Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAIZEN
KAIZEN LÀ GÌ ?!
Bi n ý t ng thành th ng l iế ưở ắ ợ
 Thách đố tất cả nhân viên nhận trách nhiệm đổi mới
 Kaizen là một hệ thống giúp nhâ...
C i ti n b ng thay đ i ph ng phápả ế ằ ổ ươ
 Cải tiến bằng cách thay đổi phương pháp
theo tinh thần thật sự tích cực
 Đi...
Kaizen đ c duy trì và l p l i liên t cượ ặ ạ ụ
 Kaizen là lôi cuốn tất cả mọi nhân sự hàng ngày
một, liên tục liên tục
 ...
Thay đ i trong gi i h n th c tổ ớ ạ ự ế
 Kaizen là thực hiện những thay đổi có tính thực tiễn
cả nằm trong giới hạn thực ...
KAIZEN – ĐỔI MỚI
KAIZEN ĐỔI MỚI
Hiệu quả Dài hạn, có tính chất lâu
dài và không tác dụng đột
ngột
Ngắn hạn, nhưng tác dụng đột
ngột.
Tốc độ...
Cách thức Duy trì và cải tiến Phá bỏ và xây dựng
lại
Tính chất Kỹ thuật thường và
hiện đại
Đột phá kỹ thuật mới,
sáng kiến...
CÁC BƯỚC VÀ
NGUYÊN LÝ KAIZEN
TR L I 3 CÂU H I QUAN TR NGẢ Ờ Ỏ Ọ
 Làm cách nào để viết ra các ý tưởng cải tiến và chia
sẻ chúng nhanh chóng ?
 Làm các...
HO T Đ NG C I TI N KAIZENẠ Ộ Ả Ế
 Ba nguyên tắc ứng dụng Kaizen
 Dừng: Dừng ngay việc thực hiện những điều đã làm
trong ...
 Chỉ học từ kinh nghiệm đã qua – Thật là sai !
 Hồi xưa thì khác
 Duy trì và mở rộng các họat động cải tiến, sao mà
khó...
QUY TRÌNH MÔ TẢ
 Để làm cho hệ thống trở thành một nổ lực có ý thức:
Tự kiểm tra (người lao động được khuyến khích
kiểm t...
TÓM L I …Ạ
 Mục đích của Kaizen là lôi cuốn tất cả cùng tham
gia
 Cải tiến những việc thuộc phạm vi, quyền hạn và
trách ...
 Hệ thống cải tiến phải được thực hiện liên tục, có ý
thức, thu hút tất cả nhân sự
 Phải thiết lập được tinh thần Kaizen...
LÀM CHO Ý T NGƯỞ
TR I LÊN B M TỒ Ề Ặ
 Làm cho Kaizen trôi lên bề mặt
 Hiển thị Kaizen là tiến trình chia sẻ kết quả cho ...
LÀM B N GHI NH KAIZENẢ Ớ
 Trước khi cải tiến: Vấn đề là gì?
 Sau khi cải tiến: Được cải tiến như thế nào?
 Hiệu quả: Kế...
B ng m uả ẫ
KAIZEN NHANH VÀ DỄ
Trước cải tiến Sau cải tiến
Hiệu quả
Người đề xuất
Ngày tháng năm
HÌNH T NG HÓA -ƯỢ
KI M TRA CÔNG VI CỂ Ệ
HÌNH T NG HÓAƯỢ
 Bạn chuẩn bị sẵn một bảng liệt kê những mục cần
kiểm tra, điều mà bạn sẽ thêm vào khi đi kiểm tra và
học...
KI M TRA CÔNG VI CỂ Ệ
 Hiển thị Kaizen, thực tế là xem xét lại công việc của
chính bạn. Đây là hệ thống giúp bạn điểm lại...
SỨC MẠNH TÍCH LŨY CỦA
NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ
MA TR N C H I KAIZENẬ Ơ Ộ
Vấn đề Tìm kiếm những mục tiêu nhỏ để tấn công
Vị trí Phương pháp Bộ phận Góc độ
Chất
lượng
X
Ch...
BA NGUYÊN LÝ NG D NGỨ Ụ
KAIZEN
 Tiến công bằng cách thay đổi một phần, chứ không
thay đổi toàn thể.
 Tiến công bằng cách...
KAIZEN CÀNG NH CÀNG T TỎ Ố
 Kaizen có nghĩa là thay đổi không ngừng. Nó có thể từ trái
sang phải, từ ngang sang dọc, thay...
THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ
MỘT NỀN VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP CHO
HỆ THỐNG KAIZEN
TI N TRÌNH KAIZENẾ
 “Sự xuất sắc là kết quả tiệm tiến của việc liên tục
phấn đấu làm tốt hơn”
 (Pat Riley)

 Khởi đầu
 Tự tay làm Kaizen
 Bảng thông tin
 Người xúc tiến Kaizen
 Hệ thống khen thưởng
 Mục tiêu
CHIA S VÍ D V KAIZENẺ Ụ Ề
 Chia sẻ các ví dụ Kaizen để quảng bá đường tắt
 Phải chăng mọi thứ đều tốt cả
 Mọi người đều...
KAIZEN ÉP BU CỘ
KAIZEN T NGUY NỰ Ệ
 Kaizen tự nguyện : Tự mình phát hiện ra vấn đề và
có khuynh hướng giải quyết vấn đề
...
T O RA M T N N VĂN HÓAẠ Ộ Ề
KAIZEN
 “ Tôi không thể hiểu tại sao thiên hạ lại sợ ý tưởng
mới, tôi chỉ sợ ý tưởng cũ thôi”...
S D NG CÁC CH C NĂNG HỬ Ụ Ứ Ệ
TH NG VÀ D NG C S N CÓỐ Ụ Ụ Ẵ
 Sử dụng các chức năng sẵn có
 Sử dụng các thông tin
 Tận d...
H C H I KAIZEN T NH NGỌ Ỏ Ừ Ữ
CÔNG TY KHÁC
 “ Tính cách không thể phát triển trong sự dễ duôi
và yên ả. Chỉ qua kinh nghi...
 Kaizen hoan nghênh việc bắt chước
 Công ty hủy diệt Kaizen và công ty trưởng dưỡng
Kaizen
XIN CÁM ƠN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaizen - Cải tiến liên tục

 • Login to see the comments

Kaizen - Cải tiến liên tục

 1. 1. KAIZEN
 2. 2. KAIZEN LÀ GÌ ?!
 3. 3. Bi n ý t ng thành th ng l iế ưở ắ ợ  Thách đố tất cả nhân viên nhận trách nhiệm đổi mới  Kaizen là một hệ thống giúp nhân viên biến ý tưởng thành thắng lợi của công ty và của chính họ.  Nhân viên có thể tạo sự khác biệt tại nơi làm việc.  Nhân viên được hạnh phúc và tự do hơn, năng suất và chất lượng tiến triển, an toàn lao động tăng lên, chi phí giảm xuống, khách hàng ngày càng hài lòng hơn.
 4. 4. C i ti n b ng thay đ i ph ng phápả ế ằ ổ ươ  Cải tiến bằng cách thay đổi phương pháp theo tinh thần thật sự tích cực  Đi tắt bằng cách thay đổi phương pháp
 5. 5. Kaizen đ c duy trì và l p l i liên t cượ ặ ạ ụ  Kaizen là lôi cuốn tất cả mọi nhân sự hàng ngày một, liên tục liên tục  Kaizen là đổi thay ở quy mô nhỏ, tiến hành từng chút một  Kaizen là liên tục thử và sai, nằm trong phạm vi công việc của chính bạn  Kaizen phải được thực hiện dai dẳng, kiên trì, và liên tục
 6. 6. Thay đ i trong gi i h n th c tổ ớ ạ ự ế  Kaizen là thực hiện những thay đổi có tính thực tiễn cả nằm trong giới hạn thực tiễn  Phải rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng công việc  Biết xem những công ty khác đang làm gì, thành tựu điều gì, và cách họ làm cùng công việc như ta  Kaizen nhắm đến những phương pháp nhanh và dễ  Muốn thực hiện những ý tưởng, chúng ta phải tìm cách vượt qua trở ngại hoặc tìm ra cách khác để thao tác bên trong giới hạn
 7. 7. KAIZEN – ĐỔI MỚI
 8. 8. KAIZEN ĐỔI MỚI Hiệu quả Dài hạn, có tính chất lâu dài và không tác dụng đột ngột Ngắn hạn, nhưng tác dụng đột ngột. Tốc độ Những bước đi nhỏ Những bước đi lớn Khung thời gian Liên tục và tăng dần lên Gián đoạn và không tăng dần. Thay đổi Từ từ và liên tục Thình lình và hay thay đổi Liên quan Mọi người Chọn lựa vài người xuất sắc Cách tiến hành Tập thể, nỗ lực tập thể, có hệ thống Chủ nghĩa cá nhân, ý kiến và nỗ lực cá nhân
 9. 9. Cách thức Duy trì và cải tiến Phá bỏ và xây dựng lại Tính chất Kỹ thuật thường và hiện đại Đột phá kỹ thuật mới, sáng kiến và lý thuyết mới Các đòi hỏi thực tế Đầu tư ít nhưng cần nỗ lực lớn để duy trì. Cần đầu tư lớn nhưng ít nỗ lực để duy trì Hướng nỗ lực Vào con người Vào công nghệ Tiêu chuẩn đánh giá Quá trình và cố gắng để có kết quả tốt hơn Kết quả nhắm vào lợi nhuận Lợi thế Có thể đạt kết quả tốt với nền kinh tế phát triển chậm Thích hợp với nền công nghiệp phát triển nhanh
 10. 10. CÁC BƯỚC VÀ NGUYÊN LÝ KAIZEN
 11. 11. TR L I 3 CÂU H I QUAN TR NGẢ Ờ Ỏ Ọ  Làm cách nào để viết ra các ý tưởng cải tiến và chia sẻ chúng nhanh chóng ?  Làm cách nào để nhanh chóng ứng dụng cải tiến ?  Làm cách nào để liên tục khai thác tiềm năng ý tưởng cải tiến ?
