The Best of Three Worlds

2,442 views

Published on

Een Powerpointpresentatie over het boek 'The Best of Three Worlds. Effectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van
hotcrimes, hotspots, hotshots en hotgroups' van Peter Versteegh, Theo van der Plas en Hans Nieuwstraten. Uitgave van de Politieacademie, lectoraat intelligence.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Best of Three Worlds

 1. 1. Klik voor de volgende dia<br />The Best of Three WorldsEffectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups <br />Uitgave in de intelligencereeks van de Politieacademie<br />in nauwe samenwerking met Politie Haaglanden,<br />Analyse & Research.<br />Peter Versteegh<br />Theo van der Plas<br />Hans Nieuwstraten<br />
 2. 2. Deze studie laat zien dat de kwaliteit en kwantiteit van politie- en veiligheidszorg van doorslaggevende invloed is op de aangiftecriminaliteit. Met de uitvoering van een combinatie van informatie-gestuurdepolitie, probleemgericht werken en burgerparticipatie – The Best of ThreeWorlds– denkt de politie Haaglanden in de komende jaren het niveau van situationele preventie en de (verwachte) pakkans aanmerkelijk te vergroten. Daarmee kan de effectiviteit van de aanpak naar verwachting aanmerkelijk worden versterkt.<br />Hans Nieuwstraten is directeur bedrijfs-voering & HRM, Theo van der Plas is adjunct-directeur informatie & ondersteuning, Peter Versteegh is hoofd van de strategische onderzoeksafdeling Analyse & Research. Allen werkzaam bij politie Haaglanden.<br />Klik voor de volgende dia<br />The Best of Three WorldsEffectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups <br />Uitgave in de intelligencereeks van de Politieacademie<br />in nauwe samenwerking met Politie Haaglanden,<br />Analyse & Research.<br />Peter Versteegh<br />Theo van der Plas<br />Hans Nieuwstraten<br />
 3. 3. Hans Nieuwstraten is directeur bedrijfs-voering & HRM, Theo van der Plas is adjunct-directeur informatie & ondersteuning, Peter Versteegh is hoofd van de strategische onderzoeksafdeling Analyse & Research. Allen werkzaam bij politie Haaglanden.<br />Klik voor de volgende dia<br />The Best of Three WorldsEffectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups <br />Uitgave in de intelligencereeks van de Politieacademie<br />in nauwe samenwerking met Politie Haaglanden,<br />Analyse & Research.<br />Peter Versteegh<br />Theo van der Plas<br />Hans Nieuwstraten<br />
 4. 4. Aangiftencriminaliteit Haaglanden 2002 - 2008<br />
 5. 5. In de afgelopen jaren was dit bij de politie Haaglanden de meest besproken grafiek. In de periode 2002-2006 nam de aangiftecriminaliteit zeer fors af (-24%) om in de jaren daarna weer toe te nemen (+9%). In 2008 was de afname van het aantal aangiften teruggelopen naar –18 procent ten opzichte van 2002 : het peiljaar van het veiligheidsbeleid.<br />Aangiftencriminaliteit Haaglanden 2002 - 2008<br />
 6. 6. De korpsdirectie van de politie Haaglanden gaf opdracht te onderzoeken hoe deze toename van de aangiftecriminaliteit kan worden verklaard. Ook werd gevraagd aanbevelingen te doen, zodat de beoogde afname van -25 procent in 2011 ten opzichte van 2002 alsnog gehaald kan worden.<br />Aangiftencriminaliteit Haaglanden 2002 - 2008<br />
 7. 7. Aangiftencriminaliteit Haaglanden 2002 - 2008<br />Aangenomen mag worden dat de factoren die een rol speelden bij de opmerkelijke afname van het aantal aangiften in 2002-2006 ook de toename daarvan in 2006-2008 kunnen verklaren. <br />
 8. 8. Oók in de rest van Nederland was in de periode <br />2002-2006 trouwens sprake van een aanzienlijke afname van de aangiftecriminaliteit. <br />Daarna stabiliseerde de aangiftecriminaliteit zich ook op landelijk niveau min of meer. <br />
 9. 9. Daarmee zouden de resultaten van de Haaglandse studie ook van betekenis kunnen zijn voor andere politiekorpsen in Nederland.<br />
 10. 10. Met de korpsleiding werden de volgende onderzoeksvragen overeengekomen : <br />Onderzoeksvragen<br />Op welke wijze kan criminaliteit en onveiligheid doeltreffend worden aangepakt?<br />Kan de ontwikkeling van de criminaliteit in de periode 2002-2008 daarmee worden verklaard? <br />Wat is de bijdrage geweest van de veiligheidspartners, waaronder de politie? <br />Welke aanknopingspunten levert het verkregen inzicht op voor een meer effectieve veiligheidszorg?<br />
 11. 11. Bestudering van de resultaten van veel binnen- en vooral ook buitenlands wetenschappelijk onderzoek naar zogenoemde ‘evidencebased policing’ leverde de volgende inzichten op :<br />Wat is niet effectief ?<br /> <br />ongerichte surveillances in de binnensteden, wijken en buurten<br />nadruk op snelle respons op meldingen van burgers die vaak (te) laat bellen <br />oppervlakkige contacten met bewoners<br />vrijblijvende bewonersbijeenkomsten, nieuwsbrieven, folders en brochures <br />ongerichte arrestaties en recherche-onderzoek na een misdrijf<br />louter strafrechtelijke aanpak van delinquent gedrag. <br />Toch is dit nogal eens alledaagse politiepraktijk.<br />Zie onder meer : Weisburd & Eck (2004), Weisburd & Braga (2006) en Ratcliffe (2008).<br />
