Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biznesplan dla Kościoła

www.akademickie.k5n.pl
facebook.com/akademickie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biznesplan dla Kościoła

 1. 1. Biznesplan dla Kościoła LIST DO EFEZJAN 4:1-16
 2. 2. 1 Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami.2 Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości.3 Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju.4 Jest jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem.5 Jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest.6 Jest też jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.7 Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa.8 Dlatego powiedziano: Wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary.9 To, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi?
 3. 3. 10 Ten, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić.11 On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami.12 Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa,13 aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.14 Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami.15 Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa.16 Z Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości.
 4. 4. Biznesplan dla KościołaWedług wskazówek św. Pawła 1. Kapitał podstawowy - Czego potrzebujemy? 2. Działalność operacyjna - Jak funkcjonujemy? 3. Cel działalności - Do czego dążymy?
 5. 5. Dlaczego nie chciałem być w Kościele?• Nie znałem Bożego planu dla Kościoła• Myślałem, że nie jest potrzebny do poznawania Boga• Nie ufałem strukturze zbudowanej z grzesznych ludzi• Kościół czymś o czym myśli się tylko w niedzielę• Nie czułem więzi z innymi wiernymi
 6. 6. Kapitał podstawowy• Firma: pieniądze, budynki, maszyny, pracownicy• Kościół: jedność wiernych • Wzajemna miłość • Jeden Duch dzięki więzi pokoju • Jedna nadzieja • Jeden Bóg
 7. 7. Działalność operacyjna• Firma: procedury, hierarchia, zmienne cele• Kościół: powołanie, wzajemna służba, wspólny cel• Dz 6:3 Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych Ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek• Dz 6:5 Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
 8. 8. Cel działalności• Firma: Zyski, wygrywanie z konkurencją• Kościół: Oddawanie chwały Bogu, lepsza relacja z Bogiem, wzrost duchowy wierzących • Dojrzałość • Doskonałość • „abyśmy już nie byli dziećmi”
 9. 9. Wnioski• Kościół jest nam potrzebny – tak mówi Bóg• Każdy jest powołany – szukaj służby w Kościele• Pamiętaj jaki jest cel Twojej służby• Wypełniaj zadania, które Bóg dla Ciebie wybrał

  Be the first to comment

  Login to see the comments

www.akademickie.k5n.pl facebook.com/akademickie

Views

Total views

829

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

393

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×