Hubungan global

3,493 views

Published on

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan global

 1. 1. Soalan Objektif: MALAYSIA DAN NEGARA LUAR 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global 1. Antara yang berikut, yang manakah usaha-usaha yang telah disarankan oleh Malaysia berhubung isu Bosnia-Herzegovina? I. Menerima orang pelarian Bosnia II. Mendesak pihak NATO keluar dari Bosnia III. Mendesak Serbia menghentikan penghapusan etnik IV. Mendesak Negara-negara Berkecuali memainkan peranan yang berkesan A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 1999 Komuniti Eropah (EC) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kesatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2. Pertubuhan-pertubuhan di atas mempunyai kesamaan objektif dari segi I. Mewujudkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau II. Menyuarakan pendapat bersama pada peringkat antarabangsa III. Menarik pelabur asing untuk menanam modal di Negara-negara anggota IV. Menyeragamkan sekatan takrif perdagangan dalam kalangan negara-negara anggota A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 1999 3. Yang di atas merupakan usaha yang dijalankan oleh Malaysia dengan A. ASEAN B. Pertubuhan Komanwel C. Bank Perdagangan Asia D. Suruhanjaya Selatan-selatan STPM 1999 4. Untuk mencapai matlamat di atas, Negara-negara membangun seperti Malaysia telah mengusulkan pembentukan A. Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) B. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) C. Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) D. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) STPM 1999 Mengadakan dialog dengan Negara-negara maju tentang isu-isu semasa Membentuk satu kerjasama ekonomi yang lebih berkesan dalam kalangan Negara anggota Membantu mengatasi masalah Negara-negara anggota dari segi beban hutang dan kadar pertukaran wang asing yang tidak menentu Membetulkan ketidaksamaan dalam struktur ekonomi antarabangsa Menghapuskan jurang perbezaan antara Negara-negara menbangun dengan Negara-negara perindustrian
 2. 2. 5. Antara yang berikut, yang manakah pernah melibatkan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I. Mencetuskan idea tentang isu keganasan remaja di PBB II. Menjadi pengerusi perhimpunan agung di PBB III. Menjadi anggota tetap Majlis Keselamatan PBB IV. Menghantar pasukan tentera pengaman di bawah naungan PBB A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2000 6. Mengapakah Malaysia kini lebih berminat dengan kerjasama Selatan-selatan? A. Meluaskan pasaran komoditi Malaysia B. Mengatasi kegagalan Dialog Utara-Selatan C. Menjadi jurucakap bagi Negara-negara Selatan D. Menggalakkan pelaburan Malaysia ke peringkat antarabangsa STPM 2000 7. Antara yang berikut, yang manakah perubahan-perubahan di Afrika Selatan yang disambut baik oleh Malaysia? I. Kebebasan berpolitik II. Kebebasan bergerak III. Pembebasan tahanan politik IV. Pemberian hak mengundi kepada orang kulit putih A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2000 Mengekalkan keamanan dunia Menghentikan pencerobohan terhadap Negara lain 8. Yang manakah agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang melaksanakan fungsi di atas? A. Majlis Amanah B. Majlis Keselamatan C. Mahkamah Keadilan Antarabangsa D. Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu STPM 2001 Kumpulan 15 Kumpulan 77 Suruhanjaya Selatan-selatan 9. Aspek utama yang diberi perhatian oleh pertubuhan-pertubuhan di atas ialah A. Memulaukan barangan import dari negara-negara Barat B. Mendapatkan pelupusan hutang dari Negara-negara maju C. Mewujudkan kerjasama sosial dan politik antara Negara-negara anggota D. Mewujudkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan produktiviti antara Negara-negara anggota STPM 2001 10. Yang berikut ialah pertubuhan-pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Padankan peranan X, Y, dan Z dengan pertubuhan- pertubuhan berkenaan.
