Εισαγωγή στη Χρωμοανάλυση
Βασικές Αρχές Δημιουργίας
Χρωματικής Ταυτότητας στον
Εργασιακό Χώρο και στην
Κοινωνική Ζωή
Χατζη...
Agenda
• Θεωρία και Ψυχολογία του Χρώματος
• Τι είναι η Χρωμοανάλυση
• Πως χειριζόμαστε το Χρώμα
• Προσωπική Ανάλυση
• Γεν...
Η Εικόνα
Τι είμαι
Πραγματικότητα
Τι Πιστεύω ότι είμαι
Αυτοπροσδιορισμός
Τι Λέω ότι είμαι
Επικοινωνία
Τι Πιστεύουν οι άλλοι...
Από τι αποτελείται η Εικόνα
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προ...
Αντίληψη και Ψευδαίσθηση
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπ...
Αντίληψη και Ψευδαίσθηση
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπ...
Αντίληψη και Ψευδαίσθηση
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπ...
Αντίληψη και Ψευδαίσθηση
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Πορτοκαλί
• Αν είσαστε νευρική ή ανήσυχη – Καταφύγετε τότε
σ’ ένα χρώμα πορτοκαλί, ή της σκουρι...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Κίτρινο
• Αν σας απασχολούν αρνητικές σκέψεις – Το
κίτρινο είναι το χρώμα προτίμησης για να γίν...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Γαλάζιο
• Αν είστε καταπονημένη – σας ενδείκνυται το τυρκουάζ
ή το γαλάζιο. Είναι τα χρώματα πο...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Πράσινο
• Το πράσινο χρώμα χαλαρώνει τον άνθρωπο τόσο
φυσικά όσο και ψυχικά. Μας επιτρέπει να
ι...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Κόκκινο
• Αν σας λείπει η ενέργεια - Για να εναρμονιστείτε με
την ενέργεια που κυκλοφορεί στο σ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Ροζ
• Εάν είστε στρεσαρισμένη– Νοιώθετε την ανάγκη να
βλέπετε την ‘’ζωή σας σε Ροζ’’; Το ροζ σε...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Μωβ
• Το χρώμα μωβ είναι ένας πολύ καλός
απελευθερωτής του μυαλού και ένας παράγων
εκλεπτυσμού,...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Η Ψυχολογία του Χρώματος
• Λευκό
• Είναι το σύμβολο της νιότης και της αιωνίας ομορφιάς.
Το άσπρο των ανοιξιάτικων λουλουδ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ...
Χρωμοανάλυση
• Πρώτη Μεθοδική Χαρτογράφηση έγινε από τον
Newton
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης ει...
Χρωμοανάλυση - Τυπολογίες
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσω...
Οι 4 Εποχές
Ψυχρές
Καλοκαίρι
Χειμώνας
Θερμές
Άνοιξη
Φθινόπωρο
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικό...
Οι 4 Εποχές - Άνοιξη
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Οι 4 Εποχές - Καλοκαίρι
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπι...
Οι 4 Εποχές - Χειμώνας
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικ...
Οι 4 Εποχές - Φθινόπωρο
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπι...
Η χρήση του Χρώματος
Image
Σώμα
Πρόσωπο
Αξεσουάρ
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image ma...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Χρώματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Η χρήση του Σχήματος
www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας,
Image making, διαμόρφωσης προσωπικού...
Γενική εισαγωγή στη χρωματική ανάλυση (χρωμοανάλυση) από την image-maker.gr
Γενική εισαγωγή στη χρωματική ανάλυση (χρωμοανάλυση) από την image-maker.gr
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Γενική εισαγωγή στη χρωματική ανάλυση (χρωμοανάλυση) από την image-maker.gr

3,878 views

Published on

Ο Γιώργος Σαμπροβαλάκης (site http://oxynous.gr) είναι σύμβουλος επίχειρήσεων με πολυετή πείρα στο χώρο των πωλήσεων και τη συμβουλευτική Network Marketing.

