Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rewitalizacja obszarów
śródmiejskich w Bydgoszczy
realizacja i plany
Anna Rembowicz-Dziekciowska
Dyrektor Miejskiej Pracow...
Lokalny program rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy
na lata 2007-2015 (Uchwała Nr XLIX/728/09 z dnia
24 czerwca 2009 r)
Postępująca degradacja Śródmieścia i Starego Miasta,
w latach 1998-2011 spadek liczby ludności śródmieścia
o przeszło 30%
...
Ul. Długa
 wytyczona w połowie XIV w,
najdłuższa ulica miasta lokacyjnego,
 najważniejsza pod względem
historycznym i fu...
Uchwała Nr XXI/396/12 Rady Miasta Bydgoszczy,
z dnia 25 stycznia 2012 r w sprawie przyjęcia
do realizacji „Kierunków dział...
Rewitalizacja przestrzeni publicznych
Starego Miasta Bydgoszczy
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
pop...
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
Działania planistyczne
w rejonie Starego Miasta
- działania planistyczne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
...
- Preferencje dla ruchu pieszego, stworzenie przyjaznych
przestrzeni publicznych, (
- wyremontowano, ul.: Długą, Podwale, ...
Anna Rembowicz-Dziekciowska – Dyrektor MPU w Bydgoszczy
Działania realizacyjne
- remonty staromiejskich ulic i placów
Remonty kamienic – remonty budynków gminnych,
prywatnych i wspólnot mieszkaniowych (2012-2014 r)
 Odnowa istniejących kam...
ul. Długa 17 - Stan z września 2011 r
Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych
ul. Długa 17 - Stan z 13 lutego 2015 r
pref...
 Stan z 13 grudnia 2011 r -
„tu będzie sklep z używaną odzieżą”
Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych
 Stan z 15 maja...
Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych
wrzesień 2013r Prowadzenie działalności również w przestrzeni publicznej
(uwolnio...
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
Działania realizacyjne –
refundacja części kosztów remontu
budynków objętych ochroną konserwatorską
Podstawa prawna udziel...
Programy pomocowe –
dotacje Konserwatora Zabytków w latach
2012 - 2014
 łączna wartość dotacji w latach 2012 – 2014 wynio...
Nakazy PINB (podst. Art. 66 prawa Budowlanego)
2013-2014 r objęły 32 budynki
ze Starego Miasta (w tym 20 z ul. Długiej)
ul...
Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty
budynków gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latach 2012-2014)
Niedźwiedzi...
Efekt - remonty istniejących kamienic –
remonty budynków gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latach 2012-2014)
Efekt - remonty istniejących kamienic –
remonty budynków gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
ul. Długa ...
Efekt - remonty istniejących kamienic –
remonty budynków gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
ul. Długa ...
Efekt -remonty istniejących kamienic –
remonty budynków gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
Długa 39Dłu...
Długa 33Długa 33Długa 1Długa 1
Remonty istniejących kamienic – remonty budynków
gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latac...
Długa 14 Długa 16Długa 14 Długa 16
Remonty istniejących kamienic – remonty budynków
gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w l...
Długa 43Długa 43
Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków
gminnych, wspólnot
mieszkaniowych (w latach 2012-...
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
Szyldy, reklamy
przykłady z ul. Mostowej i Długiej
Eliminacja reklam (plan miejscowy)
Szyldy nawiązujące stylistyką do s...
Mała architektura – nawiązanie do
tradycji i historii miasta
Rzeźba Łuczniczki z 1903 r
Autor: Ferdynand Lepcke
Rzeźba Łuc...
Mała architektura, detal architektoniczny
Most Staromiejski (stan z 2014 i 2015 r)
Mała architektura, detal architektoniczny,
wnętrza urbanistyczne
(ul. Pod Blankam 6- stan z 2011 i 2015 r)
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
Zieleń w przestrzeni ulic i placów
 czerwiec 2013 r - akcja rozdawania kwiatów doniczkowych (1000 doniczek)
 od maja 201...
Wprowadzanie indywidualnych form zieleni,
zaangażowanie właścicieli i najemców
lokali użytkowych
 włączenie do działań wł...
Rewitalizacja
przestrzeni publicznych
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń...
Przestrzeń publiczna Starego Miasta- przestrzenią środowisk twórczych, przestrzenią dla twórców i
artystów:
 tworzenie ul...
