Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop atelier bij Ecokathedraal Mildam

165 views

Published on

Een workshop van Rob Hendriks en de Stichting TIJD tijdens het TIJD-symposium 2017 in Museum Heerenveen.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop atelier bij Ecokathedraal Mildam

 1. 1. 2017ATELIER LE ROY WORKSHOP STICHTING TIJD 31/10/2017
 2. 2. 2 INTRODUCTIE DE WORKSHOP HUISJE 1 HUISJE 2 HUISJE 3 HUISJE 4 HUISJE 5 AFSLUITEND 3 4 6 10 14 18 22 26 INHOUD
 3. 3. 3 Het ateliergebouw in Mildam werd door Louis gebouwd nog voordat er iets van een ecokathedraal te zien was. Zonder bouwvergunning verrees een eenvoudig, onopvallend Fries huisje. Om te voorkomen dat er in gewoond zou kunnen gaan worden werd Louis verteld dat er geen nutsvoor- zieningen mochten worden aangelegd. Bijna vijftig jaar later is het gebouwtje bijna onvindbaar in het groen. De Stichting Tijd is voornemens het gebouw meer te gaan gebruiken als trefpunt, kenniscentrum, verblijfplek, werkruimte, etc. In lijn met het den- ken van Louis zal dit zonder vooraf gemaakt plan en stapsgewijs gebeuren. Elke gebeurtenis zal z’n sporen nalaten in het gebouw en daarmee helpen de volgende te faciliteren. Een proces van voor- zichtige verbouw waarbij alleen wordt toegevoegd wat nodig is. Anders dan bij de start van de bouw zijn er nu technieken voorhanden om het gebouw ook zonder aansluitingen op de nutsvoorzieningen te laten werken. Hoe zou zo’n proces eruit kunnen zien? Welke programma’s zijn denkbaar? Welke planologische hobbels zijn er te nemen? Waar leidt dit ruimtelijk toe? In de workshop onderzoeken we de mogelijkheden voor morgen, volgend jaar, 2020 en verder. We werkten in groepen waarbij elke groep verder ging op het resultaat van de vorige. In vijf grote maquettes van het gebouw zijn de stapsgewijze verbouw en mogelijke toekomsten van het atelier- gebouw ruimtelijk verbeeld. Rob Hendriks DAAD architecten INTRODUCTIE
 4. 4. 4 DE WORKSHOP De workshop bestaat uit drie keer een sessie van een uur. Hieraan nemen 5 groep van 5 a 6 personen deel. Elke groep krijgt een maquette, schaal 1:50, van het at- elier. De bedoeling is om aan de bedachte ideeën gelijk uiting te geven bij de ma- quette. Na een uur wordt doorgedraaid en zal de volgende groep verder gaan op het resultaat van de voorgangers. Hierdoor ontstaat een proces door de tijd. Door geen namen en opschriften te gebruiken zal het auteurschap van de maker ook verdwi- jnen en wordt het een gemeenschappelijk proces. Tijdens de ochtend van het jaarlijkse symposium van stichting TIJD, op 31 oktober, werd de workshop gehouden. Een groep van voornamelijk studenten van de Zwolse hogeschool Artez en een aantal betrokkenen en liefhebbers zijn met de opdracht aan de slag gegaan. Dit leverde een aantal ideeën op die uitgewerkt kunnen worden voor later gebruik.
 5. 5. 5
 6. 6. 6 SESSIE 1 In de eerste sessie van dit huisje is een uitbouw naar de zuidzijde gemaakt, door de buitenwand een kwartslag te draaien. Het dak wordt bekleed met begroeiing. Er wordt een tijdelijke deur geplaatst zodat het huisje afgesloten kan worden. Tevens wordt een veranda toegevoegd in de richting van de vijver. SESSIE 2 De 2e groep heeft het huisje gedraaid zodat er meer zon in het huisje kan binnen- treden. De openingen in het huisje richting de veranda zijn vergroot, door de wand omhoog te verplaatsen, met als resultaat een grotere doorkijk vanuit de ingan. Het dak van de opbouw wordt voorzien van 2ehands golfplaten. De