Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

¿Qué es un desayuno informativo? USC

650 views

Published on

Encuentro entre profesionales para debatir... sobre la gestión y el aprovechamiento del tiempo en el trabajo.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

¿Qué es un desayuno informativo? USC

  1. 1. BRAIN & BREAKFAST BRAIN & BREAKFAST XESTIÓN DO TEMPO: XESTIÓN DO TEMPO: “¿CÓMO CONSIGO UNHA HORA MÁIS AO DÍA?” “¿CÓMO CONSIGO UNHA HORA MÁIS AO DÍA?”¿Qué é un almorzo formativo?Un espacio de encontro acompañado dunrelatorio que che vai permitir intercambiarinformación e no que seguro farás moitoscontactos profesionais.¿Qué vas atopar?Empresarios/as e emprendedores/as de igualou distinto sector ao teu, cos que poderásintercambiar experiencias nun ambiente dedistensión e debate.Ademais, ao remate deste almorzo, disporás dun tempo de intercambio coafinalidade de que coñezas a outras persoas coas túas mesmas inquietudes. Tratamos de que caviles sobre o seguinte… No noso desempeño profesional hai algo que inflúe por encima das habilidades técnicas e sociais: “As cousas que facemos”. Seenchemos o noso tempo de tarefas máis productivas, dacordo cos nososverdadeiros obxectivos, acadalos convertirase nunha tarefa máis doada. Páxina 1 de 5
  2. 2. E así sexas capaz de percibir as…Vantaxes dunha boa xestión do tempoPara poder realizar o noso traballo eficazmente necesitamos chegar arealizar as tarefas necesarias de forma automática; é decir, convertíndoasen hábitos. O problema é que, tarde ou cedo, moitos deses hábitos xa nonson eficaces, pero; aínda así, seguimos manténdoos, convertíndonos enprisioneiros deles. A pregunta que nos formulamos é previsible: ¿Cómoaprender a que ese aliado non se convirta no noso inimigo? A xestión eficaz do tempo proporcionanos outra vantaxe competitiva: “estar en plenitude”. Se logramos centrarnos no que facemos, a calidade das nosas accións permitirannos resultados excelentes co mesmo esforzo.E aprendas a mellor maneira de aplicalo ao teuquefacer diario… Xestionando o tempo a partires dos obxetivos e as áreas clave. Substituíndo compromisos ou hábitos improductivos. Aplicando a matriz de clasificación de tarefas. ¿Cómo?Auto-analizando o que fas cada día; alternando tarefas individuais e degrupo. Deste xeito atoparás as túas propias pautas de mellora. Páxina 2 de 5
  3. 3. Horario, data e lugar de celebración: HORARIO De 09:30 a 11:15 horas ABRIL-2010 Café de intercambio: De 11:15 a 11:45L M Me X V S D horas 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 Aula de Formación12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 Edificio EMPRENDIA,26 27 28 29 30 Campus Sur Universitario 15782, Santiago de CompostelaDestinatarios:Emprendedores, xente de empresa, membros da comunidade universitaria e públicoen xeral interesado nesta temática.Relator: MANUEL RIVERO PÉREZLicenciado en Antropoloxía e en Socioloxía. Experto sociolaboral e Máster enRecursos Humanos. Especialización directiva en Instituto de Empresa e IESE.Entre outros postos directivos en BBVA, foi Director de Formación da RexionalNoroeste durante 9 anos.Publicou numerosos estudios de antropoloxía en revistas especializadas, ademaisde obras como “De Roncesvalles a Compostela: un recorrido por valores,habilidades, recursos y actitudes” e "Las claves del autodesarrollo, del desempeñoeficaz y del liderazgo" que resume o seu pensamento ao redor das habilidadesdirectivas e personais. Páxina 3 de 5
  4. 4. Prezo:As empresas (e proxectos empresariais) vinculadas a UNINOVA, UNIRISCO eEMPRESA CONCEPTO poderán beneficiarse da participación deste almorzo detraballo de forma gratuita. 20 €: persoas sen vinculación co Programa Uniemprende.Matrícula:PRAZO DE INSCRICIÓN:Do 23 de marzo ao 9 de abril de 2010 Para formalizar a matrícula deberase seguir a seguinte secuencia de pasos: 1.- Cumprimentar a “ficha de inscrición” e remitila á seguinte dirección de correo electrónico: enu@usc.es 2.- Cando se confirme a inscrición (será vía mail ou vía telefónica), non antes, ingresar no prazo de dous días seguintes, a cantidade a pagar no número de conta abaixo indicado. 3.- Inmediatamente formalizado o ingreso deberase enviar por fax ao número 881 97 01 32, unha copia do xustificante da transferencia bancaria realizada, dirixida a ESCOLA DE NEGOCIOS UNIEMPRENDE. Tamén se admite o envío da citada copia escaneada ao seguinte correo electrónico enu@usc.es, ou a entrega en man na dirección abaixo indicada (Contacto Ana Torreiro Taboada). 4.- Recibidos a ficha de inscrición e o xustificante, confirmarase mediante correo electrónico ou vía telefónica a súa matriculación no almorzo de traballo. As empresas e/ou proxectos empresariais vinculados a UNINOVA, UNIRISCO eEMPRESA CONCEPTO únicamente deberán ter en conta á hora de realizar a matrícula noalmorzo de traballo o punto nº 1 do seguinte apartado. Páxina 4 de 5
  5. 5. Información: Nº DE CONTA CONCEPTO 2091 0387 40 3110000209 ALMORZO DE TRABALLO Caixa Galicia Pavillón Estudiantil. Campus Sur. Santiago de Compostela ℡ 981 56 31 00, ext. 15563 @ enu@usc.es Edificio Emprendia, Campus Sur, 15782, Santiago de Compostela Páxina 5 de 5

×