 12. 12. Wat is <br />wél effectief ?<br />Natuurlijk bevat deze dia veel te veel informatie. <br />Zie onder meer : Silverman (1999), Weisburd & Braga (2006), Zimring (2007), Hesseling, Versteegh en De Waard (2007), Van Stokkom (2008), Elffers (2008), Wortley c.s (2008), Newburn (2008), Ratcliffe (2009), Van Noije en Wittebrood (2008 en 2009) en De Waard (2009). <br />
 13. 13. Wat is <br />wél effectief ?<br />Natuurlijk bevat deze dia veel te veel informatie. <br />Waar het hier om gaat is dat veel effectief gebleken veiligheids-strategieën op onderdelen sterk op elkaar lijken. Drie van deze strategieën worden in Haaglanden en ook in de rest van Nederland al - in meer of mindere mate en veelal los van elkaar – uitgevoerd : <br />Zie onder meer : Silverman (1999), Weisburd & Braga (2006), Zimring (2007), Hesseling, Versteegh en De Waard (2007), Van Stokkom (2008), Elffers (2008), Wortley c.s (2008), Newburn (2008), Ratcliffe (2009), Van Noije en Wittebrood (2008 en 2009) en De Waard (2009). <br />
 14. 14. Wat is wél effectief ?<br />BP<br />in <br />Nederland<br />SARA<br /><ul><li> Burgerparticipatie (BP)
 15. 15. Probleemgericht aanpak (SARA)
 16. 16. Informatiegestuurde politie (NIM)</li></ul>NIM<br />Zie onder meer : Silverman (1999), Weisburd & Braga (2006), Zimring (2007), Hesseling, Versteegh en De Waard (2007), Van Stokkom (2008), Elffers (2008), Wortley c.s (2008), Newburn (2008), Ratcliffe (2009), Van Noije en Wittebrood (2008 en 2009) en De Waard (2009). <br />
 17. 17. Wat is wél effectief ?<br />BP<br />in <br />Nederland<br />De vraag is dan op welke wijze uitvoering van deze drie veiligheidsstrategieën zorgen voor minder criminaliteit? En kan de afname/toename van de aangiftecriminaliteit in 2002-2008 daarmee worden verklaard? <br />SARA<br />Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben het volgende verklaringsmodel bedacht :<br />NIM<br />Zie onder meer : Silverman (1999), Weisburd & Braga (2006), Zimring (2007), Hesseling, Versteegh en De Waard (2007), Van Stokkom (2008), Elffers (2008), Wortley c.s (2008), Newburn (2008), Ratcliffe (2009), Van Noije en Wittebrood (2008 en 2009) en De Waard (2009). <br />
 18. 18. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />SARA<br />NIM<br />BP<br />
 19. 19. We beginnen met probleemgericht werken volgens het SARA-model. In de wereld is dit wellicht het meest gebruikte model, waarover dan ook heel veel informatie beschikbaar is. Zie bv. www.popcenter.org en de recente Nederlandse vertaling van het beroemde boek ‘60 steps’ van Clarke & Eck.<br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />SARA<br />NIM<br />BP<br />
 20. 20. SARA staat voor : Scanning = de belangrijkste, chronische veiligheids-problemen ontdekken. <br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Analysis= verdiepende analyse van achtergronden en oorzaken van het specifieke probleem.<br />SARA<br />Assessment = effectmeting. <br />NIM<br />Response = uitvoering van afgestemde combinatie van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen door samenwerkende partners onder regie van lokaal bestuur.<br />BP<br />
 21. 21. Bij het achterhalen van de belangrijkste problemen kan de zogenoemde ‘80/20-regel’ goede diensten bewijzen. <br />1e leidend principe<br />80/20 - regel<br />SARA<br />Deze Italiaanse econoom ontdekte in 1906 de wetmatigheid dat een groot deel van de gevolgen heel vaak voortvloeit uit een klein deel van de oorzaken.<br />Vilfredo Pareto<br />NIM<br />20 % van alle oorzaken zorgt voor 80 % van alle gevolgen<br />BP<br />
 22. 22. Een paar voorbeelden uit de ‘gewone’ wereld :<br />80/20 - regel<br />In de wereld bezit 20 % van de landen 80 % van het kapitaal<br />In de industrie zorgt 20 % van de bedrijven voor 80 % van de uitstoot <br />In Afghanistan vindt 70% van het geweld plaats in 10% van de districten (Generaal Petraeus in Volkskrant 21/9/2009)<br />Binnen de verzekeringswereld zorgt 20 % van de klanten voor 80 % van de declaraties<br />In een schoolklas zorgt 20 % van de kinderen voor 80 % van de herrie <br />Bij de politie schrijft 20 % van de agenten 80 % van de bekeuringen en <br />Bij de politie vangt 20 % van de agenten 80 % van de boeven <br />SARA<br />En een paar voorbeelden bij de politie, die uiteraard uitsluitend in de periode vóór de prestatiesturing golden !!!! <br />NIM<br />BP<br />
 23. 23. En dan nu de voorbeelden uit de ‘criminele’ wereld. De zogenoemde:<br /> hot problems<br />80/20 - regel<br />SARA<br />NIM<br />BP<br />
