va afişa o dintre Telefon, SIM şi Google. listă cu toate grupurile dvs. 5 Atingeţi o categorie de informaţii despre contact şiDin meniul principal introduceţi detaliile despre1 Pe ecranul de întâmpinare, contactul dvs. atingeţi fila Aplicaţii pentru a 6 Atingeţi Finalizat pentru a deschide meniul aplicaţii. salva contactul. 41
 44. 44. ContacteContacte preferate Crearea unui grupPuteţi clasifica contactele apelate 1 Din ecranul de întâmpinare,frecvent ca fiind preferate. atingeţi Contacte pentru a văPentru a adăuga un contact la deschide contactele.cele preferate 2 Atingeţi Grup nou şi apoi1 Din ecranul de întâmpinare, introduceţi un nume pentru atingeţi Contacte pentru a vă grupul nou. deschide contactele. 3 Puteţi seta un ton de apel2 Atingeţi un contact pentru a-i pentru grupul nou creat. vizualiza detaliile. 4 Atingeţi Finalizat pentru a3 Atingeţi steluţa din dreapta salva grupul. numelui contactului. Steluţa NOTĂ: Dacă ştergeţi un grup, devine aurie. contactele atribuite grupuluiPentru a elimina un contact din respectiv nu se vor pierde. Ele vorlista celor preferate rămâne în Contacte.1 Din ecranul de întâmpinare, atingeţi Contacte pentru a vă deschide contactele.2 Atingeţi fila Favorite şi alegeţi un contact pentru a-i vizualiza detaliile.3 Atingeţi steluţa aurie din partea dreaptă a numelui contactului. Steluţa devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.42
 45. 45. Mesaje/E-mailMesagerie 3 Atingeţi caseta de mesaje deTelefonul GT540 combină SMS mai jos pentru a începe să văşi MMS într-un meniu uşor de introduceţi mesajul.utilizat şi intuitiv. 4 Atingeţi tasta Meniu pentru a deschide meniul opţiuni.Trimiterea unui mesaj Alegeţi dintre Adăugare1 Atingeţi pictograma subiect, Ataşare, Trimitere, Mesagerie din ecranul de Introducere zâmbet, Ştergere întâmpinare şi atingeţi Mesaj listă de mesaje, Toate listele nou pentru a deschide un de mesaje şi Adăugare la mesaj gol. contacte.2 Introduceţi un număr de 5 Atingeţi Trimitere pentru a vă telefon mobil în câmpul Către. trimite mesajul. Pe măsură ce introduceţi 6 Se deschide ecranul de numerele de telefon, apar mesaje, cu mesajul după contactele asociate. Puteţi numele dvs. Răspunsurile atinge un destinatar sugerat apar pe ecran. Pe măsură sau puteţi continua să ce vizualizaţi şi trimiteţi alte introduceţi numărul de mesaje, se creează o listă de telefon. Puteţi adăuga mai mesaje. multe contacte. NOTĂ: Veţi fi taxat pentru AVERTISMENT: Limita de un mesaj text pentru fiecare 160 de caractere poate varia persoană căreia îi trimiteţi de la ţară la ţară, în funcţie de codul pentru SMS. mesajul. 4
 46. 46. Mesaje/E-mail AVERTISMENT: Dacă la Atingeţi pentru a activa un mesaj SMS se adaugă introducerea predictivă a textului o imagine, un videoclip sau T9. un fişier audio, acesta va fi Apăsaţi pentru a comuta convertiţi automat într-un între tastaturile pentru număr, mesaj MMS şi veţi fi taxat în simbol şi text. consecinţă. Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a vizualiza opţiunileNOTĂ: Dacă primiţi un SMS în Setări editor, Limbă de scriere,timpul unui apel, nu veţi auzi un Metodă de introducere şiton de alertă, însă îl veţi vedea pe Dicţionar utilizator.bara de indicare. Utilizaţi pentru a derulaIntroducerea textului diferitele tipuri de tastaturăTastatură pentru fiecare mod de introducere a textului (de ex. majuscule sau minuscule). Pentru a introduce un spaţiu, atingeţi . Modul T9 Modul T9 foloseşte un dicţionar încorporat pentru a recunoaşte cuvintele pe care le scrieţi pe baza secvenţei de taste pe care le-aţi atins. Acesta anticipează cuvântul pe care-l introduceţi şi sugerează alternative.44
