Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Boże obietnice w praktyce
Obietnica – zapewnienie zrobienia,dania lub załatwienia czegoś komuś          Słownik Języka Polskiego PWN
1 Moj. 12:1-41. I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i odrodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ciwska...
1 Moj. 15:4-7, 13-14, 184. Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, leczten, który będzie pochodził ...
1 Moj. 21:2-52. I poczęła Sara, i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tymczasie, jak Bóg mu zapowiedział.3. Abraha...
4 Moj. 13:1-3, 26-311. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:2. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej...
4 Moj. 14:3-103. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Abynasze żony i dzieci stały się łupem? Czy...
4 Moj. 32:11-1311. Zaiste, ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wzwyż,nie ujrzą tej ziemi, którą poprzy...
Joz. 21:4545. Nie zawiodła ŻADNA dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu.             Spełniły s...
Psalm 37:4-5Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!        Powierz Panu drogę swoją,     ...
2 Tym. 3:12-1312. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie,           prześladowanie zn...
Obj. 21:1-8  1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza             ziemia...
1 Pt. 2;24On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo,abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli;  ...
2 Piotra 3:9  Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzyuważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość wzgl...
Boże obietnice w praktyce
Boże obietnice w praktyce
Boże obietnice w praktyce
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boże obietnice w praktyce

 • Be the first to comment

Boże obietnice w praktyce

 1. 1. Boże obietnice w praktyce
 2. 2. Obietnica – zapewnienie zrobienia,dania lub załatwienia czegoś komuś Słownik Języka Polskiego PWN
 3. 3. 1 Moj. 12:1-41. I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i odrodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ciwskażę.2. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił,i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz siębłogosławieństwem.3. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, aprzeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobiebłogosławione wszystkie plemiona ziemi.4. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, iposzedł z nim Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat,gdy wyszedł z Haranu.
 4. 4. 1 Moj. 15:4-7, 13-14, 184. Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, leczten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim.5. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy,jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwotwoje.6. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.7. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Urchaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.13. I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywaćbędzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będątam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.14. Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; apotem wyjdą z wielkim dobytkiem.18 W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwutwemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat
 5. 5. 1 Moj. 21:2-52. I poczęła Sara, i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tymczasie, jak Bóg mu zapowiedział.3. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego muurodziła Sara, Izaak.4. A gdy miał osiem dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jakmu nakazał Bóg.5. Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak.
 6. 6. 4 Moj. 13:1-3, 26-311. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:2. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej, którą daję synomizraelskim; wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich,którzy są wśród nich wodzami.3. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy cimężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich.26. I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyniParan, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tejziemi.27. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś;ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody.28. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane,bardzo wielkie; widzieliśmy tam także potomków Anaka.29. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycyw górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu.30. Kaleb uspakajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: Gdy wyruszymy na nią,to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy.31. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud,gdyż jest on od nas silniejszy
 7. 7. 4 Moj. 14:3-103. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Abynasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu?4. I mówili jeden do drugiego: Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu!5. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zborusynów izraelskich.6. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadalitę ziemię, rozdarli swoje szaty7. I rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy,aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą.8. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da namtę ziemię, która opływa w mleko i miód,9. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi,będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami.Nie bójcie się ich!10. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się wNamiocie Zgromadzenia wszystkim synom izraelskim.
 8. 8. 4 Moj. 32:11-1311. Zaiste, ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wzwyż,nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi,ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni,12. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i Jozuego, syna Nuna,którzy wiernie wytrwali przy Panu.13. I rozgorzał gniew Pana na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przezczterdzieści lat, aż wyginęło pokolenie, które czyniło zło w oczach Pana.
 9. 9. Joz. 21:4545. Nie zawiodła ŻADNA dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. W Hebr. 6:12-1512. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. 13. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, 14. Mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary; 15. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane.
 10. 10. Psalm 37:4-5Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.
 11. 11. 2 Tym. 3:12-1312. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. 13. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając
 12. 12. Obj. 21:1-8 1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, 4. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.5. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe,6. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
 13. 13. 1 Pt. 2;24On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo,abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Jan. 1;12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. 1 Jan. 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
 14. 14. 2 Piotra 3:9 Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzyuważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania

×