Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programma Workshop Voor Deelnemers

983 views

Published on

Programma Workshop: Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag; Workshop tijdens het Symposium Gaming in het Onderwijs, Leren in een Virtuele Wereld; Den Haag, 17 september 2009; Pieter van der Hijden en Diny Peters.

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programma Workshop Voor Deelnemers

  1. 1. Stichting RechtenOnline Project Leren in een Virtuele Wereld Programma Workshop: Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag Workshop tijdens het Symposium Gaming in het Onderwijs, Leren in een Virtuele Wereld; Den Haag, 17 september 2009. Pieter van der Hijden en Diny Peters Projectleiding: Diny Peters Pieter van der Hijden Projectpartners: E-Merge Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Strathclyde University Glasgow TU-Delft Universiteit Leiden Stoas Learning IJsfontein
  2. 2. Project Leren in een Virtuele Wereld www.cyberdam.nl Programma Workshop Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag 1 Meta-informatie Type: Workshop, onderdeel van symposium Gaming in het Onderwijs; Leren in een Virtuele Wereld Titel: Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag Doelgroep: Docenten, ICTO-medewerkers Presentatie Pieter van der Hijden en Diny Peters Toelichting In deze workshop laten wij u in vogelvlucht ervaren wat er komt kijken bij het voor de ontwikkelen van een nieuwe Cyberdam-game. In een middag doorlopen we de vijf deelnemers: stappen die tot een cyberdam –game kunnen leiden. Deze stappen zijn initiatief, definitie, ontwerp, realisatie en invoering. Het doel is om aan het eind van de middag een prototype van een game te hebben ontwikkeld. Pieter van der Hijden (Sofos Consultancy, Amsterdam) is technisch projectleider van Leren in een Virtuele Wereld (Cyberdam), een M&ICT-project van de Stichting RechtenOnline. Hij is een consultant op het gebied van organisatie, leren en ICT. Zijn specialismen zijn e- government, e-learning en gaming/simulation. Hij werkt zowel in Nederland als in Suriname. Pieter is mede-oprichter van SAGANET en bestuurslid van ISAGA. Contactgegevens: pvdh@sofos.nl, www.sofos.nl. Diny Peters (Ninox Consultancy BV, ’s-Hertogenbosch) is projectleider van Leren in een Virtuele Wereld (Cyberdam), een M&ICT-project van de Stichting RechtenOnline. Zij is een consultant op het gebied van organisatie, kwaliteitszorg en onderwijs. Haar specialisatie ligt in het juridisch domein en in het Hoger onderwijs. Contactgegevens: dinypeters@ninox.nl. Datum: Woensdag 17 september 2009 Tijd: 13.00-16.00 u. Locatie: Haagse Hogeschool, Den Haag 17-9-2009 2
  3. 3. Project Leren in een Virtuele Wereld www.cyberdam.nl Programma Workshop Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag 2 Agenda 2.1 30' - Initiatief Initiatief - De eerste periode bestaat uit het kennismaken met de groepsleden, het uitwisselen van ideeën en verwachtingen, het samen doorlopen van een Cyberdam game- sessie en het maken van afspraken voor de rest van de tijd. 2.1.1 Onderling kennismaken We stellen ons allemaal kort aan elkaar voor: naam, organisatie, relatie met Cyberdam, wat je hier hoopt te leren. 2.1.2 Opstarten van ons "project" In deze workshop laten wij u in vogelvlucht ervaren wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een nieuwe Cyberdam-game. Normaal doen we dat in zes middagen plus dagelijks huiswerk, nu in hooguit zes perioden van een half uur. We zijn nu bezig met de initiatief-"fase". Onderdeel hiervan is dat we samen bekijken wat er tijdens een sessie van een Cyberdam-game gebeurt. 2.2 30' - Definitie Definitie - De tweede periode is bedoeld om de nieuwe game te definiëren: voor wie is deze bedoeld, welke leerdoelen zijn ermee gediend, hoeveel tijdsinspanning verwachten we van de deelnemers, waarover gaat deze game eigenlijk? 