Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instructiekaart "Groepswerk: Ontwikkel een STEM-activiteit"; Pieter van der Hijden

536 views

Published on

Onderdeel van de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen" op de ICT-praktijkdag; AP Hogeschool Antwerpen, 29 februari 2016

Published in: Education
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Instructiekaart "Groepswerk: Ontwikkel een STEM-activiteit"; Pieter van der Hijden

 1. 1. 29e ICT-praktijkdag - 29 feb. 2016 Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen, België Sofos Consultancy – ICT-for-Development: Gaming, Making, Learning, Polderweg 196, 1093KP Amsterdam, The Netherlands (info@sofos.nl, +31 20 6941222) - Pieter van der Hijden MSc, pvdh@sofos.nl, +31 624566033, +597 8750066 Groepswerk: Ontwikkel een STEM-activiteit Metadata Doelgroep Leerkrachten die een STEM-activiteit willen ontwikkelen Groepsgrootte Optimaal: 7 deelnemers; eventueel meerdere groepen van elk max. 7 deelnemers Tijdsduur Minstens 30 minuten Leereffect Ervaring opdoen met het gemeenschappelijk ontwerpen van een STEM-activiteit Instructie voor de deelnemers U gaat zelf een nieuwe STEM-activiteit ontwikkelen (of een bestaande activiteit aanpassen). Lees dit eerst Als groep ga je een nieuwe STEM-activiteit 1) definiëren / analyseren en 2) ontwerpen / specificeren. Op een later moment kun je dan de activiteit realiseren / bouwen, implementeren / overdragen, en gebruiken / evalueren. Het resultaat is een globaal ingevulde instructiekaart voor deelnemers en begeleiders. Voorbeeld van een canvas voor een instructiekaart
 2. 2. 2 Opdracht Definiëren / analyseren  Welke werktitel krijgt uw activiteit?  Welk vertrekpunt kiest u? Bijv.  een activiteit die u in gedachten heeft of waarop u wilt voortbouwen  bepaalde hulpmiddelen / materialen die u wilt inzetten,  een didactisch doel dat u wilt realiseren  Voor welke doelgroep is uw activiteit bedoeld?  Wat is de optimale groepsgrootte?  Hoeveel tijd is met de activiteit gemoeid?  Welke effect wilt u bereiken? Schrijf uw antwoorden op stickers en plak die op het instructiekaart-canvas. Ontwerpen / specificeren  Ga samen aan de slag om tot een goed concept voor uw activiteit te komen.  Voorbeeld: ga brainstormen over elementen die mogelijk bruikbaar zijn voor uw oplossing; verdeel die in 1) essentieel, 2) wenselijk indien mogelijk, 3. mooi meegenomen, 4) nu niet bruikbaar; bedenk minstens twee alternatieven en vergelijk die op voor- en nadelen. Maak een keuze.  Controleer of uw concept nog steeds aansluit bij de beoogde doelgroep / het beoogde effect.  Welke opdracht krijgen de deelnemers, welk proces doorlopen zij?  Welke reflectie of toetsing streeft u na?  Welke hulpmiddelen (gereedschap, machines, software) heeft u nodig? Welke verbruiksmaterialen?  Welke rol ziet u voor de begeleider tijdens voorbereiding en uitvoering? Schrijf uw antwoorden op stickers en plak die op het instructiekaart-canvas. Tot slot Vertel elkaar wat nieuw voor u was:  Ontwikkelen van een STEM-activiteit,  Groepsgewijs ontwikkelen  Vergelijken van alternatieven  Werken met een canvas
 3. 3. 3 Instructie voor de begeleiders Benodigdheden  Instructiekaarten van bestaande activiteiten (als voorbeeld)  Canvas voor de in te vullen instructiekaart(en).  Kleefgum o.i.d.om canvas op te hangen. Verbruiksmateriaal:  Papier, schrijfgerei, kleine stickers t.b.v. het ontwerpproces.  Rechthoekige stickers en viltstiften t.b.v. rapportage. Voorbereiding  N.B. Meerdere groepen kunnen deze activiteit tegelijkertijd uitvoeren. Ze kunnen hun resultaten op een gemeenschappelijke canvas-poster hechten. Dst maakt onderlinge vergelijking (in vervolgactiviteit) mogelijk.  Maak een canvas-poster en hang aan de muur; rubrieken:  Werktitel,  Vertrekpunt,  Doelgroep, groepsgrootte, tijdsduur  Beoogd effect,  Opdracht/proces,  Reflectie/toetsing  Hulpmiddelen.verbruiksmateriaal  Rol begeleider (voorbereiding / uitvoering / nazorg)  Leg op de groepstafel enkele instructiekaarten als voorbeeld en verder papier, schrijfgerei, stickers (voor intern gebruik), stickers (voor rapportage op canvas). Uitvoering  Verdeel de beschikbare tijd in drie gelijke delen: 1) Definiëren/analyseren, 2) Ontwerpen (bedenken van het concept), 3) Specificeren (documenteren via canvas).  Houd in de gaten dat de groep niet te snel naar een oplossing springt.  Benadruk het nut van het denken in alternatieven en in het systematisch vergelijken van alternatieven.  Let op een systematische rapportage (het invullen van de instructiekaart-canvas); dat is belangrijk voor het verder verwerken/hergebruiken van de uitkomsten. Nazorg  Bewaar de resultaten; kopiëer en verspreid die onder de deelnemers. Ze kunnen ook input zijn voor een vervolgactiviteit.

×