Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag 2012 'Blauw 2.0'

2,801 views

Published on

Jaarverslag 2012 van het Project Sociale Media Politie Gent "Blauw 2.0" door HCP Steven De Smet en Kim Covent

 • Be the first to comment

Jaarverslag 2012 'Blauw 2.0'

 1. 1. BLAUW 2.0 JAARVERSLAG 2012PROJECT SOCIALE MEDIA Politie Gent
 2. 2. INHOUD 7. Commissariaat1. Opdracht v/d Toekomst Sociale Media Gent-Centrum voor Politie Gent als “deelplaats” 4. De Pioniers & Cyberflikken2. Definitie Werkgroep 7. #GF12 sociale media Tijdelijk project, meer dan Twitter niet-resultaat en Facebook gebonden 5. Twitter “Je kan niet een beetje zwanger 8. De Nieuwe3. DeFlik zijn” Politie Identiteiten Klaar voor de vervagen online digitalisering? Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 3
 3. 3. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 4
 4. 4. PROJECT SOCIALE MEDIA OPDRACHT - PROJECTFICHEDe doelstelling van het project sociale media, ook Blauw B. Vertrekkende vanuit de communicatiedienst van2.0 genoemd, is tweeledig. Ten eerste is het essentieel Politie Gent en een werkgroep geïnteresseerdom een mentaliteitswijziging tot stand te brengen. Als collega’s uit het korps (de pioniers), is het dedie er (voor een stuk) is gekomen, volgt het uitwerken bedoeling om een gebalanceerde sociale media-en implementeren van een sociale media-strategie op strategie uit te werken waarin concrete antwoordenmaat van de Gentse politie. gegeven worden op belangrijke vragen als: “Wie onderhoudt welke sociale media-contacten en opA. Onafhankelijk van de mening die de doorsnee welke uren?”; “Welke tone-of-voice wordt politieman of –vrouw momenteel is toegedaan over aangehouden tijdens de dialogen?”; “Hoe kunnen sociale media, hun gebruik, hun effect en de vele we de enorme hoeveelheid informatie gegenereerd voor- en nadelen, is het de bedoeling dat (op door de sociale netwerksites monitoren?”; en zo termijn) het overgrote deel van de medewerkers veel meer. Nadat deze strategie bepaald en van dit korps zullen inzien dat sociale media een goedgekeurd is, zullen de leden van deze blijvende verandering is in de projectgroep, samen met de medewerkers van de (communicatie)maatschappij en dat ze daardoor communicatiedienst en de pioniers, hun collega’s ook meer geneigd zijn om deze media actief in te begeleiden en coachen wanneer ze de sociale media zetten tijdens het uitvoeren van hun politiejob. opnemen in hun dagelijkse werking. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 5
 5. 5. SOCIALE MEDIA DEFINITIESociale media zijn de online websites en platformen mogelijkheden die deze media bieden, kunnen er in dewaar je als gebruiker, met geen of weinig tussenkomst toekomst voor zorgen dat de gemeenschapsgerichtevan een professionele redactie, de inhoud kan verzorgen. (GGPZ) en de informatiegestuurde politiezorg (IGPZ)Door de massale opkomst en integratie van deze media een stuk gestroomlijnder kunnen verlopen.is op zeer korte tijd het bestaande communicatiemodelomgegooid. Vooral de communicatie tussen burgers en Transparantie, inspraak, toegankelijkheid zijn begrippenoverheid moet volledig herbekeken worden. die niet alleen over sociale media gaan, maar die ook perfect aansluiten bij de achterliggende cultuur van deDe politieorganisatie kan niet achterblijven. Het EPZ, meer in het bijzonder de GGPZ. Het is vaninbrengen van de sociale media in de (zowel interne als toepassing op alle vormen van politiewerk en in alleexterne) communicatiemix en in de algemene werking politiekorpsen en –diensten. De politie streeft ernaarvan de politie, past helemaal in de filosofie van de optimaal aanwezig te zijn in de reële wereld. Nu nog inexcellente politiezorg (EPZ). De waaier van de virtuele wereld… Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 6
