Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bm 63- nhật ký vân hành máy

1,423 views

Published on

BM VH

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bm 63- nhật ký vân hành máy

 1. 1. BIỂU GIAO NHẬN SẢN PHẨM HỎNG Tên máy:............ NGÀY/THÁNG CA TÊN SẢN PHẨM ĐVT (CHIẾC) PHOI (Kg) ký tªn N.giao(PN2) N.nhận(PN1) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 2. 2. BIỂU GIAO NHẬN SẢN PHẨM HỎNG Tổ Hoàn Thiện NGÀY/THÁNG CA TÊN SẢN PHẨM ĐVT (CHIẾC) KÝ TÊN GHI CHÚ N.giao(PN3) N.nhận(PN1) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 3. 3. BIỂU THEO DÕI SỐ LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGÀY NGÀY/THÁNG TÊN NGUYÊN VẬT LIỆU NGUYÊN CHẤT (KG) NGHIỀN (Kg) TRỘN (Kg) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 4. 4. NGÀY/THÁNG CA TÊN SP SỐ KH NGƯỜI VẬN HÀNH TÌNH TRẠNG MÁY KÝ TÊN N.GIAO N.NHẬN / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 5. 5. HỒ SƠ BỘ KHUÔN CF Tên khuôn:....................... Số:................ NGÀY/THÁNG TÌNH TRẠNG KHUÔN CÁCH XỬ LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN
 6. 6. HỒ SƠ BỘ KHUÔN CA Tên khuôn:....................... Số:................ NGÀY/THÁNG TÌNH TRẠNG KHUÔN CÁCH XỬ LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN
 7. 7. HỒ SƠ BỘ KHUÔN SP Tên khuôn:....................... Số:................ NGÀY/THÁNG TÌNH TRẠNG KHUÔN CÁCH XỬ LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN
 8. 8. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- NHẬT KÝ VẬN HÀNH MÁY Tên máy:..................... 2003
 9. 9. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- HỒ SƠ BỘ KHUÔN CF 2003
 10. 10. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- HỒ SƠ BỘ KHUÔN CA 2003
 11. 11. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- HỒ SƠ BỘ KHUÔN SP 2003

×