George Samprovalakis is a Network Marketing consultant having a wide experience in sales and marketing since 1999 (site http://oxynous.gr). Specialty in personal development, soft skills and motivation.
He started his studies in the field of Geotechnical science (Agriculturist) but soon enough he was attracted from Sociology, Applied Psychology and Humane Arts so he turned his interest in Social Arts giving emphasis in consulting. He is a holder of a ΜΑ in Counseling from Gordon University and he keeps learning following specialty courses and certifications as he believes in constant improvement.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,245
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Γενική εισαγωγή στην χρωμοανάλυση
 • Τα βασικά σημεία της παρουσίασης για την χρωμοανάλυση
 • Τι είναι η Διαχείριση Δημόσιας Εικόνας (image making) και με ποιους άλλους τομείς της προσωπικής βελτίωσης σχετίζεται
 • Οι τομείς βελτίωσης με το Image Making
 • Ποιο είναι πιο λευκό; Το Α ή το Β;
 • Η χρήση της ψευδαίσθησης σαν μέσο για τη βελτίωση της εικόνας
 • Η χρήση της ψευδαίσθησης σαν μέσο για τη βελτίωση της εικόνας
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Η οπτική αντίληψη των χρωμάτων
 • Πως ξεκίνησησε η χρωμοανάλυση
 • Τυπολογίες χρωμοανάλυσης
 • Το σύστημα των 4 εποχών στην χρωμοανάλυση
 • Η παλέτα της Άνοιξης
 • Η παλέτα του Καλοκαιριού
 • Η παλέτα του Χειμώνα
 • Η παλέτα του φθινόπωρου
 • Πως χρησιμοποιεί το χρώμα η χρωμοανάλυση σε διάφορους τομείς
 • Παραδείγματα της χρήσης του χρώματος για τη δημιουργία διαφορετικής οπτικής εντύπωσης
 • Παραδείγματα της χρήσης του χρώματος για τη δημιουργία διαφορετικής οπτικής εντύπωσης
 • Σωστή και λάθος χρήση του χρώματος
 • Ανοιξη πριν και μετά
 • Καλολαίρι πριν και μετά
 • Φθινόπωρο πριν και μετά
 • Χειμώνας πριν και μετά
 • Η χρήση του σχήματος στο Image Making. Δείτε επόμενη παρουσίαση για τη χρήση του σχήματος στην βελτίωση της προσωπικής σας εικόνας.
 • Γενική εισαγωγή στη χρωματική ανάλυση (χρωμοανάλυση) από την image-maker.gr

