Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 72 Ad

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy

Download to read offline

Pani Dyrektor z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy opowiedziała o dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych w Śródmieściu oraz o planach miasta dotyczących dalszej rewitalizacji Śródmieścia Bydgoszczy oraz o rozpoczęciu procesu ożywiania Starego Fordonu.

Pani Dyrektor z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy opowiedziała o dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych w Śródmieściu oraz o planach miasta dotyczących dalszej rewitalizacji Śródmieścia Bydgoszczy oraz o rozpoczęciu procesu ożywiania Starego Fordonu.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy

 1. 1. Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Bydgoszczy realizacja i plany Anna Rembowicz-Dziekciowska Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Maj 2015
 2. 2. Lokalny program rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (Uchwała Nr XLIX/728/09 z dnia 24 czerwca 2009 r)
 3. 3. Postępująca degradacja Śródmieścia i Starego Miasta, w latach 1998-2011 spadek liczby ludności śródmieścia o przeszło 30% 0 5 10 15 20 25 30 35 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Procentowy spadek liczby ludności w latach 1998-2011 Śródmieście Bydgoszcz
 4. 4. Ul. Długa  wytyczona w połowie XIV w, najdłuższa ulica miasta lokacyjnego,  najważniejsza pod względem historycznym i funkcjonalnym ulica Starego Miasta (650 m). październik 2011r:  w parterach kamienic 26 lokali usługowych zamkniętych,  wiele kamienic całkowicie opuszczonych, nie remontowanych od lat… Październik 2011 r: nie objęte LPR-em kamienice ulica Długa - główna ulica Starego Miasta w Bydgoszczy
 5. 5. Uchwała Nr XXI/396/12 Rady Miasta Bydgoszczy, z dnia 25 stycznia 2012 r w sprawie przyjęcia do realizacji „Kierunków działań służących rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy” cel opracowania - ożywienie przestrzeni publicznych granice opracowania - teren ograniczony ul. Bernardyńską, Zbożowym Rynkiem, Wałami Jagiellońskimi, Wełnianym Rynkiem, ul. Poznańską, ul. Świętej Trójcy, rzeką Brdą, ul. Marszałka Focha, ul. Pocztową i ul. Stary Port (miasto lokacyjne, Wenecja Bydgoska…)
 6. 6. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja
 7. 7. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 8. 8. Działania planistyczne w rejonie Starego Miasta - działania planistyczne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Bydgoszczy (Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXI/397/12 z dnia 25 stycznia 2012r.), - obszar objęty planem - Stare Miasto z Wyspą Młyńską i tereny położone po południowej stronie ul. Wały Jagiellońskie wraz z krawędzią skarpy południowej. Główne założenia MPZP „Stare Miasto” w Bydgoszczy:  realizacja nowych inwestycji, aktywizujących obszar staromiejski,  ochrona wartości kulturowych, rewaloryzacja historycznego zespołu zabudowy,  wprowadzenie ograniczeń dla ruchu samochodowego oraz priorytetu dla ruchu pieszych i transportu publicznego,  podniesienie jakości przestrzeni publicznych, podkreślenie tożsamości miasta i wykreowanie jego wizerunku
 9. 9. - Preferencje dla ruchu pieszego, stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych, ( - wyremontowano, ul.: Długą, Podwale, Magdzińskiego, Krętą, Mostową, Grodzką, Batorego, Trybunalską, Niedzwiedzia, Jezuicką, Ku Młynom, Farną Spichlerną - Wyremontowano trzy mosty: Ku Młynom, Tamka, Staromiejski) Działania realizacyjne - remonty staromiejskich ulic i placów
 10. 10. Anna Rembowicz-Dziekciowska – Dyrektor MPU w Bydgoszczy Działania realizacyjne - remonty staromiejskich ulic i placów
 11. 11. Remonty kamienic – remonty budynków gminnych, prywatnych i wspólnot mieszkaniowych (2012-2014 r)  Odnowa istniejących kamienic, modernizacja techniczna, wprowadzenie nowych funkcji  Remonty budynków będących własnością gminy (7),  Remonty budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych (26),  Nakłady ADM tylko w tym obszarze - 4.571.363 zł (Długa 2,3,8,13,15,17,43, Zbożowy Rynek 2, Stary Port 1 i 3)