 3. 3. Pertubuhan Peranan I Komanwel X Menandatangani Piagam SEAMEO II ASEAN Y Penyingkiran Afrika Selatan kerana mengamalkan dasar Apartheid III Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Z menyarankan supaya sumber Antartika dijadikan keupayaan sejagat I II III A X Y Z B Y Z X C Z X Y D Z Y X STPM 2001 Syarikat-syarikat Malaysia telah meluaskan pelaburannya di Uganda, Kenya, Zimbabwe, dan Tanzania. Pelaburan dalam sektor perladangan, hiburan, hartanah, dan telekomunikasi adalah secara usaha sama 11. Penyataan di atas adalah berkaitan dengan A. Dasar Sogoshosha B. Pertubuhan Komanwel C. Kerjasama Selatan-selatan D. Pertubuhan Perdagangan sedunia (WTO) STPM 2001 Kumpulan Pemerhati Tentera Iran-Iraq (UNIMOG) 1988-1991 Kumpulan bantuan Peralihan PBB di Namibia (UNTAG) 1989-1990 Kuasa Peralihan PBB di Kampuchea (UNTAC) 1992-1993 Pasukan Perlindungan PBB di Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR) 1993-1995 12. Penglibatan Angkatan Tentera Malaysia dalam misi-misi di atas adalah bertujuan untuk A. Meningkatkan komitmen negara terhadap keamanan sejagat B. Meningkatkan pengalaman dan pendedahan kepada askar-askar tempatan C. Mencari sokongan bagi pencalonan kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB D. Menjamin hubungan pertahanan dan ketenteraan dengan negara-negara anggota PBB STPM 2001 13. Yang manakah yang diperjuangkan oleh Malaysia untuk menangani isu-isu sosioekonomi antarabangsa? I. Beban hutang negara menbangun disemak semula II. Negara-negara maju mengurangkan rintangan perdagangan III. Perundingan Ekonomi Asia Timur menjadi blok perdagangan IV. Mewujudkan kerjasama ekonomi dalam kalangan negara Eropah Timur A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2002 14. Yang manakah benar tentang Mesyuarat Asia-Eropah? I. Mewujudkan kerjasama ketenteraan II. Bertukar-tukar pandangan tentang isu serantau dan globalisasi III. Dianggotai oleh negara-negara Asia, Eropah, dan Amerika Utara
 4. 4. IV. Meneroka kerjasama baru dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2002 15. Matlamat Pertubuhan X Y Z Perdagangan bebas dan pasaran terbuka Pembangunan dan kerjasama serantau Mempertingkatkan kerjasama pertukaran maklumat dan data Yang manakah padanan yang benar tentang matlamat dan pertubuhan berikut? ASEAN Kumpulan 15 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik A X Y Z B Y Z X C Z X Y D Y X Z STPM 2002 16. Yang manakah benar tentang D-8? I. Persidangan pertama diadakan di Kuala Lumpur II. Bidang kerjasamanya termasuk membasmi kemiskinan dan buta huruf III. Satu badan yang bertumpu kepada kerjasama ekonomi dan perdagangan IV. Negara-negara Asia Pasifik yang menjadi ahli Pertubuihan Negara-negara Islam menganggotainya A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2002 17. Yang manakah antara peristiwa berikut yang telah mengubah matlamat perjuangan Pergerakan Negara-negara Berkecuali? I. Penubuhan pasaran tunggal Masyarakat Eropah II. Tamatnya era Perang Dingin antara kuasa-kuasa besar III. Kejatuhan sistem pemerintahan Aparteid di Afrika Selatan IV. Kemasukan negara China dalam Pertubuhan Perdagangan Sedunia A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2003 18. X Majlis Keselamatan I Malaysia pernah menjadi pengerusi di salah satu agensi Majlis ini Y Majlis Perhimpunan Agung II Malaysia pernah dipilih sebulat suara menjadi pengerusi Z Majlis Ekonomi dan Sosial III Malaysia pernah menduduki kerusi ahli tidak tetap Padanan yang tepat antara X, Y, dan Z dengan I, II, dan III yang menunjukkan penglibatan aktif Malaysia dalam majlis Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu ialah
 5. 5. X Y Z A I II III B III II I C II III I D III I II STPM 2003 19. X merujuk kepada A. Kumpulan 15 (G15) B. Kumpulan 8 Negara-negara Maju (G8) C. Kerjasama Ekonomi asia Pasifik (APEC) D. Kumpulan 8 Negara-negara Membangun (D8) STPM 2003 20. Yang manakah merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara membangun? I. Kekurangan tenaga kerja II. Kawasan yang terhad untuk dimajukan III. Kerjasama ekonomi dengan negara maju IV. Beban hutang dalam kalangan negara membangun A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2003 21. Antara yang berikut, yang manakah merupakan cabaran kepada Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) selepas era 2000? I. Keganasan antarabangsa II. Peningkatan kerjasama multilateral III. Persaingan dalam kalangan Negara-negara Perindustrian IV. Kemunculan Ameri Syarikat sebagai kuasa unipolar A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2004 22. Yang manakah antara kes yang berikut diadili oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC)? I. Pencerobohan ketenteraan II. Pertindihan tuntutan wilayah III. Pembunuhan kaum beramai-ramai IV. Pertikaian sempadan antara negara A. I dan III Mengadakan dialog antara negara maju dengan negara membangun Mengenal pasti dan melaksanakan projek-projek yang menggalakkan kerjasama teknik dalam kalangan neagra anggota X