Kultura i sztuka
w przestrzeni publicznej
 Bydgoskie imprezy cykliczne w przestrzeni publicznej (Bydgoski Festiwal Operow...
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
 lokalizacja lokali w strefie staromiejskiej – spełnieniem oczekiwań mieszkańców,
 lokale gastronomiczne jako przestrzeń...
 Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i podwórek,
 Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej
Lok...
 Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i podwórek,
 Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej
ul....
 Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej
ul. Grodzka – sierpień 2008 r ul. Grodzka – sierpień 2013...
 lokalizacja lokali w strefie staromiejskiej wyspecjalizowanych lokali gastronomicznych (winiarni, kawiarni,
restauracji ...
 Zagospodarowanie podwórek
Wnętrze kwartału- Pod Blankami 6 – 2011r.
Radomiu
Wnętrze kwartału- Pod Blankami 6 - 2014r.
Lo...
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
Rozpowszechnianie informacji
o planowanych wydarzeniach
 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji,
 na stronie interne...
Cel :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
poprawa
bezpieczeństwa
zieleń
w przestrzeni
publicznej
działania
pl...
Poprawa bezpieczeństwa
 w 2014r. w zakresie monitoringu wizyjnego
zostało zainstalowanych łącznie 5 kamer
na ul. Długiej,...
Uczestnicy procesu :
ożywienie
przestrzeni publicznych
Starego Miasta
Właściciele
nieruchomości,
Inwestorzy
Historycy, arc...
STARE
MIASTO
STARY
FORDON
Kierunki działań służących
rewitalizacji przestrzeni
publicznych Starego Miasta
w Bydgoszczy
Uch...
2012
3,1
km
zrewitalizowanych
bulwarów
2014
4,8
km
Zrewitalizowanych
bulwarów
+ 1,7 km
Tereny nadrzeczne – główną osią rek...
Konsekwencja w działaniu - plany….
1998 rok
„Przywracanie Brdy miastu” (1998 r) - odcinek od Mostu Królowej Jadwigi do mos...
Konsekwencja w działaniu – plany…
2000 rok
„Program przywrócenia miastu rzeki Brdy” przyjęty
przez Radę Miasta Bydgoszczy ...
Konsekwencja w działaniu – plany…
2004 rok – „Bydgoski Węzeł Wodny”
opracowanie W.S.G.,
Instytutu Gospodarki
Regionalnej i...
Konsekwencja w działaniu – plany…
2006 rok
„Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”
Uchwała Nr LXXIV/14...
2013/2014 Koncepcja budowy trasy
pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Brdy
i Wisły na odcinku:
Mosty Dworcowe – Stare Miasto –...
Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
DROGI DLA ROWERÓW
STAN NA 1.01.2012
56,1
km
dróg dla
rowerów
STAN NA 30.06.2014
80,6
km
dróg dla
rowerów
+ 24,5 km
Tereny ...
Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listop...
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listop...
Skwer przy ul. Ordynackiej i Cierpickiej
Targowisko
Synagoga
Kościół
rzymskokatolicki
Kościół
poewangelicki
Bulwar – stref...
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listop...
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listop...
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listop...
ul.
Patrolowaul. Góralskaul. Piekary
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Ra...
Aktywizacja mieszkańców Starego Fordonu (Fundacja
UKW, Cafe Rynek, Stowarzyszenie przyjaciół Starego
Fordonu, Lider-Rafael...
Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-
przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listop...
Anna Rembowicz-Dziekciowska M.P.U. BydgoszczDziękuję za uwagę
Anna Rembowicz-Dziekciowska (MPU Bydgoszcz)
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Badanie przestrzeni CSW - raport
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy

Download to read offline

Pani Dyrektor z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy opowiedziała o dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych w Śródmieściu oraz o planach miasta dotyczących dalszej rewitalizacji Śródmieścia Bydgoszczy oraz o rozpoczęciu procesu ożywiania Starego Fordonu.