 24. 24. 80/20 - regel<br /><ul><li> Delicten (Hot crimes)een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit</li></ul>SARA<br />Zo’n drie van de vier aangiften betreft vermogenscriminaliteit, bij 2 van de 3 aangiften van diefstal gaat om ‘slechts’ 5 soorten delicten: fietsdiefstal, diefstal uit auto, diefstal uit woning, diefstal uit bedrijf en zakkenrollerij. De zogenoemde hot crimes.<br />NIM<br />BP<br />
 25. 25. 80/20 - regel<br /><ul><li> Delicten (Hot crimes)een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit
 26. 26. Locaties (Hot spots) een groot deel van de criminaliteit en overlast vindt plaats op een beperkt aantal locaties</li></ul>SARA<br />Criminaliteit is nooit evenredig verspreid over een geografisch gebied. Er is altijd sprake van concentraties op locaties en buurten : de hot spots en hot areas. Vaak is sprake van terugkerende problemen, jaar na jaar vindt op dezelfde locaties de meeste criminaliteit plaats. Straks zullen wij een goed voorbeeld zien.<br />NIM<br />BP<br />
 27. 27. Een relatief kleine groep criminelen is verantwoordelijk voor een relatief groot deel van de criminaliteit. Naast de traditionele ‘oude’ veelpleger, die vrijwel uitsluitend delicten pleegt om in de eigen drugsbehoeften te voorzien, is nu ook sprake van de ‘nieuwe’ veelpleger. <br />80/20 - regel<br /><ul><li> Delicten (Hot crimes)een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit
 28. 28. Locaties (Hot spots) een groot deel van de criminaliteit en overlast vindt plaats op een beperkt aantal locaties
 29. 29. Daders (Hot offenders) het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd door een kleine groep criminelen</li></ul>SARA<br />NIM<br />Veelal gaat het om relatief jonge, niet-verslaafde, veelal Marokkaanse en Oost-Europese criminelen, die puur vanwege geldelijk gewin veelvuldig en vaak in groepsverband ernstige vormen van diefstal plegen, zoals overvallen, straatroven, woninginbraken en inbraken in bedrijven.<br />BP<br />
 30. 30. 80/20 - regel<br />Slachtoffers van bv. woninginbraak hebben een verhoogde kans om nog een keer slachtoffer te worden. De inbreker kent de weg en het type woning. Daarbij weet hij dat de gestolen spullen na verloop van tijd zijn vervangen door nieuwe.<br /><ul><li> Delicten (Hot crimes)een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit
 31. 31. Locaties (Hot spots) een groot deel van de criminaliteit en overlast vindt plaats op een beperkt aantal locaties
 32. 32. Daders (Hot offenders) het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd door een kleine groep criminelen
 33. 33. Slachtoffers (Hot victims)</li></ul>een klein deel van de slachtoffers zijn slachtoffer van een groot deel van de delicten<br />SARA<br />NIM<br />BP<br />
 34. 34. 80/20 - regel<br />Zo zijn op dit moment bij diefstal uit auto naast audio- ook navigatie-apparatuur en airbags populair. Door de hoge goudprijs is op dit moment ‘kettingtrekken’ (straatroof) een veel gepleegd delict.<br /><ul><li> Delicten (Hot crimes)een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit
 35. 35. Locaties (Hot spots) een groot deel van de criminaliteit en overlast vindt plaats op een beperkt aantal locaties
 36. 36. Daders (Hot offenders) het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd door een kleine groep criminelen
 37. 37. Slachtoffers (Hot victims) een klein deel van de slachtoffers zijn slachtoffer van een groot deel van de delicten
 38. 38. Buit (Hot targets) het grootste deel van de diefstallen is gericht op een beperkt aantal buitsoorten </li></ul>SARA<br />NIM<br />BP<br />
 39. 39. 80/20 - regel<br /><ul><li> Delicten (Hot crimes)een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit
 40. 40. Locaties (Hot spots) een groot deel van de criminaliteit en overlast vindt plaats op een beperkt aantal locaties
 41. 41. Daders (Hot offenders) het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd door een kleine groep criminelen
 42. 42. Slachtoffers (Hot victims) een klein deel van de slachtoffers zijn slachtoffer van een groot deel van de delicten
 43. 43. Buit (Hot targets) het grootste deel van de diefstallen is gericht op een beperkt aantal buitsoorten
 44. 44. Voorzieningen (Hot facilities) het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd in een klein deel van de winkels, kantoren, bedrijven, bedrijventerreinen, scholen, sportcomplexen, openbaar vervoer.</li></ul>SARA<br />Het zijn vaak dezelfde cafés, discotheken, winkels, tram- en buslijnen, scholen etc. waar keer op keer de meeste problemen zijn.<br />NIM<br />BP<br />
 45. 45. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Een probleemgerichte aanpak is met name effectief, omdat het leidt tot een scherpere focusop de allerbelangrijkste veiligheids-problemen en een differentiatie van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen én van betrokken veiligheids-partners. <br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />BP<br />
 46. 46. Het Nationaal Intelligence Model (NIM) gaat heel goed samen met SARA. Het sturingsmodel kan in SARA gemakkelijk worden herkend. <br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />De strategische, tactische en operationele sturing wordt gesteund door passende veiligheids-informatieproducten. <br />BP<br />
