Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boża droga jest inna

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Boża droga jest inna

 1. 1. Boża droga jest inna LIST DO EFEZJAN 2:1-10
 2. 2. List do Efezjan 2:1-10 (1) Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły – byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. (4) Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, (5) i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. (6) On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, (7) aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. (8) Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. (9) Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. (10) Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
 3. 3. Podział kazania: 1. Wszyscy ludzie, którzy nie znają Chrystusa podążają drogą zagłady Wersety 1-3 2. Jak grzeszny człowiek może się znaleźć na Bożej drodze zbawienia? Wersety 4-9 3. Jak poruszać się na Bożej drodze? Wersety 8-10
 4. 4. 1. Wszyscy ludzie, którzy nie znająChrystusa podążają drogą zagłady List do Efezjan 2:1-3 (1) Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły – byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali.
 5. 5. 1. Wszyscy ludzie, którzy nie znająChrystusa podążają drogą zagłady  List Jakuba 4:17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.  Eze 18:4 Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn - są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.
 6. 6. 2. Jak grzeszny człowiek może sięznaleźć na Bożej drodzezbawienia? List do Efezjan 2:4-7 (4) Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, (5) i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. (6) On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, (7) aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie.
 7. 7. 2. Jak grzeszny człowiek może sięznaleźć na Bożej drodzezbawienia? List do Efezjan 2:8-9 (8) Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. (9) Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił.
 8. 8. 2. Jak grzeszny człowiek może sięznaleźć na Bożej drodzezbawienia?  List do Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
 9. 9. 3. Jak poruszać się na Bożejdrodze? List do Efezjan 2:8-10 (8) Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. (9) Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. (10) Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
 10. 10. 3. Jak poruszać się na Bożejdrodze?  Przypowieści Salomona 21:31 Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana.  Psalm 127:1 Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż.

×