 6. 6. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 7
 7. 7. @DEFLIK STEVEN DE SMET@DeFlikProjectverantwoordelijke: HCP Steven De Smet‘DeFlik’ is de naam die ondergetekende gebruikt DeFlik combineert het informele en vrijblijvendeop het short-message-medium Twitter en die sinds contact op sociale media met mijn formeledeze lancering op Twitter ook terugkeert op alle achtergrond en functie als hoofdcommissaris,andere sociale netwerksites en platformen. waarover online geen onduidelijkheid gelaten wordt.Medewerker: Kim CoventStaat in voor het verzamelen van data, bijhouden communicatiemix van de dienst communicatievan documentatie, opvolgen van de nieuwste en/of andere politiediensten, het mee organiserentrends, uitproberen van de zich voortdurend van events, coachen en ondersteunen van deontwikkelende sociale media, sociale netwerksites medewerkers, het mee uitwerken van de socialeen hun apps en toepassingen; het implementeren mediastrategie en het schrijven van informatievevan sociale media in de (interne en externe) teksten. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 8
 8. 8. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 9
 9. 9. DEELACTIES Acties1 Sensibilisering van interne en externe partners i.v.m. sociale media. • Bijhouden van de ontwikkelingen in sociale media, in de pers, bij andere politiezones en binnen de persoonlijke levenssfeer. • Verspreiden van good practices, succesverhalen en voorbeelden die stimuleren om sociale media in te schakelen. • Zelf het voorbeeld geven door in alle interne en externe communicatie expliciet voor sociale media te kiezen. • Opzetten van een aantal gerichte sensibiliseringscampagnes met als doel een mentaliteitswijzing te bereiken.2 Opzetten van een sociale media team.3 Verder uitschrijven van een concrete sociale media-strategie, in navolging van het stappenplan van de federale denktank sociale media.4 Crisiscommunicatie • Nabeschouwing GF2011 • Voorbereiding en aanbevelingen GF2012 • Andere cases cfr. Pukkelpop5 Samenwerking opstarten met belangrijke partners als stad Gent, parket, federale politie,... Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 10
 10. 10. 6 Investeren in een locatie waar alle sociale media en netwerksites waarop de politie officieel aanwezig is, worden samengebracht, om zo legitimiteit, vertrouwen en confidentialiteit te garanderen.7 Kennis opbouwen en delen • Met andere politiezones, stad Gent en andere steden/gemeentes, federale politie,... • Op zoek gaan naar best practices en contact leggen met sociale media teams die al verder staan.8 Monitoring. Als belangrijk onderdeel van de sociale media-strategie moet er extra aandacht besteed worden aan monitoring, omdat dit een specialiteit vraagt die (waarschijnlijk) niet binnen het korps te vinden is.9 Uitwerken van een vernieuwd permanentie-systeem voor de (pers)woordvoering, waarbij sociale media een essentieel onderdeel zullen vormen in de permanente communicatie met de pers en de burger.10 Training en coaching • Toegankelijke handleiding wordt uitgewerkt waarmee elke medewerker sociale media kan gebruiken binnen zijn deeldomein • Lessen aan medewerkers die in eerste instantie sociale media zullen integreren in hun job: de wijken met hun buurtinspecteurs, de CPS, de IT-dienst,... en hun respectieve dienstchefs. • Ondersteuning aan collega’s die beginnen met sociale media of er al mee bezig zijn, wanneer ze vragen hebben of een idee willen aftoetsen. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 11
