Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

áo đoàn, áo đoàn thanh niên, áo đoàn tốt nhất 0919.362.786 www.nhatruong.org

2,295 views

Published on

áo đoàn giá tốt nhất vui lòng gọi 0919.362.786 www.nhatruong.org

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

áo đoàn, áo đoàn thanh niên, áo đoàn tốt nhất 0919.362.786 www.nhatruong.org

  1. 1. Công ty chung tôi sản xuất áo đoàn thanh niên bằng vải PangZim HànQuốc là loải vải tốt nhất để sản xuất áo đoàn thanh niên. Với huy hiệuthanh niên Việt Nam thuê, cúc có in dòng TNVN, màu sắc tươisáng, đúng kiểu dáng theo chuẩn của áo sơ mi may mười. Với áo đoàn nam size từ 37-42, nữ từ 36-40 đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng. Do được đội ngũ công nhân

×