 47. 47. Modul Abc până când vedeţi caracterulAcest mod vă permite să special pe care-l doriţi.introduceţi literele prin atingerea Exemplutastei care conţine literarespectivă o dată, de două, de Pentru a introduce „ä”, apăsaţi şitrei sau patru ori, până când este menţineţi apăsată tasta „a”.afişată litera dorită. După ce litera „a” dispare, apăsaţi în mod repetat tasta „a”Modul 123 până când „ä” este afişată peAcest mod vă permite să ecran. Introduceţi caractereleintroduceţi numere într-un mesaj speciale prin apăsarea continuătext (un număr de telefon, de a literei.exemplu) mai rapid. Apăsaţitastele corespunzătoare cifrelor Setări e-maildorite înainte de a comuta Rămâneţi conectat atunci cândmanual la modul dorit de sunteţi în deplasare, folosindintroducere a textului. telefonul dvs. GT540 pentru a trimite e-mail-uri. Setarea unuiIntroducerea literelor cont de e-mail POP sau IMAP4accentuate se poate face rapid şi uşor.Dacă selectaţi franceza sau 1 Din ecranul de întâmpinare,spaniola ca limbă de introducere atingeţi fila Aplicaţii şi atingeţia textului, puteţi introduce E-mail pentru a vă deschidecaractere speciale franţuzeşti contactele. Sau puteţi, desau spaniole (de ex. „ä”). asemenea, atinge E-mail dinDupă ce caracterul ecranul de întâmpinare pentrucorespunzător dispare, apăsaţi a accesa direct.aceeaşi tastă în mod repetat 45
 48. 48. Mesaje/E-mail2 Dacă nu este configurat contul Preluarea unui e-mail de e-mail, porniţi expertul Puteţi verifica contul în mod pentru configurarea e-mailului. automat sau manual pentru e- SFAT! Dacă este deja mailuri noi. configurat un cont de e-mail, Pentru a verifica manual: expertul nu este activat 1 Atingeţi pictograma E-mail de automat. pe ecranul de întâmpinare. 2 Atingeţi apoi contul pe careTrimiterea unui e-mail doriţi să-l utilizaţi.utilizând un cont nou 3 Alegeţi Reîmprospătare şi1 Atingeţi pictograma E-mail de telefonul dvs. GT540 se va pe ecranul de întâmpinare, conecta la contul de e-mail şi apoi atingeţi Redactare pentru va prelua mesajele noi. a deschide un mesaj nou, gol.2 Introduceţi adresa Modificarea setărilor destinatarului şi scrieţi contului pentru e-mail apoi mesajul. Puteţi ataşa În funcţie de preferinţele de asemenea imagini, personale puteţi modifica setările videoclipuri, fişiere audio şi de e-mail. documente în diferite formate 1 Atingeţi pictograma E-mail de de fişiere. pe ecranul de întâmpinare şi3 Atingeţi Trimitere pentru a atingeţi contul dorit. trimite e-mail-ul. 2 Atingeţi tasta Meniu pentru SFAT! În timpul unei conexiuni a deschide meniul opţiuni şi Wi-Fi active, e-mail-urile sunt atingeţi Setări. trimise şi primite folosind Wi-Fi.46
