Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bom rượu vang, trống rượu vang, xe ngựa kéo rượu giá tốt

Bom rượu vang, trống rượu vang, xe ngựa kéo rượu giá tốt 0983.168.379 www.quabieusep.vnnnn

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bom rượu vang, trống rượu vang, xe ngựa kéo rượu giá tốt

  1. 1. THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨMBom làm từ gỗ mít, loại bom này dùng đựng được cho bịch vang từ 3 đến 5 lít. Khi quí khách dùng hết rượu vang troII, Trống rượu vang xe ngựa đơn kéo bom rượu vang - Gía 630k hàng hottt 2013THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨMNgựa làm bằng thạch cao, bom làm từ gỗ mít, loại bom này dùng đựng được cho bịch vang từ 3 đến 5 lít. Khi quí khách dùng hết rượu vang trong bìIII, Trống rượu vang xe ngựa đơn kéo bom rượu vang - Gía 720kTHÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨMNgựa làm bằng thạch cao, bom làm từ gỗ mít, loại bom này dùng đựng được cho bịch vang từ 3 đến 5 lít. Khi quí khách dùng hết rượu vang trong bìIV, Trống rượu vang xe ngựa đôi (song mã) kéo bom rượu vang, với 1 pháo 2 cao bồi - Gía 920kTHÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨMNgựa làm bằng thạch cao, bom làm từ gỗ mít, loại bom này dùng đựng được cho bịch vang từ 3 đến 5 lít. Khi quí khách dùng hết rượu vang trong bìIV, Trống rượu vang xe ngựa đôi (song mã) kéo bom rượu vang, với 2 pháo 2 cao bồi - Gía 920k - Gía 1.6 triệTHÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨMNgựa làm bằng thạch cao, bom làm từ gỗ mít, loại bom này dùng đựng được cho bịch vang từ 3 đến 5 lít. Khi quí khách dùng hết rượu vang trong bìBáo giá rượu vang đi kèm trống rượu:Nho DALAT Hộp 3 lít: 285 kVang Chi lê Hộp 3 lít: 290k

×