Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1
(Đáp án có ...
Mã đề - Đáp án
Câu
248 475 526 693 729 951
44 B D D B C C
45 A A D B D D
46 B C B D B D
47 B B C C A A
48 A B A C D B
49 B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013

3,359 views

Published on

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1 (Đáp án có 02 trang) Mã đề - Đáp án Câu 248 475 526 693 729 951 1 B C D B D B 2 C D C D C C 3 C D B B B A 4 A B C D A C 5 C A D A C C 6 A C A A C D 7 D C B A A A 8 D D A C D B 9 D C B B B B 10 A C A C C D 11 B D A D B D 12 B D B B A D 13 C A C A A B 14 A D B D B B 15 D D D C C B 16 B D A C C B 17 C A C A D B 18 D C D B D C 19 C B D D D C 20 A B D D A B 21 D D A B B C 22 A A A B A B 23 B A D B D B 24 B C A A B C 25 D D A A D D 26 D B A B C C 27 C A B B D A 28 D B C C C B 29 B A C A D A 30 D D A A A D 31 D A B A D B 32 C B B C C A 33 B B A D B B 34 C D A D C B 35 A D B B A D 36 A A B A C C 37 C B D C C D 38 B A B D A A 39 C B A C B C 40 A B B D A A 41 B B A B D A 42 D D C D A D 43 C B C C D C
  2. 2. Mã đề - Đáp án Câu 248 475 526 693 729 951 44 B D D B C C 45 A A D B D D 46 B C B D B D 47 B B C C A A 48 A B A C D B 49 B A B A D A 50 C A A D A A 51 D B A B C C 52 D A B C B B 53 A C C C B A 54 A C C A B A 55 C C D D A B 56 B C A C C D 57 C B C A B C 58 A B B D D D 59 A B C B B C 60 D C D B C A 61 B A C C A C 62 A D C D A A 63 A C A D A D 64 D C D A B A 65 B A D B B A 66 A C D D C D 67 B A D A A C 68 D B B C D A 69 B A C C A C 70 B C B A C A 71 D D D C B B 72 A B C A B D 73 C A D D D D 74 C D B B C B 75 C C C C D D 76 C C B D A D 77 C C C B B A 78 D D C A D C 79 D D D A B D 80 A A D C C C

×