 49. 49. 3 Puteţi regla următoarele Puteţi modifica setările în funcţie opţiuni: Configurare cont, de preferinţele dvs. Setări generale, Opţiuni de Atingeţi pictograma Mesaje din descărcare şi Mesaj spam. ecranul de întâmpinare, apoi atingeţi tasta Meniu. AtingeţiCasetă listă mesaje Setări.Mesajele (SMS, MMS) schimbatecu o altă persoană pot fi afişate Setări SMS în ordine cronologică, pentru a Rapoarte livrare – Activaţiputea vedea în mod comod o primirea confirmărilor căprezentare a conversaţiilor dvs. mesajele dvs. au fost livrate. Administrare mesaje cartelăNOTĂ: Atunci când trimiteţi un SIM – Administraţi mesajelemesaj MMS nu va exista un stocate pe cartela SIM.raport de livrare, dar se va afişapictograma . Perioadă de valabilitate – Indicaţi cât timp vor rămâneFolosirea zâmbetelor mesajele stocate în centrul deÎnveseliţi-vă mesajele utilizând mesaje.zâmbete. Centru de mesaje text – Introduceţi detaliile centrului dvs.Atunci când scrieţi un mesaj SMS.nou, atingeţi tasta Meniu, apoiselectaţi Introducere zâmbet. Setări MMS Modificarea setărilor de Rapoarte livrare – Selectaţi să solicitaţi un raport de livrare.mesaje Citire rapoarte – Selectaţi săSetările de mesaje ale telefonului solicitaţi un raport de citiredvs. GT540 sunt predefinite, deci pentru fiecare mesaj pe care îlputeţi trimite mesaje imediat. trimiteţi. 47
 50. 50. Mesaje/E-mailPreluare automată – Activaţi să Liber: În acest mod, Clientulpreluaţi mesajele automat. MMS permite utilizatorului săPreluare automată roaming – adauge orice conţinut la mesaj.Activaţi opţiunea de a prelua Primire reclamă – Permitemesajele în roaming. primirea mesajelor de reclamă.Setare prioritate – Selectaţi Alte setări nivelul de prioritate al MMS-ului. Mesaj serviciu – Alegeţi săPerioadă de valabilitate – primiţi sau să blocaţi mesajeleAlegeţi cât timp va rămâne serviciului.mesajul stocat în centrul demesaje. Setări înştiinţare – Activaţi să afişaţi notificări privind mesajeleMod de creare în bara de stare. Selectaţi, deRestricţionat: În acest mod, asemenea, un ton de apel şidispozitivul Client MMS creează activaţi vibraţia pentru a vă alertaşi trimite numai mesaje în legătură cu un mesaj nou.cu conţinut care aparţine Setări serviciu de informaţii –domeniului Domeniului de Selectaţi dacă doriţi să primiţi,conţinut MM de bază. să blocaţi, să vizualizaţi sau săAvertisment: În acest mod, editaţi canale pentru a primidispozitivul Client MMS dirijează mesaje ale serviciului informativutilizatorul în crearea şi trimiterea (mesaje transmisie celulară).de mesaje cu conţinut care Selectaţi, de asemenea, limbileaparţine Domeniului de conţinut mesajelor serviciului informativ.MM de bază. Această dirijareeste asigurată prin dialoguri deavertisment.48
 51. 51. Reţele sociale 4 Selectaţi tipul de cont deCu telefonul dvs, vă puteţi adăugat.bucura de reţele sociale şi vă 5 Introduceţi adresa de e-puteţi administra micro-blog-ul mail şi parola pe care le-aţidin comunităţi on-line. Vă puteţi configurat în comunitateaactualiza starea curentă şi puteţi dvs., apoi atingeţi Conectare.vizualiza actualizările de stare ale 6 Aşteptaţi verificarea contuluiprietenilor dvs. în timp real. dvs.Vă puteţi adăuga conturile 7 Verificaţi comunitatea pentru aFacebook, Twitter sau Bebo la vă asigura că este ACTIVATĂ.telefon. Dacă nu aveţi un cont, le Dacă atingeţi comunitatea,puteţi vizita site-urile Web pentru puteţi vizualiza starea curentăa-l configura. a comunităţii dvs. sociale.NOTĂ! Pot fi percepute costuri SFAT! Dacă adăugaţi o aplicaţiesuplimentare când vă conectaţi şi widget pentru o reţea socială peutilizaţi serviciile online. Verificaţi ecranul de întâmpinare, aplicaţiaaceste tarife la operatorul de reţea. widget va indica starea dvs. atunci când telefonul se actualizeazăAdăugarea contului dvs. de la reţea. Fără a vă conecta lala telefon o aplicaţie, obţineţi actualizările,1 Pe ecranul de întâmpinare, postările şi fotografiile tuturor atingeţi fila Aplicaţii pentru a – împreună, în orice moment şi deschide meniul aplicaţii. întotdeauna actualizate.2 Derulaţi şi atingeţi Comunităţi. De asemenea, puteţi accesa3 Atingeţi Adăugare cont pentru comunitatea socială direct, a adăuga un cont de reţea atingând aplicaţia widget. socială. 49