 12. 12. ul. Długa 17 - Stan z września 2011 r Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych ul. Długa 17 - Stan z 13 lutego 2015 r preferencyjne zasady najmu lokali (wysokość czynszu) przeznaczonych na działalność artystyczną i kulturotwórczą (użytkowych (galerie sztuki, pracownie artystyczne i rękodzielnicze, drobne rzemiosło, gastronomia itp.), - prowadzenie regularnej działalności artystycznej - koncerty, warsztaty, itp, - prowadzenie działalności w przestrzeni publicznej (cyklicznie),
 13. 13.  Stan z 13 grudnia 2011 r - „tu będzie sklep z używaną odzieżą” Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych  Stan z 15 maja 2013 r – inicjatywa prywatnych przedsiębiorców
 14. 14. Wykorzystanie gminnych lokali użytkowych wrzesień 2013r Prowadzenie działalności również w przestrzeni publicznej (uwolnionej od ruchu kołowego) Od 2012 r ADM zawarło umowy najmu dotyczące m. innymi:  pracowni artystycznych (Nowy Rynek 1, Stary Rynek 1, Batorego 1),  Galerii i salonów antykwarycznych (4 lokale na ul. Poznańskiej 14)  Handlem wyrobami artystycznymi (ul. Długa 19),  Kawiarni połączonych z działalnością artystyczną (ul Batorego 1, Św. Trójcy 15)
 15. 15. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 16. 16. Działania realizacyjne – refundacja części kosztów remontu budynków objętych ochroną konserwatorską Podstawa prawna udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: - art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - brak możliwości wsparcia dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
 17. 17. Programy pomocowe – dotacje Konserwatora Zabytków w latach 2012 - 2014  łączna wartość dotacji w latach 2012 – 2014 wyniosła 934.ooo zł  dotacje objęły 11 obiektów w granicach Starego Miasta m.in. budynki przy ul. Długiej, Stary Port, Pod Blankami, Podwale, Stary Rynek  Uchwała Nr XXXV/719/12 z listopada 2012 r – obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego Stary Rynek
 18. 18. Nakazy PINB (podst. Art. 66 prawa Budowlanego) 2013-2014 r objęły 32 budynki ze Starego Miasta (w tym 20 z ul. Długiej) ul. Długa 2ul. Długa 22ul. Stary Port 1-3ul. Podwale 13
 19. 19. Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2014) Niedźwiedzia 3Niedźwiedzia 3 Wełniany Rynek 9Wełniany Rynek 9Podwale 11 Podwale 11
 20. 20. Efekt - remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2014)
 21. 21. Efekt - remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015) ul. Długa 2ul. Długa 22ul. Stary Port 1-3ul. Podwale 13 ul. Niedźwiedzia , 2011 rok ul. Niedźwiedzia , 2015 rok
 22. 22. Efekt - remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015) ul. Długa 2ul. Długa 22ul. Stary Port 1-3ul. Podwale 13 Długa 1-3, 2011 rok Długa 1-3, 2015 rok
 23. 23. Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015) Długa 39Długa 39 Długa 2Długa 2
 24. 24. Długa 33Długa 33Długa 1Długa 1 Remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
 25. 25. Długa 14 Długa 16Długa 14 Długa 16 Remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
 26. 26. Długa 43Długa 43 Efekt -remonty istniejących kamienic – remonty budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych (w latach 2012-2015)
 27. 27. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 28. 28. Szyldy, reklamy przykłady z ul. Mostowej i Długiej Eliminacja reklam (plan miejscowy) Szyldy nawiązujące stylistyką do staromiejskiej architektury, 2012r- konkurs na najlepszy szyld w mieście 2014 r- konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczno-noworoczny
 29. 29. Mała architektura – nawiązanie do tradycji i historii miasta Rzeźba Łuczniczki z 1903 r Autor: Ferdynand Lepcke Rzeźba Łuczniczki Nova” z 2013 r Autor: Maciej Jagodziński Jagenmeer
 30. 30. Mała architektura, detal architektoniczny Most Staromiejski (stan z 2014 i 2015 r)
 31. 31. Mała architektura, detal architektoniczny, wnętrza urbanistyczne (ul. Pod Blankam 6- stan z 2011 i 2015 r)
 32. 32. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 33. 33. Zieleń w przestrzeni ulic i placów  czerwiec 2013 r - akcja rozdawania kwiatów doniczkowych (1000 doniczek)  od maja 2013 r- akcja Bydgoskiej Organizacji Turystycznej oraz „Stowarzyszenia Bydgoska Starówka” „DŁUGA W KWIATACH”
