Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modeli i gazit te persosur dhe madhesit qe e percaktojn gjendjen e tij

Modeli i gazit te persosur dhe madhesit qe e percaktojn gjendjen e tij

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modeli i gazit te persosur dhe madhesit qe e percaktojn gjendjen e tij

  1. 1.  Per qellim studimi me te lehte te gazeve bejme thjeshtime deri ne ate nivel i cili mbetet ne pajtim me eksperimentin.  Me lehte studiohet gazi i persosur (ideal) i cili ne pik pamje mikroskopike se pari duhet te mbush disa kushte.
  2. 2.  Nuk perfillen forcat e bashkveprimit molekular ndermjet molekulave te gazit e as bashkveprimit me molekulat e enes ne te cilen gjenden.  Molekulat e gazit mendohen te formes sferike me permasa te paperfillshme dhe ne procesin e goditjes reciproke apo me muret e enes jane elastike.  Vellimi i te gjitha molekulave te gazit eshte i paperfillshem ne krahasim me vellimin e enes ku gjendet.
  3. 3.  Konkretisht, gazrat e persosur nuk kane shtypje shume te madhe se shtypja normale, kurse temperatura nuk eshte me ulet se 0 C.  Gazerat ngjeshen me leht se lengjet duke ushtruar shtypje ne te, prandaj vellimi i tyre varet nga shtypja dhe temperatura.
  4. 4. Keto madhesi (p, V , t) te cilat e percaktojne gjendjen i quajme parametra te gjendjes. Duke u nderruar parametrate gazit themi se ka kaluar ne gjendje tjeter, kalimi i gazit nga njera gjendje ne tjetren quhet proces.
  5. 5.  Ne vartesi se cilet parametra nderrojne dhe cili mbahet konstant fitojme izoprocese.  Izoprocese ne greq (dmth. izo-i pandryshueshem) Te cilet emertohen sipas atij parametri qe ruhet konstant.
  6. 6.  Kemi keto tri loj izoprocese. 1. Proceset izotermike (t = const). Ligji i Bojl- Mariotit 2. Proceset izobarike (p = const). Ligji i Gej- Lysakut 3. Proceset izohorike (V = const). Ligji i Sherlit Keto ligje do te sudiohen ne menyre te veqant me vone.

×