 52. 52. Mesaje/E-mailVizualizarea şiactualizarea stării dvs.1 Alegeţi o comunitate pe care doriţi s-o accesaţi.2 Va apărea ecranul de întâmpinare al comunităţii. Puteţi vizualiza starea curentă a comunităţii dvs. sociale.3 Dacă doriţi să vă actualizaţi starea, atingeţi Stare şi scrieţi starea curentă, apoi atingeţi Partajare.NOTĂ: Acest lucru depinde deserviciile de reţea.Eliminarea conturilor depe telefonul dvs.1 În lista de manager SN (Social Networking - Reţele sociale), atingeţi tasta Meniu şi atingeţi Eliminare cont.2 Alegeţi şi verificaţi o comunitate de la care doriţi să vă ştergeţi contul, apoi atingeţi Eliminare cont.3 Atingeţi OK pentru a confirma.50
 53. 53. CameraVizorul Luminozitate – Aceasta defineşte şi controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisaţi indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru o imagine cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru o imagine cu luminozitate mai mare. Zoom – Mărire sau micşorare. Ca alternativă, puteţi utiliza tastele laterale de reglare a volumului. Galerie – Aceasta vă permite să accesaţi fotografiile salvate din modul cameră. Atingeţi pur şi simplu şi galeria foto va apărea pe ecran. Realizarea unei fotografii Modul Video – Glisaţi în jos Setări – Atingeţi această această pictogramă pentru a pictogramă pentru a deschide trece în modul video. meniul setări. Consultaţi Utilizarea setărilor avansate. Dimensiune imagine – Atingeţi pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a fotografiei pe care o realizaţi. Selectaţi o valoare a pixelilor din opţiunile numerice: M (2048x156), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (20x240). Focalizare – Atingeţi această pictogramă pentru a selecta meniul opţiuni. Consultaţi Utilizarea modului de focalizare. Notă: Înainte de a realiza o fotografie trebuie să introduceţi un card de memorie. Fără a introduce un card de memorie, nu veţi putea salva imaginile realizate. 51
 54. 54. CameraSFAT! Puteţi închide toate opţiunile nouă cuiva din fotografie prinde scurtătură, pentru ca ecranul atingerea şi menţinerea feţei.vizorului să fie mai liber. Este Aceasta va fi amplasată însuficient să atingeţi o dată centrul bara Persoane din Galerie. Devizorului. Pentru a reafişa opţiunile asemenea, vă puteţi conectaatingeţi din nou ecranul. la Contacte pentru a asocia fotografia cu contactul.Utilizarea modului defocalizare NOTĂ: Zoomul nu este acceptat înPuteţi selecta modul de modul Urmărirea feţei.focalizare dintre următoarele MF (Manual) – Setaţi camera săopţiuni; focalizeze manual.AF (Focalizare automată) – Fotografierea rapidăSetaţi camera astfel încât săfocalizeze în mod automat. 1 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta pentru cameră de pe parteaMacro – Modul macro văpermite să faceţi fotografii dreaptă a telefonului.extrem de aproape. Dacă 2 Ţinând telefonul în poziţieîncercaţi să faceţi o fotografie de orizontală, direcţionaţiaproape, dar caseta de focalizare obiectivul către subiectul perămâne roşie, încercaţi să care doriţi să-l fotografiaţi.activaţi modul macro. 