veranderingen voor dit plan moeten volgens deze groep gedaan worden door, mensen met een strafblad, kunstenaars, leerlingen van een school en mensen uit de omgeving. Hierbij moet eenieder een aanwezigheidsverklaring tekenen dat ze 10 dagen per jaar aan het huisje zullen werken. Het internet zou ondersteuning kunnen bieden bij meer bekendheid over het project. De financiering kan worden verricht door subsidie van de gemeente, crowdfunding en/of verhuur van het huisje als expositieruimte. SESSIE 3 In deze sessie door de groep gekozen om het gebouw te overwoekeren door de be- groeiing van de omgeving. Het gebouw wordt een met de natuur, alleen aan de zijde van vijver is het gebouw nog goed zichtbaar. HUISJE 1
 7. 7. 7 PROCES >>
 8. 8. 8 SESSIE1SESSIE2SESSIE3 ZUID WEST
 9. 9. 9 NOORD OOST
 10. 10. 10 HUISJE 2 SESSIE 1 Het huisje is bekeken vanuit een object dat uit elkaar gehaald kon worden. Het dak is een stuk opgeschoven zodat er een overkapping ontstond. De noordwand is ook een stuk van het atelier af geschoven. De intentie is hierbij om meer licht in het hu- isje te krijgen door de tussenruimte af te schermen met glas. De losgekomen wand moest vergaan in de tijd en net zo’n gevoel krijgen als de stapels van le Roy. SESSIE 2 In deze sessie heeft de groep het werk van zijn voorgangers voortgezet door dak helemaal van het atelier af te halen en te gebruiken als apart overdekt theater. De pilaren moesten bestaan uit gestapelde stenen en ondersteunt door een tribune onder het dak. De wanden die overbleven in het atelier zouden dienen als decor van de tijd. Het geheel zou uiteindelijk een ruïne moeten worden. SESSIE 3 De groep heeft als startpunt 100 jaar later genomen. De ruïne van hun voorgang- ers heeft intrede gedaan. Het spektakel zou zich nu door het gebouw heen moeten bevinden en daarom is de tribune in de overblijfselen geplaatst. Vrijwilligers zouden gevraagd moeten worden om deze tribune te plaatsen. Het belangrijkste voor deze groep is het monitoren van de processen die zich afspelen in de tijd.
 11. 11. 11 PROCES >>
 12. 12. 12 SESSIE1SESSIE2SESSIE3 ZUID WEST
 13. 13. 13 NOORD OOST
 14. 14. 14 HUISJE 3 SESSIE 1 Het huisje is bekeken vanuit een object dat uit elkaar gehaald kon worden. Het dak is een stuk opgeschoven zodat er een overkapping ontstond. De noordwand is ook een stuk van het atelier af geschoven. De intentie is hierbij om meer licht in het hu- isje te krijgen door de tussenruimte af te schermen met glas. De losgekomen wand moest vergaan in de tijd en net zo’n gevoel krijgen als de stapels van le Roy. SESSIE 2 In deze sessie heeft de groep het werk van zijn voorgangers voortgezet door dak helemaal van het atelier af te halen en te gebruiken als apart overdekt theater. De pilaren moesten bestaan uit gestapelde stenen en ondersteunt door een tribune onder het dak. De wanden die overbleven in het atelier zouden dienen als decor van de tijd. Het geheel zou uiteindelijk een ruïne moeten worden. SESSIE 3 De groep heeft als startpunt 100 jaar later genomen. De ruïne van hun voorgang- ers heeft intrede gedaan. Het spektakel zou zich nu door het gebouw heen moeten bevinden en daarom is de tribune in de overblijfselen geplaatst. Vrijwilligers zouden gevraagd moeten worden om deze tribune te plaatsen. Het belangrijkste voor deze groep is het monitoren van de processen die zich afspelen in de tijd.
 15. 15. 15 PROCES >>
 16. 16. 16 SESSIE1SESSIE2SESSIE3 ZUID WEST
 17. 17. 17 NOORD OOST
