Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
vizion                               #                     We are Intes...
2  I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a  Takimi i DPE-së me ...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  3Ne Revisten Monitor te da...
4   I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Klima e Bankës ...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  5Opinionet lidhur me aspek...
6  I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a  Intervistë me Pierg...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  7vend, duhet të parashikoj...
8   I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Kaskada,faza e I...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  9  “All in One”, trajnim...
10   I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Roli i Gruas n...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  11     a.  Adela Xhe...
12   I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Reklama e re m...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  13  Sëbashku në ndihmë të...
14  I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Sezoni i Madh i...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  15            ...
16  I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Lajme nga Grupi...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  17            ...
18  I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n  I  a   Eventet sportiv...
I  n  t  e  s  a  s  a  n  p a  o  l  o  b  a  n  k  a  l  b  a  n I  a  19Skuadrat e sportive të...
Eventi i rradhës: Beograd (Serbi) 2010 në datat 10-12 Shtator  Eventet Ndërkombëtare të ISBD               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revista Vizion Nr 7

2,592 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista Vizion Nr 7

 1. 1. vizion # We are Intesa Sanpaolo Group 07Q2 2010 2. FJALIMI I DPE-SE, Z. STEFANO FARABBI 3. TOP Stories Italia 4-5. KLIMA E BANKËS NË 45 PËRGJIGJE 6-7. TAKONI Z. PIERGIUSEPPE VIGANI 8. KASKADA”, FAZA E II-TË E PROGRAMIT EDUKATIV “JU DËGJOJMË 100%” 9. “ALL IN ONE” TRAJNIM PËR KONSULENTËT E SME DHE DREJTUESIT E DEGËVE TË BANKËS 10-11. ROLI I GRUAS NË BANKËN TONË 12. REKLAMA E RE E KREDISË PËR SHTËPI 13. SËBASHKU NË NDIHMË TË KOMUNITETIT QË NA RRETHON 14-15. PËRSHTYPJE NGA SEZONI I MADH I EVENTEVE 2010 16-17. LAJME NGA GRUPI: BORDI I RI DREJTUES SHPËTOHEN JETË NË MALAWI FORCA E GRUAS = GEMM@ 18-19. EVENTET SPORTIVE TË ISBD Bankë e grupit
 2. 2. 2 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Takimi i DPE-së me stafin në mbyllje të 3-mujorit të parë të vitit Për këto avantazhe dhe shumë të tjera, Intesa Sanpaolo Bank Albania mund të bëjë ende më shumë për t’u ofruar klientëve të saj shërbimet dhe produktet më cilësore si edhe të promovojë vlerat e Besimit, Qëndrueshmërisë, Efikasitetit dhe Eficencës në marrëdhënien e ngushtë që ekziston midis bankës dhe klien- tit. DPE-ja u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve të rrisin bashkëpunimin, respektin reciprok, sjelljen pozitive dhe proaktive me kolegët e tyre, duke besuar se çdo ndryshim pozitiv për- brenda bankës do të reflektohet më së miri edhe jashtë saj në lidhje me klientët. Disa nga këshillat për stafin ishin ato të: - Optimizmit dhe planifikimit më të mirë të kohës - Optimizimi dhe rritja e energjisë në punë - Projektimi i planeve për karrierë Stefano FARABBI - Shtim i vetëbesimit në dhuntitë dhe aftësitë personale Në mbyllje të tremujorit të parë të vitit - Ndarja dhe vendosja e prioriteteve 2010, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, Z. në linjë me strategjinë e bankës Stefano FARABBI, mblodhi në një takim të - Të qënit proaktivë dhe gjetjes së hapur menaxherët e degëve dhe personelin zgjidhjes më të mirë për sukses afat e zyrës qëndrore në Tiranë. Megjithë rezulta- gjatë tet e kënaqshme gjatë muajve të parë të vitit, - Të menduarit pozitivisht dhe anga vëmendja e diskutimit u përqendrua tek kriza zhimit në maksimum në punën në ekonomike globale ndaj së cilës banka jonë skuadër duhet të tregohet mjaft e kujdesshme. Sikurse - Veçimit të personalitetit dhe dhë një thënie thotë se, në një det me pak peshq të nies së shembullit të mirë tek të mbetur, peshkatari duhet të dijë mirë se ku e tjerët hedh rrjetën e tij, ashtu edhe banka jonë duhet të identifikojë mirë mundësitë për t’u zhvilluar Me besim të plotë se këto këshilla nuk vle- edhe më tej në tregun shqiptar duke mbajtur jnë vetëm për rritjen institucionale por edhe për njëkohësisht klientët ekzistues dhe tërhequr atë personale, me përfitues jo vetëm klientët më të rinjtë. Avantazhet për të arritur majat e e bankës e kolegët, por edhe komunitetin ku suksesit nuk janë të pakta dhe as të parëndë- jetojmë, DPE-ja i bankës, Z. Stefano FARABBI sishme, kujtoi DPE-ja, duke iu referuar kështu kërkoi angazhim maksimal dhe të sinqertë nga reputacionit të lavdërueshëm mbarëbotëror të të gjithë pa asnjë dallim pozicioni apo detyre Grupit Intesa Sanpaolo si dhe, përparësisë në në hartën organizative të bankës. treg të bankës sonë në krahasim më shumë banka të tjera në vend. Banka jonë zhvillohet
 3. 3. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 3Ne Revisten Monitor te dates 2gusht do te lexoni: TOP STORIES ITALIA: bankat kalojnëklasën, Intesa Sanpaolo banka më solide MILANO (MF-DJ)-- Të gjitha bankatitaliane që ju nështruan analizës , shprehenekspertet e Intermonte, e kanë kaluar stresstest(1). “Mes këtyre – vijojnë komentet eanalistëve - Intesa Sanpaolo (vecanërisht)dhe Unicredit kanë shfaqur ‘amortizues’ tërëndësishëm kapitali. Pozicionohet mirë dheB.Popolare që mbylli vitin me një Tier1 rationë vlerën 7%(kundrejt pragut minimal barazme 6%) , ndërsa mes atyre me impakte mënegative regjistrohen Ubi (6,8%) e B.Mps(6,2%). Testet , thekson Centrosim, nuk kanësjellë “surpriza”. Cheuvreux vëren se Uni-credit e Intesa Sanpaolo jane bankat italianetë pozicionuara më mirë mes atyre që ju nën-shtruan stress test duke shfaqur vlera të Tier 1në rendin e 8,5% edhe në prani të një skenarinegativ. “Kjo- thekson një broker në shënimete tij- mbështet vizionin tonë pozitiv në lidhjeme të dy titujt. Në vecanti Intesa Sanpaoloështë institucioni me impaktin më të ulët nëEuropë nga një skenar jo i favorshëm dhekjo falë cilësisë së lartë të aseteve duke qënëse banka do të ishte në gjendje të realizontefitime dhe të shpërndante dividente edhe nëprani të një konteksti negativ” (1) testi qe percakton faktin nese do teishin ne gjendje bankat te financonin vetvetenne rast se garancite shteterore per detyrimet etyre do te terhiqeshin.
