SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Bài toán 1: Tuyến tính hóa nền – cọc
 Bước 1: Tạo folder “ Static PSI” , copy 2 file: PSI input file và SACS Model
 file vào thư mục.
 Bước 2: sửa 2 file vừa copy
    File SACS Model : lập 4 tổ hợp tải trọng tương ứng với 4 hướng (+X),
     (+Y), (-X), (-Y) trong SACS .4 tổ hợp tải trọng này gồm : tải bản thân
     jacket, bản thân thượng tầng, thiết bị, phụ tùng, hà bám, nước kèm… và
     tải trọng môi trường: gió,sóng - dòng chảy tương ứng 4 hướng kể trên.
  .*
         File PSI : thể hiện 4 tổ hợp tải trọng tương ứng với file SACS
 Bước 3 : Chọn “Analysis Generator” để cài đặt chạy phân tích bài toán:
   Analysis Type :
    + Type   : Static
    + Subtype : Static Analysic
   Display Options :
    + Foundation :
 Input Files :nạp 2 file Sacs Model file và PSI input file .
 Bước 4 : Chọn “Run Analysis” phân tích bài toán
   Kết quả ta thu được ma trận độ cứng đầu cọc (file saclst ).
   File dynsef dùng để chạy bài toán dao động riêng .
Bài toán 2 : Bài toán DĐR
 Bước 1 : Tạo folder “Modal Analysis”
   Copy 2 file : SACS Model và dynsef trong Static PSI vào thư mục vừa
    tạo.
   Sửa file SACS Model có 1 tổ hợp tải trọng gồm những tải như bản thân,
    thiết bị,hà bám, nước kèm…để chuyển đổi sang khối lượng.
  *
     Đặt điều kiện biên “222000”cho 1 số nút của kết cấu :
       Tạo file “dyninp.dynpac”:để chuyển đổi tổ hợp tải trọng đã tạo trong
      file SACS Model ở trên thành khối lượng :
        + Vào Data file  Creat new data file  Dynam  Dynpac.
        + Định dạng file như sau :
 Bước 2: Chọn Analysis Generator :cài đặt phân tích dao động riêng
   Analysis Type :
      + Type   : Dynamics
      + Subtype : Extract Mode Shapes
   Display Options :
      + Solve :
       + Modal Extraction :
 Input File : nạp 3 file đầu vào
 Bước 3: “Run Analysis ” phân tích bài toán dao động riêng
   Kết quả ta thu được chu kì dao động riêng của kết cấu (file dynlst)

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

Tính toán dđr inplace

 • 1. Bài toán 1: Tuyến tính hóa nền – cọc  Bước 1: Tạo folder “ Static PSI” , copy 2 file: PSI input file và SACS Model file vào thư mục.  Bước 2: sửa 2 file vừa copy  File SACS Model : lập 4 tổ hợp tải trọng tương ứng với 4 hướng (+X), (+Y), (-X), (-Y) trong SACS .4 tổ hợp tải trọng này gồm : tải bản thân jacket, bản thân thượng tầng, thiết bị, phụ tùng, hà bám, nước kèm… và tải trọng môi trường: gió,sóng - dòng chảy tương ứng 4 hướng kể trên. .*  File PSI : thể hiện 4 tổ hợp tải trọng tương ứng với file SACS  Bước 3 : Chọn “Analysis Generator” để cài đặt chạy phân tích bài toán:  Analysis Type : + Type : Static + Subtype : Static Analysic  Display Options : + Foundation :
 • 2.  Input Files :nạp 2 file Sacs Model file và PSI input file .  Bước 4 : Chọn “Run Analysis” phân tích bài toán  Kết quả ta thu được ma trận độ cứng đầu cọc (file saclst ).  File dynsef dùng để chạy bài toán dao động riêng .
 • 3. Bài toán 2 : Bài toán DĐR  Bước 1 : Tạo folder “Modal Analysis”  Copy 2 file : SACS Model và dynsef trong Static PSI vào thư mục vừa tạo.  Sửa file SACS Model có 1 tổ hợp tải trọng gồm những tải như bản thân, thiết bị,hà bám, nước kèm…để chuyển đổi sang khối lượng. *  Đặt điều kiện biên “222000”cho 1 số nút của kết cấu :  Tạo file “dyninp.dynpac”:để chuyển đổi tổ hợp tải trọng đã tạo trong file SACS Model ở trên thành khối lượng : + Vào Data file  Creat new data file  Dynam  Dynpac. + Định dạng file như sau :
 • 4.  Bước 2: Chọn Analysis Generator :cài đặt phân tích dao động riêng  Analysis Type : + Type : Dynamics + Subtype : Extract Mode Shapes  Display Options : + Solve : + Modal Extraction :
 • 5.  Input File : nạp 3 file đầu vào  Bước 3: “Run Analysis ” phân tích bài toán dao động riêng  Kết quả ta thu được chu kì dao động riêng của kết cấu (file dynlst)