 12. 12. HO T Đ NG C I TI N KAIZENẠ Ộ Ả Ế  Ba nguyên tắc ứng dụng Kaizen  Dừng: Dừng ngay việc thực hiện những điều đã làm trong quá khứ nhưng ngày nay dường như không còn lý do thực tế nào để tiếp tục làm  Giảm: Loại trừ những điều không cần thiết đang làm bừa bộn nôi trường làm việc, và giảm bớt những họat động nào ngày nay không còn cần thiết  Thay đổi: Hãy làm điều gì đó khác. Hãy cải tiến nhẹ để cho điều gì đó được tốt hơn
 13. 13.  Chỉ học từ kinh nghiệm đã qua – Thật là sai !  Hồi xưa thì khác  Duy trì và mở rộng các họat động cải tiến, sao mà khó thế ?  Hệ thống đề xuất cũ  Hệ thống biểu mẫu ghi nhớ của Kaizen  Báo cáo cải tiến  Thuật ngữ của hệ thống mới
 14. 14. QUY TRÌNH MÔ TẢ  Để làm cho hệ thống trở thành một nổ lực có ý thức: Tự kiểm tra (người lao động được khuyến khích kiểm tra tỉ mỉ công việc mỗi lần họ thực hiện vừa xong)  Để đảm bảo rằng các hoạt động cải tiến sẽ tiếp diễn  Để nhìn thấy tiến trình cải tiến trở thành một nổ lực rộng khắp tổ chức, bao hàm mọi người lao động.
 15. 15. TÓM L I …Ạ  Mục đích của Kaizen là lôi cuốn tất cả cùng tham gia  Cải tiến những việc thuộc phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của bạn.  Lý do phải xây dựng hệ thống giải trình Kaizen đối với hoạt động cải tiến:   Làm cho hệ thống trở thành một nổ lực có ý thức   Để đảm bảo tính liên tục của các họat động cải tiến   Nhằm chứng kiến tiến trình cải tiến trở thành một nỗ lực rộng khắp tổ chức, thu hút từng người lao động
 16. 16.  Hệ thống cải tiến phải được thực hiện liên tục, có ý thức, thu hút tất cả nhân sự  Phải thiết lập được tinh thần Kaizen để tập trung vào cải tiến liên tục  Kaizen rất bình thường, phổ thông và hiển nhiên  Bắt đầu bằng cái “tốt hơn” trong khi vẫn tiếp tục hướng đến cái tốt nhất
 17. 17. LÀM CHO Ý T NGƯỞ TR I LÊN B M TỒ Ề Ặ  Làm cho Kaizen trôi lên bề mặt  Hiển thị Kaizen là tiến trình chia sẻ kết quả cho toàn bộ công ty để làm nguồn cảm hứng cho người khác  Muốn duy trì hoạt động Kaizen bạn phải viết ý tưởng ra để mọi người đều thấy – hãy làm cho Kaizen nổi lên bề mặt.
 18. 18. LÀM B N GHI NH KAIZENẢ Ớ  Trước khi cải tiến: Vấn đề là gì?  Sau khi cải tiến: Được cải tiến như thế nào?  Hiệu quả: Kết quả ra sao?