 11. 11. PARTNERS Telematica: de C De Gentenaar en deterug in ICT plaatsen. Gentse wijken Stad Gent De Wijkdienst Dienst Communicatie Hogescholen en studenten Federale Politie Diverse #SMPolBe Kortom vzw overheidsdiensten Brandweer, defensie, Partners uit deNederlandse collega’s justitie, … privésector Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 12
 12. 12. DE PIONIERS WERKGROEPSOCIALE MEDIA PIONIERS Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 15
 13. 13. OPDRACHTHet project sociale media is op 26 januari 2012 gestartmet een inspiratiesessie voor alle leidinggevenden vanons korps.Op 29 februari 2012 werd de werkgroep ‘de pioniers’ De hoofdtaken van de werkgroep pioniers zijn deopgestart in de Communicatieloft waarvoor vrijwilligers volgende:uit alle geledingen van het korps zich konden • Collega’s warm maken, betrekken en werken aaninschrijven. Zij zijn uit eigen beweging geïnteresseerd een draagvlak.door of zelfs gepassioneerd voor sociale media. Een deel • Proefdraaien, uitzoeken en testen.gebruikt deze media al intens, terwijl anderen volledige • Bijleren en bijblijven op gebied van sociale media,leken of zelfs digibeten zijn. Deze werkgroep buigt zich digitalisering in het algemeen en het nieuwe werken.over de verschillende vragen en problemen die sociale • Afdelingen/directies van het korps ondersteunen enmedia binnen de politie in het algemeen en het Gentse functioneel denken.korps in het bijzonder oproepen. Daartoe komt de werkgroep elke maand samen. Op dezeDe korpschef stelde op het Directie Comité van 17 overleggen worden sprekers uitgenodigd diefebruari 2012 dat de beslissingen rond sociale media, interessante visies en projecten komen voorstellen aanopleidingen, middelen in handen liggen van deze de volledige groep. Daarnaast worden concretewerkgroep. De pioniers overleggen en stellen adviezen vraagstukken en problemen behandeld, cursussen enop die tweemaandelijks werden voorgelegd. workshops georganiseerd en algemene ondersteuning en coaching aangeboden. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 16
 14. 14. PIONIERSVERGADERINGENWOENSDAG 29 Eerste overleg in Commissariaat Nieuw GentFEBRUARI DINSDAG 13 Ruben Vansevenant, diensthoofd Telematica, geeft een stand van zaken: “Telematica en sociale media”. Er kwamen veel vragen uit de groep, vooral over een vlottere MAART internetverbinding, draadloze netwerken en het gebruik van apps. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 17
 15. 15. < Uitgenodigd door collega’s van StadDINSDAG Gent: AC Portus verwelkomde de pioniers. Met een voorstelling van David Slosse over 4 de ‘Bewonersacademie’. En een presentatie van Tania Roers, diensthoofd HRM, over het project “nieuwe werken” in het korps. APRIL V De politietwunch, georganiseerd in samenwerking met de studenten van Arteveldehogeschool, op de 10de verdieping Campus Kantienberg, Gent.WOENSDAG 2 MEI Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 18
 16. 16. DINSDAG < Opleiding Twitter voor 19 beginners en gevorderden. Locatie: Flexplek Bar Buro JUNIMAANDAG 10 < Bezoek aan Teleportel, over 3D teleconferencing technologie en op-afstand bemande lokettenSEPTEMBER Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 19
 17. 17. WOENSDAG < Cyberflikken was een succesvol 26 event dat georganiseerd werd door Politie Gent (Bureau Jeugd samen met Blauw 2.0), Kinepolis Gent en Stad Gent.SEPTEMBER Leerlingen en politiemensen keken samen naar ‘Trust’, een film over cyber-criminaliteit, om nadien te praten over veiligheid op het internet.
