Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PwD Module 6 Romania

694 views

Published on

PwD Employ – Personal Learning Environment for the Efficient Recruitment of People with Disabilities - Module 6

Published in: Education, Career, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PwD Module 6 Romania

 1. 1. Recrutarea eficientă a persoanelor cu dizabilităţi
 2. 2. Modul 6 I ntegrarea persoanelor cu dizabilităţi într-o companie şi într-un mediu de lucru
 3. 3. <ul><ul><li>1. Organi z area unor condiţii de muncă specifice persoanelor cu dizabilităţi la locul de muncă </li></ul></ul><ul><ul><li>a. Organizarea locului de muncă </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Mediul de lucru </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Condiţii de muncă </li></ul></ul><ul><ul><li>2.Benefi cii pentru angajator şi echipă </li></ul></ul><ul><ul><li>3.Strategi ii în vederea integrării cu succes a persoanelor cu dizabilităţi </li></ul></ul><ul><ul><li>4.Activit ăţi </li></ul></ul><ul><ul><li>5.Bibliogra fie </li></ul></ul>Cuprins modul
 4. 4. Obiective La sfârşitul modulului cursanţii trebuie : :: Obiectiv 1 Să arate căile prin care pot face locul de muncă mai accesibil ; :: Ob i ectiv 2 Să enumere câteva dintre beneficiile angajării persoanelor cu dizabilităţi ; :: Ob i ectiv 3 Să înţeleagă căile prin care persoanele cu dizabilităţi pot fi integrate la locuri de muncă.
 5. 5. Acest modul se referă la integrarea persoanelor cu dizabilităţi în cadrul forţei de muncă. Va trebui să reflectaţi asupra propriilor locuri de muncă şi să vă gândiţi la căile prin care să adoptaţi diferite noi strategii. Multe modificări pot fi făcute cu costuri minime sau fără niciun cost în organizaţia dvs., deci trebuie să gândiţi într-un mod creativ. Ideea este să eliminaţi barierele cu care se confruntă angajaţii dumneavoastra în aşa fel încât locul de muncă să devină mai accesibil pentru toţi. Modul Introducti v
 6. 6. C apitolul 1 Crearea condiţiilor specifice de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi la locul de muncă Cuvinte cheie : bariere , acces, zi de muncă , transport, loc de muncă , mediu , angajaţi .
 7. 7. Gândeşte-te la locul tău de muncă ca la un întreg şi imaginează-ţi propria ta zi de muncă şi rutina de zi cu zi, de la plecarea de acasa până la întoarcerea acasă la sfârşitul zilei. Cu ce obstacole vă confruntaţi? Cu ce bariere s-ar putea confrunta angajaţii dumneavoastră? Încercaţi să vă gândiţi la căile care pot face ziua mai uşoară. Făcând diferite adaptări care să ducă la eliminarea acestor bariere va fi benefic pentru toţi angajaţii dvs.
 8. 8. Lucruri care trebuie luate în considerare : :: Cum ajung angajaţii la lucru şi cum pleacă (mijloace de transport, de ex.) ? :: Începutul programului de lucru este suficient de flexibil în funcţie de orarul autobuzului sau al trenului ? :: Care sunt modalităţile de parcare ? :: Cum este accesul angajaţilor în clădire ? :: Odată ajunşi în clădire angajaţii au acces direct către mediul lor de lucru, birouri etc. ? :: Au nevoie să iasă din clădire (să meargă în altă parte din diferite nevoi) ? Toaletele sunt accesibile ? Trebuie să meargă în alte zone sau birouri aflate în alte aripi ale clădirii ? Dar cantina unde se află ? :: Care sunt obstacolele ? Cum pot fi ele îndepărtate ? Organizarea locului de muncă
 9. 9. Angajaţii au birourile şi locurile de muncă potrivite ? Angajaţii au birourile lor şi locurile de muncă ? S-ar putea ca echipamentul de lucru să corespundă deja măsurilor de protecţie a sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă dar tu trebuie să le aminteşti angajaţilor să-şi adapteze/regleze/repare propriile scaune sau birouri . Care sunt barierele ? Cum pot fi ele îndepărtate ? Mediul de lucru
 10. 10. Ce aştepţi de la angajaţii tăi ? Timpul de lucru şi volumul de muncă ar trebui să se potrivească cu descrierea postului, şi trebuie calculat corect pentru toţi angajaţii, aceasta pentru a preveni suprasolicitarea co-lucrătorilor . Descrierea locurilor de muncă, a posturilor trebuie să fie clară pentru a vă asigura că atunci când faceţi publicitate unui post vacant aceasta trebuie să dea o imagine corectă a ceea ce se aşteaptă de la angajaţi   Cine cre e ază barierele? Cum pot fi îndepărtate?_ Condiţii de muncă