 6. 6. B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV STPM 2004 Membetulkan ketidaksamaan dalam susunan ekonomi antarabangsa Menghapuskan jurang perbezaan yang semakin meluas antara negara-negara membangun dengan negara-negara maju 23. Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas? A. Kerjasama Selatan-selatan B. Order Baru Ekonomi Dunia C. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) STPM 2004 24. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang peranan Suruhanjaya Selatan-selatan? I. Mengakui persamaan ras II. Menjadi pusat bantuan kewangan III. Membincangkan masalah tentang hutang negara anggota IV. Memecahkan monopoli negara maju dalam bidang maklumat dan berita A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2004 25. Antara yang berikut, yang manakah komitmen Malaysia melalui Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)? I. Penubuhan Lembaga Tabung Haji II. Penubuhan Bank Pembangunan Islam III. Penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia IV. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2005 26. Antara yang berikut, yang manakah isu yang dibincangkan oleh Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dalam sidang kemuncak pada tahun 2003 di Kuala Lumpur? I. Keganasan antarabangsa II. Pencabulan hak rakyat Palestin III. Penghantaran tentera pemerhati ke Iraq IV. Pinjaman daripada Tabung Kewangan Antarabangsa A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2005 27. Antara yang berikut, yang manakah yang melibatkan Malaysia? A. Perjanjian Damai Palestin-Israel B. Pasukan Pengaman di Timur Leste C. Pembangunan semula Afghanistan
 7. 7. D. Penempatan tentera pelbagai negara di Iraq STPM 2005 Merealisasikan matlamat Kerjasama Selatan-selatan Sidang kemuncak yang pertama diadakan di Kuala Lumpur 28. Penyataan di atas berkaitan dengan mesyuarat A. Kumpulan Lima Belas (G15) B. Pertubuahn Persidangan Islam (OIC) C. Pertubuhan Negara-negara Komanwel D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) STPM 2005 29. Antara yang berikut, yang manakah uasaha yang dilakukan oleh Malaysia ke arah mengukuhkan Kerjasama Selatan-selatan? I. Menganggotai Kumpulan Lima Belas (G15) II. Memulaukan barangan import dari negara-negara Utara III. Menjadi tuan rumah Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) IV. Menempatkan ibu pejabat Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan, dan Teknologi Selatan (SITTDEC) di Kuala Lumpur A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2005 30. Antara yang berikut, yang manakah isu yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam Pertubuahn Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I. Kerangka kewangan antarabangsa II. Mewujudkan kawasan perdagangan bebas III. Penstrukturan semula Majlis Keselamatan PBB IV. Menyokong tindakan ketenteraan ke atas Iraq pada tahun 2003 A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2005 31. Antara yang berikut, yang manakah jawatan yang pernah disandang oleh Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I. Setiausaha Agung II. Ahli Majlis Keselamatan III. Pengerusi Perhimpunan Agung IV. Pengerusi Tabung Kewangan Antarabangsa A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2005 Mengadakan dialog politik, kerjasama ekonomi, dan dialog peradaban kebudayaan Mewujudkan kerjasama antara dua benua 32. Penyataan di atas merujuk kepada A. Forum serantau ASEAN (ARF) B. Mesyuarat Asia dan Eropah (ASEM) C. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