 18. 18. VRIJDAG 12OKTOBER Workshop Sociale Media DINSDAG Het was de bedoeling dat de pioniers in Ondertussen hebben de pioniers wel een20 deze workshop zélf de handen uit de aantal Sociale Media Tips & Tricks mouwen gingen steken. LinkedIn, ontvangen: Slideshare, Google+, … het zou allemaal • LinkedIn Tips & Tricks de revue passeren. Wegens ziekte van de • Smartphone gestolen of kwijt?NOVEMBER lesgever werd de workshop echter afgelast • Veilige paswoorden niet vergeten en zal die begin 2013 hernomen worden. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 21
 19. 19. < Inspiratiesessie ‘Politie en sociale media: DINSDAG Waar staan we?’ ArtCube, Gent. 11DECEMBER Met partners als Finale voor de organisatie, Daylight voor de lichtkrant en TapCrowd voor de mobiele app. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 22
 20. 20. TWITTERADVIEZEN BLAUW 2.0 Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 23
 21. 21. < HLN 24/02/2012 V HN 25/02/2012Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 24
 22. 22. < HN 11/12/2012 V DS 11/12/2012Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 25
 23. 23. Slideshow figuur
 24. 24. “We zijn nog niet klaar voor @politiegent en als je het doet, moet je het goed doen. Je kan niet een beetje zwanger zijn.”1 Project stelde een document op dat wees op het belang van een congruente look-and-feel voor korpsaccounts. Dit document werd maximaal verspreid en gedeeld met het netwerk en andere communicatie managers.2 Project raadt de medewerkers van Politie Gent af om ad hoc accounts aan te maken en in te zetten. De sociale media blijven communicatiemiddelen die onder bevoegdheid van de Dienst Communicatie moeten voorbereid en opgevolgd worden.3 Project adviseerde dat de korpschef niet zou twitteren als @KCPZGENT, wat te expliciet verwijst naar zijn functie gezien de inhoud en doelstellingen van de account, maar wel onder eigen naam @filiprasschaert, zoals bv. @deflik ook twittert vanuit een ‘informele’ positie.4 Project gaf in 2012 steeds negatief advies over een officiële korpsaccount @politiegent als het niet volledig geïntegreerd kan worden in de operationele werking. Experimenteren zoals in 2010 en 2011 kan niet meer. Een grote politiezone die de dag van vandaag met een twitteraccount start, wordt verondersteld dit op een professionele en efficiënte manier aan te pakken. We leren uit ervaringen van 5 andere zones. Geografische grenzen bestaan niet meer (‘de politie bestaat niet meer’). Project gaf positief advies over @pers_politiegent, mits een aantal randvoorwaarden. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 27
 25. 25. • Website www.politiegent.be is en blijft de basis • Filosofie van corporate communicatie dringt zich op • Werken met sociale media impliceert ‘delen’ en ‘vertrouwen’ • Vlotte en georganiseerde informatiedoorstroming speelt een grote rol • Opleidingen en coaching voor key-persons die account zullen beheren • Vrijmaken van tijd in de dienstplanning voor het opvolgen van deze account • Vrijmaken van middelen die de meest recent digitale ontwikkelingen aankunnen • Ondersteuning vanuit Telematica • Budget voor apps, dataverkeer en monitoring software / service6 Bij het inzetten en lanceren van een officiële dienstaccount, kunnen keuzes gemaakt worden met betrekking tot de andere (personality)accounts binnen het korps. Hiervoor is een overleg rond doelstellingen en afspraken wenselijk.7 Er moet op een hoger echelon (federaal/gewest,…) gewerkt worden met een merkenarchitectuur, zoals bijvoorbeeld één nationale account voor verkeer (per functionaliteit werken). De federale denktank #SMPolBe, waarvan ondergetekende deel uitmaakt, buigt zich ook specifiek over deze kwesties. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 28
 26. 26. COMMISSARIAATVAN DE TOEKOMST PROJECT GENT-CENTRUM Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 29
