Masyarakat majmuk di alam melayu

12,490 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Masyarakat majmuk di alam melayu

 1. 1. KHAIRUN ‘AQILAH MOHD KAMAL NURUL AQILAH BT MOHD ZAID
 2. 2. TERMINOLOGI Masyarakat Masyarakat Majmuk Pluralistik Pluraliti Pluralisme Imperialisme Kolonialisme
 3. 3. DEFINISI Masyarakat Adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama, penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus, penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama dan mengamalkan budaya yang sama.
 4. 4. DEFINISI Masyarakat Majmuk1. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia terdiri daripada pelbagai kelompok ras atau etnik yang berlainan daripada dibawah satu sistem pemerintahan.
 5. 5. 2. Ciri- ciri masyarakat majmuk Kepelbagaian kebudayaan di mana wujudnya konflik di antara budaya lain. Wujudnya autonomi/ kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. Dominasi politik oleh golongan tertentu. Dasar integrasi bagi saling kebergantungan ekonomi.
 6. 6. DEFINISI Pluralisme Ideologi yang menyama-ratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. Pluraliti Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara semulajadi . Pluralistik Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
 7. 7. Definisi• Imperialisme Mereka menjajah secara fizikal iaitu segala kekayaan muka bumi seperti bijih timah dan emas diambil demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri. Kolonialisme Mereka mengawal pemikiran dengan memperkenalkan sistem sosial, politik dan agama mereka kepada penduduk tempatan.
 8. 8. Masa Pebentukan MasyarakatMajmuk Zaman Kesan Kedatangan Melayu Kedatangan Penjajah Melaka Penjajahan.
 9. 9. Zaman Melayu Melaka • The venice of East. • Undang-undang Laut Melaka Perdagangan • Bahasa pengantaraan (Lingua Franca) • Berakomodasi Hubungan • Ufti • Perkahwinan Luar Negeri • Penaklukan. Pendidikan • Pusat perkembangan ilmu pegetahuan. • Kegiatan terjemahan Pusat • Perbincangan ilmu agama (islam) Pengajian • Tempat peyimpanan bahan bacaan. Pluraliti di alam melayu
 10. 10. Kedatangan Penjajah Stephen Jay Goul dalam bukunya ‘Rocks of Ages: Science and Religion’- masyarakat terbahagi kepada dua:  Menyokong agama  Menyokong sains moden (diterima Eropah)
 11. 11. Kedatangan Penjajah Inggeris membawa misi-misi iaitu imperialisme dan kolonialisme. Contoh ialah kedatangan Inggeris ke Alam Melayu membawa konsep pemikiran pemisahan negara dan agama (negara kolonial sekular) Contoh ialah sistem pentadbiran berasaskan 3 unsur penting iaitu; Kehakiman, Eksekutif dan Perundangan
 12. 12. Zaman Penjajahan • Salah faham yang berlaku antara kerajaan melaka menyebabkan Melaka di serang Portugis. • Kedatangan orang portugis bersama orang IndiaPortugis menambahkan bilangan penduduk pada zaman itu. • Belanda bersama Johor untuk menguasai Melaka tetapi tidak berjaya. • Portugis telah dikuasai oleh Belanda lalu,Belanda pemerintahan Melaka diserahkan pada Belanda. Pluraliti di zaman penjajahan
 13. 13. Zaman Penjajahan • Dasar ekonomi • Dasar Pecah PerintahBritish • Pendidikan • Pecahan pentadbiran Jepun kepada Singapura (Snoyan) dan Tanah Melayu (Malai Baru ) yang di berpusat di Singapura. • Pentadbiran gabungan bagi Pulau Pinang, Melaka, Perak,Jepun Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan di Tanah Melayu. • Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu diperintah pada Siam. Pluraliti di zaman penjajahan
 14. 14. BritishDasar Ekonomi• Peningkatan Dwi-ekonomi memerlukan tenaga kerja yang Dasar Pecah banyak. Perintah• Kemasukan buruh asing bagi • Mengikut peranan Pendidikan memenuhi keperluan tenaga ekonomi pada kerja. kawasan. • Sekolah Vernakular• Pembesar Melayu tidak • Melayu di kampung • Ditubuhkan oleh membantah kerana kerajaan bagi kerja pertanian sukarelawan dengan dalm keadaan yang aman. mengunakan bahasa pengantaraan bahasa • Cina di bandar bagi ibunda.• Penhijrahan liberal bagi kerja perniagaan dan menjamin keselamatan perlombongan. imigran. • Sekolah Inggeris • Pendidikan dari negara • India di estet untuk England buat golongan perladangan dan kerja atasan dan elit. buruh.
 15. 15. Masyarakat Pluralistik Selepas MerdekaCth: Penubuhan Barisan Nasional Politik Sistem demokrasi3 kumpulan etnik utama telahbersatu untuk mendesakBritish memberikankemerdekaan Kerjasama parti-parti politik dalam pakatan parti pemerintah telah berkembang dengan peningkatan keahliannya
 16. 16. Pendidikan PendidikanBritish rendah dan menengah (elit MCI) Di bahagikan kepada 3 peringkat 4 aliran sistem Sekolah Melayu pendidikan IMCI peringkat rendah Sekolah vernakular Cina dan India
 17. 17. LaporanRazak 1956 & Rahman Talib 1960 menyatukan kanak-kanak daripada berbilang etnik di bawah 1 sistem Bahasa Melayu dijadikan bahasa pendidikan kebangsaan dengan kebangsaan menggunakan 1 bahasa pengantarPartiPerikatan Sekolah berbagai aliran & pengajaran dalam bahasa ibunda masing-masing dibenarkantelahmencapaikesepakatan sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu sebagaibersetuju salah satu daripada mata pelajarandengan AktaPendidikan1957 Pendekatan dalam mata pelajaran sejarah, geografi dan buku- buku teks yang lain mestilah berteraskan Malaysia
 18. 18. Ekonomi Rancangan pramerdeka Perancangan dalam Rancangan Rancangan era Dasar Ekonomi pembangunan Persekutuan Tanah Baru ekonomi Melayu Ke-2 Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)
 19. 19. Kesimpulan Secara keseluruhan, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan penjajahan pada zaman Melayu pada aspek politik, aspek pendidikan dan aspek ekonomi.

×