 4. 4. 4 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Klima e Bankës në 45 përgjigje Intesa Sanpaolo Bank, Albania morri pjesë në kompanisë dhe kjo shifër na jep mundesinë të i Bankës i eshte pergjigjur më së miri kaosit Sondazhin për Klimën e Brendshme që u zh- kemi një imazh real të bankës ashtu sic percep- financiar. Drejtimi vlerësohet me pikët më të villua në Korrik 2009, ku morrën pjesë edhe tohet nga kolegët. larta si i pavarur nga pushteti politik (5,85), i Banka të tjera të Divizionit Ndërkombëtar te aftë/kompetent (5,55) dhe i përkushtuar per Grupit. Sondazhi i Klimës, u shtri në 9 Banka të Diviz- suksesin e kompanisë (5,54). Në të njëjtën ionit Ndërkombëtar të Grupit dhe është bazuar kohë Drejtimi perceptohet me pikët më të Përfitojmë nga ky rast për të shprehur falen- në të njëjtën metodologji që është aplikuar në dobta në lidhje me udhëheqjen me efikasitet, derimet tona të gjithë stafit për pjesëmarrjen Itali që nga viti 2007. bindës dhe efiçent. e gjerë në plotësimin e pyetësorit, duke qëne pjesë aktive për arritjen e strategjive të bankës, Banka sot: pritshmëritë, problemet, vlerat. Klientët dhe për të kontribuar më tej në rritjen dhe zh- Problemet kryesore te Bankës, te cilat sipas villimin e saj. Riorganizimi (44,3%), shërbimi (41,5%) dhe punonjësve bazohen në opinion e klientëve siguria (40%) janë fjalët kryesore të cilat duken janë: kosto të larta (63,1%) dhe burokraci Nga raporti përfundimtar rezultoi se 325 se i përshtaten më mirë Bankës. Këto 3 fjalë (60,6%). kolegë i janë përgjigjur pyetësorit të dedikuar kryesore karakterizojnë Bankën, sipas opinion- Sipas opinionit te punonjësve, klientët janë për Sondazhin e Punonjësve; kjo pjesëmarrje e it te kolegëve që morrën pjesë në Sondazh. aktualisht mjaft të kënaqur me veprimet ban- punonjësve flet për një angazhim te lartë kra- kare nëpërmjet Internetit, llogaritë e kursimit hasuar me Bankat e tjera të Grupit. Bazuar në opinionin e rreth 55,4% të kolegëve dhe depozitat me afat. Ata duken se janë më tanë Banka i përmbush pritshmërite e tyre në të pakenaqur me kartat e kreditit, kreditë dhe Sondazhi i Klimës së Brendshme synon të nivelin mjaftueshëm dhe shumë. kreditë për shtëpi. jetë një moment dëgjimi i këndvështrimeve të Afërsisht 8 nga 10 punonjës që kanë marrë punonjësve në mënyrë që të aktivizohet nje Serioziteti (70,2%) konsiderohet vlera ose pjesë në pyetësor mendojnë se metodologjia proces përmirësimi i brendshëm, rezultatet modeli më i përshtatshëm për Bankën në situ- komerciale përmbush mjaftueshëm dhe shumë e të cilit mund të verifikohen në sondazhin e atën aktuale sociale ekonomike dhe merita/ pritshmëritë e klientëve aktualë dhe poten- ardhshëm. Ky sondazh do të kthehet në një ta- zotësia (66,2%) supozohet të jetë si element cialë. kim periodik për punonjësit e Intesa Sanpaolo themelor i identitetit te Bankës. Bank Albania si edhe për të gjitha bankat e Kënaqësia në Punë tjera të grupit. “Banka Intesa Sanpaolo Bank Albania” nga Rreth 67,1% e punonjësve janë më të kënaqur Sondazhi rezulton Bankë e pavarur nga forcat se sa të pakënaqur dhe shumë të kënaqur me Më poshtë do të keni një përmbledhje të këtyre politike (6,18), e besueshme (6,07) dhe pres- punën e tyre. rezultateve. tigjoze (5,98). Punonjësi më i kënaqur është: mashkull, 46- Perceptimi i Bankës, Drejtimi, Opinionet e Intesa Sanpaolo Bank Albania konsiderohet 55 vjec, me arsim të mesëm dhe personalisht i Klientëve, Kënaqesia në Punë, Grupi. gjithashtu bankë që i përgjigjet klientëve, shpërblyer në një pikë të karrierës së tij. bankë efiçente dhe konkurruese, ndërsa në Punonjësit dyshojnë se do te jenë paksa më Këto janë 5 cështjet kryesore të përfshira në një masë të vogël, konsiderohet bankë e or- shumë te pakënaqur me punën e tyre pas një Sondazhin e Brendshëm të Punonjësve që u ganizuar, që po rritet në biznes dhe bankë e viti (66,5% më tepër të kënaqur se te pak- zhvillua në korrik të vitit 2009, që përmban- bashkuar. ënaqur dhe shumë të kënaqur kundrejt 67,1% te rreth 44 pyetje që synonin të investigonin tani) klimën e brendshme dhe perceptimin e punon- Në lidhje me faktorët që shkaktojne inefiçencën, jësve. dy faktorët kryesorë janë: drejtues joefektivë dhe burokracia, si dhe mungesa e trajnimit. Rreth 325 punonjës plotësuan pyetësorin, numër ky që përfaqeson një pjesëmarrje prej Drejtimi 62% në raport me numrin e punonjësve të Rreth 76% e punonjësve vleresojnë se Drejtimi
 5. 5. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 5Opinionet lidhur me aspektet e kënaqësisë Grupinë punë dhe nxitësit për një perceptim pozitiv Gati 68,3% e punonjësve deklarojnë se dinë Rritja e bankës në masën 44,3%, siguriajanë: mjaftueshëm dhe shumë rreth Grupit Intesa 41,2%, dhe besimi 40% janë perceptuar ti- Sanpaolo. paret kryesore të Grupit• Kënaqësia e klientit .• Marrëdhëniet e perditëshme midis 67,4% e punonjësve ndjehen pjesë e Grupit Sipas punonjesve të Bankës, tiparet më të punonjësve dhe bashkëpunimi me Intesa Sanpaolo, që do të thotë se kanë një rëndësishme të profilit të Drejtimit Kryesor të kolegët ( i ashtuquajturi “kapitali ndjenjë përkatësie të mirë. Grupit janë përkushtueshmëria ndaj suksesit social” i Bankës) Më shumë se 4 nga 10 persona që kanë marrë të kompanisë dhe kompetenca/zotësia.• Një mjedis pune miqësor pjesë në pyetësor të zgjedhur mendojnë se Drejtimi Kryesor dhe Drejtimi i Grupit duket se• Komunikim i brendshëm efektiv ka një lidhje të shëndetshme dhe harmonike ndajnë pothuajse të njëjtin perceptim pozitiv midis Bankës dhe Grupit; detaje të tjera flasin (84,6% kundrejt 85%).Opinionet lidhur me aspektet e pakënaqësisë se banka i përket Grupit, por ajo akoma ka au-në punë dhe nxitësit për një perceptim negativ tonomi të konsiderueshme.janë: Sipas perceptimit të punonjësve të Intesa• Vlerësim i pamjaftueshëm profe Sanpaolo Bank Albania, Grupi Intesa San- sional paolo është mbi të gjitha prestigjioz dhe i• Nivelet e pagave besueshëm.• Stili burokratik i organizimit dhe funksionimit të Bankës• Lëvizja e ulët vertikale e punon jësve• Mungesa e motivimitA janë punonjësit krenar për punën e tyre?:atëherë, rreth 89,2% e punonjësve janë mjaftdhe shumë krenar për punën e tyre, përqindjae aspak krenar është praktikisht e pallogarit-shme (0,6%).Vetëm 87% e punonjësve janë mjaft dheshumë të kënaqur për të treguar në mjedisejashtë banke se ata punojnë pranë Intesa San-paolo Bank Albania.7 punonjës nga 10 mendojnë se struktura or-ganizative e Bankës favorizon zhvillimin e kar-rierës së tyre.Afërsisht 7 nga 10 punonjës janë mjaft dheshume të informuar për objetkivat aktuale tëIntesa Sanpaolo Bank Albania. Komunikimi ibrendshëm duket se është efektiv.