 18. 18. 18 HUISJE 4 SESSIE 1 De bedoeling van deze groep was het bekijken van de collectie van le Roy of een andere kunstenaar zonder dat de bezoeker het gebouw hoeft te betreden. Om de collectie toch goed te kunnen bekijken is er een groot dakraam gemaakt en zijn de vitrines bij de ramen geplaatst. Een hoek van het gebouw worden vervangen door een glazen hoek, die de ervaring van binnen zijn kan geven. De boekencollectie in het gebouw is niet mogelijk in verband met de vochtigheid. In de vijver wordt een rubberfolie gelegd waardoor het water kan blijven staan. SESSIE 2 In de 2e sessie heeft de groep het gebruik van licht en ervaring willen benadruk- ken door een muur en de vide weg te halen. Daarnaast is de overstaande hoek ook weggehaald om eenzelfde binnen ervaring te geven. Om te zorgen dat het gebouw goed blijft staan, wordt van het afvalmateriaal van de hoeken steunberen gemaakt. Vrijwilligers, mensen die geïnteresseerd zijn in le Roy en mensen die kennis op wil- len doen in dit soort bouwen, kunnen meewerken aan de veranderingen. SESSIE 3 Een glazen tunnel is toegevoegd vanuit de hoek. Deze loopt van buiten het gebouw, door het atelier. Het gevoel van omgekeerd aquarium is de intentie. Hierbij kan de glascollectie van le Roy tentoongesteld worden. Om het te realiseren kan een oproep voor glas gedaan worden, daarnaast moet samenwerking met glaskunstenaars ge- zocht worden.
 19. 19. 19 PROCES >>
 20. 20. 20 SESSIE1SESSIE2SESSIE3 ZUID WEST
 21. 21. 21 NOORD OOST
 22. 22. 22 HUISJE 5 SESSIE 1 Deze groep is gelijk rigoureus van start gegaan en heeft het gehele ge- bouw afgebroken. Door alle materialen van het gebouw het te gebruiken en daar ook de glas collectie in mee te nemen, moet een nieuw gebouw ontstaan. Deze kan worden geïsoleerd en heringedeeld. Door de tijd van de workshop waren ze echter halverwege met hun plan alvorens de volgende groep verder ging. SESSIE 2 De volgende groep heeft het losgekomen dak gebruikt als overkapping voor een nieuwe schuur. De restanten van de stenen werden bezaaid voor de schuur als een plein. De overgebleven wanden zijn zo geplaatst dat een routing richting de schuur ontstaat. Het geheel dient in een le Roy achtige stijl gedaan te worden, dus zonder technologisch gereedschap en met 2 blote handen. SESSIE 3 Als reactie op de vorige groepen heeft deze laatste groep de visie van le Roy gevolgd en is begonnen met de bouw van een nieuwe ecokathedraal. Er is een toren in het werk gezet waarbij de mogelijkheid is om zelf verder te bouwen of op een andere plek. De natuur wordt geïntegreerd in en om het gebouw. Hierdoor zal een dialoog tussen mens en natuur ontstaan, zo is het idee.
 23. 23. 23 PROCES >>
 24. 24. 24 SESSIE1SESSIE2SESSIE3 ZUID WEST
 25. 25. 25 NOORD OOST
 26. 26. 26 AFSLUITING Naderhand is het proces doorlopen. Er kan gesteld worden dat er een aantal in- teressante ideeën zijn opgedaan. Het gedachtegoed van le Roy is soms wel en soms minder meegenomen in de ontwerpstelling van de bedenkers. Er is vooral gekeken vanuit de geest het atelier mee te laten werken met de omgeving waar het staat. Een logische gedachtegang, al komen hieruit ideeën als artist in residence minder naar voren. Voor de volgende keer zou de uitwerking van het plan alvorens het maken aangescherpt kunnen worden. Wie gaan het doen? En hoe precies? Wat de plannen voor het atelier zullen zijn, de tijd zal het leren
 27. 27. 27 Workshop medemogelijk gemaakt door: Stichting TIJD DAAD architecten begeleiding en uitwerking: Rob Hendriks Léon Silderhuis

×