Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veckosamling 23 02 13

358 views

Published on

Veckosamling 23.12.2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veckosamling 23 02 13

 1. 1. Veckosamling åk 7-9 23.12.2013
 2. 2. http://www.ess.fi/?article=398770
 3. 3. Flicka och pojke i 17-årsåldern skypar med webbkamera i användning. Enligt pojken börjarflickan mitt i allt klä av sig. Pojken har hela tiden spelat in samtalet(ljud & bild) utan flickans vetskap .
 4. 4. Efter samtalet publicerasmaterialet på nätet. Pojken påståratt någon lagt upp materialet frånhans dator utan att han vetat om det. Rätten tror honom inte..
 5. 5. Pojken anser flickan vara delaktig eftersom hon på eget initiativklätt av sig. Rätten håller här intemed eftersom hon inte vetat omatt det spelades in så hon kunde inte rimligtvis varit delaktig i spridningen.
 6. 6. Rätten ansåg att pojken bör ha känt till att publiceringen kränker flickan. Hon hade även fått sårande kommentarer.Eftersom materialet är mer ellermindre omöjligt att avlägsna efter publicering ansåg rätten även kränkningen som långvarig.
 7. 7. Mycket att tänka på… …så en gång till
 8. 8. Flicka och pojke i 17-årsåldern skypar med webbkamera i användning. Enligt pojken börjar flickan mitt i allt klä av sig. Pojken har hela tiden spelat in samtalet (ljud & bild) utan flickans vetskap.Allt kan sparas, även chattar och bildöverföringsom marknadsförs som tillfällig Kan det sparas kan det spridas vidare.
 9. 9. Betyder det att man intefår/ska använda webbkameror eller bilder?
 10. 10. Det att nån gett dig tillgång tillmaterialet betyder inte att du har rätt att göra vad du vill med det.Problemen i dessa fall uppstår nästan alltid p.g.a.. missbrukat förtroende.
 11. 11. Efter samtalet publiceras materialet på nätet. Pojkenpåstår att någon lagt upp materialet från hans dator utan att han vetat om det. Rätten tror honom inte..Precis som rätten anser jag att pojken borde känt tilloch förstått hur kränkande en publicering är. Frågan ärom han gjorde det och inte tänkte på saken, gjorde detmen inte brydde sig eller helt enkelt inte förstod.Vet dina vänner?
 12. 12. Pojken påstod att nån annan lagt ut dettamaterial men rätten trodde honom inte. Nu är ju en del av poängen att han aldrig borde haft materialet överhuvudtaget. Men annars är det nog ingen långsökt förklaring. Vi handskasslarvigt med säkerheten på våra datorer. Att nån kommit över det är inte omöjligt. Dessutom ligger mycket material på våra telefoner och pekdatorer. Därifrån är det mycket lätt att görasånt här men vi låter nästan vem som helst låna dem. Så kom ihåg den grundläggande datorsäkerheten.
 13. 13. Pojken anser flickan vara delaktig eftersom hon på eget initiativ klätt av sig. Rätten håller här inte med eftersom hon inte vetat om att det spelades in så hon kunde inte rimligtvis varit delaktig i spridningen. Att skylla på andra fungerar sällan…
 14. 14. Rätten ansåg att pojken bör ha känt till att publiceringen kränker flickan. Hon hade även fåttsårande kommentarer. Eftersom materialet är mereller mindre omöjligt att avlägsna efter publicering ansåg rätten även kränkningen som långvarig.
 15. 15. Material som läggs ut på nätet är mer ellermindre omöjligt att få bort. Kommentarer ochdelning betyder att publicering bara är början. Det som däremot kan göras är att minska skadan..

×