 47. 47. Analyses zorgt voor verdiepende, tactische probleemanalyses die de tactische sturing helpen,<br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Zo voorziet Scanning in een strategische veiligheidsanalyse (bv. Gebiedsscan) die helpt bij de beleidskeuzes.<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />terwijl operationele analyses bij de uitvoering (Response) van belang zijn. Zie verder The Best of ThreeWorlds. <br />NIM<br />BP<br />
 48. 48. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />In de veiligheidspraktijk ontbreekt het vaak aan goede strategische en tactische veiligheidsanalyses. Lang niet altijd bestaat een helder beeld (scanning) van welk veiligheidsprobleem met voorrang aangepakt moet worden. Ook een goede tactische probleemanalyse (analysis), waarop de aanpak moet worden gebaseerd, ontbreekt nogal eens.<br />Differentiatie<br />NIM<br />BP<br />
 49. 49. Sturing op <br />belangrijkste problemen<br />2e leidend principe<br />Wensen en verwachtingen<br />van wijkbewoners<br />en ondernemers<br />Kennis en informatie <br />van uitvoerende politiemensen<br />Belangrijk aandachtspunt is hierbij dat in de huidige veiligheidspraktijk analyses veelal zijn gebaseerd op ‘harde’ criminaliteitscijfers. Zonder aan de grote waarde van deze ‘systeemkennis’ af te willen doen, is het van belang om bij de probleemkeuze ook de kennis van praktijkmensen en de wensen en verwachtingen van burgers en ondernemers te betrekken.<br />Dat is nog lang niet altijd het geval. Een goed voorbeeld van een strategische veiligheidsanalyse, waarbij dat wél gebeurt, is de lokale Gebiedscan Criminaliteit & Overlast, die voor zowel de politie (interne sturing) als ook voor het bevoegde gezag (externe sturing) een belangrijke eerste stap naar effectief veiligheidsbeleid kan zijn. <br />Systeem-kennis<br />
 50. 50. Het NIM draagt op deze manier vooral bij aan de sturing en het dichten van de kloof tussen beleid en uitvoering. Het NIM zorgt voor accountability, waarbij de betrokken veiligheidspartners kunnen worden aangesproken op gemaakte afspraken. <br />Om het gezamenlijk doel – veiligheid – te bereiken, vindt sturing plaats op zowel een verticaal-hiërarchische wijze als een horizontaal-collegiale manier. Het NIM en SARA gaan zo goed samen, omdat het NIM de aansturing van probleemgericht werken aanmerkelijk kan versterken.<br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />
 51. 51. Tot slot is de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid een belangrijke succesfactor. Bij burgerparticipatie kan onderscheid worden gemaakt tussen informeren, adviseren, consulteren en meedoen.<br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />
 52. 52. Het informeren van burgers over zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op het gebied van de (lokale) veiligheid is een belangrijk aspect van burgerparticipatie. De kans om zelf slachtoffer te worden van een delict is buiten een hot spot of hot area relatief klein. Veel burgers ontlenen hun beeld van de veiligheid aan berichten in de media of aan verhalen van anderen. Een goede publieke informatievoorziening over (lokale) veiligheid – inclusief hot problems - draagt bij aan een realistischer beeld van de veiligheid en daarmee aan minder gevoelens van onveiligheid. <br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />
 53. 53. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Bij adviseren gaat het natuurlijk om burgers en ondernemers die worden geadviseerd over hoe onveiligheid het best kan worden voorkomen.<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />
 54. 54. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />Consulteren gaat over medezeggenschap van burgers bij de (lokale) prioriteitskeuzes. Dit aspect van burgerparticipatie is bij de politie Haaglanden – en vermoedelijk ook bij de rest van de Nederlandse politie - nog het minst tot stand gekomen.<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />
 55. 55. Meedoen gaat – naast het op vrijwillige basis meewerken met de politie – vooral over de eigen rol van individuele burgers en ondernemers op het gebied van toezicht en preventie, bij de opsporing en meer in het bijzonder bij het vergroten van de pakkans door meer zogenoemde ‘heterdaadkracht’.<br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />
 56. 56. Maar liefst 85 procent van alle misdrijven wordt opgelost na betrapping op heterdaad. Van ongeveer 85 procent van deze aanhoudingen kwam de eerste melding van een burger. <br />3e leidend <br />principe<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />Aangifte<br />criminaliteit<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />Heterdaadkracht<br />