 6. 6. 6 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Intervistë me Piergiuseppe VIGANI, Drejtor i Menaxhimit të Riskut Marrë nga News of the Group – Prill 2010, nr. 5 Pas një karriere në Itali në pozicionet Çfarë ju tërhoqi më shumë nga drejtuese në zonat rajonale të Shqipëria? Sicilisë, Piedmont, dhe Lombardi, vendosët të largoheshit jashtë Mund të them me bindje se Shqipëria shtetit. Si ndodhi kjo? është vendi ideal për të kaluar një aventurë të re në planin profesional dhe Gjatë qëndrimit në Itali, nuk më ka atë personal. Në Shqipëri kam gjetur munguar mbështetja për të përforcuar një ambient të ri dhe dinamik mes aftësitë e mia profesionale por më kolegësh që kanë dëshirë të mësojnë veçanërisht, pas bashkimit të Intesës nga njëri-tjetri. Dialogu dhe mënyra me Sanpaolo IMI, morra ofertën e sesi idetë shkëmbehen brenda një grupi një pozicioni jashtë shtetit. Këtë e vizionarësh dhe mjaft profesionalë, konsiderova si shenjë besimi dhe më motivoi edhe mua të integrohem investimi edhe më të madh drejt rritjes mes tyre. Në vetëm pak muaj, ne kemi sime profesionale paçka eksperiencës rishikuar dhe punuar mbi rregullat, së madhe të përfituar deri më sot. procedurat dhe aktivitetet bankare për të 45 arritur në maksimum përputhshmërinë me standardet e Grupit. Sigurisht që kjo nuk ka qenë aspak e lehtë qoftë edhe për faktin që duke qenë të huaj në këtë Intervista e rradhës
 7. 7. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 7vend, duhet të parashikojmë se ekziston Një pjesë e mirë e popullsisë shqiptare, si për tregun vendas edhe për vendetnjë kulturë vendase e ndryshme nga ajo rreth ¼ , jeton në Itali dhe besoj se e tjera të rajonit. Një ndryshim për t’ue jona dhe se i tërë sistemi bankar në padiskutim ne përfaqësojmë një vend përmendur, është ai i ndërmarrë nëShqipëri ka një moshë tejet të re prej model për ta por edhe për Shqipërinë. lidhje me Komitetin e Kredisë. Më parëmë pak se një dekadë. Për këtë veçori Po kështu, mund të konfirmoj se një ky komitet konsiderohej si pengues idhe shumë të tjera, siç janë aspiratat e numër i madh Italianësh janë integruar procesit dhe përdorej ekskluzivisht përvendit për t’u integruar në ekonominë më së miri këtu, qoftë duke punuar arshivimin e dosjeve dhe vendimeveEuropiane dhe atë botërore, ndjej se të në sektorin privat, për institucionet të marra më parë. Ndërkohë, nëqënurit në Shqipëri përngjason me të kombëtare dhe ato ndërkombëtare. këtë komitet nuk diskutohet vetëmqënurit në njërën anë të kufirit. mbi propozimet e mbledhura, por Le të flasim për menaxhimin diskutohet mbi strategjitë dhe hapatSi është një ditë e juaj në Tiranë? e riskut ... që duhen ndjekur me kolegë të kredisë dhe të biznesit që ftohen sa herë që kaNuk mund të them se kam mjaftueshëm Më duhet të pranoj se puna jonë në diskutime të përbashkëta mbi çështjekohë të lirë, pasi ndjej gjithnjë se java menaxhimin e riskut, nuk është aspak apo klientë në nevojë për t’u diskutuar.fluturon shumë shpejt dhe jo vetëm e lehtë, duke qenë se mjetet me të cilatpër shkak të udhëtimeve të shpeshta ne e vlerësojmë risku, me ato burime Sa u ndje rënia ekonomike botërorenë Itali, por sepse mesatarisht punoj informacioni të disponueshme që janë në Shqipëri?12 orë në ditë. Krahas detyrave ditore të limituara dhe jo domosdoshmërishtmirëbesohem me detyra përfaqësuese gjithëpërfshirëse dhe të detajuara. Për Efektet e rënia ekomomike botëroretë institucionit të cilat e bëjnë ditën time këtë arsye e shohim të nevojshme të natyrisht u manifestuan edhe nëedhe më të ngjeshur. Këtu, duhet të trajnojmë vazhdimisht stafin tonë dhe të Shqipëri, në këtë vend ku riskushpreh mirënjohjen dhe falënderimin për organizohemi në mënyrë sa më eficente. ndërmerret me shumë ambicie sidomosfamiljen time e cila vazhdon të mbështesë S’ka shumë kohë që divizioni im përjetoi në fushën e ndërtimit. Nga ana jonë,në çdo hap sfidat e mia personale dhe një riorganizim të brendshëm nga i cili përveçse përqafojmë iniciativat qëato profesionale. Natyrisht, nuk është rezultoi bashkimi i dy departamenteve synojnë zhvillimin ekonomik të vendit,e lehtë të qëndrosh larg njerëzve të në një të vetme, ai i Shërbimit të tregojmë mjaft kujdes në analizimin etu të afërt, por me ndihmën edhe të Klientëve dhe Analizës së Kredisë për riskut të investimeve që mbështesim. Përteknologjisë informative, programeve Klientët Korporatë. Identifikuam kështu këto diskutojmë çdo ditë mes kolegëshskype etj, mundohem të thyej çdo potencialet e duhura për vlerësimin por edhe me partnerët e bizneseve qëbarrierë distance duke qenë i pranishëm e dhënies së kredisë në bazë të drejtohen tek ne.në çdo ndodhi të jetës së familjarëve të mandateve të rishikuara prej nesh. Iu Marrëdhënia me emigrantët shqiptarëmi. dha më shumë fuqi departamentit të në Itali konsiderohet si një mundësi Tregut dhe Riskut Operacional për të e mirë për bankën qoftë për numrinShpeshherë ndjej një lloj nostalgjie që monitoruar dhe hartuar rregulla dhe e konsiderueshëm të tyre që arrin nëlidh Shqipërinë me Italinë e viteve të procedura kontrolluese. Me të njëjtën 400 mijë shqiptarë, ashtu edhe përmia të hershme, pasi arrij të përjetoj frymë u transformua edhe Departamenti dhe familjet e tyre në vendlindje. Jam iato eksperienca të jetës së përditshme i Politikave dhe Metodologjisë. Në bindjes se banka jonë, Intesa Sanpaolosikurse në rininë time. Ky vend më ka vetëm pak muaj arritëm të bëjmë një Albania, duhet të investojë më fuqimishttreguar shumë kontradikta: fëmijë të ndryshim radikal duke transformuar në këtë drejtim.komunitetit Roma që lypin rrugëve atë çfarë ishte më parë një zyrëku janë ndërtuar rezidenca luksoze, përllogaritëse, në një zyrë të vërtetënëpunës që planifikojnë jetët e tyre të dedikuar në krijimin e proceduraveme të ardhura mujore prej rreth të reja, analizës reale të të dhënave që300 Eur dhe ndërtimet intensive në përfaqësojnë edhe elementët kryesorëinfrastrukturë, rezidenca dhe qendra në njohjen e riskut të kredisë me interesmoderne tregtare.