 34. 34. Wprowadzanie indywidualnych form zieleni, zaangażowanie właścicieli i najemców lokali użytkowych  włączenie do działań właścicieli i najemców lokali użytkowych  wprowadzenie oryginalnych form zieleni w wąskie uliczki i podwórka  zazielenienie ścian budynków, ogrodzeń, murów, w niedługim okresie czasu (pnącza),  podniesienie walorów estetycznych przestrzeni,
 35. 35. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia, preferowane kierunki promocja i informacja
 36. 36. Przestrzeń publiczna Starego Miasta- przestrzenią środowisk twórczych, przestrzenią dla twórców i artystów:  tworzenie ulicznych galerii sztuki, promocja i sprzedaż prac artystycznych,  aranżowanie koncertów, występów amatorskich grup teatralnych,  organizowanie ogólnodostępnych warsztatów, happeningów, wykładów, spektakli ulicznych,  organizowanie plenerów malarskich  współpraca właścicieli i najemców nieruchomości ( w tym lokali gastronomicznych) z twórcami i kreatorami działań artystycznych Działalność twórcza, kultura i sztuka w przestrzeni publicznej Starego Miasta
 37. 37. Kultura i sztuka w przestrzeni publicznej  Bydgoskie imprezy cykliczne w przestrzeni publicznej (Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoskie Impresje Muzyczne, Festiwal Sztuki Reportażu „Camera Obscura”, Festiwal „Camerimage”, Ster na Bydgoszcz i inne)  Przestrzeń publiczna Starego Miasta - przestrzenią środowisk twórczych, przestrzenią dla twórców i artystów  Organizacja koncertów, spektakli ulicznych oraz na wodzie
 38. 38. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 39. 39.  lokalizacja lokali w strefie staromiejskiej – spełnieniem oczekiwań mieszkańców,  lokale gastronomiczne jako przestrzeń działań artystycznych,  zalecane łączenie funkcji (gastronomia + kultura) – nawiązanie współpracy środowisk twórczych z właścicielami lokali gastronomicznych  aranżacja wystroju lokali w nawiązaniu do towarzyszącej działalności artystycznej, Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : łączenie funkcji Z inicjatywy prywatnych przedsiębiorców powstały nowe lokale (StreFa, Kamienica 12-ta, Widzimisię, Wysoki Zamek…)
 40. 40.  Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i podwórek,  Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : ogródki w przestrzeni publicznej
 41. 41.  Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i podwórek,  Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej ul. Niedźwiedzia 3- stan z 2008 r ul. Niedźwiedzia 3- stan z 2013 r Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : ogródki w przestrzeni publicznej
 42. 42.  Lokalizacja ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej ul. Grodzka – sierpień 2008 r ul. Grodzka – sierpień 2013 r Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : ogródki w przestrzeni publicznej
 43. 43.  lokalizacja lokali w strefie staromiejskiej wyspecjalizowanych lokali gastronomicznych (winiarni, kawiarni, restauracji oferujących tradycyjne jadło),  lokale gastronomiczne jako przestrzeń działań artystycznych,  aranżacja wystroju lokali w nawiązaniu do towarzyszącej działalności artystycznej Kawiarnia Artystyczna "Czytelnia Czekolady" w Radomiu Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : prowadzenie działalności w przestrzeni publicznej (obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego)
 44. 44.  Zagospodarowanie podwórek Wnętrze kwartału- Pod Blankami 6 – 2011r. Radomiu Wnętrze kwartału- Pod Blankami 6 - 2014r. Lokale gastronomiczne – preferowane kierunki przekształceń : zagospodarowanie podwórek
 45. 45. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 46. 46. Rozpowszechnianie informacji o planowanych wydarzeniach  w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji,  na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl,  poprzez wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz stronę www.bik.bydgoszcz.pl,  poprzez informacje podawane w lokalnej prasie, radiu i telewizji,  na słupach ogłoszeniowych, plakatach itp.
