Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Questionmarks In 5 Minuten

835 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Questionmarks In 5 Minuten

 1. 1. Wat doet Questionmarks|Verantwoord Ondernemen? (in 5 minuten) Klik hier!
 2. 2. Eerst een korte introductie: <ul><li>Questionmarks, in 2004 opgericht door Mark Veldpape, om vorm te geven aan twee belangrijke aspecten binnen de organisatiekundige dienstverlening (*). </li></ul><ul><li>Veel organisatieadvies gaat over de ‘financieel-economische’ zijde van een organisatie, terwijl uit onderzoek blijkt dat de ‘sociaal-economische’ zijde een bewijsbaar grotere factor is bij het behalen van succes (nl. 75%). Questionmarks richt zich op een ‘ander’ advies met betere en duurzamere resultaten. </li></ul><ul><li>Organisatiekundige dienstverlening aan kleinere bedrijven is een specialisme dat nog veel meer aandacht behoeft. Questionmarks heeft een eigen methode ontwikkeld om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken binnen kleine organisaties. Overigens zijn veel grote bedrijven net een bundeling van meerdere kleine bedrijven. Daarom is er ook voor grotere bedrijven ruimte binnen de dienstverlening van Questionmarks en behoren steeds meer grote bedrijven tot de klantenkring van Questionmarks. </li></ul><ul><li>(*) Hiervoor was Mark o.a. werkzaam bij TNO, Randstad Holding, Achmea, diverse hogescholen en diverse andere eigen bedrijven. </li></ul>
 3. 3. De uitgangspunten van Questionmarks <ul><li>Een goede visie is de kern van het succes. Strategie is ‘slechts’ de invulling daarvan. Dus eerst visie, daarna strategie! </li></ul><ul><li>Stop met heel efficiënt compleet de verkeerde dingen te doen. Focus op het te behalen het gewenste effect . Vaak is dit ook nog goedkoper ook. </li></ul><ul><li>Goed werkgeverschap gaat over langere termijn succes en juist niet over snelle winst. Die winst komt later en beter! </li></ul><ul><li>Mensen maken de organisatie, waarbij lang niet al hun waarde in geld uit te drukken is. </li></ul><ul><li>Wie het weet mag het meteen gaan doen. Een ‘goede baas’ zorgt voor echte vakmensen en een prettig werkklimaat, dat scheelt een hoop regels. </li></ul><ul><li>Slechts 25% van de innovaties gaat om de techniek, 75% gaat over het innoveren van de organisatie zelf (de non-technische of menselijke factoren) (Onderzoek Prof. Volberda, Erasmus Universiteit Rotterdam 2006) </li></ul><ul><li>Het is dus duidelijk waar de focus moet liggen! </li></ul>
 4. 4. CONCREET AANBOD <ul><li>“ The proof of the pudding is in the eating!” </li></ul><ul><li>Een Quick-Fix van een onderwerp naar keuze. </li></ul><ul><li>3 sessies van 3 dagdelen. </li></ul><ul><ul><li>Visie – Waar wil ik me op richten ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategie – Hoe wil ik mijn proces inrichten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoer – Welke resultaten wil ik halen uit het verrichten? </li></ul></ul><ul><li>No Cure – Less Pay . Waardering hangt af van het resultaat. </li></ul>
 5. 5. HOE WERKT HET? <ul><li>Het basismodel aan de hand waarvan Questionmarks de diverse fases onderscheidt. </li></ul>
 6. 6. BEDRIJFSPROCESSEN Duurzame Groei bereiken
 7. 7. BEDRIJFSPROCESSEN Goed ondernemerschap begint bij het ‘ZIEN’ van mogelijkheden Duurzame Groei bereiken
 8. 8. BEDRIJFSPROCESSEN Vervolgens verbind je je aan deze visie door dit tot je ‘missie’ te benoemen. Wat is je ontdekkingstocht ? ‘The Mission’ Welk verschil wil je gaan maken? Aan welke voorwaarden zal je missie moeten voldoen, wil je tevreden zijn?