 8. 8. 8 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Kaskada,faza e II-të e programit edukativ “Ju dëgjojmë 100 %” Në vazhdën e aktiviteteve me qëllim Aktualisht, nga sugjerimet e klientëve Ndër plan-veprimet e sugjeruara nga ndërgjegjësimin dhe trajnimin e stafit të tanë, kanë marrë jetë zhvillimet e Grupi për të gjitha bankat e saj vartëse bankës për të përmisuar organizimin e mëposhtme: janë: punës në atë mënyrë që të përfitohet rritja e sadisfaksionit të klientëve, * ndërtimi i një platforme të 12. Ruajtja e ‘thjeshtësisë” Intesa Sanpaolo Albania, organizon në pjerrët në hyrjen e zyrave qendrore që në ofertën e produkteve bankare, muajt Prill dhe Maj (12-15 / 21-22 Prill lehtëson aksesin e grave me fëmijë dhe teknologjisë së përdorur, dhe politikave dhe 15 Maj) Kaskadën, fazën e dytë të personave me lëvizje të kufizuar (të e procedurave të ndjekura për shërbim të programit edukativ “Ju dëgjojmë moshuar, ato në karrige etj.) ndaj klientëve 100%”. * adaptimi i orarit zyrtar të 13. Eliminimi i çdo barriere që Mbledhjet e mbajtura me stafin e nënpunësve të bankës të gatshëm për bën marrëdhënien me klientin më pak bankës gjatë këtyre ditëve patën një t’i shërbyer klientëve që në orën 8:30 të direkte, ofrimin e një shërbimi unik dhe strukturë tejet interaktive, ku bënin mëngjesit surprizimin e klientit me kujdesin që i pjesë prezantime mbi zhvillimet e fundit * riorganizimi i zonës së shërbimit ofrohet çdo detaji, sado i vogël qoftë ai në përmisimin e cilësisë së punës, të klientëve me ambiente të reja në 14. Identifikimi dhe analizimi i simulime të situatave ditore ku stafi zyrat qëndrore të bankës duke synuar “momenteve të vërteta” zbuluar nga pati mundësi të praktikojë sesi mund jo vetëm shërbimin në një kohë më të anketimi i klientit, ndërmarrja e një plan t’i përgjigjet më efektivisht kërkesave të shpejtë por edhe grupimin e klientëve veprimi efektiv dhe kontrolli/ndjekja me klientit duke e informuar atë dhe duke i sipas nevojave të tyre vëmendje e progresit në vijim ofruar udhërrëfyes për një bashkëpunim sa më të gjatë me bankën, si edhe Revista Menaxheriale sesionet e quajtura “brainstorming” që lejuan shkëmbimin e praktikave në grup Përsa i përket trajnimit të vazhdueshëm me qëllim njohjen më të mirë të tregut të linjës drejtuese të bankës, Divizion vendas dhe ndryshimeve në kulturën e Ndërkombëtar i Bankave Vartëse të brendshme institucionale. Në këtë cikël Grupit Intesa Sanpaolo ka lançuar takimesh vëmendja u përqendrua në një botim të ri edukativ, “Revistën mjaft çështje sic janë: Manaxheriale”. Kjo revistë periodike përmban abstrakte a) zvogëlimi i procedurave operacionale nga publikimet më të fundit shkencore në kohë në shërbimin ndaj klientit duke në fushën e rritjes së sadisfaksionit të garantuar maksimalisht cilësinë dhe klientëve dhe synon krijimin e një gjuhe përmbushjen e plotë të kërkesave të tij; të përbashkët, ndërtimin e metodave b) ristrukturimi i informacionit të të ngjashme të punës si edhe fokusohet përditshëm që ka lidhje me mbarëvajtjen tek aftësia e linjës drejtuese për t’iu e punës dhe njohjen e stafit me përgjigjur në kohë kërkesave për ndryshimet më të fundit administrative/ përmisim. Të gjitha këto kontribuojnë procedurale; dhe drejt arritjes së objektivës kryesore, atë c) përforcimi i kanaleve transmetuese të ofrimit të një shërbimi të shkëlqyer të anketimit të klientëve në mënyrë që dhe unik në të gjitha fushat ku Grupi sugjerimet të marrin jetë në formën Intesa Sanpaolo operon. e plan-veprimeve duke rritur kështu besimin dhe vlerësimin e klientit.