 57. 57. Een burger die zich betrokken voelt bij de veiligheidszorg en vertrouwen heeft in de politie zal zelf ook bijdragen aan veiligheid. Dit kan de heterdaadkracht vergroten. Heterdaadkracht is dan ook van fundamenteel belang voor effectief politiewerk. Als de burger niets meer meldt of geen aangifte meer doet dan worden er door de politie nog maar weinig zaken opgelost. Heterdaadkracht is dan ook van fundamenteel belang voor effectief politiewerk. Daarmee gaat burgerparticipatie heel goed samen met SARA en NIM. <br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Focus<br />SARA<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />BP<br />Heterdaadkracht<br />
 58. 58. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />The Best of ThreeWorldszorgt voor een hoger niveau van situationele preventie én voor een hogere (verwachte) pakkans. <br />P<br />L<br />A<br />U<br />S<br /> I <br />B <br /> I<br />L<br /> I<br />T<br />E<br /> I<br />T<br />Focus<br />SARA<br />Situationele <br />preventie<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />(Verwachte)<br />pakkans<br />BP<br />Heterdaadkracht<br />
 59. 59. Dat vervolgens leidt tot afname van criminaliteit in die gebieden waar de criminaliteit volgens de 80/20-regel is geconcentreerd. <br />Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />80/20 %<br />Hot X<br />P<br />L<br />A<br />U<br />S<br /> I <br />B <br /> I<br />L<br /> I<br />T<br />E<br /> I<br />T<br />Focus<br />SARA<br />Situationele <br />preventie<br />Differentiatie<br />NIM<br />Accountability<br />(Verwachte)<br />pakkans<br />BP<br />Heterdaadkracht<br />
 60. 60. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />80/20 %<br />Hot X<br />P<br />L<br />A<br />U<br />S<br /> I <br />B <br /> I<br />L<br /> I<br />T<br />E<br /> I<br />T<br />Omgevings<br />factoren<br />Focus<br />SARA<br />Situationele <br />preventie<br />Differentiatie<br />Tot slot kunnen omgevingsfactoren en de aangiftebereidheid nog een rol spelen. Dat bleek in Haaglanden trouwens niet het geval.<br />Aangifte<br />criminaliteit<br />NIM<br />Accountability<br />(Verwachte)<br />pakkans<br />BP<br />Aangifte<br />bereidheid<br />Heterdaadkracht<br />Slachtoffer<br />schap<br />
 61. 61. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />80/20 %<br />Hot X<br />P<br />L<br />A<br />U<br />S<br /> I <br />B <br /> I<br />L<br /> I<br />T<br />E<br /> I<br />T<br />Omgevings<br />factoren<br />Focus<br />Omgevingsfactoren (hoge bevolkingsdichtheid, langdurige werkloosheid, lage inkomens, veel jongeren, veel allochtonen) kunnen heel goed de omvang van de criminaliteit verklaren, maar niet de ontwikkeling. De enige factor die mogelijk een rol heeft gespeeld is de afname van het aantal heroïneverslaafden.<br />SARA<br />Situationele <br />preventie<br />Differentiatie<br />Aangifte<br />criminaliteit<br />NIM<br />Accountability<br />(Verwachte)<br />pakkans<br />BP<br />Aangifte<br />bereidheid<br />Heterdaadkracht<br />Slachtoffer<br />schap<br />
 62. 62. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />De aangiftebereidheid is weliswaar afgenomen, maar dat heeft vooral te maken met de forse afname van de vermogenscriminaliteit. Als het aandeel vermogensdelicten (met relatief hoge aangiftebereidheid) afneemt dan neemt ook het aangiftepercentage af. <br />80/20 %<br />Hot X<br />P<br />L<br />A<br />U<br />S<br /> I <br />B <br /> I<br />L<br /> I<br />T<br />E<br /> I<br />T<br />Omgevings<br />factoren<br />Focus<br />SARA<br />Situationele <br />preventie<br />Differentiatie<br />Aangifte<br />criminaliteit<br />NIM<br />Accountability<br />(Verwachte)<br />pakkans<br />BP<br />Aangifte<br />bereidheid<br />Heterdaadkracht<br />Slachtoffer<br />schap<br />
 63. 63. Verklaringsmodel veiligheidsontwikkeling<br />Het model is compleet, nu nog de toetsing aan de praktijk. <br />De effecten van het veiligheidsbeleid zouden met name zichtbaar moeten zijn bij de hot problems (80/20-regel) : <br />afname in 2002-2006 en toename in 2006-2008.<br />80/20 %<br />Hot X<br />P<br />L<br />A<br />U<br />S<br /> I <br />B <br /> I<br />L<br /> I<br />T<br />E<br /> I<br />T<br />Omgevings<br />factoren<br />Focus<br />SARA<br />Situationele <br />preventie<br />Differentiatie<br />Aangifte<br />criminaliteit<br />NIM<br />Accountability<br />Dat blijkt inderdaad het geval te zijn<br />(Verwachte)<br />pakkans<br />BP<br />Aangifte<br />bereidheid<br />Heterdaadkracht<br />Slachtoffer<br />schap<br />
 64. 64. Voorbeelden<br />HOT PROBLEMS<br />
 65. 65. Het aantal aangiften van hot crimes ontwikkelde zich door de jaren heen vrijwel naadloos volgens dezelfde trend als de aangiftecriminaliteit in het algemeen. Dat geldt niet voor de overige soorten diefstal zonder geweld, die per delictsoort ook beduidend minder vaak voorkomen. <br />HOT CRIMES<br />
 66. 66. HOT CRIMES<br />Hetzelfde geldt voor de afzonderlijke hot crimes.<br />
 67. 67. HOT AREAS<br />… en voor de hot areas.<br />
