Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pawłowe pozdrowienia

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pawłowe pozdrowienia

 1. 1. Pawłowe pozdrowienia LIST DO EFEZJAN 1:1-2
 2. 2. Efezjan 1:1-2Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętychzamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie:Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, orazPan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.Rzym. 1:7, 1Ko 1:3, 2Ko 1:2, Gal 1:3, Flp 1:2, Kol 1:2,1Tes. 1:1, 2Tes. 1:2, 1Tm. 1:2, 2Tm. 1:2, Tyt. 1:3, Flm. 1:3
 3. 3. Dlaczego Paweł używał takiego samego pozdrowienia wkażdym liście ?I Czym jest łaska BożaII Czym jest pokój BożyIII Wnioski i odpowiedź na postawione pytanie
 4. 4. II Czym jest Łaska Boża ?Łaska = gr. charis, łac. gratiaŁaska = Niezasłużony dar, prezentPrawo łaski = indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organuwładzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzysądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniukary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyrokusądowego.
 5. 5. łaska = ułaskawienia ludzi od śmierciRzym. 5:15-17 Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. Jeden upadekściągnął śmierć na wielu ludzi. Łaska Boża oraz dar tej łaski pochodzącyod jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosłyobfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest zewspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściąga potępienie, otyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie mimo wielu upadków. Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tymbardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępująogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.
 6. 6. Rzym. 11:2-6 Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednioprzygarnął. Pamiętacie, co Pismo mówi o Eliaszu, jakskarży się on przed Bogiem na Izraela? Panie, Twoich proroków – pozabijali; Twoje ołtarze –poburzyli; zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestaliczyhać. Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? Zostawiłem sobiesiedem tysięcy ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie obecnie pozostaje resztka wybrana z łaski. A jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczejłaska nie byłaby łaską.
 7. 7. łaska = Boża przychylność2Ko 12:6-9 Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. Powiedziałbymprawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy, i nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego – by mnieuchronić przed pychą – wbito mi w ciało kolec. To jakby anioł szatana,zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie. Ale mi odpowiedział: Wystarczy ci moja łaska, słabość doskonali moc.Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę,by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
 8. 8. Rzym. 8:28A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzysą powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służyku dobremu.Rzym. 8:31Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąćprzeciwko nam?
 9. 9. II Czym jest Pokój Boży ?Pokój = gr. eirēnē, hebr. ‫( שלֹום‬szalom) ָׁRzym 5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy zBogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
 10. 10. b) Pokój jako stan duchaPrzeciwność do zmartwień.Odczuwać pokój w sercu,to mieć poczucie bezpieczeństwa.
 11. 11. Filip. 4:4-7 Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się! Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności – Pan jestblisko! Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdejsprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznościąprzedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będziew Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.
 12. 12. „Dlaczego Paweł zawsze, życzy swoim czytelnikomtego samego?”Bo jeśli masz Bożą łaskę i pokój to choćby całyświat się walił, wszyscy dokoła byli by przeciwkotobie, nie miałbyś co jeść i pić, to i tak będzieszczuć się bezpiecznie.Tylko Bóg może obdarzyć człowieka zbawieniem inadprzyrodzonym pokojem.

×