 9. 9. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 9 “All in One”, trajnimi për konsulentët SME dhe Drejtuesit e Degëve“Në Intesa Sanpaolo Bank Albania gjetëm mikpritjen bujare, vullnetin e stafit për të ndryshuar dhe përmisuar cilësinë e punës,dhe për të arritur rezultatet e duhura. Kemi vlerësuar gjithashtu, si aftësinë e stafit për të dëgjuar sugjerimet e dhëna ashtuedhe kujdesin e treguar në marrjen dhe dhënien e feedback-ut midis kolegëve. Mendojmë që ky trajnim është padiskutim njëhap i mirëfilltë i një bashkëpunimi të ngushtë midis kolegëve që punojnë pranë Intesa Sanpaolo Bank Albania. Midis të gjithaeksperiencave tona, ka qënë për ne sigurisht, një eksperiencë që ka lënë gjurmë”. Konsulentët Riccardo CERCHIER dhe Valentina LICATA të Fluxus HR dhe përfaqësues të “Servizio Formazione” të Intesa Sanpaolo.Trajnimi “All in One”, i zhvilluar gjatë muajit qershor, ishte faza përfundimtare e një programi trajnimesh, te quajtur “Pro-Action”, që zgjati për një periudhë 5 mujore i cili përfshiu konsulentët e SME-ve dhe Drejtuesit e Degëve të bankës sonë.Trajnimi i quajtur “ProAction”, u projektua duke patur parasysh kërkesat specifike të sejcilit profil profesional (konsulent SMEdhe Drejtor Dege) dhe kishte si qëllim bërjen e cdo pjesëmarrësi protagonist të suksesit të tij të punës.Konsulentët e SME-ve dhe Drejtuesit e Degëve patën mundësinë tu paraqesin kolegëve të tjerë një ose më shumë rastekonkrete të takimeve me klientë, “actual” apo “prospect”: duke bërë të mundur diskutimin dhe ndarjen e “best practices”që duhen përdorur gjatë aktivitetit te perditshëm komercial.Trajnimi “All In One” vazhdoi në këtë rrugë dhe u strukturua në mënyrë interaktive dhe dinamike me qëllim që trajnimi tëkthehej sa më shumë që të ishte e mundur në një “eksperiencë jete”. Temat e trajtuara ishin:- Menaxhimi i prioriteteve dhe planifikimi i axhendës ditore e javore;- Mënyra efikase dhe veprimet komerciale gjatë takimit me një klient “Actual” apo “Prospect”- Parimet kyce që duhen patur parasysh për një menaxhim efikas te riskut të kredisë.Në sajë të aktiviteteve të kryera gjatë trajnimit u duk qartë se arritja e objektivave komerciale dhe e një shërbimi cilësor ndajklientit, mund të kryhen vetëm nëpërmjet një përgatitje të kujdesshme për takimet dhe nëpërmjet një plani të qartë dhekonkret veprimesh që bëhet duke kryer një analizë të detajuar të tregut.Ky trajnim pati një efekt mjaft pozitiv në punën e përditshme të pjesëmarrësve, të cilët edhe në takimin me DPE të bankës,transmetuan se përmbajtja dhe formati i ndjekur gjatë periudhës së trajnimit “ProAction” dhe “All In One” ndihmuan dhe dotë vazhdojnë në rritjen e efikasitetit gjatë punës së tyre të përditshme. Banka jonë përmisohet
 10. 10. 10 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Roli i Gruas në bankën tonë Intesa Sanpaolo Bank Albania, një të rekrutimeve përfaqësohet nga gratë. poratë, përkujdeset edhe ndaj ruajtjes ndër bankat më të mëdha në vend, Kjo është shpjeguar nga CBO e bankës, së marrëdhënieve humane me klientët mbështet iniciativat vendore të Znj. Ardiana SOKOLI, me përgatitjen dhe punonjësit e tij. Kjo marrëdhënie promovimit të barazisë gjinore dhe konkurruese akademike dhe profesion- ‘ushqehet’ nga aktivitetet e shpeshta rritjes së gruas në poste drejtuese. ale që kanë gratë në krahasim me bur- kulturore, muzikore dhe sportive që rat. “Janë për t’u vlerësuar bagazhi dhe Grupi organizon nën frymën e “të jetu- Me një popullsi me mbi 50% që jeton virtytet me të cilat gratë prezantohen arit sëbashku”. Në këtë aspekt, Intesa në zonat rurale (49% e së cilës e përbe- në bankë, siç janë vendosmëria, vullneti Sanpaolo Bank Albania ndihet krenare jnë gratë), dhe me rekord ku mesatar- për të punuar dhe ambicia për të ecur për themelimin e skuadrave të saj të isht një grua fiton rreth 20% më pak se përpara, që i bëjnë këto të fundit mjaft futbollit për meshkuj dhe volejbollit për një burrë, Shqipëria ka ende shumë për të kërkuara në tregun bankar të punës. femra, të cilat ajo i sheh si iniciativa që të bërë për t’u ofruar shtetasve të saj, Për këto arsye dhe për faktin se banka sjellin më afër punonjësit e saj me njëri- qofshin këto burra apo gra, mundësi të ruan dhe aplikon me fanatizëm vlerat tjetrin, mbrojnë dhe përforcojnë punën barabarta pune dhe rritje profesionale. e meritës dhe arritjes personale pa ndi- në grup dhe kulturën e përbashkët in- ky çekuilibër mësohet të ketë mbetur kime racore, gjinie, feje, moshe apo stitucionale duke përmisuar kështu jo si pasojë e periudhës tranzitore që ka- kombësie, mjaft kandidate të përgat- vetëm jetën në bankë, por edhe atë loi vendi ynë nga ekonomia e mbyllur itura gjejnë derën e hapur të punësimit jashtë saj. në atë të tregut të lirë, periudhë gjatë dhe mbështetjes profesionale tek Intesa së cilës pronësitë e shtetit iu dorë- Sanpaolo Bank Albania”. Një element zuan kryesisht burrave, duke lënë pas tjetër për t’u vënë në dukje është mosha mundësitë e grave për të pasur pronësi relativisht e re e punonjësve të bankës, apo për të nisur biznes mbi zotërimet e të cilën banka jonë e ka përdorur si ele- tyre vetjake. Këto politika kanë bërë që ment force dhe jo dobësie në rritjen e gjatë viteve ’90 – 2000 e madje edhe saj të vazhdueshme institucionale. Janë sot e kësaj dite, të ndihet një lloj vartësie pikërisht fryma novatore, energjia dhe e grave ndaj burrave të tyre. Edhe pse vullneti për të mësuar dhe përparuar janë ndërmarrë mjaft hapa për të ndër- shpejt dhe me hapat e kohës që i karak- tuar baza ligjore jo diskriminuese dhe terizon punonjësit e rinj të bankës, e në