 27. 27. GENT-CENTRUM AMBITIEUSHet commissariaat of politiekantoor van maken. Het is de bedoeling om, gespreidde toekomst is een streven naar een over de volgende legislatuur, 2013-2019,ideaal. De politie moet vooruit en zich dit gebouw en de mentaliteit binneninaanpassen aan de digitalisering van de stap voor stap aan te passen aan demaatschappij. Dit is de enige nieuwe digitale realiteit: eenmogelijkheid om de politie, als uitnodigend onthaal met werkruimtesdemocratische pijler van veiligheid, een en wifi voor collega’s en burgers, op-plaats in de toekomst te verzekeren. afstand bemande loketten, digitale formulieren en aangiftes, lcd-schermenConcreet is het de bedoeling om van met informatie en interactieveCommissariaat Gent Centrum, het gesprekken, aangevuld met mobiele engebouw waar het Flikkencommissariaat klantvriendelijke apps,… noem maar op.gevestigd is, een praktijkvoorbeeld Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 31
 28. 28. Communicatie gebeurt vanuit een heuse De nodige aanpassingen, verbouwingen, verfraaiingen‘communicatieplaats’: een deel van het gebouw waar en investeringen maken het geheel tot het paradepaardjereële en virtuele communicatie voorop staan. Grote van de zone. Aspiranten zullen concurreren om bijschermen volgen realtime (sociale) media en kunnen Politie Gent te mogen beginnen; maar dan wel enkel iningezet worden voor conferences en commandocentra. het centrum. Meer nog: menig buurland tot en met deIedereen is hier welkom, want docking stations nodigen internationale politiewereld zal dit commissariaatuit tot flexibel werken en paperless offices houden de bezoeken en grote ogen trekken. “Zo moet het,” zullenboel strak en overzichtelijk. ze denken. En ze zullen geïnspireerd thuis aan de slag gaan. Een mooie uitdaging om in 2013 mee te starten! Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 32
 29. 29. OP-AFSTAND BEMAND 3D TECHNOLOGIE^ 3D loketten van Politie Rotterdam, Nl ^ 3D presentatie tijdens inspiratiesessie 11/12/2012 Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 33
 30. 30. ‘HET NIEUWE WERKEN’ FRANK VAN MASSENHOVE – @FVMAS De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is momenteel dé referentie wanneer het aankomt op HNW, maar de vraag die we ons vanuit het project vooral stellen is: “In welke mate zijn technologie, netwerking en digitale mentaliteit afgestemd op de filosofie van het nieuwe werken en omgekeerd? Vaak verloopt het proces van HNW in de volgorde Bricks, Bytes en Behavior: eerst worden de gebouwen aangepast, dan de ICT- systemen met behulp van nieuwe technologie, en tenslotte het gedrag van mensen met een opleidingen en hopelijk een mentaliteitswijziging. Met als bedoeling: besparen op kantoorkosten en hogere flexibiliteit. Bijkomende doelen: vermindering van files, bijdrage aan een beter milieu, de vrijheid voor iedereen om zelf werk en privé in balans te brengen en daardoor werknemerstevredenheid. Doorsnee bedrijven zien hierin al een bijzonder zware opdracht. Een politieorganisatie heeft het eens zo moeilijk. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 34
 31. 31. Werkbezoek aan de FederaleOverheidsdienst SocialeZekerheid op 09/10/2012.Rondleiding en uiteenzettingdoor FOD-voorzitter FrankVan Massenhove. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 35
 32. 32. Slideshow figuurSamsung Tablet
 33. 33. PROJECT #GF12 INZET TWITTER GENTSE FEESTEN 2012 Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 37
 34. 34. @GFGent #GF12 OPZET Beginsituatie • Sociale media in het algemeen, en twitter in het bijzonder, zijn nog niet geïntegreerd in de operationele werking van het korps. Daardoor was #gf12 een niet resultaat gebonden experiment dat liep van 14 tot 23 juli 2012. • Een aantal van de kandidaten waren twitter-leken. Zij kregen een spoedcursus en hebben . • De account waarmee gewerkt werd, was @GFGent (beheerd door de Dienst Feestelijkheden van Stad Gent). Wij kregen hierop toegang. Policy • Hou je aan de wet. • Hou je aan de deontologische code van de politie. • Gebruik je gezond verstand Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 38