 19. 19. B ng m uả ẫ KAIZEN NHANH VÀ DỄ Trước cải tiến Sau cải tiến Hiệu quả Người đề xuất Ngày tháng năm
 20. 20. HÌNH T NG HÓA -ƯỢ KI M TRA CÔNG VI CỂ Ệ
 21. 21. HÌNH T NG HÓAƯỢ  Bạn chuẩn bị sẵn một bảng liệt kê những mục cần kiểm tra, điều mà bạn sẽ thêm vào khi đi kiểm tra và học hỏi, rồi lúc đó bạn mới xuất hành đi kiểm tra nơi làm việc  Khi xem xét kỹ lưỡng bảng liệt kê đó, bạn sẽ bắt đầu thấy mọi sự theo cách hoàn toàn mới
 22. 22. KI M TRA CÔNG VI CỂ Ệ  Hiển thị Kaizen, thực tế là xem xét lại công việc của chính bạn. Đây là hệ thống giúp bạn điểm lại công việc một cách đều đặn  Phải xem xét lại phương pháp làm việc mỗi tháng ít nhất một lần  Phải yêu cầu mọi người kể về những thay đổi mà họ đã thực hiện, yêu cầu mọi người miêu tả và chia sẻ những thay đổi ấy với những người khác
 23. 23. SỨC MẠNH TÍCH LŨY CỦA NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ
 24. 24. MA TR N C H I KAIZENẬ Ơ Ộ Vấn đề Tìm kiếm những mục tiêu nhỏ để tấn công Vị trí Phương pháp Bộ phận Góc độ Chất lượng X Chi phí X Thời biểu X An toàn X
 25. 25. BA NGUYÊN LÝ NG D NGỨ Ụ KAIZEN  Tiến công bằng cách thay đổi một phần, chứ không thay đổi toàn thể.  Tiến công bằng cách thay đổi góc độ  Tiến công bằng cách thay đổi cấp độ
 26. 26. KAIZEN CÀNG NH CÀNG T TỎ Ố  Kaizen có nghĩa là thay đổi không ngừng. Nó có thể từ trái sang phải, từ ngang sang dọc, thay đổi vị trí, thay đổi góc độ, thay đổi cấp độ  Những Kaizen tầm thường, các thay đổi nhỏ, tất cả đều có giá trị
 27. 27. THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ MỘT NỀN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO HỆ THỐNG KAIZEN
 28. 28. TI N TRÌNH KAIZENẾ  “Sự xuất sắc là kết quả tiệm tiến của việc liên tục phấn đấu làm tốt hơn”  (Pat Riley) 
 29. 29.  Khởi đầu  Tự tay làm Kaizen  Bảng thông tin  Người xúc tiến Kaizen  Hệ thống khen thưởng  Mục tiêu
 30. 30. CHIA S VÍ D V KAIZENẺ Ụ Ề  Chia sẻ các ví dụ Kaizen để quảng bá đường tắt  Phải chăng mọi thứ đều tốt cả  Mọi người đều bình thản
 31. 31. KAIZEN ÉP BU CỘ KAIZEN T NGUY NỰ Ệ  Kaizen tự nguyện : Tự mình phát hiện ra vấn đề và có khuynh hướng giải quyết vấn đề  Kaizen ép buộc : Người khác đề ra vấn đề và ép buộc minh giải quyết vấn đề.
 32. 32. T O RA M T N N VĂN HÓAẠ Ộ Ề KAIZEN  “ Tôi không thể hiểu tại sao thiên hạ lại sợ ý tưởng mới, tôi chỉ sợ ý tưởng cũ thôi”  (John Cage)
 33. 33. S D NG CÁC CH C NĂNG HỬ Ụ Ứ Ệ TH NG VÀ D NG C S N CÓỐ Ụ Ụ Ẵ  Sử dụng các chức năng sẵn có  Sử dụng các thông tin  Tận dụng các hệ thống hoặc dịch vụ tiện dụng  Sử dụng công cụ hoặc khuôn dẫn trợ lực
 34. 34. H C H I KAIZEN T NH NGỌ Ỏ Ừ Ữ CÔNG TY KHÁC  “ Tính cách không thể phát triển trong sự dễ duôi và yên ả. Chỉ qua kinh nghiệm có thử có đau thì tâm hồn mới được mạnh mẽ, hoài bão mới nảy mầm, và thắng lợi mới hoàn mỹ”  (Helen Keller)
 35. 35.  Kaizen hoan nghênh việc bắt chước  Công ty hủy diệt Kaizen và công ty trưởng dưỡng Kaizen
 36. 36. XIN CÁM ƠN!

×