 68. 68. 2009<br />2008<br />2007<br />In de Haagse Schildersbuurt (hot area) wordt verreweg het meest ingebroken. Een van de zes diefstallen uit een woning in Den Haag vindt plaats in deze wijk. In de wijk zelf is óók sprake van een hot spot. Jaar in, jaar uit wordt precies op die plaats het vaakst ingebroken. Kennelijk zijn er factoren (daders, slachtoffers, omgeving, buit, beveiliging, pakkans etc.) die er voor zorgen dat inbreken precies op deze locatie erg aantrekkelijk is. <br />HOT SPOTS<br />… en voor de hot spots?<br />2006<br />2005<br />2004<br />2003<br />2002<br />
 69. 69. 2009<br />2008<br />2007<br />HOT SPOTS<br />… en voor de hot spots?<br />2006<br />2005<br />2004<br />2003<br />2002<br />
 70. 70. Er is bijna een 1–op–1 relatie tussen de ontwikkeling van het aantal diefstallen uit woning in de hele wijk en het aantal inbraken op de hot spots. Als het aantal woninginbraken gaat toenemen (bijvoorbeeld in het najaar) dan weten we bijna precies wáár dat zal zijn: namelijk op de hot spots !!! <br />Diefstal uit woningSchildersbuurt 2002-2009(+ inbrakendichtheid)<br />Correlatie=0,9824<br />
 71. 71. Met het afnemen van het aantal aangiften neemt ook de recidive van de zeer actieve veelplegers af, hetzelfde geldt voor de toename vanaf 2006. <br />HOT SHOTS<br />Recidive in het peiljaar<br />… en voor de hot shots.<br />
 72. 72. Deze grafiek toont per jaar het netto (instroom - uitstroom) aantal veelplegers in de Inrichting voor Stelselmatige Daders en het aantal aangiften van diefstal zonder geweld.<br />
 73. 73. Na de invrijheidstelling van ex-ISD’ers vanaf 2006 neemt het aantal diefstallen, met name diefstal uit auto, opmerkelijk toe.<br />
 74. 74. Dit zijn de factoren die er voor hebben gezorgd dat de criminaliteit afnam in de periode 2002-2006. <br />Oorzaken van afname aangiftecriminaliteit2002-2006<br />Met name het ‘insluitingseffect’ van de veelplegersaanpak moet doorslaggevend zijn geweest. <br />Minder <br />heroïneverslaafden<br />Meer <br />situationele preventie<br />
 75. 75. En dit zijn de factoren die er voor hebben gezorgd dat de criminaliteit toenam in de periode 2006-2008. <br />Oorzaken van toename aangiftecriminaliteit2006-2008<br />Naast de terugkeer van de ex-ISD’ers is sprake van een categorie ‘nieuwe’ veelplegers waarop de veiligheidspartners moeilijk vat lijkt te hebben. <br />De preventieve werking van het veiligheidsbeleid lijkt weggeëbd. Op de een of andere manier lijkt de energie uit de aanpak verdwenen.<br />We noemen dat een ‘uitdovings-effect’. <br />Minder <br />heroïneverslaafden<br />Meer <br />situationele preventie<br />
 76. 76. Uitdovingseffect<br />In de veiligheidspraktijk komen we dit fenomeen vaker tegen. Positieve effecten van succesvol beleid of een succesvolle aanpak verdwijnen in korte tijd. Oorzaken?<br />Vertrek van projectleider<br />Minder motivatie bij deelnemers<br />Verminderde urgentie<br />Minder politieke-bestuurlijke belangstelling<br />Minder budget<br />Organisatie verandert onvoldoende mee met omstandigheden<br />Het probleem is onvoldoende opgelost<br />Het probleem is (tijdelijk) opgelost <br />Onvoldoende borging in organisatie<br />Etc.<br />Ook is het mogelijk dat delictplegers er achter komen dat het risico toch niet zo groot is of dat het minder moeite kost om het delict te plegen dan verwacht. De verwachte pakkans lijkt dan uitgewerkt. <br />
 77. 77. Tijd voor een nieuwe strategie.<br />Slotconclusie<br /> De effectiviteit van de politie kan aanmerkelijk worden vergroot als sprake is van:<br /> een probleemgerichte aanpak van de belangrijkste hot crimes en hot spots, ondersteund door een regiobrede aanpak van zowel de hot shots als de hot groups.<br />De aanpak moet worden gefocust op de allerbelangrijkste veiligheids-problemen, welke bijvoorbeeld in de Gebiedsscan worden genoemd en waarover overeenstemming bestaat met de veiligheidspartners. Bij de aanpak moet dan wél gebruik worden gemaakt van The Best of Three Worlds. <br />De succesfactoren zetten we nog één keer op een rij.<br />
 78. 78. The Best of ThreeWorldsSuccesfactoren<br />
 79. 79. The Best of ThreeWorldsSuccesfactoren<br />
 80. 80. The Best of ThreeWorldsSuccesfactoren<br />
 81. 81. Aanbevelingen <br />Tot slot de concrete aanbevelingen uit de managementrapportage van<br />The Best of Three Worlds (2010) :<br />
 82. 82. Verbetering instrumentarium<br />Probleemgericht werken (Problem oriented partnership)<br />Betrokkenheid burgers en ondernemers<br />informeren, adviseren, consulteren en meedoen<br />Probleemgerichte burgerconsultatie<br />Vergroten heterdaadkracht<br />Multi-agency Tasking & Coördinating<br />Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing <br />Regie ≠ coördinatie<br />Veiligheid en vertrouwen meer in balans<br />Op de 1e plaats moeten probleemgericht werken en burgerparticipatie volgens de regels van de ‘kunst’ worden uitgevoerd. Dat gebeurt eigenlijk nog zelden. <br />