 • Be the first to like this

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy

 1. 1. Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Bydgoszczy realizacja i plany Anna Rembowicz-Dziekciowska Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Maj 2015
 2. 2. Lokalny program rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (Uchwała Nr XLIX/728/09 z dnia 24 czerwca 2009 r)
 3. 3. Postępująca degradacja Śródmieścia i Starego Miasta, w latach 1998-2011 spadek liczby ludności śródmieścia o przeszło 30% 0 5 10 15 20 25 30 35 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Procentowy spadek liczby ludności w latach 1998-2011 Śródmieście Bydgoszcz
 4. 4. Ul. Długa  wytyczona w połowie XIV w, najdłuższa ulica miasta lokacyjnego,  najważniejsza pod względem historycznym i funkcjonalnym ulica Starego Miasta (650 m). październik 2011r:  w parterach kamienic 26 lokali usługowych zamkniętych,  wiele kamienic całkowicie opuszczonych, nie remontowanych od lat… Październik 2011 r: nie objęte LPR-em kamienice ulica Długa - główna ulica Starego Miasta w Bydgoszczy
 5. 5. Uchwała Nr XXI/396/12 Rady Miasta Bydgoszczy, z dnia 25 stycznia 2012 r w sprawie przyjęcia do realizacji „Kierunków działań służących rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy” cel opracowania - ożywienie przestrzeni publicznych granice opracowania - teren ograniczony ul. Bernardyńską, Zbożowym Rynkiem, Wałami Jagiellońskimi, Wełnianym Rynkiem, ul. Poznańską, ul. Świętej Trójcy, rzeką Brdą, ul. Marszałka Focha, ul. Pocztową i ul. Stary Port (miasto lokacyjne, Wenecja Bydgoska…)
 6. 6. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja
 7. 7. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 8. 8. Działania planistyczne w rejonie Starego Miasta - działania planistyczne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Bydgoszczy (Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXI/397/12 z dnia 25 stycznia 2012r.), - obszar objęty planem - Stare Miasto z Wyspą Młyńską i tereny położone po południowej stronie ul. Wały Jagiellońskie wraz z krawędzią skarpy południowej. Główne założenia MPZP „Stare Miasto” w Bydgoszczy:  realizacja nowych inwestycji, aktywizujących obszar staromiejski,  ochrona wartości kulturowych, rewaloryzacja historycznego zespołu zabudowy,  wprowadzenie ograniczeń dla ruchu samochodowego oraz priorytetu dla ruchu pieszych i transportu publicznego,  podniesienie jakości przestrzeni publicznych, podkreślenie tożsamości miasta i wykreowanie jego wizerunku
 9. 9. - Preferencje dla ruchu pieszego, stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych, ( - wyremontowano, ul.: Długą, Podwale, Magdzińskiego, Krętą, Mostową, Grodzką, Batorego, Trybunalską, Niedzwiedzia, Jezuicką, Ku Młynom, Farną Spichlerną - Wyremontowano trzy mosty: Ku Młynom, Tamka, Staromiejski) Działania realizacyjne - remonty staromiejskich ulic i placów
 10. 10. Anna Rembowicz-Dziekciowska – Dyrektor MPU w Bydgoszczy Działania realizacyjne - remonty staromiejskich ulic i placów
 11. 11. Remonty kamienic – remonty budynków gminnych, prywatnych i wspólnot mieszkaniowych (2012-2014 r)  Odnowa istniejących kamienic, modernizacja techniczna, wprowadzenie nowych funkcji  Remonty budynków będących własnością gminy (7),  Remonty budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych (26),  Nakłady ADM tylko w tym obszarze - 4.571.363 zł (Długa 2,3,8,13,15,17,43, Zbożowy Rynek 2, Stary Port 1 i 3)
 12. 12. ul. Długa 17 - Stan z września 2011 r Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych ul. Długa 17 - Stan z 13 lutego 2015 r preferencyjne zasady najmu lokali (wysokość czynszu) przeznaczonych na działalność artystyczną i kulturotwórczą (użytkowych (galerie sztuki, pracownie artystyczne i rękodzielnicze, drobne rzemiosło, gastronomia itp.), - prowadzenie regularnej działalności artystycznej - koncerty, warsztaty, itp, - prowadzenie działalności w przestrzeni publicznej (cyklicznie),