3 Apăsaţi uşor butonul deUrmărire faţă – Dacă setaţi captură şi o casetă deUrmărirea feţei şi faceţi focalizare va apărea în centrulo fotografie, camera dvs. ecranului vizorului.detectează şi se focalizează 4 Poziţionaţi telefonul astfelautomat pe feţele umane. încât să vedeţi subiectul înDupă ce salvaţi o fotografie caseta de focalizare.în Galerie, puteţi da o poreclă52
 55. 55. 5 Când caseta de focalizare Atingeţi pentru a vizualiza devine verde, camera a o galerie cu fotografiile focalizat subiectul. salvate.6 Apăsaţi şi menţineţi apăsat Atingeţi pentru a şterge butonul de captură. imaginea.După ce aţi realizat fotografia Atingeţi pentru a realiza imediat altă fotografie.Fotografia realizată se va afişape ecran. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.Partajare Atingeţi pentru a partaja fotografia ca Bluetooth, Atingeţi pentru a reveni la Comunităţi, E-mail, meniul anterior. Gmail, Mesaje sau Picasa. Utilizarea setărilor avansateNOTĂ: La descărcarea mesajelor În vizor, atingeţi pentruMMS în roaming pot fi percepute a deschide toate opţiuniletaxe suplimentare. avansate.Setare Atingeţi pentru a utiliza imaginea ca Ecran de Puteţi modifica setările camerei ca blocare, Pictogramă derulând meniul circular. După contact sau Setaţi ca selectarea opţiunii, atingeţi tasta fundal. Înapoi. Image Quality – Alegeţi dintreRedenu Atingeţi pentru a edita mire numele fotografiei Super fin, Fin şi Normal. Cu cât selectate. calitatea este mai fină, cu atâtEditare Atingeţi pentru a edita fotografia este mai clară. Totuşi, imaginea utilizând dimensiunea fişierului va creşte diferite instrumente. în consecinţă, ceea ce înseamnă 5
 56. 56. Cameracă veţi putea stoca mai puţine Auto, 100, 200 şi 400.fotografii în memorie. Mod Peisaj – Alegeţi dintre Auto,White Balance – Alegeţi dintre Portret, Landscape, Sporturi,Auto, Incandescent, Însorit, Night şi Apus.Fluorescent şi Înnorat. Color Effect – Selectaţi un tonMod Captură – Alegeţi dintre de culoare pentru noua dvs.Normal, Continuous Shot, fotografie.Fotografie portret, Foto cadru, După efectuarea selecţiei,Panoramă automată, Captură utilizaţi tasta Înapoi pentru aartistică şi Fotografie zâmbet. închide meniul pentru tonul deTimer – Temporizatorul automat culoare. Acum sunteţi pregătitvă permite să setaţi o perioadă pentru fotografiere.de întârziere după apăsarea NOTĂ: Puteţi transforma o imaginedeclanşatorului. Selectaţi dezact, color într-o imagine alb-negru sau3 Secs, 5 Secs sau 10 Secs. sepia, dar nu puteţi transforma oAceastă opţiune este ideală imagine alb-negru sau sepia într-odacă doriţi să fiţi inclus într-o imagine color.fotografie. Afişare imagin… – AlegeţiISO – Valoarea ISO determină dintre În aşteptare, act. şisensibilitatea senzorului de dezact. Dacă selectaţi act., dupălumină al camerei foto. Cu cât ce ecranul cu fotografia realizatăindicatorul ISO este mai ridicat, este afişat timp de 1 secundă,cu atât este mai sensibilă acesta intră imediat în modulcamera foto. Acest lucru este util previzualizare.pentru fotografierea pe întuneric, Ecran grilă – Alegeţi dintreatunci când nu puteţi utiliza dezact., 2x2 sau 3x3.bliţul. Selectaţi dintre valorile ISO54