 83. 83. Verbetering instrumentarium<br />Probleemgericht werken (Problem oriented partnership)<br />Betrokkenheid burgers en ondernemers<br />informeren, adviseren, consulteren en meedoen<br />Probleemgerichte burgerconsultatie<br />Vergroten heterdaadkracht<br />Multi-agency Tasking & Coördinating<br />Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing <br />Regie ≠ coördinatie<br />Veiligheid en vertrouwen meer in balans<br />In de praktijk is een probleem-gericht veiligheidsproject nogal eens een aanpak door de politie alléén en beperkt het zich tot extra surveillance en advisering over preventie.<br />
 84. 84. Verbetering instrumentarium<br />Probleemgricht werken (Problem oriented partnership)<br />Betrokkenheid burgers en ondernemers<br />informeren, adviseren, consulteren en meedoen<br />Probleemgerichte burgerconsultatie<br />Vergroten heterdaadkracht<br />Multi-agency Tasking & Coördinating<br />Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing <br />Regie ≠ coördinatie<br />Veiligheid en vertrouwen meer in balans<br />De actieve betrokkenheid van burgers bij het maken van beleidskeuzes en het opstellen van plannen voor de veiligheid in hun directe omgeving is vaak nog gering. <br />
 85. 85. De betrokkenheid van externe veiligheidspartners bij zowel strategische als tactische sturing dient te worden versterkt.<br />Verbetering instrumentarium<br />Probleemgericht werken (Problem oriented partnership)<br />Betrokkenheid burgers en ondernemers<br />informeren, adviseren, consulteren en meedoen<br />Probleemgerichte burgerconsultatie<br />Vergroten heterdaadkracht<br />Multi-agency Tasking & Coördinating<br />Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing <br />Regie ≠ coördinatie<br />Veiligheid en vertrouwen meer in balans<br />
 86. 86. Afhankelijk van de aard van de problematiek moet de organisatie, die daartoe het beste is toegerust en ook over de meeste deskundigheid beschikt, de coördinatierol vervullen. Het is een hardnekkig misverstand dat dat altijd de gemeente moet zijn.<br />Verbetering instrumentarium<br />Probleemgericht werken (Problem oriented partnership)<br />Betrokkenheid burgers en ondernemers<br />informeren, adviseren, consulteren en meedoen<br />Probleemgerichte burgerconsultatie<br />Vergroten heterdaadkracht<br />Multi-agency Tasking & Coördinating<br />Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing <br />Regie ≠ coördinatie<br />Veiligheid en vertrouwen meer in balans<br />
 87. 87. Focus op ‘kwaliteit’ ipv ‘kwantiteit’<br />Minder op aantal verdachten OM<br />Méér op hot shots en hot groups van :<br />Diefstal met geweld (met name overvallen en straatroof)<br />Geweld (met name huiselijk geweld en uitgaansgeweld)<br />Veelvoorkomende vormen van diefstal (diefstal uit auto, diefstal uit woning, diefstal uit bedrijf, zakkenrollerij en fietsdiefstal) <br />én behorend tot <br />Minderjarige doorstromers<br />Zeer actieve veelplegers (inclusief ‘nieuwe’ veelplegers)<br />Stelselmatige geweldplegers<br />óf deel uitmakend van een:<br />Criminele jeugdgroep <br />Crimineel samenwerkingsverband Middencriminaliteit.<br />
 88. 88. Focus op ‘kwaliteit’ ipv ‘kwantiteit’<br />Minder op aantal verdachten OM<br />Méér op hot shots en hot groups van :<br />Diefstal met geweld (met name overvallen en straatroof)<br />Geweld (met name huiselijk geweld en uitgaansgeweld)<br />Veelvoorkomende vormen van diefstal (diefstal uit auto, diefstal uit woning, diefstal uit bedrijf, zakkenrollerij en fietsdiefstal) <br />én behorend tot <br />Minderjarige doorstromers<br />Zeer actieve veelplegers (inclusief ‘nieuwe’ veelplegers)<br />Stelselmatige geweldplegers<br />óf deel uitmakend van een:<br />Criminele jeugdgroep <br />Crimineel samenwerkingsverband Middencriminaliteit.<br />Bij de sturing kan meer gebruik worden gemaakt van de 80/20-regel, de focus moet met meer scherpte worden gericht op de belangrijkste hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups.<br />
 89. 89. Differentiatie in focus<br />Probleemgerichte sturing (andere indicatoren)<br />Professionele sturing zonder rekenkundige meting<br />Vasthouden aan -25% aangiftereductie<br />Leiderschap<br />Planning & control<br />Operationeel (betreft ook ‘ontvangen’ van leiding) <br />Van inzicht naar aanpak<br />Handelingssnelheid<br />
 90. 90. Differentiatie in focus<br />Probleemgerichte sturing (andere indicatoren)<br />Professionele sturing zonder rekenkundige meting<br />Vasthouden aan -25% aangiftenreductie<br />Leiderschap<br />Planning & control<br />Operationeel (betreft ook ‘ontvangen’ van leiding) <br />Van inzicht naar aanpak<br />Handelingssnelheid<br />Naast de focus op de belangrijkste problemen zijn voorbeelden van kwalitatieve indicatoren: benutting van de Gebiedsscan, benutting van praktijk-kennis bij de probleemanalyse, differentiatie van maatregelen, sturing op gemaakte afspraken en resultaten, betrokkenheid van burgers en/of ondernemers.<br />