 13. 13.  Stan z 13 grudnia 2011 r - „tu będzie sklep z używaną odzieżą” Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych  Stan z 15 maja 2013 r – inicjatywa prywatnych przedsiębiorców
 14. 14. Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych wrzesień 2013r Prowadzenie działalności również w przestrzeni publicznej (uwolnionej od ruchu kołowego) Od 2012 r ADM zawarło umowy najmu dotyczące m. innymi:  pracowni artystycznych (Nowy Rynek 1, Stary Rynek 1, Batorego 1),  Galerii i salonów antykwarycznych (4 lokale na ul. Poznańskiej 14)  Handlem wyrobami artystycznymi (ul. Długa 19),  Kawiarni połączonych z działalnością artystyczną (ul Batorego 1, Św. Trójcy 15)
 15. 15. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 16. 16. Działania realizacyjne – refundacja części kosztów remontu budynków objętych ochroną konserwatorską Podstawa prawna udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: - art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - brak możliwości wsparcia dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
 17. 17. Programy pomocowe – dotacje Konserwatora Zabytków w latach 2012 - 2014  łączna wartość dotacji w latach 2012 – 2014 wyniosła 934.ooo zł  dotacje objęły 11 obiektów w granicach Starego Miasta m.in. budynki przy ul. Długiej, Stary Port, Pod Blankami, Podwale, Stary Rynek  Uchwała Nr XXXV/719/12 z listopada 2012 r – obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego Stary Rynek
 18. 18. Nakazy PINB (podst. Art. 66 prawa Budowlanego) 2013-2014 r objęły 32 budynki ze Starego Miasta (w tym 20 z ul. Długiej) ul. Długa 2ul. Długa 22ul. Stary Port 1-3ul. Podwale 13
 19. 19. Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2014) Niedźwiedzia 3Niedźwiedzia 3 Wełniany Rynek 9Wełniany Rynek 9Podwale 11 Podwale 11
 20. 20. Efekt - remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2014)
 21. 21. Efekt - remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015) ul. Długa 2ul. Długa 22ul. Stary Port 1-3ul. Podwale 13 ul. Niedźwiedzia , 2011 rok ul. Niedźwiedzia , 2015 rok
 22. 22. Efekt - remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015) ul. Długa 2ul. Długa 22ul. Stary Port 1-3ul. Podwale 13 Długa 1-3, 2011 rok Długa 1-3, 2015 rok
 23. 23. Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015) Długa 39Długa 39 Długa 2Długa 2
 24. 24. Długa 33Długa 33Długa 1Długa 1 Remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
 25. 25. Długa 14 Długa 16Długa 14 Długa 16 Remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
 26. 26. Długa 43Długa 43 Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
 27. 27. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 28. 28. Szyldy, reklamy przykłady z ul. Mostowej i Długiej Eliminacja reklam (plan miejscowy) Szyldy nawiązujące stylistyką do staromiejskiej architektury, 2012r- konkurs na najlepszy szyld w mieście 2014 r- konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczno-noworoczny
 29. 29. Mała architektura – nawiązanie do tradycji i historii miasta Rzeźba Łuczniczki z 1903 r Autor: Ferdynand Lepcke Rzeźba Łuczniczki Nova” z 2013 r Autor: Maciej Jagodziński Jagenmeer
 30. 30. Mała architektura, detal architektoniczny Most Staromiejski (stan z 2014 i 2015 r)
 31. 31. Mała architektura, detal architektoniczny, wnętrza urbanistyczne (ul. Pod Blankam 6- stan z 2011 i 2015 r)
 32. 32. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 33. 33. Zieleń w przestrzeni ulic i placów  czerwiec 2013 r - akcja rozdawania kwiatów doniczkowych (1000 doniczek)  od maja 2013 r- akcja Bydgoskiej Organizacji Turystycznej oraz „Stowarzyszenia Bydgoska Starówka” „DŁUGA W KWIATACH”