 57. 57. Sunet declanşator – Selectaţi SFAT! Când închideţi camera,unul dintre cele patru sunete toate setările vor reveni lapentru declanşator. valorile implicite, cu excepţiaMarcaj geografic – Activaţi dimensiunii şi calităţii imaginii.pentru a utiliza serviciile pe bază Toate setările neimplicitede locaţie ale telefonului dvs. trebuie resetate, cum ar fi tonulRealizaţi fotografii oriunde vă de culoare şi valoarea ISO.aflaţi şi marcaţi-le cu locaţia. Verificaţi-le înainte de a faceDacă încărcaţi fotografii marcate următoarea fotografie.pe un blog care acceptămarcajul geografic, puteţi vedea SFAT! Meniul de setărifotografiile afişate pe o hartă. este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbaţiNOTĂ: Această funcţie este elemente care ţin de culoareadisponibilă numai dacă GPS-ul sau calitatea imaginii, puteţieste activat. previzualiza modificareaAscundere pictograme – imaginii în spatele meniului deSelectaţi pictogramele setărilor setări.camerei pe care doriţi să leascundeţi manual sau automat.Detectare clipire – Alegeţi Vizualizarea fotografiilordezact. pentru a verifica ochii salvateînchişi după captură. 1 Puteţi accesa fotografiileResetare – Restauraţi toate salvate din modul cameră.setările implicite ale camerei. Este suficient să atingeţi şi galeria dvs. va apărea pe ecran. 55
 58. 58. Camera videoVizorul Luminozitate – Aceasta defineşte şi controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisaţi indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru o imagine cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru o imagine cu luminozitate mai mare. Zoom – Mărire sau micşorare. Ca alternativă, puteţi utiliza tastele laterale de reglare a volumului. Înainte de a începe înregistrarea unui videoclip, puteţi utiliza funcţia zoom. În timpul înregistrării nu puteţi controla funcţia zoom. Galerie – Aceasta vă permite să accesaţi fotografiile salvate din modul cameră video. Atingeţi pur şi simplu şi galeria foto va apărea pe ecran. Mod cameră – Glisaţi în sus această pictogramă pentru a trece în modul cameră. Setări – Atingeţi această Începutul înregistrării pictogramă pentru a deschide meniul setări. Consultaţi Utilizarea setărilor avansate. Dimensiune videoclip – Atingeţi pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistraţi. Alegeţi dimensiunea imaginii video dintre VGA (640x480), QVGA (20x240) sau QCIF (176x144). Mod scenă – Setaţi camera astfel încât să fie ajustată în funcţie de mediul înconjurător. Alegeţi dintre Auto, Portret, Landscape, Sporturi, Apus şi Night.56
 59. 59. Înregistrarea rapidă a Partajare Atingeţi pentru aunui videoclip partaja videoclipul ca1 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Bluetooth, E-mail, pentru cameră de pe partea Gmail, Mesaje sau dreaptă a telefonului. YouTube.2 Comutaţi apoi la . NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute3 Vizorul camerei video va taxe suplimentare. apărea pe ecran. Redare Atingeţi pentru a reda4 Ţinând telefonul în poziţie videoclipul. orizontală, direcţionaţi Redenu Atingeţi pentru a edita obiectivul către subiectul mire numele videoclipului videoclipului. selectat.5 Apăsaţi o dată butonul de Editare Atingeţi pentru a utiliza captură pentru a începe videoclipul ca fundal. înregistrarea. Atingeţi pentru a accesa6 REC va apărea în partea player-ul media şi vizualizaţi videoclipurile salvate. inferioară a vizorului, iar cronometrul va afişa durata Atingeţi pentru a şterge videoclipul pe care tocmai videoclipului. l-aţi realizat şi confirmaţi7 Atingeţi de pe ecran atingând Da. Vizorul va pentru a opri înregistrarea. apărea din nou. Atingeţi pentru a realizaDupă filmarea unui imediat alt videoclip.videoclip Înregistrarea video curentăO imagine statică reprezentând va fi salvată.videoclipul va apărea pe ecran. Atingeţi pentru a reveni la meniul anterior. 57