 11. 11. C apitolul 2 Benefi cii pentru angajator şi pentru echipă Cuvinte cheie : Accesib ilitat e, Schimbări , C reativit ate , Idei noi .
 12. 12. :: A face locul de muncă accesibil este benefic pentru toţi angajaţii ; :: O dată adaptate condiţiile de muncă puteţi fi siguri că angajaţii vor fi capabili s ă lucre z e cu optimul capacităţilor lor de muncă ; :: Persoanele cu dizabilităţi fac faţă zi de zi provocărilor locului de muncă chiar şi în domeniul relaţiilor cu clienţii şi chiar cu clienţii dificili ; :: Lucrătorii cu dizabilităţi sunt mai puţin dispunşi să judece sau să dicute despre alţi colegi, ca atare, sunt capabili să lucreze bine cu ceilalţi lucrători ;
 13. 13. :: Persoanele cu dizabilităţi adesea pot fi mai creative în găsirea soluţiilor în situaţii dificile; :: Angajarea persoanelor cu dizabilităţi poate fi o alternativă în cadrul afacerii dvs. Ele pot dezvolta tehnici unice în cadrul firmei sau locului de muncă oferind idei privind economisirea banilor sau pentru a avea mai mult timp ; Angajarea persoanelor cu dizabilităţi deschide calea pentru alte persoane cu dizabili t ăţi, reprezentînd un bun exemplu şi încurajând alţi angajatori să facă acelaşi lucru.
 14. 14. C apitolul 3 Strategii privind integrarea cu success a persoanelor cu dizabilităţi Cuvinte cheie : Diferenţiere , Integra re , Îndepărtarea barierelor , Ned iscriminar e .
 15. 15. Foarte multe bariere pot fi depăşite doar făcând simple modificări /adaptări: :: Depăşirea obstacolelor prin amenajarea coridoarelor :: Evitarea aglomerării birourilor şi a spaţiilor de lucru; :: Asigurarea unor spaţii adecvate de parcare a vehicolelor de către persoanele cu dizabilităţi; :: Asigurarea unor rampe speciale; :: Asigurarea că aceste facilităţi sunt marcate clar.
 16. 16. În vederea integrării cu succes a persoanelor cu dizabilităţi în organizaţia dvs. vă amintim următoarele: :: Nu faceţi presupuneri asupra abilităţilor angajaţilor cu dizabilităţi. :: Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte formarea pentru toţi managerii şi pentru tot personalul. :: Asiguraţi-vă că se pune în aplicare politica dvs. de non-discriminare pentru toţi candidaţii şi angajaţii; :: Realizaţi un acces facil la sediul dvs. şi rezolvaţi orice modificare este necesară . Asiguraţi-vă că orice cumpăraţi, folosiţi sau închiriaţi permite accesul în bune condiţii a persoanelor cu dizabilităţi şi toate clădirile noi sau renovate sunt proiectate în aşa fel încât să includă pe toată lumea.
 17. 17. În vederea integrării cu succes a persoanelor cu dizabilităţi în organizaţia dvs. vă amintim următoarele: :: Asiguraţivă că toate posturile vacante sunt anunţate în aşa fel încât solicitanţii cu dizabilităţi să le poată vedea. :: Trebuie luat în considerare un criteriu corect de intervieviere în aşa fel încât orice persoană cu dizabilităţi să poată avea acces la acel post. : Di s cută cu managerii firmei sau consiliul de administraţie despre existenţa unor obstacole precum transportul local sau orarul acestora care ar putea constitui bariere pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi :: Stabileşte sau participă la un forum de afaceri în domeniul dvs. şi discutaţi despre modul în care se pot elimina barierele şi se pot promova bunele practici în scopul angajării perso a nelor cu dizabilităţi.
 18. 18. :: Găseşte trei lucruri în organizaţia ta care pot fi schimbate în sensul îmbunătăţirii accesibilităţii şi fă aceste schimbări astăzi. :: Găseşte două site-uri despre integrarea persoanelor cu dizabilităţi în cadrul forţei de muncă, arată-le colegilor tăi şi invită-i să discutaţi despre aceste Activit ăţi
 19. 19. :: Recrutarea şi angajarea persoanelor cu dizabilităţi http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.l1=1073858787&topicId=1074426755&r.lc=en&r.l2=1079568262&r.s= tl :: Beneficiile recrutării persoanelor cu dizabilităţi http://wwww.helium.com/items/1765497-hiring-disability-worker-physically-challenged :: Imagini edificatoare www.freedigitalphotos.net Modul Bibliogra fic

×