Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JSU

3,518 views

Published on

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Published in: Travel, Business

JSU

  1. 1. NAMA: NUR AQEELA ALIA BTE AHMAD.OPSYEN: PISMP BM (SEM 2) (09).TARIKH: 10.07.09TAJUK: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)<br />BILBENTUK SOALANOBJEKTIFKEMAHIRAN1(P)2(K)3(A)4(A)5(S)6(P)JUMLAH01.KATA NAMA-KN AM-KN KHAS11202.KATA KERJA-KK TRANSITIF-KK TAK TRANSITIF21303.KATA ADJEKTIF-BENTUK-JARAK-MASA111304.KATA TUGAS-KATA SENDI-KATA HUBUNG112JUMLAH10<br />SOALAN BAGI SETIAP KEMAHIRAN GOLONGAN KATA MENGIKUT ARAS TOKSONOMI BLOOM<br />BilKemahiranARAS KOGNITIF1(P)2(K)3(A)4(A)5(S)6(P)1.Kata NamaPerkataan kambing adalah_____ dalam Bahasa Melayu.A.Kata nama amB.Kata nama khasC.Kata kerja.D.Kata terbitanAmira memakai kaca mata.Kata nama khas dalam ayat di atas adalah.A.KacaB.AmiraC.MemakaiD.Kaca Mata2.Kata Kerja1.Murid-murid____ di padang untuk bersenam.A. Berkejar B. BersenamC. BerkawanD. Bertumbuk2.Dia___ dengan sekuat-kuat hati apabila dikejar seekor anjing.A. BerlariB. BerjalanC. BerkejarD. BersuaraAzhari___ beberapa pucuk surat ke dalam peti pos.A.MengisikanB.MemasukkanC.MenghulurkanD.Mengambilkan3.Kata AdjektifBola itu berbentuk bulat.Perkataan bulat ialah.A.Kata sendiB.Kata kerja C.Kata namaD.Kata adjektifDalam bendera Malaysia kesucian dilambangkan melalui warna___A.BIruB.PutihC.MerahD.Kuning“Mengapakah kamu selalu datang___ ke sekolah?” Tanya Cikgu Siva kepada Kim LeeA.akhirB.lewatC.malasD.pantas4.Kata TugasBilik itu agak kecil___selesa.Pilih kata hubung yang sesuai berdasarkan ayat di atas.A.danB.laluC.tetapiD.sungguhpunLatihan bola sepak itu akan diadakan di padang Sekolah Kebangsaan Sri Petaling. Nyatakan kata sendi berdasarkan ayat di atas.A.ituB.akanC.diadakanD.di padang<br />

×