 9. 9. BEDRIJFSPROCESSEN Zoals bij ‘reizen naar een bergtop’, wil je goed nadenken hoe je die missie ‘slim’ voltooit. Je gaat dus een strategie uitstippelen. Hier bedenk je ook hoe je met ‘obstakels op je zoekpad’ om zal gaan. Strategie bepalen is vooral goed ‘vooruitzien’. Wanneer neem je welke beslissingen en waar liggen je grenzen?
 10. 10. BEDRIJFSPROCESSEN Bij het ‘inrichten’ van je organisatie, zoals bij het klaarmaken van je basiskamp , kun je voorspellen dat er bepaalde onderwerpen telkens weer aan de orde zullen komen. Stap-voor-stap loop je de mogelijkheden, de ‘handelingsvrijheden’, na om zo alvast oplossingen of instructies klaar te hebben liggen. Ook voor de mensen van wie je hulp kunt gebruiken.
 11. 11. BEDRIJFSPROCESSEN Tot slot komt het neer op de uiteindelijk uitvoer. We kunnen wel zoveel verzinnen, maar als het toch niet uitvoerbaar blijkt, zal het succes (deels) uitblijven. Zonde van alle energie. Nee, feitelijk is dit de fase waar het gebeurt! U behaalt de top niet alleen in uw hoofd, er moet wel wat gedaan worden. De markt moet natuurlijk wel daadwerkelijk gevonden en bediend worden voordat de centen binnenrollen. Zorg dus voor ‘vakmensen’ in de uitvoer (En hou de eer van het bereiken van de top dus niet voor u alleen!)
 12. 12. OVERZICHT DIENSTVERLENING <ul><li>ORGANISATIE ONTWIKKELING </li></ul><ul><li>EXECUTIVE COACHING </li></ul><ul><li>CO-ONDERNEMERSCHAP </li></ul><ul><li>LOOPBAANONTWIKKELING </li></ul><ul><li>FACILITATOR BIJEENKOMSTEN </li></ul>
 13. 13. WERKVELDEN <ul><li>SPECIALIST OP ORGANISATIE ADVIES BINNEN ORGANISATIES VAN 15 TOT 100 FTE. </li></ul><ul><li>ONDERAANNEMER BIJ SPECIFIEKE PROCESSEN BIJ GROTERE BEDRIJVEN; (O.A.) </li></ul><ul><ul><li>BANKEN / ZAKELIJKE DIENSTVERLENING </li></ul></ul><ul><ul><li>GEZONDHEIDSZORG (FARMA / INSTELLINGEN) </li></ul></ul><ul><ul><li>ONDERZOEKSINSTITUTEN </li></ul></ul><ul><ul><li>ONDERWIJS </li></ul></ul><ul><li>KERNWAARDEN: DUURZAAMHEID, (SOCIALE) INNOVATIE, VITALITEIT, VAKMANSCHAP EN ‘IMPACT’! </li></ul>
 14. 14. ORGANISATIE ONTWIKKELING <ul><li>ORGANISATIE ADVIES </li></ul><ul><li>REORGANISATIE BEGELEIDING </li></ul><ul><li>IMPLEMENTATIE BEGELEIDING </li></ul><ul><li>INTERIM MANAGEMENT </li></ul>
 15. 15. EXECUTIVE COACHING <ul><li>BEGELEIDING DGA EN MANAGEMENT </li></ul><ul><li>SPARRING PARTNER BIJ VERKRIJGEN BETERE BALANS WERK / PRIVE </li></ul><ul><li>OPMERKEN VAN ‘LASTIGE’ PARTONEN DIE OM VERBETERING VRAGEN </li></ul>
 16. 16. CO-ONDERNEMERSCHAP <ul><li>SPECIFIEKE COACHING GERICHT OP: </li></ul><ul><ul><li>DGA (EN MT) </li></ul></ul><ul><ul><li>ONDERNEMERSCHAP </li></ul></ul><ul><li>ONAFHANKELIJK SPARRING PARTNER </li></ul><ul><li>BACK-UP BIJ ‘LASTIGE SITUATIES’ </li></ul>
 17. 17. LOOPBAAN BEGELEIDING <ul><li>HOGER OPGELEIDEN OP EEN ‘KRUISPUNT’ IN HUN LEVEN BEGELEIDEN BIJ SLIMME KEUZES; </li></ul><ul><ul><li>OUTPLACEMENT </li></ul></ul><ul><ul><li>REINTEGRATIE NA ZIEKTE </li></ul></ul><ul><ul><li>MAAR OOK GEWOON: ‘TOE AAN EEN NIEUW ELAN’. </li></ul></ul>
 18. 18. FACILITATOR BIJEENKOMSTEN <ul><li>HET MANAGEMENT WIL: </li></ul><ul><ul><li>EEN BIJEENKOMST OM STRATEGISCHE PUNTEN TE BESPREKEN, </li></ul></ul><ul><ul><li>ZELF DEELNEMER ZIJN, </li></ul></ul><ul><ul><li>HET (GROEPS)PROCES OBSERVEREN. </li></ul></ul><ul><li>DE FACILITATOR: </li></ul><ul><ul><li>BEGELEIDT HET PROCES, </li></ul></ul><ul><ul><li>WERKT NAAR EINDDOELEN TOE, </li></ul></ul><ul><ul><li>DOET BOVENDIEN KLEINE INTERVENTIES, </li></ul></ul><ul><ul><li>SIGNALEERT TEGENSTELLINGEN EN </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ VERBINDT’ BIJ KLEINE INTERNE TWISTEN. </li></ul></ul>

×