favorizuese të pavarësisë së gruas dhe veçanti punonjëset e saj. rritjes së saj në pushtet, statistikat më të fundit tregojnë se raporti mes bur- Një institucion bankar lider në vend, rave dhe grave të punësuar (mosha 15 Intesa Sanpaolo Albania, kujdeset për deri në 64) është 63% në favor të bur- punonjësit e saj dhe angazhohet mak- rave (dominues në sektorin privat) dhe simalisht për të përmbushur kushtet më 45.5% në favor të grave të punësuara të mira të punësimit, si në politikat që kryesisht në agrikulturë. Nivelet më të ajo zbaton, por edhe në ambientet e larta të papunësisë vërehen në verilind- punës që ofron, në kulturën institucio- je të Shqipërisë ku më të prekura janë nale që promovon në mbrojtje të din- gratë. Krahas përpjekjeve vendore për jitetit, barazisë racore, gjinore, sociale të ndryshuar këtë realitet, edhe Intesa dhe në parandalimin dhe ndëshkimin e Sanpaolo Bank Albania, një nga bankat çdo sjelljeje ofensive qoftë kjo e trans- më të mëdha dhe degë të shpërndara metuar verbalisht, me shkrim apo fiziki- në të gjithë vendin, luan një rol jo pak sht. Për këto vlera dhe standarde, vlen të rëndësishëm në promovimin e gruas të përmendet përkatësia me Grupin In- dhe rritjes së saj në karrierë. Nga statis- tesa Sanpaolo, i cili përveçse pozicionit tikat e dy viteve të fundit të rekrutimit lider në fushën e menaxhimit, shër- të ISBA, vërehet se rreth 73% e totalit bimit të klientëve, marrëdhënieve kor-
 11. 11. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 11 a. Adela Xhemali – Drejtore e Kontrollit Financiar b. Lauresha Basha – Drejtore e Komunikimit c. Jorida Bezhani – Drejtore e Kontrollit te Brendshem d. Alketa Lamce – Drejtore e IT e. Albina Mancka – Drejtore e Operacioneve f. Suela Totokoci – Drejtore e Thesarit g. Entela Zigori – Drejtore e Burimeve NjerezoreMë e rëndësishme, është mbështetja e në ruajtjen e ekuilibrit mes jetës profe- Në mbështetje të barazisë gjinore dhevazhdueshme e bankës ndaj grave dhe sionale dhe atë personale, në zhvillimin zhvillimit të gruas në shoqëri, Intesavullnetit të tyre për të marrë pjesë në profesional dhe angazhimit të gruas Sanpaolo Bank Albania mbështet kësh-vendimmarrje. Nëse do të hidhnim një njëkohësisht në punë dhe në familje. tu masat dhe politikat vendore për tëshikim të shpejtë të linjës së parë të me- “Natyrisht që ka vend për përmisim-, arritur zhvillim të qëndrueshëm ekono-naxhimit do të zbulonim se në bankën shton Znj. Ardiana SOKOLI, - por ne mik duke shfrytëzuar në më të mirëntonë vërtet mbizotërojnë gratë, me një qëndrojmë me besim të plotë dhe jemi e mundshme potencialin njerëzor qëraport prej 9/12 në favor të tyre, madje të angazhuar që të ndërmarrim hapat posedon. Barazia gjinore dhe zhvillimi iedhe në pozicione tradicionalisht të e duhura për të siguruar standartet më gruas në shoqëri përfaqësojnë gjithashtudrejtuara nga burrat siç janë; Departa- të larta sociale në punë, siç janë edhe përpjekjet ndërkombëtare ndaj të cilavementi i Financës, Auditi i Brendshëm, masat lehtësuese ndaj grave me fëmijë. Shqipëria është zotuar se do përparojëTeknologjia e Informacionit, Operacio- Ne jemi të gëzuar që mund të ofrojmë dhe përmbushë në kohë. Këto janënet. Natyrisht, ky raport është arritur një ambient sfidues dhe me mjaft pre- politikat kyçe sociale të BE-së (në rregul-plotësisht falë politikave promovuese të misa në planin profesional, për të cilën loret dhe direktivat e listuara në Acquisbazuara ekskluzivisht mbi meritën per- punonjësit tanë, qofshin këta burra apo Communautaire), si edhe në Objektivatsonale dhe duke respektuar përzgjed- gra, mund të ndihen krenarë dhe të Globale Zhvilluese të Mijëvjeçarit ngahjen mbi standarde të larta, transpar- ndejnë se janë protagonistë të zhvillimit OKB, MDG 3, që synojnë vendosjen eente, dhe me mundësi të barabarta vetjak, të institucionit ku ato punojnë, vlerave dhe standardeve mbarëbotërorepër të gjithë. Këto talente dhe burime familjeve dhe shoqërisë për të cilën ato për t’u arritur në vitin 2015.të fuqishme për prosperitet profesional kontribuojnë çdo ditë”.janë promovuar edhe në sajë të trajni-meve të rregullta të Grupit, programetMaster të financuara nga banka, dheseminareve mbi temat e lidershipit dheplanifikimit të karrierës. Intesa SanpaoloBank Albania kujdeset gjithashtu edhe
 12. 12. 12 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Reklama e re mbi kredinë për shtëpi Pas videos së suksesshme instituciona- le “Me sy mbyllur”, merr jetë projekti i përbashkët i reklamave mbi fushat/ produktet kryesore të biznesit bankar në të gjithë rrjetin ISBD të bankave. Pjesë e këtij projekti është edhe reklama e lançuar së fundmi mbi kredinë për shtëpi tek Intesa Sanpaolo Bank . Linja që i përafron të gjithë këto produkte të marketingut është ruajtja dhe komunikimi i vlerave të Grupit që janë: Shpresa, Imagjinata, Humanizimi dhe Qëndrueshmëria. Këto reklama, të ideuara me format unik dhe që flasin të njëjtën gjuhë përballë çdo publiku ku ato shfaqen, bëhen mjaft tërheqëse dhe reflektojnë cilësi, thjeshtësi dhe një mënyrë mjaft të drejtpërdrejtë të trans- metimit të mesazhit promocional. Elementët kryesorë të reklamës sonë janë lejleku, simbol i fëmijës që do të lindë shumë shpejt, çifti i ri përpara një vendimi të rëndësishëm siç është blerja e një shtëpie që të strehojë familjen e zmadhuar, dhe oferta mjaft përfituese dhe konkurruese e bankës sonë për kredinë për shtëpi. Në çdo hap të reklamës vërehet sesi të vizatuarit është përdorur si një mjet i fuqishëm për të përfytyruar dëshirat e protagonistëve tanë dhe personifikimit me vetë kërkesat dhe gustot personale.