 60. 60. Camera videoUtilizarea setărilor avansate SFAT! Atunci când selectaţiUtilizând vizorul, atingeţi durata unui MMS, calitateapentru a deschide toate opţiunile imaginii va fi setată ca QCIFavansate. şi puteţi înregistra videoclipuriReglaţi setările camerei video mai lungi.derulând meniul circular. Dupăselectarea opţiunii, atingeţi tasta Voce – Alegeţi Mut pentru aÎnapoi. înregistra un videoclip fără sunet.Color Effect – Alegeţi un ton de Ascundere pictograme –culoare pentru a-l utiliza pentru Selectaţi dacă doriţi săvizualizarea nouă. ascundeţi automat sau manualWhite Balance – Balansul de alb pictogramele din meniul camereiasigură faptul că toate zonele video.albe din videoclipul dvs. sunt Videoclip înregistrat – Alegeţirealiste. Pentru a regla corect dintre În aşteptare, act. şibalansul tonurilor de alb din dezact. Dacă selectaţi act.,cameră, ar putea fi necesar după ce ecranul cu videoclipulsă determinaţi condiţiile de înregistrat este afişat timp de 1luminozitate. Alegeţi dintre secundă, acesta intră imediat înAuto, Incandescent, Însorit, modul previzualizare.Fluorescent şi Înnorat. Resetare – Resetaţi toateDurată – Setaţi limita duratei setările camerei video.videoclipului dvs. Alegeţi dintreNormal şi MMS pentru alimita dimensiunea maximă detrimitere ca mesaj MMS.58
 61. 61. SFAT! Puteţi modifica un videoclip color în videoclip alb- negru sau sepia, dar nu puteţi modifica un videoclip alb-negru sau sepia în videoclip color.Vizionarea videoclipurilorsalvate1 În vizor, atingeţi .2 Pe ecran va apărea galeria.3 Atingeţi un videoclip o dată pentru a-l afişa la începutul galeriei. Redarea începe automat. 59
 62. 62. Fotografiile şi video clipurileVizualizarea fotografiilor 2 Atingeţi ecranul pentru aşi videoclipurilor deschide meniul cu opţiuni.1 Atingeţi de pe ecranul de 3 Atingeţi Setare ca , apoi atingeţi previzualizare al camerei. Setare fundal.2 Pe ecran va apărea galeria. Editarea fotografiilor3 Atingeţi videoclipul sau Există multe opţiuni fotografia pentru a le deschide excelente pentru modificarea, complet. suplimentarea sau animarea SFAT! Deplasaţi către fotografiilor. stânga sau către dreapta 1 Deschideţi fotografia pe care pentru a vizualiza alte fotografii doriţi s-o editaţi, apoi apăsaţi sau videoclipuri. tasta Meniu. 2 Atingeţi Editare pentru a modifica fotografia:Reglarea volumului Rotire şi întoarcere –pentru vizionarea unui Rotiţi sau întoarceţivideoclip fotografia pentru divertisment sau pentruPentru a regla volumul unui o mai bună vizualizare.videoclip în timp ce acesta este Decupare – Decupaţiredat, folosiţi tastele de volum de fotografia. Alegeţi unpe partea stângă a telefonului. pătrat sau o zonăSetarea unei fotografii ca circulară de decupare şi deplasaţi-vă apoifundal degetul pe ecran pentru1 Atingeţi fotografia pe care a selecta zona. doriţi să o setaţi ca fundal, pentru a o deschide.60

×