 34. 34. Wprowadzanie indywidualnych form zieleni, zaangażowanie właścicieli i najemców lokali użytkowych  włączenie do działań właścicieli i najemców lokali użytkowych  wprowadzenie oryginalnych form zieleni w wąskie uliczki i podwórka  zazielenienie ścian budynków, ogrodzeń, murów, w niedługim okresie czasu (pnącza),  podniesienie walorów estetycznych przestrzeni,
 35. 35. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia, preferowane kierunki promocja i informacja
 36. 36. Przestrzeń publiczna Starego Miasta- przestrzenią środowisk twórczych, przestrzenią dla twórców i artystów:  tworzenie ulicznych galerii sztuki, promocja i sprzedaż prac artystycznych,  aranżowanie koncertów, występów amatorskich grup teatralnych,  organizowanie ogólnodostępnych warsztatów, happeningów, wykładów, spektakli ulicznych,  organizowanie plenerów malarskich  współpraca właścicieli i najemców nieruchomości ( w tym lokali gastronomicznych) z twórcami i kreatorami działań artystycznych Działalność twórcza, kultura i sztuka w przestrzeni publicznej Starego Miasta
 37. 37. Kultura i sztuka w przestrzeni publicznej  Bydgoskie imprezy cykliczne w przestrzeni publicznej (Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoskie Impresje Muzyczne, Festiwal Sztuki Reportażu „Camera Obscura”, Festiwal „Camerimage”, Ster na Bydgoszcz i inne)  Przestrzeń publiczna Starego Miasta - przestrzenią środowisk twórczych, przestrzenią dla twórców i artystów  Organizacja koncertów, spektakli ulicznych oraz na wodzie
 38. 38. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 39. 39.  lokalizacja lokali w strefie staromiejskiej – spełnieniem oczekiwań mieszkańców,  lokale gastronomiczne jako przestrzeń działań artystycznych,  zalecane łączenie funkcji (gastronomia + kultura) – nawiązanie współpracy środowisk twórczych z właścicielami lokali gastronomicznych  aranżacja wystroju lokali w nawiązaniu do towarzyszącej działalności artystycznej, Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : łączenie funkcji Z inicjatywy prywatnych przedsiębiorców powstały nowe lokale (StreFa, Kamienica 12-ta, Widzimisię, Wysoki Zamek…)
 40. 40.  Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i podwórek,  Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : ogródki w przestrzeni publicznej
 41. 41.  Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i podwórek,  Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej ul. Niedźwiedzia 3- stan z 2008 r ul. Niedźwiedzia 3- stan z 2013 r Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : ogródki w przestrzeni publicznej
 42. 42.  Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej ul. Grodzka – sierpień 2008 r ul. Grodzka – sierpień 2013 r Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : ogródki w przestrzeni publicznej
 43. 43.  lokalizacja lokali w strefie staromiejskiej wyspecjalizowanych lokali gastronomicznych (winiarni, kawiarni, restauracji oferujących tradycyjne jadło),  lokale gastronomiczne jako przestrzeń działań artystycznych,  aranżacja wystroju lokali w nawiązaniu do towarzyszącej działalności artystycznej Kawiarnia Artystyczna "Czytelnia Czekolady" w Radomiu Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : prowadzenie działalności w przestrzeni publicznej (obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego)
 44. 44.  Zagospodarowanie podwórek Wnętrze kwartału- Pod Blankami 6 – 2011r. Radomiu Wnętrze kwartału- Pod Blankami 6 - 2014r. Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : zagospodarowanie podwórek
 45. 45. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 46. 46. Rozpowszechnianie informacji o planowanych wydarzeniach  w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji,  na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl,  poprzez wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz stronę www.bik.bydgoszcz.pl,  poprzez informacje podawane w lokalnej prasie, radiu i telewizji,  na słupach ogłoszeniowych, plakatach itp.