 91. 91. Vergroting handelingssnelheid<br />Transparantie van problematiek in openbaarheid<br />Horizontalisering (afspraken met partners)<br />Doelstellingen, afspraken, aanpak en resultaten delen met publiek<br />Probleemgerichte interventie-eenheid bij acute veiligheidsproblemen (overvallen, straatroven , woninginbraken)<br />
 92. 92. Vergroting handelingssnelheid<br />Transparantie van problematiek in openbaarheid<br />Horizontalisering (afspraken met partners)<br />Doelstellingen, afspraken, aanpak en resultaten delen met publiek<br />Probleemgerichte interventie-eenheid bij acute veiligheidsproblemen (overvallen, straatroven , woninginbraken)<br />De effectiviteit kan beslist worden vergroot als de belangrijkste problemen – de hot problems- en de (gewenste) aanpak daarvan via diverse media op maat publiek worden gemaakt, waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren.<br />
 93. 93. Vergroting handelingssnelheid<br />Transparantie van problematiek in openbaarheid<br />Horizontalisering (afspraken met partners)<br />Doelstellingen, afspraken, aanpak en resultaten delen met publiek<br />Probleemgerichte interventie-eenheid bij acute veiligheidsproblemen (overvallen, straatroven , woninginbraken)<br />Als over de probleemgerichte aanpak tussen de veiligheidspartners, waaronder ook burgers en ondernemers worden gerekend, concrete afspraken worden gemaakt dan ontstaat zogenoemde ‘horizontale sturing’. De betrokken partijen kunnen elkaar aanspreken op het nakomen en goed uitvoeren van gemaakte afspraken.<br />
 94. 94. Op probleemgerichte sturing/aanpak toegesneden analyses<br />Voldoende valide en betrouwbare veiligheidsinformatie<br />Strategische en tactische veiligheidsbeelden<br />Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast<br />Tweemaandelijkse veiligheidsanalyses / Sturap / Planrap<br />Probleemanalyses van regionale en lokale problemen<br />Hotspot-analyses<br />Early warning van acute veiligheidsproblemen<br />Repeated calls<br />
 95. 95. Op probleemgerichte sturing/aanpak toegesneden analyses<br />Voldoende valide en betrouwbare veiligheidsinformatie<br />Strategische en tactische veiligheidsbeelden<br />Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast<br />Tweemaandelijkse veiligheidsanalyses / Sturap / Planrap<br />Probleemanalyses van regionale en lokale problemen<br />Hotspot-analyses<br />Early warning van acute veiligheidsproblemen<br />Repeated calls<br />De informatiehuishouding van de politie verdient zeker zeer veel zorg en aandacht. Veiligheidsanalyses die zijn gebaseerd op onvoldoende valide en betrouwbare informatie kunnen de The Best of ThreeWorldsen daarmee de aanpak op drijfzand zetten. <br />
 96. 96. Er bestaat grote behoefte aan betekenisvolle<br />veiligheidsanalyses, die er écht toe doen. Met name op het gebied van tactische probleemanalyses is een wereld te winnen. Vaker dan nu het geval<br />is kan gebruik gemaakt worden van de best practicesin andere landen op dit terrein. <br />Op probleemgerichte sturing/aanpak toegesneden analyses<br />Strategische en tactische veiligheidsbeelden<br />Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast<br />Tweemaandelijkse veiligheidsanalyses / Sturap / Planrap<br />Probleemanalyses van regionale en lokale problemen<br />Hotspot-analyses<br />Early warning van acute veiligheidsproblemen<br />Repeated calls<br />
 97. 97. Beïnvloeding van probleemgerichte korpscultuur<br />Opname in korpsvisie<br />Veranderstrategie (instrumenten, werkwijzen en attitude)<br />Belang van interne én externe (buurt- en probleemgerichte) communicatie<br />Bij communicatie focus op :<br />belangrijkste problemen<br />doelgroepen (incl. daders) <br />gezamenlijke aanpak <br />gemaakte afspraken en <br />behaalde resultaten<br />
 98. 98. Uitvoering van The Best of ThreeWorldsbetekent niet alleen anders doen, maar ook anders denken. Niet alleen bij de uitvoerenden, maar ook bij de leiding en het bevoegde gezag van de politie. Er moet een probleemgerichte en burger-gerichte korpscultuur ontstaan. Én geloof in eigen kunnen en het besef dat goed politiewerk een doorslaggevende rol kan spelen in de veiligheidszorg.<br />Beïnvloeding van probleemgerichte korpscultuur<br />Opname B3W in korpsvisie 2011-2015<br />Veranderstrategie (instrumenten, werkwijzen en attitude)<br />Belang van interne én externe (buurt- en probleemgerichte) communicatie<br />Bij communicatie focus op :<br />belangrijkste problemen<br />doelgroepen (incl. daders) <br />gezamenlijke aanpak <br />gemaakte afspraken en <br />behaalde resultaten<br />Realiseren betrokkenheid bevoegd gezag<br />
 99. 99. The Best of Three Worlds slot<br />Het boek is verkrijgbaar bij:<br />Politieacademie<br />Lectoraat Intelligence<br />Postbus 834<br />7301 BB Apeldoorn<br />lectoraat.intelligence@politieacademie.nl<br />

×