1 130702093036-phpapp01

157 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 130702093036-phpapp01

  1. 1. หน่วยที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network หมายถึง การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปด้วยสายเคเบิ้ล หรือสื่อ อื่นๆ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้อุปกรณต่างๆ ในเครือข่ายร่วม กัน การแบ่งประเภทเครือข่ายนิยมแบ่งตามขนาด ได้แก่ 1. LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายท้องถิ่น ระยะเน็ตไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้เครือข่ายโทรศัพท์ ใช้ภายในตึกเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียง 2. MAN (Metropolitan Area Network) เป็นระบบเครือข่ายเมือง ต้องใช้เครือข่าย โทรศัพท์ เป็นการติดต่อกันในเมืองหรือจังหวัด 3. WAN (Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายกว้างไกล หรือ Worldwide เป็นการ สื่อสารระดับประเทศ หรือข้ามทวีป ต้องใช้่่เครือข่ายโทรศัพท์ หรือสื่อสารระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้รับ - เป็นการแบ่งใช้ข้อมูล - เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล - เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลสำารองตลอดเวลา - เพื่อประมวลผลแบบกระจาย - สามารถควบคุมและจัดสรรทรัพยากร - เพื่อใช้ทรัพยากรร่มกัน
  2. 2. รูปแบบของระบบเครือข่าย 1. Peer to Peer Network เป็นกลุ่มตอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ไม่มีเครื่อง ไหนเป็นศูนย์กลางของเน็ตเวิร์ค เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ถูกใช้ สามารถเป็นได้ทั้ง Client และ Server เช่น การเชื่อมต่อแบบเวิร์คกรุ๊ป(Workgroup) ที่เราใช้กันอยู่บน Windows 98/Me หรือ XP เป็นต้น 2. Client - Server เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้เครื่องมากกว่า 15-20 เครื่อง มีความ สามารถในการดูแลควบคุมการใช้งานของระบบเน็ตเวิร์คที่มีผู้ใช้เป็นจำานวนมาก เป็นระบบ ที่มีศูนย์กลาง มีคอมพิวเตอร์ที่ทำาหน้าที่ดูแลระบบ จัดเก็บข้อมูล รักษาความปลอดภัย ให้กับ คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ การเชื่อมต่อเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet LAN การเชื่อมต่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบ LAN ในปัจจุบัน โดยมีอัตรารับส่งข้อมูล สูงสุดถึง 10 Gbps โดยเชื่อมต่อผ่านสาย UTP หรือ สาย Fiber optic Wireless LAN รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านคลื่นวิทยุ โดยใช้คลื่นความถี่ที่จัดไว้ วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้ สาย มีดังนี้ • การเชื่อมต่อแบบแอดฮอค (Ad-Hoc) คือ การเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์สองตัว ขึ้นไปโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ Access Point
  3. 3. • การเชื่อมต่อแบบเป็นโครงสร้าง คือ การติดต่อสื่อสารโดยมี สถานีฐาน (Access Point) เป็นศูนย์กลาง โดยแต่ละเครื่อง สามารถเชื่อมต่อสู่เครือข่าย ภายนอกได้ผ่านทาง Access Point นาย นรากร จำาปาพันธ์ ชั้น ม. 6/7

×