 13. 13. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 13 Sëbashku në ndihmë të komunitetit që na rrethon: për familjet e përmbyturaNëpërmjet iniciativës së përbashkët dhe të suksesshme mes Grupit Intesa Sanpaolo dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania, ban-orët e zonave të përmbytura në Shkodër përfituan nga një buxhet prej 50.000 euro për ushqim për bagëtinë. Drejtori iPërgjithshëm i Bankës, Zoti Stefano FARABBI, shprehet se “duke ofruar ushqim për bagëtinë në këto zona, ne japim një kon-tribut të qëndrueshëm dhe thelbësor në përmirësimin e kushteve të familjeve të dëmtuara nga përmbytjet”. Ndihma e IntesaSanpaolo Bank Albania ka filluar të shpërndahet në prani përfaqësuesve të vetë bankës në bashkëpunim me autoritetet ven-dore, më datë 22 mars në të gjitha komunat, në mënyrë të drejtpërdrejtë tek familjet e dëmtuara. Fondi i vënë në dispozicionmbuloi nevojat për ushqim për një periudhë 10-ditore të më shumë se 3.400 bagëtive të rreth 800 familjeve rreth 15 fshatratë Dajçit, Bushatit, Guri i Zi, Velipojës dhe Obotit. Thelbësore në realizimin e këtij operacioni ndihme, ka qënë bashkëpunimime Ministrinë Shqiptare të Bujqesisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Drejtorinë Rajonale në Shkodër dhe me Kry-etarët e Komunave të prekura të cilët kanë vënë në dispozicion të bankës listat e detajuara të të gjitha familjeve në nevojë.Intesa Sanpaolo Bank Albania, e konsideron këtë ndihmë pjesë të misionit të saj për të kontribuar jo vetëm në përmirësimine shërbimeve financiare në vend duke ofruar një gamë të plotë produktesh bankare, por edhe duke luajtur një rol social qëmbështet zhvillimin e qëndrueshëm të familjeve shqiptare, pjesë e strategjisë së përgjegjësisë sociale. Intesa Sanpaolo BankAlbania është bankë e Grupit Intesa Sanpaolo, i cili me praninë e saj në më shumë se 40 vende të botës, mbështet stabilitetindhe qëndrueshmërinë e vendeve në te cilat operon.për fëmijët talasemikëNë ditën ndërkombëtare të dhurimit të gjakut, Intesa Sanpaolo Bank Albania i gjendet pranë fëmijëve talasemikë duke orga-nizuar pjesëmarrjen e stafit të saj në Tiranë për të dhuruar gjak. Iniciativa rezultoi e suksesshme falë bashkëpunimit të bankësme Organizatën Shqiptare të Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut dhe simbolizon hapjen e një rruge optimiste dhe frutdhënëse nëtë ardhmen në shërbim të komunitetit dhe përgjegjësisë sociale që banka jonë mbështet fuqimisht. Të gjithë pjesëmarrësit iubashkuan sloganit të fushatës sensibilizuese: Bëje të qeshë... me pak pika
 14. 14. 14 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Sezoni i Madh i Eventeve 2010: “Italia dhe Shqipëria 2010 - dy Popuj, një Det, një Miqësi” Me një gamë mjaft të gjerë aktivitetesh kulturore, ekonomike dhe promocionale dhe me një audiencë gjithëpërfshirëse në grupmoshë, kombësi dhe grupe interesi, “Italia dhe Shqipëria 2010 – dy Popuj , një Det dhe një Miqësi” shënoi eventin se- zonal më të larmishëm dhe më të veçantë në historinë e dy popujve mesdhetarë. Një nismë e suksesshme e Komisionit për Promovimin e Kulturës Italiane jashtë Italisë pranë Ministrisë së Jashtme Italiane, nuk mund të mos gjente kontributin dhe mbështetjen e sponsorëve promovues të kulturës, zhvillimit ekonomik dhe integrimit të vendit në familjen Europiane, sikurse edhe Intesa Sanpaolo Bank Albania. Ndër aktivitetet që shënuan edhe lidhjet e ngushta me këtë sezon ishin: Tirana Music Festival edicioni i V-të, Festivali i Beratit 2010, edicioni i I-rë, Salloni i Librit Italo-Shqiptar, Milan School Camp dhe Milan Junior Camp dhe një cikël konferencash mbi temën e integrimit Europian të vendit. Për më shumë referojuni fotoreportazhit të mëposhtëm: Berat Festival 2010: Në vetëm një prej ditëve të aktivitetit Festivali i Beratit ofroi për pjesëmarrësit: njohjen e vlerave të qyteti muze të Beratit, maratonën e fëmijëve të qytetit dhe shijimi i verës vendase Tirana Music Festival – edicioni V, 22-29 Prill 2010: Edicion i sukseshëm i një cikli koncertesh e masterklas perfeksionimi për muzikantët e rinj shqiptarë të cilët për të pestin vit radhazi patën mundësinë të shpalosin talentin e tyre nën drejtimin e mjeshtrave të shquar shqiptarë dhe italianë sic janë: Piero VINCENTI, G. MAZZOCCANTE, F. QERIMI, M. KONI e shumë të tjerë që zbritën në sallën e Akademisë së Arteve të bukura për t’i ofruar publikut shqiptar momente të pahar- rueshme. E veçanta që sjell ky festival janë bursat e studimit të cilat këtë vit iu akorduan të rinjve Xh. Dimo dhe E. Zurbo në klarinetë, K. Mëhilli në piano.
 15. 15. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 15 Banka jonë sponsorizonSalloni i Librit Italian dhe Shq- Milan School Camp dhe Milan Konferenca & Aktivitete kul-iptar: “Letërsia dhe Integrimi” Junior Camp: Turne futbolli për turore– Jo vetëm një panair libri dedikuar ve- fëmijë të shkollave fillore dhe të mesmeprave letrare që shprehin në mënyrën nën guidën e trajnuesve të skuadrës sëmë të mirë lidhjen kulturore italo-shq- Milan A.C..iptare, por edhe kuvendim mbi Letërs-inë dhe Integrimin mes shkrimtarëveitalianë dhe atyre shqiptarë. Konferencë mbi Integrimin Europian të Shqipërisë Giuseppe TORNATORE ne Shqipëri
 16. 16. 16 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Lajme nga Grupi Bordi i ri Fuqia e nës. Reflektim dhe identifikim i talentit të grave në punë dhe mbështetja e një kulture përfshirëse të grave në vendim- drejtues gruas = marrje dhe në rritjen e tyre profesion- ale. 2.Në fushën e ekuilibrimit të jetës profesionale me atë personale në Grupin GEMM@ Balancimi i jetës profesionale me atë personale për një shumicë grash me familje, rezulton të jetë tejet i vështirë. Intesa Për 60% të kolegeve të sondazhit (nga 1700 në total) përpjekjet në vazhdimësi për të ruajtur këtë ekuilibër shkaktojnë stres të fortë emocional. Sanpaolo Plane veprimi: Ofrimi i lehtësirave që favorizojnë ekuilibrin e jetës private me atë profesionale. Në takimin e mbajtur të 30 Prill 2010 të Më 11 Shkurt 2010 u festua 1 vjetori 3. Në fushën e ndërtimit të një Aksionerëve të Grupit Intesa Sanpaolo, i komunitetit online GEMM@, një ko- stili menaxherial përfshirës dhe jo- u caktua Bordi i ri Mbikqyrës me19 munitet i dedikuar krejtësisht forcimit