 35. 35. Taken• Het monitoren van de account = lezen en interpreteren van de tweets die door de burger gestuurd werden aan @GFGent, al dan niet met #gf12.• Het sturen van informatieve tweets vanuit @GFGent (aangeleverd door de commandopost).• Het reageren op vragen, meldingen, oproepen e.a. van de burger aan de hand van een flow chart en een aantal standaard tweets.AandachtspuntAls politieman of –vrouw ben je verplicht om tereageren op een oproep van de burger, of het nu gaatom een urgente zaak of niet. Hier kwamen we oponbekend terrein. Om situaties van schuldig verzuimvermijden, zonder ons te verschuilen achterdisclaimers, werd de account enkel bekeken tijdens devoorziene uren en werd er enkel ingelogd tijdens deshift. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 39
 36. 36. @GFGent #GF12 VASTSTELLINGHoogtepuntDe tweet van @GFGent i.v.m. het verloren gelopen kindje Lia (zondag 15/07/2012 – 17.37u)werd massaal geretweet.De tweet van @GFGent met melding dat kindje Lia terecht was (zondag 15/07/2012 – 17.47u)werd echter blijkbaar in veel mindere mate opgepikt met als gevolg dat de oorspronkelijke tweetbleef geretweet worden tot ver na middernacht.ConclusieProject #gf12 kunnen we succesvol Hun bemerkingen en observaties – samenbeschouwen: vooral de inzet, de met een grote persoonlijke groei tijdens hetbetrokkenheid en het enthousiasme van de project – hebben veel bijkomende informatiebetrokken medewerkers speelde een grote rol. en inzichten aangeleverd. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 40
 37. 37. INSPIRATIESESSIE POLITIE EN SOCIALE MEDIA WAAR STAAN WE NU? 11/12/2012 Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 42
 38. 38. SOCIALE MEDIA & CRIMINALITEIT @LUCBEIRENS Wanneer het gaat over sociale media en criminaliteit ben ik erg blij (en vereerd) veel te leren van en beroep te kunnen doen op de expertise van collega HCP Luc Beirens, hoofd van de Federal Computer Crime Unit. Tijd voor meer cyberflikken... • Alle politiemensen dienen een minimale vorming te ontvangen waardoor ze beter en gemakkelijker de slachtoffers bij kunnen staan met raad en daad. • Een virtueel politiekantoor in cyberspace waar de burger onmiddellijk in contact kan komen met politiemensen lijkt een noodzaak te worden. • Cyberspace strekt zich dus uit ver over de grenzen van de territoriale bevoegdheid van politie en justitie. • Misschien moeten we denken aan de oprichting van een Europese cyberpolitie. Joint Investigation teams en een nauwe samenwerking met het European cybercrime center zijn de realistische mogelijkheden om hiermee te beginnen. • Het is belangrijk dat de politie samenwerkt met diverse andere overheidsdiensten en met private partners om de kwetsbaarheid van cyberspace zo klein mogelijk te maken en de weerbaarheid van de burgers en de organisaties te verhogen. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 43
 39. 39. THE CONVERSATION COMPANY STEVEN VAN BELLEGHEM – @STEVENVBE The Conversation Company werd voor eerdere lezingen al aangepast aan overheid(bedrijven), maar op de inspiratiesessie werd zijn volledige visie en filosofie van het converseren toegepast op de politieorganisatie.
 40. 40. ^ Spreker Steven Van Belleghem ^ Moderator Ianka Fleerackers Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 45
 41. 41. ^ ‘De Nieuwe Politie’ is een echt netwerkboek, met bijdragen van meer dan 26 co-auteurs. Jaarverslag 2012 | Blauw 2.0 | 46
 42. 42. De digitalisering en de opkomst van sociale media veranderen onze samenleving en ons veiligheidsgevoel fundamenteel. Houdt de politie rekening met de huidige tendensen? Deelt ze haar informatie? Hoe gaat de politie om met de digital natives? Hoe kunnen we de politiezorg uitbreiden zodat de reële en de virtuele gemeenschap één worden? Het boek wil aan de slag met de uitdagingen van vandaag en morgen. De nieuwe politie is er voor iedereen die interesse heeft in of wil meewerken aan een veilige samenleving. Volg de discussie op www.deflik.beSteven De SmetDe Nieuwe PolitieIntegraalbandISBN 9789401405539250 pagina’s€ 24,99

×