Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ubierz się (nowy) człowieku!

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ubierz się (nowy) człowieku!

 1. 1. Ubierz się (nowy) człowieku!LIST DO EFEZJAN 4:17-32
 2. 2. Efezjan 4,22-24:22 Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,23 i odnówcie się w duchu umysłu waszego,24 a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
 3. 3. Rzymian 8:9: Ale wy nie jesteście w ciele,lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Bożymieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma DuchaChrystusowego, ten nie jest jego.
 4. 4. KŁAMSTWO25 Przeto, odrzuciwszy kłamstwo,mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim,bo jesteśmy członkami jedni drugich.
 5. 5. GNIEW26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niechsłońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
 6. 6. Jeszcze raz GNIEW27 nie dawajcie diabłu przystępu.
 7. 7. KRADZIEŻ28 Kto kradnie, niech kraść przestanie,a niech raczej żmudną pracą własnychrąk zdobywa dobra, aby miał z czegoudzielać potrzebującemu.
 8. 8. SKAŻONE SŁOWA29 Niech żadne nieprzyzwoite słowo niewychodzi z ust waszych, ale tylko dobre,które może budować, gdy zajdziepotrzeba, aby przyniosło błogosławieństwotym, którzy go słuchają.
 9. 9. Mateusza 12:36: A powiadam wam,że z każdego nieużytecznego słowa,które ludzie wyrzekną, zdadząsprawę w dzień sądu.
 10. 10. NIE ZASMUCAJCIE DUCHA30 A nie zasmucajcie Bożego DuchaŚwiętego, którym jesteściezapieczętowani na dzień odkupienia.
 11. 11. WSZELKA ZŁOŚĆ31 Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew,i krzyk, i złorzeczenie niech będą usuniętespośród was wraz z wszelką złością.
 12. 12. 32 Bądźcie jedni dla drugichuprzejmi, serdeczni,odpuszczając sobiewzajemnie, jak i wam Bógodpuścił w Chrystusie.
 13. 13. Ubierz się nowy człowieku!

×