diskriminues mbi baza gjinore anëtarë për vitet financiare 2010, 2011 të rolit të gruas në punë. Me analizat dhe 2012 me në krye Giovanni BAZOLI e marra nga sondazhet e kryera online, Është vënë re se për arritjen e objekti- dhe dy nënkryetarë, Elsa FORNERO dhe nëpërmjet intervistave të drejtpërdrejta, vave të njëjta, mjaft shefa (qofshin këta Mario BERTOLISSI. Një javë më pas, ose takimeve të dedikuara me grupe meshkuj apo femra) rrisin ndjeshëm të premten e datës 7 Maj 2010, me kolegesh që shfaqën dëshirën të nda- pritshmërinë ndaj kolegeve femra propozim të Komitetit Nominues, Bordi jnë mes tyre eksperiencat e ndryshme, përkundrejt atyre meshkuj. Kjo lidhet Mbikqyrës caktoi unanimisht 9 anëtarë u identifikuan tre fushat e mëposhtme ngushtë edhe me perceptimet e vetë të Bordit Menaxhues përfshi këtu kreun për të cilat komiteti drejtues GEMMA femrave për veten e tyre si edhe nga de- e ri të bordit, Andrea BELTRATTI dhe dy ndërmerr këto plane veprimi: klaratat që bëjnë shefat e tyre. Në 60% nënkryetarët Marcello SALA dhe Gio- të përgjigjeve të sondazhit, evidento- vanni COSTA. Në takimin e tij parë, të 1.Në fushën e zhvillimit të karrierës het se gratë në linjat menaxheriale janë Hënën më 10 Maj, dhe me komunikim zgjedhja e dytë për promovim, kjo pasi të Bordit Mbikqyrës, Bordi Menaxhues Rezultate: Rrugëtimet e grave në kar- të jetë kaluar opsioni i përzgjedhjes së konfirmon Corrado PASSERA si Drejtor rierë, në shumicën e rasteve, përfun- një kolegu mashkull. të Përgjithshëm Ekzekutiv. Në 14 Maj, dojnë deri tek arritja e pozicioneve me Bordi i ri Menaxhues aprovon rezulta- përgjegjësi të mesme. Kjo sepse të qe- Plane veprimi: Identifikimi i karakter- tet e konsoliduara të Grupit të 31 Mars nurit nënë konsiderohet si një udhëkryq istikave të stilit të lidershipit të Grupit, 2010. në jetë ndaj së cilës gratë ndjekin rrugën analizimi dhe mënjanimi i pengeseva e familjes dhe dorëzohen përpara rritjes ndaj rritjes së grave menaxhere dhe profesionale. Ato shfaqin tendenca promovimi i lidershipit femëror. vetëlimituese duke e bërë kështu thu- ajse të pamundur apo tejet të vështirë Në nivelin europian, Gemma merr pjesë zbulimin e aftësive menaxheriale. në një seri tryeza pune të Komisionit Eu- Plane veprimi: Shpërndarja e informa- ropian (nëpërmjet Zyrës Ndërkombëtare cionit të vlefshëm për përmisimin e cilë- mbi Cështjet Rregullatore dhe Antitrust sisë së jetës së grave në vendin e pu- në Bruksel), për hartimin e politikave
 17. 17. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 17 Një projekt që shënonmbarë-europiane mbi përfshirjen egrave dhe të aksioneve për vlerësimin etalentit dhe lidershipit femëror.Komuniteti online GEMM@ në Janar2010 shënoi rekordin e mbi 10.000vizitorëve, 8,337 kolege dhe 1,955 ndryshim:kolegësh të abonuar në faqe me rreth1,800 postimesh dhe komente mbiçështjet në fjalë. Stop AIDS në Malawi Vazhdojnë të rriten Projekti Malawi dhe Projekti Malawi Onlus, iniciativa të për-“Gratë që arrijnë me sukses të bëj- bashkëta të Fondacionit Cariplo dhe Intesa Sanpaolo për të ndihmuar të prekuritnë gjithçka në jetë janë heroinat e nga HIV-AIDS në Malawi. Me një numër shërbimesh tradicionale mjekësore dhekohëve të sotme. Duhet të jemi të ato jo-tradicionale listohen kontributet më të rëndësishme siç janë: vizitat mjekë-aftë që jo vetëm të përthithim tal- sore, terapitë kundër përhapjes të virusit HIV, ndihmat ushqimore, trajnimet mjekë-entet femërore por edhe t’i rrisim sore, mbështetje ndaj personave të prekur. Më veçanërisht kanë dhënë impaktato dhe të tregojmë se edhe me tejet pozitiv, ndërtimi i një pusi pranë Klinikës “Komfort” të Balakës për të luftuarpërgjegjësi të mëdha në ambientet përhapjen e epidemive nga uji i papastër si edhe ndërtimi i një pavijoni për fëmijëte punës, të ndërtosh një familje të në djep në Spitalin e ri të Komunitetit të Balakës i cili do të jetë operacional në fil-shëndoshë është plotësisht e mun- lim të vitit 2011. Për më shumë informacion, klikoni në faqen zyrtare të projektit:dur”, Corrado PASSERA, DPE, Intesa http://www.insiemexmalawi.itSanpaolo
 18. 18. 18 I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a Eventet sportive të ISBD Follonica 2010: “Tutti hanno un motivo per esserci, Follonica 2010: “Të gjithë kanë një motiv për të marrë pjesë” Kur: 13-26 Qershor 2010 Ku: Follonica (Grossetto, Itali) Kush: Nga Shqipëria morën pjesë 10 fëmijë të stafit (5 vajza dhe 5 djem) të grupmoshës 9-11 vjeç dhe 2 instruktorë; Total: 193 fëmijë nga Italia, Bosnia-Hercegovina, Rumania, Shqipëria Çfarë: Aktivitete sportive dhe sociale të dedikuara për fëmijët, si psh; basketboll, volejboll, ping-pong, mini golf, futboll, dhe futboll në tavolinë[table football], luna park, casino, pishina, plazh; Fitues: Rei Xhaferri – 2 medalje për futboll në tavolinë (table football) dhe fëmija më i mirë i Follonica 2010. Enea Gore – medalje si lojtari më i mirë në futboll Portoroz 2010 Kur: 03-06 Qershor 2010 Ku: Portoroz, Slloveni Kush: Skuadrat sportive të ISBA (shih listën emërore më poshtë) Çfarë: Kampionat i Futbollit për meshkuj dhe Volejbolli për femrat
 19. 19. I n t e s a s a n p a o l o b a n k a l b a n I a 19Skuadrat e sportive të ISBAFutbolli për meshkujt: Volejbolli për femrat:Trajner: Alessandro Ungaro Trajner: Ilia Vasili1. Arban Morina 1. Naltina Koco2. Dorian Joanidhi 2. Rovena Golemi3. Elis Ikonomi 3. Orjola Baku4. Dorjan Koçi 4. Lindita Sejdiaj5. Elvis Muça 5. Manjola Hoxha6. Erton Myftari 6. Matiela Zenjo7. Gent Tabaku 7. Joana Haxhi8. Aleksandër Semi 8. Elsa Lila9. Elton Zhuleku 9. Erinda Shtepani10. Alfred Gjuraj 10. Drinalda Todor11. Julian Çela12. Altin Baçe13. Alban Çarçiu14. Alban Duro15. Maks LeksaniFitues dhe Çmime: Fituese dhe Çmime:Aleksandër Semi si futbollisti më i Pjesëmarrje edhe në Beachvolley:mirë Rovena Golemi&Orjola Baku – kuali- fikuar deri në gjysmëfinale dhe Ilia Vasili & Lindita SejdiajTë dyja skuadrat trajnohen rregullisht dy herë në javë dhe kryejnë ndeshje miqësore meekipet e institucioneve lokale dhe ose ekipet sportive të skuadrave kombëtare.
 20. 20. Eventi i rradhës: Beograd (Serbi) 2010 në datat 10-12 Shtator Eventet Ndërkombëtare të ISBD Departamenti i Komunikimit INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA

×