Đánh thức ước mơ - Trần Đại Thành

484 views

Published on

Đánh thức ước mơ - Trần Đại Thành

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đánh thức ước mơ - Trần Đại Thành

 1. 1. L/O/G/O Bacitikdaithanh Đanh Th c c Ḿ ứ Ướ ơ facebook.com/quantrikinhdoanhbaolong www.trandaithanh.blogspot.com S hai long cua ban la đông l c cho tôiự ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ự
 2. 2. 6 gia tri sông cua ng i co c ḿ ̣ ́ ̉ ườ ́ ướ ơ C MƯỚ ƠQuyêt tâḿ Long tiǹ Hanh đông̀ ̣ Lac quaṇ Chi h nǵ ướ Cam kêt hêt minh́ ́ ̀
 3. 3. Ban co muôn 1 ve hang nhât đệ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ thanh công̀ Đam mê chiu đ ng̣ ự Ky năng̃ vê kiêǹ ́ th cứ L i thêợ ́ canh tranḥ May măń “4 nguyên tăc thanh công”́ ̀ Thanh công̀
 4. 4. Muc tiêu thông minḥ sông chêt v i muc tiêu!́ ́ ớ ̣
 5. 5. Thê gi i nôi tâm cua ta tao nêń ớ ̣ ̉ ̣ thê gi i bên ngoai cua tá ớ ̀ ̉
 6. 6. Luât hâp dâṇ ́ ̃
 7. 7. Côt loi thanh cônǵ ̃ ̀ Ky năng c ng( chuyên môn ,̃ ứ kinh nghiêm, tô chât)̣ ́ ́ Ky năng mêm̃ ̀ Y chí ́ Ph ng phapươ ́
 8. 8. Đê thanh công̉ ̀ Lanh đao tôt̃ ̣ ́ Dung đoan baỳ ̀ ̉ Niêm tin tich c c̀ ́ ự S khac biêt trong suy nghi cuaự ́ ̣ ̃ ̉ nh ng ng i giau ng i ngheo la giữ ườ ̀ ườ ̀ ̀ ̀ V t qua nôi s haiượ ̉ ợ ̃
 9. 9. Đê thanh công̉ ̀
 10. 10. 7 b c thanh côngướ ̀ Thai đô đung đăń ̣ ́ ́ Viêt lên danh sach́ ́ c mƯớ ơ M i henờ ̣ Thuyêt trinh́ ̀ Hoc tâp̣ ̣ tham gia hôi nghị ̣
 11. 11. Đê nôi bât nhât̉ ̉ ̣ ́ Kha năng ra quyêt đinh̉ ́ ̣ Phat triên muc tiêu va muc đich ro ranǵ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ Lâp kê hoach lam viêc môi ngaỵ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ s dung mô hinh ABCDử ̣ ̀ Phân biêt gi a viêc gâp̣ ữ ̣ ́ va viêc quan trong̀ ̣ ̣ S dung quy luât băt buôcử ̣ ̣ ́ ̣
 12. 12. Say yes
 13. 13. I want tôi hanh đông bât châp…̀ ̣ ́ ́
 14. 14. Tuyên bố 1. Tôi đ ng cao h n moi vân đêứ ơ ̣ ́ ̀ 2. Tôi co thê giai quyêt moi vân đế ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ 3. Tôi săn sang hoc theo nh ng̃ ̀ ̣ ữ ng i giau co va thanh côngườ ̀ ́ ̀ ̀ 4. Tôi co t duy ty phú ư ̉ ́ 5. Ban co t duy ty phụ ́ ư ̉ ́
 15. 15. Tuyên bố 6. Tôi luôn đ a vao trong naoư ̀ ̃ 8. Nh ng t t ng thanh côngữ ư ưở ̀ 9. Va tôi se không lui b c̀ ̃ ̀ ướ 10. V i bât c kho khăn naoớ ́ ứ ́ ̀ 11. Ngay t ngay hôm nayừ ̀ 7. Suy nghi tich c c̃ ́ ự 12.Kê t giây phut naỷ ừ ́ ̀
 16. 16. Tuyên bố 13. Tôi khao sat thanh công tai chinh cua tôỉ ́ ̀ ̀ ́ ̉ 14. Tôi tham gia cuôc ch i tiên bac đê chiên thăng̣ ơ ̀ ̣ ̉ ́ ́ 15. Muc tiêu cua tôi la tao rạ ̉ ̀ ̣ ng i giau co va thanh côngườ ̀ ́ ̀ ̀ 17. Tôi ng ng mô va lam theo nh ngưỡ ̣ ̀ ̀ ữ 16.môt cuôc sông thinh v ng̣ ̣ ́ ̣ ượ
 17. 17. Tuyên bố 18. Tôi tin t ng tiên la quan trongưở ̀ ̀ ̣ 19. Tiên la t dò ̀ ự 20. Tôi lam giau d a trên nh ng gi tôi yêu thich̀ ̀ ự ữ ̀ ́ 21. Tôi x ng đang đ c h ng cuôc sông giau coứ ́ ượ ưở ̣ ́ ̀ ́ va tiên lam cho cuôc sông thêm thu vì ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ 22. vi tôi mang lai gia tri cho nhiêu ng ì ̣ ́ ̣ ̀ ườ
 18. 18. Khi tôi tin t ng theo đu iưở ổ c m c a mình vàướ ơ ủ dám s ng cu c đ i tôi h ng m cố ộ ờ ằ ơ ướ thì thành công s đ n v i tôiẽ ế ớ vào nh ng lúc không ng nh tữ ờ ấ
 19. 19. L/O/G/O www.trandaithanh. blogspot.com Thank You! Chuc bań ̣ thanh công̀ trong cuôc̣ sông!́ Trân Đai Thanh-Bacitikdaithanh̀ ̣ ̀

×