IT connect 2011

1,090 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IT connect 2011

 1. 1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Зав.каф. КИТ ДГМА проф. Тарасов А.Ф.
 2. 2. Структура подготовки магистрантов Дисциплины Объем (кредиты, %) Нормативные 20 (33 %) Выбора ВУЗа 12 (20%) Выбора студента 6 (10%) Гуманитарные 9 (15%) Дипломирование 13 (22%)
 3. 3. Теорія прийняття проектних рішень (3 кредити) Модуль Зміст Системний аналіз предметних областей для підтримки прийняття рішень Основні способи представлення знань у предметних областях:онтології, семантичні мережі, фрейми, ООП. Організація обчислювальних процесів в розподілених системах прийняття рішень та логічних виводів. Прийняття рішень у різних випадках, у мультиагентному середовищі тощо. Технології семантичних Grid і Web . Пошук рішень в інформаційних системах Векторна оптимізація і ідентифікація систем в умовах ризику і невизначеності. Нечітка логіка і оптимізація проектних рішень. Стратегії і базові алгоритми пошуку рішень; направленні алгоритми пошуку; пошук рішень в просторі становищ та задач; ігрові задачі прийняття рішень. Експертні системи на базі нечіткої логіки. Алгоритми логічного висновку на знаннях. Евристичні методи пошуку рішень.
 4. 4. Теорія систем в задачах проектування (2,5 кредити) Модуль Зміст Методології синтезу технічних систем Поняття цілей проектування. Цільовий підхід до проектування. Методи формування структуризації та аналізу цілей. Параметричний синтез. Морфологічні підходи до проектування. Технічна теорія надійності Основні поняття, терміни теорії надійності. Надійність відновлюваних та невідновлюваних об’єктів. Основні підходи до вирішення задач надійності. Статистичний підхід до розв’язку задачі теорії надійності.
 5. 5. Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем (2,5 кредити) Модуль Зміст Автоматизовані системи моделювання об'єктів і процесів Класифікація моделей. Основні види моделювання. Принципи побудови мов моделювання. Організація керування процесом моделювання. Системи імітаційного моделювання. Проблеми планування імітаційних експериментів. Оцінювання точності результатів моделювання. Порівняння альтернативних варіантів систем. Методи аналізу даних и їх організація Перетворення сигналів, датчики и сенсори вимірювання інформації. Семантичний опис даних, системне інтегрування різних за природою даних, інтероперабільність. Кластерний, дисперсійний, дискримінантний, факторний аналіз даних. Авторегресійний, автокореляційний, спектральний аналіз. Аналіз, моделювання та прогнозування часових рядів. Планування експериментів.
 6. 6. Комп'ютерні методи інтелектуальної обробки даних ( 3 ,5 кредити) Модуль Зміст Інтелектуальна обробка даних . Data mining Базові методи і технологій обчислювального інтелекту, які випливають з поняття Data Mining . Введення в обчислювальний інтелект, його використання. Алгоритми машинного навчання. Нейронні мережі. Еволюційні алгоритми, еволюція нейронних мереж. Інтелектуальні методи обчислювання для кластеризації, класифікації, моделювання і прогнозування. Нечітка логіка. Модель угруповання та об'єднання. Індуктивне моделювання. Розробка інтегрованих підсистем інтелектуальної обробки даних Сучасні СУБД та інтегровані служби аналізу даних ( Analysis Services MS SQL Server), можливості інтеграції служб у корпоративні інформаційні системи. Засоби видобутку знань та аналізу даних (SAS, SPSS, SYSTAT, Polyanalyst ), їх функціональні можливості та створення інтегрованих комп’ютерних підсистем. ПЗ для Data mining .
 7. 7. Розподілені комп’ютерні системи і мережі (2,5 кредити) Модуль Зміст Основи паралельної алгоритмізації Характеристики продуктивності паралельних обчислень. Моделі паралельних систем зі спільною пам’яттю. Взаємозв’язані мережі паралельних комп'ютерів. Вбудовування і моделювання взаємозв’язаних мереж. Моделі для міжпроцесорних зв’язків і маршрутизації. Колективні алгоритмів зв'язку. Фундаментальні паралельні алгоритми. Паралельні алгоритми сортування. Паралельні алгоритми лінійної алгебри. Паралельний комбінаторний просторовий пошук. Квантові та ДНК комп’ютери. Cloud і Grid розподілені середовища Grid - технології і всесвітня Grid -мережа. Концепції, архітектури та ресурси сучасних Grid -мереж. Методи побудови архітектур розподілених систем з використанням Grid -технологій. Програмне забезпечення для побудови Grid - систем. Cloud - технології і сервіси.
 8. 8. Проектування сучасних інформаційних систем ( 4 кредити) Модуль Зміст Сучасні парадигми програмування і моделювання інформаційних систем Архітектурні шаблони проектування для забезпечення якості (гнучкості, масштабування, відкритості, безпеки і т.п.); шаблони інтеграції складових (у тому числі гетерогенних) корпоративних систем (об'єктно-реляційне відображення, багаторівнева модель та інш.). Реінжинірінг і вдосконалення складних інформаційних систем Загальні принципи реінжинірінгу інформаційних систем; шаблони рефакторингу інформаційних систем та баз даних для забезпечення їхньої модернізації (зміна вимог, компонентів та інформаційних технологій).
 9. 9. <ul><li>Проектування програмних систем (1,5 кр.) </li></ul><ul><li>Сучасні засоби програмної інженерії (2,5 кр.) </li></ul><ul><li>Методи обробки графічної інформації і синтезу віртуальної реальності (2 кр.) </li></ul><ul><li>3D моделювання та комп'ютерний зір (2,5 кр.) </li></ul><ul><li>Сучасні САПР (3 кр.) </li></ul><ul><li>Захист інформації в комп’ютерних системах (2,5 кр.) </li></ul><ul><li>Постреляційні бази даних (2,5 кр.) </li></ul><ul><li>Сучасні системи реального часу (2 кр.) </li></ul><ul><li>Інженерний аналіз і проектування (3 кр.) </li></ul><ul><li>Методи багатокритеріальної і мінімаксної оптимізації (2,5 кр.) </li></ul><ul><li>Сучасна теорія управління (2,5 кр.) </li></ul>

×