  1. 1. Εισαγωγή στη Χρωμοανάλυση Βασικές Αρχές Δημιουργίας Χρωματικής Ταυτότητας στον Εργασιακό Χώρο και στην Κοινωνική Ζωή Χατζησταύρου Φρόσω / Image Maker www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  2. 2. Agenda • Θεωρία και Ψυχολογία του Χρώματος • Τι είναι η Χρωμοανάλυση • Πως χειριζόμαστε το Χρώμα • Προσωπική Ανάλυση • Γενικές Συμβουλές και Κατευθύνσεις www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  3. 3. Η Εικόνα Τι είμαι Πραγματικότητα Τι Πιστεύω ότι είμαι Αυτοπροσδιορισμός Τι Λέω ότι είμαι Επικοινωνία Τι Πιστεύουν οι άλλοι Εικόνα Ταυτότητα www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  4. 4. Από τι αποτελείται η Εικόνα www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  5. 5. Αντίληψη και Ψευδαίσθηση www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  6. 6. Αντίληψη και Ψευδαίσθηση www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  7. 7. Αντίληψη και Ψευδαίσθηση www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  8. 8. Αντίληψη και Ψευδαίσθηση www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  9. 9. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Πορτοκαλί • Αν είσαστε νευρική ή ανήσυχη – Καταφύγετε τότε σ’ ένα χρώμα πορτοκαλί, ή της σκουριάς. Είναι μια απόχρωση η οποία προβάλει ασφάλεια και ησυχία. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  10. 10. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  11. 11. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  12. 12. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Κίτρινο • Αν σας απασχολούν αρνητικές σκέψεις – Το κίτρινο είναι το χρώμα προτίμησης για να γίνετε πιο καλοδιάθετες και να σκέπτεσθε πιο θετικά, έχοντας μια ηρεμιστική επίδραση στο μυαλό. • Το κίτρινο είναι το πιο εύθυμο χρώμα από όλο το φάσμα και σημαίνει καρτερία, θάρρος, προσοχή και γενναιοδωρία. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  13. 13. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  14. 14. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  15. 15. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  16. 16. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Γαλάζιο • Αν είστε καταπονημένη – σας ενδείκνυται το τυρκουάζ ή το γαλάζιο. Είναι τα χρώματα που θα σας κάνουν να χαλαρώσετε. • Δεν υπάρχει ελιξίριο καλύτερο για την ψυχή από το να σηκώσετε το βλέμμα σας στο γαλάζιο του ουρανού. Αυτό είναι το χρώμα των υψηλών βλέψεων, της εσωτερικής ελευθερίας, της ηρεμίας, του αλτρουισμού. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  17. 17. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  18. 18. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  19. 19. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  20. 20. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Πράσινο • Το πράσινο χρώμα χαλαρώνει τον άνθρωπο τόσο φυσικά όσο και ψυχικά. Μας επιτρέπει να ισορροπήσουμε την σωματική με την ψυχική μας κατάσταση και επιτυγχάνει μια ταχεία ελάττωση του Στρες. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  21. 21. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  22. 22. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  23. 23. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  24. 24. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  25. 25. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Κόκκινο • Αν σας λείπει η ενέργεια - Για να εναρμονιστείτε με την ενέργεια που κυκλοφορεί στο σώμα σας, έχετε ανάγκη να ενεργοποιηθείτε με ένα χρώμα διεγερτικό σαν το κόκκινο. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  26. 26. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  27. 27. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  28. 28. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  29. 29. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  30. 30. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Ροζ • Εάν είστε στρεσαρισμένη– Νοιώθετε την ανάγκη να βλέπετε την ‘’ζωή σας σε Ροζ’’; Το ροζ σε συνδυασμό με ένα άλλο χρώμα, όπως το άσπρο, βοηθά να απομακρύνετε το Στρες. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  31. 31. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  32. 32. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  33. 33. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  34. 34. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  35. 35. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Μωβ • Το χρώμα μωβ είναι ένας πολύ καλός απελευθερωτής του μυαλού και ένας παράγων εκλεπτυσμού, που επιτρέπει το βαθύ έλεγχο σε επίπεδο ψυχικής επιδεξιότητας. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  36. 36. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  37. 37. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  38. 38. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  39. 39. Η Ψυχολογία του Χρώματος • Λευκό • Είναι το σύμβολο της νιότης και της αιωνίας ομορφιάς. Το άσπρο των ανοιξιάτικων λουλουδιών είναι μια αληθινή πηγή ειρήνης, ησυχίας και πνευματικής αγνότητας. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  40. 40. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  41. 41. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  42. 42. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  43. 43. www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  44. 44. Χρωμοανάλυση • Πρώτη Μεθοδική Χαρτογράφηση έγινε από τον Newton www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  45. 45. Χρωμοανάλυση - Τυπολογίες www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  46. 46. Οι 4 Εποχές Ψυχρές Καλοκαίρι Χειμώνας Θερμές Άνοιξη Φθινόπωρο www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  47. 47. Οι 4 Εποχές - Άνοιξη www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  48. 48. Οι 4 Εποχές - Καλοκαίρι www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  49. 49. Οι 4 Εποχές - Χειμώνας www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  50. 50. Οι 4 Εποχές - Φθινόπωρο www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  51. 51. Η χρήση του Χρώματος Image Σώμα Πρόσωπο Αξεσουάρ www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  52. 52. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  53. 53. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  54. 54. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  55. 55. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  56. 56. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  57. 57. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  58. 58. Η χρήση του Χρώματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,
  59. 59. Η χρήση του Σχήματος www.image-maker.gr : Υπηρεσίες Χρωμοανάλυσης, βελτίωσης εικόνας, Image making, διαμόρφωσης προσωπικού- επαγγελματικού στυλ , etiquette,

  ×