Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(1) A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iżnawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniówswoich: Str...
(24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzyodstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ichnie zgaśnie i będą...
I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plonprzyniosło. (17) I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro...
(8) Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tegoi Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. (9) Kto zaś zaprze...
(8) Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tegoi Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. (9) Kto zaś zaprze...
(51) Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej,powiadam wam, raczej rozdwojenie. (52) Odtąd bowiem pięc...
(24) Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść zamną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, ...
(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest bramai przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu je...
(1) W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością oGalilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiar...
Nie zmarnuj swojego życia
Nie zmarnuj swojego życia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nie zmarnuj swojego życia

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Nie zmarnuj swojego życia

  1. 1. (1) A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iżnawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniówswoich: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. (2)Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego,co by nie stało się wiadome. (3) Dlatego, co mówiciew ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a cow komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane nadachach. (4) Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, niebójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nicdo zrobienia. (5) Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójciesię tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste,powiadam wam: Tego się bójcie!Łk 12:1-5
  2. 2. (24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzyodstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ichnie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.Izajasza 66:24 •gehenna 1. «ciężkie przejścia, wielkie cierpienie psychiczne lub fizyczne» 2. daw. «piekło» γέεννα geenna gheh-en-nah Of Hebrew origin valley of (the son of) Hinnom; gehenna (or Ge-Hinnom), a valley of Jerusalem, used (figuratively) as a name for the place (or state) of everlasting punishment: - hell.
  3. 3. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plonprzyniosło. (17) I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam jużgdzie gromadzić plonów moich? (18) I rzekł: Uczynię tak: Zburzę mojestodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swojei dobra swoje. (19) I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbrzłożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. (20) Ale rzekł muBóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś,czyje będzie? (21) Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie,a nie jest w Bogu bogaty.Łk 12:16-21
  4. 4. (8) Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tegoi Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. (9) Kto zaś zaprzesię mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi.Łk 12:8-9
  5. 5. (8) Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tegoi Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. (9) Kto zaś zaprzesię mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi.Łk 12:8-9 (62) A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługai ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.Łk 9:62
  6. 6. (51) Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej,powiadam wam, raczej rozdwojenie. (52) Odtąd bowiem pięciuw jednym domu będzie poróżnionych; trzej z dwoma, a dwajz trzema; (53) będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matkaz córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowaz teściową.Łk 12:51-53
  7. 7. (24) Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść zamną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzieza mną. (25) Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto byutracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. (26) Albowiem cóż pomożeczłowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodęponiósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?Mat 16:24-26
  8. 8. (13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest bramai przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich,którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga,która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.Mt 7:13-14
  9. 9. (1) W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością oGalilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. (2) Iodpowiadając, rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byliwiększymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli?(3) Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie,wszyscy podobnie poginiecie. (4) Albo czy myślicie, że owychosiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, byłowiększymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę?(5) Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie,wszyscy tak samo poginiecie.Łk 13:1-5

×