 8. 8. D. Kerjasama Ekonomi Asia PAsifik (APEC) STPM 2006 menggalakkan perdagangan bebas dalam kalangan negara anggota memperjuangkan sistem perdagangan pelbagai hala 33. Penyataan di atas merujuk kepada I. Kesatuan Eropah (EU) II. Forum Serantau ASEAN (ARF) III. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) IV. Pertubuhan Pakatan Atlantik Utara (NATO) A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2006 Pada tahun 2003, Amerika Syarikat dan sekutunya telah melancarkan perang ke atas Iraq 34. Antara yang berikut, yang manakah kesan peperangan di atas? I. Perubahan corak pemerintahan di Iraq II. Peningkatan kumpulan ekstremis dan militan di Iraq III. Peningkatan dalam urusan perdagangan dan urus niaga dunia IV. Peningkatan sentimen pro-Amerika dalam kalangan penduduk dunia A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2006 35. Jawatan X merujuk kepada A. Setiausaha Agung B. Pengerusi Perhimpunan Agung C. Ahli Sementara Majlis Keselamatan D. Hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa STPM 2006 Mengurangkan pergantungan ekonomi negara-negara membangun pada negara-negara maju Memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara membangun 36. Penyataan di atas merujuk kepada A. Dialog Utara Selatan B. Kerjasama Selatan-selatan Calon jawatan X Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Dipilih dalam kalangan negara anggota daripada kumpulan Asia, Afrika, Amerika Latin dan Caribbean, Eropah Barat, dan Eropah Timur Memegang jawatan bagi tempoh 4 tahun sepenggal
 9. 9. C. Pergerakan Negara-negara Berkecuali D. Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara STPM 2006 Menjadi tuan rumah kepada persidangan isu Palestin Menyokong penyelesaian secara aman dalam konflik politik dalaman Afghanistan 37. Penglibatan Malaysia dalam semua isu di atas adalah di bawah naungan A. Kerjasama Selatan-selatan B. Pertubuhan Persidangan Islam C. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu D. Pertubuahn Negara-negara Asia Tenggara STPM 2006 Penubuhannya hasil daripada resolusi Persidangan Afro-Asia di Bandung pada tahun 1955 Menghormati kedaulatan dan keutuhan semua negara 38. Penyataan di atas merujuk kepada A. Pertubuhan Komanwel B. Pertubuhan Persidangan Islam C. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali STPM 2006 39. Antara yang berikut, yang manakah yang menunjukkan komitmen Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I. Menerima pencalonan sebagai Setiausaha Agung PBB II. Mempengerusikan Majlis Perhimpunan Agung PBB III. Menjadi ahli tetap Majlis Keselamatan PBB IV. Menjadi wakil khas PBB ke Myanmar A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2006 40. Antara yang berikut, yang manakah penyataan yang benar tentang Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)? I. Mengadakan kerjasama dalam bidang ketenteraan II. Menumpukan kepada kerjasama dalam bidang politik III. Mewujudkan peluang-peluang baru dalam hubungan perdagangan IV. Menggerakkan kerjasama dalam bidang perbankan dan insurans Islam A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2006 Meneroka kerjasama baru dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial Keanggotaannya terdiri daripada negara-negara dari dua benua 41. Penyataan di atas merujuk kepada A. Pertubuhan Komanwel B. Mesyuarat Asia dan Eropah (ASEM) C. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) STPM 2007
 10. 10. 42. Yang manakah penyataan yang benar tentang Rangkaian Berita Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NNN)? I. Beribu pejabat di Kuala Lumpur II. Bertujuan untuk menyangi pusat rangkaian berita antarabangsa yang lain III. Sebuah pusat berita berasaskan Internet untuk menyebarkan maklumat tentang negara anggota IV. Menggantikan Pusat Pangkalan Data Pelaburan, Perdagangan, dan Teknologi Selatan (SITTDEC) A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV STPM 2007 43. Yang manakah tugas Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu? A. Mengetuai operasi ketenteraan B. Memantau masalah ekonomi dan sosial dunia C. Memberikan kata putus dalam pertikaian antarabangsa D. Mengadili kes jenayah antarabangsa yang serius STPM 2007 Menumpukan kepada kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi Malaysia bertanggungjawab untuk menggerakkan kerjasama dalam perbankan dan insurans Islam 44. Penyataan di atas merujuk kepada A. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) B. Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8) C. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) D. Pertubuahan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) STPM 2007 45. Yang manakah faedah Dialog Perkongsian Pintar? I. Menaja perundingan syarat-syarat perdagangan dunia II. Menggalakkan penglibatan sektor awam dan sektor swasta secara bersama III. Menjadi landasan penting kepada negara membangun untuk menimba pengalaman IV. Memperjuangkan perdagangan bebas bersama dengan Pertubuhan Perdagangan Sedunia A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan Iv STPM 2007 46. Yang manakah penyataan yang menunjukkan komitmen Malaysiai dalam Pertubuahan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I. Merupakan ahli Majlis Amanah PBB II. Menjawat jawatan pentadbir utama Sekretariat PBB III. Pernah mempengerusikan mesyuarat Perhimpunan Agung PBB IV. Menyertai pasukan pengaman di Timor Leste di bawah naungan PBB A. I dan II B. I dan II C. II dan IV D. III dan IV STPM 2007 Bentuk bantuan: Khidmat Perunding Kursus Jangka Pendek Projek Pembangunan Negara Penerima: Pakistan, Sudan, Bosnia Herzegovina, Malawi, Timor Leste
 11. 11. 47. Komitmen Malaysia dalam pemberian bantuan kepada negara-negara di atas dilakukan melalui A. Mesyuarat Asia-Eropah B. Dialog Antarabangsa Langkawi C. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik D. Program Kerjasama Teknikal Malaysia STPM 2008 48. Yang manakah yang benar tentang tujuan penghantaran misi pengaman tersebut? I. Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata II. Memastikan kemudahan bantuan kemanusiaan kepada penduduk awam III. Membantu kerajaan Lubnan memulihkan pergolakan politik di negara itu IV. Memberi bantuan ketenteraan kepada Lubnan untuk menyekat serangan Israel A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2008 49. Yang manakah yang dapat mengeratkan Kerjasama Selatan-selatan? A. Mesyuarat Asia-Eropah B. Dialog Antarabangsa Langkawi C. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik D. Sidang Kemuncak Ekonomi Asia Timur STPM 2008 Dialog politik, kerjasama ekonomi, dan interaksi budaya diadakan Hubungan pelbagai hala antara negara dua benua ditingkatkan 50. Penyataan di atas merujuk kepada A. Mesyuarat Asia-Eropah B. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik C. Persidangan Ekonomi Asia Timur D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali STPM 2008 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Pergerakan Negara-negara Berkecuali 51. Penglibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa di atas bertujuan untuk I. Menjalin kerjasama erat dalam bidang ketenteraan II. Meningkatkan komitmen terhadap keamanan sejagat III. Memperjuangkan kepentingan negara-negara membangun IV. Meningkatkan hubungan dua hala dalam kerjasama ekonomi A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV STPM 2009 Mesyuarat Asia-Eropah Serangan Israel ke atas Lubnan Malaysia menghantar misi pengaman
 12. 12. ASEAN + 3 52. Kerjasama di atas membawa kepada I. Peningkatan dialog Kerjasama Selatan-selatan II. Peningkatan kerjasama ekonomi antara rantau III. Peningkatan pelaburan dari negara-negara maju IV. Peningkatan pembangunan wilayah di kawasan sempadan antarabangsa A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2009 53. Yang manakah yang benar tentang peranan yanag dimainkan oleh Kumpulan lapan Negara Menbangun (D-8)? I. Meningkatkan hubungan perdagangan antara negara anggota II. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Islam III. Meningkatkan kedudukan negara-negara Islam dalam ekonomi dunia IV. Menganjurkan persidangan untuk membincangkan konflik di Timur Tengah dan isu Palestin A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2009 54. Yang manakah sektor yang dipertanggungjawabkan kepada Malaysia oleh Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)? A. Perdagangan B. Perbankan dan Kewangan C. Pembangunan Luar bandar D. Pembangunan Sumber Manusia STPM 2009 Persetujuan oleh negara-negara perindustrian untuk mengurangkan pembebasan gas rumah kaca secara kolektif 55. Penyataan di atas merujuk kepada A. Protokol Kyoto B. Protokol Montreal C. Protokol Cartagena D. Protokol Vienna STPM 2009 Isu demokrasi dan hak asasi manusia Isu ekonomi sejagat dan alam sekitar 56. Penyataan di atas merupakan perjuangan I. Pertubuhan Persidangan Islam II. Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu III. Pergerakan Negara-negara Berkecuali IV. Pertubuhan Negara-negara Komanwel A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV STPM 2010 57. Yang manakah yang menunjukkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)?