 47. 47. Cel : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta poprawa bezpieczeństwa zieleń w przestrzeni publicznej działania planistyczne i realizacyjne programy pomocowe mała architektura, reklama, system informacji miejskiej kultura i sztuka w przestrzeni publicznej gastronomia. preferowane kierunki promocja i informacja Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 48. 48. Poprawa bezpieczeństwa  w 2014r. w zakresie monitoringu wizyjnego zostało zainstalowanych łącznie 5 kamer na ul. Długiej, Batorego i Zaułek  wykonano modernizację łączności dla wcześniej funkcjonujących 6 kamer  Jaz Farny został wyposażony w radiotelefon Radiowej Sieci Współdziałania Służ Ratowniczych „Gopło” oraz w koło ratunkowe i rzutkę ratowniczą  zakup kolejnych 2 kół ratunkowych i instalacja na Rybim Rynku oraz Wyspie Młyńskiej  każdego roku miasto finansuje dodatkowe służby patrolowe Policji (w 2014 r- 230.000 zł)
 49. 49. Uczestnicy procesu : ożywienie przestrzeni publicznych Starego Miasta Właściciele nieruchomości, Inwestorzy Historycy, archiwiści konserwatorzy zabytków, pisarze…). W.O.K., M.O.K, Opera, Teatr, instytucje kultury Urząd Miasta, A.D.M, Z.D.M. i K.P, inne służby podległe Prezydentowi Artyści (malarze, muzycy, pisarze, graficy, filmowcy…) Stowarzyszenia, Fundacje i Organizacje społeczne Właściciele i najemcy lokali gastronomicznych Media publiczne: Prasa, radio, telewizja, przewodnicy, Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta Bydgoszczy
 50. 50. STARE MIASTO STARY FORDON Kierunki działań służących rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy Uchwała Nr XXI/396/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 roku Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku • Strategia Rozwoju Terenów Zieleni Miasta Bydgoszczy Uchwała Nr XVIII/348/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 roku • Tereny wypoczynku i rekreacji w Bydgoszczy diagnoza stanu istniejącego i kierunki rozwoju Uchwała Nr XXXV/731/12 Rady Miasta Bydgoszczy z 28 listopada 2012 roku rzeka główną osią rekreacji w mieście
 51. 51. 2012 3,1 km zrewitalizowanych bulwarów 2014 4,8 km Zrewitalizowanych bulwarów + 1,7 km Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 52. 52. Konsekwencja w działaniu - plany…. 1998 rok „Przywracanie Brdy miastu” (1998 r) - odcinek od Mostu Królowej Jadwigi do mostu Bernardyńskiego - Wyspa Młyńska, Stare Miasto, bulwary, połączenia piesze…
 53. 53. Konsekwencja w działaniu – plany… 2000 rok „Program przywrócenia miastu rzeki Brdy” przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwałą Nr XXIV/722/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r Podział na północno- zachodni odcinek Brdy, rejon Brdy śródmiejskiej (od mostów kolejowych do Alei Stefana Kardynała Wyszyńskiego), odcinek wschodni Wyznaczenie kierunków: poprawa czystości wód, budowa czytelnego systemu rekreacyjnego (ciągi piesze i rowerowe), tworzenie wielofunkcyjnych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, (Wyspa Młyńska, bulwary…) podniesienie walorów architektonicznych obiektów…)
 54. 54. Konsekwencja w działaniu – plany… 2004 rok – „Bydgoski Węzeł Wodny” opracowanie W.S.G., Instytutu Gospodarki Regionalnej i Lokalnej, zespół autorski pod kierownictwem Dominiki Muszyńskiej historyczne uwarunkowania rozwoju BWW,  charakterystyka BWW,  ocena wykorzystania wód i urządzeń wodnych dla celów transportowych, turystycznych i rekreacyjnych,  uwarunkowania prawne, planistyczne i programowe rozwoju BWW,  kierunki rozwoju BWW,  propozycje promocji BWW
 55. 55. Konsekwencja w działaniu – plany… 2006 rok „Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” Uchwała Nr LXXIV/1420/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 r
 56. 56. 2013/2014 Koncepcja budowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Brdy i Wisły na odcinku: Mosty Dworcowe – Stare Miasto – Brdyujście – Stary Fordon w Bydgoszczy. Stare Miasto Stary Fordon - 2013 „Stary Fordon – Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna” Wyszogród Brdyujście Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 57. 57. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 58. 58. DROGI DLA ROWERÓW STAN NA 1.01.2012 56,1 km dróg dla rowerów STAN NA 30.06.2014 80,6 km dróg dla rowerów + 24,5 km Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 59. 59. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 60. 60. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 61. 61. Tereny nadrzeczne – główną osią rekreacji
 62. 62. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 63. 63. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 64. 64. Skwer przy ul. Ordynackiej i Cierpickiej Targowisko Synagoga Kościół rzymskokatolicki Kościół poewangelicki Bulwar – strefa kontemplacji naturyBulwar – strefa imprez i wydarzeń Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 65. 65. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 66. 66. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 67. 67. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 68. 68. ul. Patrolowaul. Góralskaul. Piekary Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 69. 69. Aktywizacja mieszkańców Starego Fordonu (Fundacja UKW, Cafe Rynek, Stowarzyszenie przyjaciół Starego Fordonu, Lider-Rafael Prętki)
 70. 70. Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno- przestrzenna (Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r)
 71. 71. Anna Rembowicz-Dziekciowska M.P.U. BydgoszczDziękuję za uwagę Anna Rembowicz-Dziekciowska (MPU Bydgoszcz)

×