2.2.1 Case analyseren Mogelijk heeft iemand van de deelnemers een voorstel voor een case. Zo niet dan hebben wij er zelf een: het schoolfeest. We hebben het nog even niet over de leerdoelen van de game. Het werkt vruchtbaarder als we die even terzijde leggen. Laat eerst de praktijk maar eens goed tot ons doordringen en haar eigen leermomenten aandragen. Daarna kunnen we nagaan in hoeverre die aansluiten bij vooraf bepaalde leerdoelen en kunnen we zien wat we met eventuele afwijkingen doen. 2.2.2 Metadata formuleren Metadata beschrijven een game van de buitenkant. Voor onze game gaan we een deel van de metadata vastleggen. Titel: Context: Leerdoel: Game-doel: Aantal deelnemers: Tijdbesteding per deelnemer: Doorlooptijd game-sessie: Tijdbesteding docenten per sessie: Plot: Trefwoorden: 17-9-2009 3
  4. 4. Project Leren in een Virtuele Wereld www.cyberdam.nl Programma Workshop Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag 2.3 30' - Ontwerp Ontwerp - De derde periode is gericht op het ontwerpen van de game. Duidelijk moet worden welke rollen er meedoen, welke spelstappen er zijn en wat er tijdens die spelstappen moet of kan gebeuren. De bijeenkomst levert een ingevulde activteitenmatrix. 2.3.1 Rollen en spelstappen benoemen Activiteiten- Spelstap-A Spelstap-B Spelstap-C ... matrix Rol-1 Rol-2 Rol-3 ... 2.3.2 Activiteitenmatrix invullen 2.4 15' - Korte pauze 2.5 45' - Realisatie Realisatie - Tijdens de vierde en vijfde periode wordt daadwerkelijk de game gebouwd. Dit houdt in: het uitschrijven van de spelstappen, het uitwerken van nieuwe playground objecten, het verzamelen of creëren van audiovisueel materiaal en het invoeren van dat alles in de Cyberdam- applicatie. Vervolgens kan de groep de game online gaan testen. 17-9-2009 4
  5. 5. Project Leren in een Virtuele Wereld www.cyberdam.nl Programma Workshop Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag 2.5.1 Playground aanvullen 2.5.2 Activiteiten uitwerken We gaan de activiteiten uit de activiteitenmatrix uitwerken. Vijf soorten activiteiten zijn mogelijk. We gebruiken in onze workshop alleen de eerste drie. • upload-activiteit - een rol gaat een krijgt de opdracht*) om een bestand te uploaden • bericht-activiteit - een rol krijgt de opdracht om een bericht te versturen aan een andere rol • stap-activiteit - een rol krijgt de opdracht om de game-sessie in een andere spelstap te zetten • input-activiteit - een rol krijgt de opdracht om input aan het systeem te leveren (bijv. een formulier in te vullen met bepaalde beslissingen) • output-activiteit - een rol krijgt de "opdracht" om kennis te nemen van bepaalde output uit het systeem (bijv. een mededeling over een bepaalde onverwachte gebeurtenis). *) We spreken hier weliswaar van opdracht, maar strikt genomen gaat het om een "aangeboden activiteit". Uit de formulering daarvan kan blijken of het om een opdracht, advies, suggestie of optie gaat. Onderstaande figuur toont de vijf activiteit-typen. 17-9-2009 5
  6. 6. Project Leren in een Virtuele Wereld www.cyberdam.nl Programma Workshop Ontwikkel een Cyberdam-game in één middag bestanden uploaden output input ontvangen leveren van het aan het systeem vanuit uw systeem home page berichten berichten ontvangen verzenden 2.5.3 Online gaan 2.6 30' - Invoering Invoering - De zesde periode is gericht op het gebruiksklaar opleveren van de game. 2.6.1 Opstellen docentenhandleiding Een van de zaken die nog gebeuren moeten is het opstellen van een docentenhandleiding. We proberen on s voor te stellen wat er tijdens een gamesessie zou kunnen gebeuren en hoe de docent/facilitator daar het beste op kan reageren. 2.6.2 Tot slot Meer informatie: www.cyberdam.nl, info@cyberdam.nl. 17-9-2009 6

×