 13. 13. I. Menjadi wakil khas PBB ke Myanmar II. Menjadi ahli tetap Majlis Keselamatan III. Menjadi pentadbir sementara di Timor Leste IV. Menjadi pengerusi Majlis Perhimpunan Agung A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV STPM 2010 58. Yang manakah yang benar tentang tindakan Malaysia dalam hal ehwal diplomatik serantau dan antarabangsa? I. Mencadangkan sekatan ekonomi terhadap Myanmar II. Mengutuk keganasan dan pencerobohan Israel di Tebing Barat dan Gaza III. Menyertai misi pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu di Lubnan IV. Mendesak pemerintah negara Thai supaya menamatkan konflik di Selatan Thai A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2010 Konflik di Darfur dan perkembangan serantau di Congo Isu nuklear Korea Utara dan Iran 59. Isu di atas dibincangakan dalam A. Kumpulan Lapan (G8) B. Pertubuahan Persidangan Islam (OIC) C. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) STPM 2010 60. Yang manakah matlamat penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan, dan Teknologi Selatan (SITTDEC)? I. Menyebarkan maklumat ekonomi II. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi III. Menjalinkan kerjasama perdagangan IV. Mengimbangkan keluaran komoditi utama A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV STPM 2010 Dianggotai oleh 15 buah negara Menyelesaikan isu pertelingkahan antara negara anggota 61. Penyataan di atas merujuk kepada A. Majlis Amanah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu B. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu C. Majlis Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu D. Mahkamah Keadilan Antarabangsa STPM 2010
 14. 14. Pertubuhan Fungsi P Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) I Meningkatkan kedudukan negara-negara Islam dalam ekonomi dunia Q Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) II memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang memerlukan R Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8) III mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial 62. Yang manakah padanan yang betu antara pertubuhan dengan fungsi dalam jadual di atas? P Q R A I II III B II I III C II III I D III I II STPM 2011 Penyelesaian pertikaian berkaitan dengan Kilang Pulpa di Sungai Uruguay antara Argentina dengan Uruguay pada tahun 2006 63. Agensi yang manakah yang bertanggungjawab membuat penyelesaian kes di atas? A. Mahkamah Jenayah Antarabangsa B. Mahkamah Keadilan Antarabangsa C. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu D. Majlis Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu STPM 2011 Mempromosikan pelaburan dan perdagangan Mengeratkan hubungan antara dua benua dalam kerjasama ekonomi 64. Penyataan di atas merujuk kepada A. ASEAN + 3 B. Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) C. Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS) D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) STPM 2011 65. Yang manakah yang memperlihatkan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa? A. Menyertai Pasukan pengaman di Afghanistan B. Mempengerusikan Pergerakan Negara-negara Berkecuali C. Memberikan bantuan ketenteraan kepada perjuangan rakyat Palestin D. Menduduki kerusi tetap di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu STPM 2011 66. Yang manakah bentuk kerjasama yang wujud dalam Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)? I. Kesihatan II. Ketenteraan
 15. 15. III. Pentadbiran negara IV. Pembangunan sumber manusia A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2011 67. Kes yang manakah yang boleh dibawa untuk diadili di Mahkamah Keadilan Antarabangsa? A. Penghapusan etnik B. Pencerobohan ketenteraan C. Pertindihan tuntutan wilayah D. Pertikaian pemilihan Ketua Negara STPM 2012 Tidak mencampuri urusan dalaman negara lain Menyelesaikan konflik secara aman Meningkatkan kerjasama dan menjaga kerpentingan negara membangun 68. Penyataan di atas merupakan pegangan Malaysia dalam A. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) B. Pertubuhan Negara-negara Komanwel C. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) D. Pertubuhan Negara-negara asia Tenggara (ASEAN) STPM 2012 Mewujudkan peluang ekonomi melalui hubungan perdagangan Malaysia mempelopori dan menyumbang khidmat nasihat dalam sistem kewangan Islam 69. Penyataan di atas merujuk kepada A. Pertubuhan Negara-negara Komanwel B. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) C. Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8) D. Pergerakan Negara-neagar Berkecuali STPM 2012 70. Yang manakah yang dibincangkan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I. Usaha mencapai perdamaian di Asia Barat II. Penyelesaian terhadap krisis ekonomi dunia III. Kerjasama antara negara dalam bidang ketenteraan IV. Meningkatkan produktiviti pengeluaran negara anggota A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV STPM 2012 Forum terbuka dua benua untuk membincangkan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial Konsep hubungan pelbagai hala dilaksanakan untuk menangani isuekonomi global 71. Penyataan di atas merujuk kepada A. Dialog Utara-Selatan B. Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) C. Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS) D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) STPM 2012

×