 47. 47. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 48. 48. Poprawa bezpieczeństwa  w 2014r. w zakresie monitoringu wizyjnego zostało zainstalowanych łącznie 5 kamer na ul. Długiej, Batorego i Zaułek  wykonano modernizację łączności dla wcześniej funkcjonujących 6 kamer  Jaz Farny został wyposażony w radiotelefon Radiowej Sieci Współdziałania Służ Ratowniczych „Gopło” oraz w koło ratunkowe i rzutkę ratowniczą  zakup kolejnych 2 kół ratunkowych i instalacja na Rybim Rynku oraz Wyspie Młyńskiej  każdego roku miasto finansuje dodatkowe służby patrolowe Policji (w 2014 r- 230.000 zł)
 49. 49. Uczestnicy procesu : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta Właściciele nieruchomości, Inwestorzy Historycy, archiwiści konserwatorzy zabytków, pisarze…). W.O.K., M.O.K, Opera, Teatr, instytucje kultury Urząd Miasta, A.D.M, Z.D.M. i K.P, inne służby podległe Prezydentowi Artyści (malarze, muzycy, pisarze, graficy, filmowcy…) Stowarzyszenia, Fundacje i Organizacje społeczne Właściciele i najemcy lokali gastronomicznych Media publiczne: Prasa, radio, telewizja, przewodnicy, Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 50. 50. STARE MIASTO STARY FORDON Kierunki działań służących rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy Uchwała Nr XXI/396/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 roku Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku • Strategia Rozwoju Terenów Zieleni Miasta Bydgoszczy Uchwała Nr XVIII/348/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 roku • Tereny wypoczynku i rekreacji w Bydgoszczy diagnoza stanu istniejącego i kierunki rozwoju Uchwała Nr XXXV/731/12 Rady Miasta Bydgoszczy z 28 listopada 2012 roku rzeka główną osią rekreacji w mieście
 51. 51. 2012 3,1 km zrewitalizowanych bulwarów 2014 4,8 km Zrewitalizowanych bulwarów + 1,7 km Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 52. 52. Konsekwencja w działaniu - plany…. 1998 rok „Przywracanie Brdy miastu” (1998 r) - odcinek od Mostu Królowej Jadwigi do mostu Bernardyńskiego - Wyspa Młyńska, Stare Miasto, bulwary, połączenia piesze…
 53. 53. Konsekwencja w działaniu – plany… 2000 rok „Program przywrócenia miastu rzeki Brdy” przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwałą Nr XXIV/722/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r Podział na północno- zachodni odcinek Brdy, rejon Brdy śródmiejskiej (od mostów kolejowych do Alei Stefana Kardynała Wyszyńskiego), odcinek wschodni Wyznaczenie kierunków: poprawa czystości wód, budowa czytelnego systemu rekreacyjnego (ciągi piesze i rowerowe), tworzenie wielofunkcyjnych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, (Wyspa Młyńska, bulwary…) podniesienie walorów architektonicznych obiektów…)
 54. 54. Konsekwencja w działaniu – plany… 2004 rok – „Bydgoski Węzeł Wodny” opracowanie W.S.G., Instytutu Gospodarki Regionalnej i Lokalnej, zespół autorski pod kierownictwem Dominiki Muszyńskiej historyczne uwarunkowania rozwoju BWW,  charakterystyka BWW,  ocena wykorzystania wód i urządzeń wodnych dla celów transportowych, turystycznych i rekreacyjnych,  uwarunkowania prawne, planistyczne i programowe rozwoju BWW,  kierunki rozwoju BWW,  propozycje promocji BWW
 55. 55. Konsekwencja w działaniu – plany… 2006 rok „Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” Uchwała Nr LXXIV/1420/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 r
 56. 56. 2013/2014 Koncepcja budowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Brdy i Wisły na odcinku: Mosty Dworcowe – Stare Miasto – Brdyujście – Stary Fordon w Bydgoszczy. Stare Miasto Stary Fordon - 2013 „Stary Fordon – Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna” Wyszogród Brdyujście Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 57. 57. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 58. 58. DROGI DLA ROWERÓW STAN NA 1.01.2012 56,1 km dróg dla rowerów STAN NA 30.06.2014 80,6 km dróg dla rowerów + 24,5 km Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 59. 59. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 60. 60. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 61. 61. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 62. 62. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 63. 63. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 64. 64. Skwer przy ul. Ordynackiej i Cierpickiej Targowisko Synagoga Kościół rzymskokatolicki Kościół poewangelicki Bulwar – strefa kontemplacji naturyBulwar – strefa imprez i wydarzeń Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 65. 65. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 66. 66. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 67. 67. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 68. 68. ul. Patrolowaul. Góralskaul. Piekary Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 69. 69. Aktywizacja mieszkańców Starego Fordonu (Fundacja UKW, Cafe Rynek, Stowarzyszenie przyjaciół Starego Fordonu, Lider-Rafael Prętki)
 70. 70. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 71. 71. Anna Rembowicz-Dziekciowska M.P.U. BydgoszczDziękuję za uwagę Anna Rembowicz-Dziekciowska (MPU Bydgoszcz)

Pani Dyrektor z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy opowiedziała o dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych w Śródmieściu oraz o planach miasta dotyczących dalszej rewitalizacji Śródmieścia Bydgoszczy oraz o rozpoczęciu procesu ożywiania Starego Fordonu.

Views

Total views

1,989

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×