Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Management en ontwerponderwijs

1,242 views

Published on

Presentatie voor het 10-jarig bestaan van Design Management Network Nederland op 19 oktober 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design Management en ontwerponderwijs

 1. 1. Opleiden voor de toekomst Design Management Netwerk, Amsterdam, 19 oktober 2010 Peter van Waart Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Opleiding Communication & Multimedia Design
 2. 2. Opleiden voor de toekomst –Design-onderwijs bij CMD Hogeschool Rotterdam –Interactie onderwijs-markt
 3. 3. Designonderwijs op CMD
 4. 4. Communication & Multimedia Design – Design voor betekenisvolle ervaringen van mensen – Design voor innovatie van bedrijven/merken interactieve technologie business menselijke ervaring
 5. 5. Rationale & Emotionale Antwoord kunnen geven op de ‘waarom-vraag’ en de gevolgen overzien van ontwerpbeslissingen. De mens centraal stellen in alle ontwerpkeuzes en deze onderbouwen op basis van onderzoek, theorie, modellen, best practices, en intuïtie. Empatie Sensitief zijn voor mens en omgeving. Open staan voor andere denk-, werk-, en levenswijzen. Observeren, inleven en onderdompelen in motieven, ambities, behoeften, wensen en waarden van collega’s, gebruikers en klanten om inzichten te verwerven voor inspiratie en innovatie. Experimenteren Om kunnen gaan met onzekerheid. Met vallen en opstaan grenzen opzoeken en overschrijden door risico’s te nemen en open te staan voor verrassingen. Een diversiteit aan mogelijkheden onderzoeken die resulteren in niet voor de handliggende oplossingen. Onderzoeken Met verwondering en uit nieuwsgierigheid kritische vragen stellen en blijven stellen om antwoorden te zoeken, te vinden en te valideren. Conclusies trekken en deze gebruiken als uitgangspunt voor het ontwerp. Integratie Van mogelijkheden naar ideëen en deze vertalen naar haalbare, betekenisvolle interactieve producten, diensten en belevingen. Kunnen ‘helicopteren’, tegelijkertijd aandacht hebben voor detail en kwaliteit om er één samenhangend geheel van te maken. Verbeelden Exploreren en uitdrukken van ideëen, plannen en visies. Overtuigen en verleiden met inspirerende visualisaties, prototypes, verhalen en presentaties. Signatuur Het hebben van een gezonde eigenwijze kijk op problemen en oplossingen en deze visie kunnen uitdragen en delen met anderen. Adaptief leren Continu leerdoelen formuleren door zelfstandig te reflecteren op leerproces, werkproces en de veranderende omgeving. In kunnen spelen op kansen en ontwikkelingen. Multidisciplinair werken Samenwerken in multidisciplinair verband en het inrichten van eigen werkproces en werkomgeving. Daarbij gaat het om organiseren, communiceren en participeren. CMD-competenties
 6. 6. http://exposed.cmi.hro.nl/ Werk van CMD-studenten
 7. 7. Interactie onderwijs - markt
 8. 8. Snelheid van ontwikkelingen in het vakgebied van interactie ontwerpers 2010 2011 2012 2013 2014 201520092008200720062005 websites off-line vs. online mobiele diensten location-based omgevingen hybride 3D-TV Internet of Things I-Pad Internet of Users
 9. 9. 3D-TV Internet of Things I-Pad Internet of Users Ontwikkelingen in het vakgebied als dilemma voor curriculum van opleidingen 2010 2011 2012 2013 2014 201520092008200720062005 studentencohort 2007 start opleiding afstuderen
 10. 10. onderwijs Relatie onderwijs - markt 2010 2011 2012 2013 2014 201520092008200720062005 studentencohort 2007 markt
 11. 11. onderwijs Reproductie van het bestaande… 2010 2011 2012 2013 2014 201520092008200720062005 markt “curriculum al sinds 2004 niet meer veranderd!”, bureaucratische (onderwijskundige) vastlegging procedures, interte onderwijsorganisaties, geen voeling docenten met praktijk,…
 12. 12. onderwijs … of voorbereiden op de toekomst! 2010 2011 2012 2013 2014 201520092008200720062005 markt Projectonderwijs, stage, afstudeerprojecten, research lectoraten, Innovation Lab,…
 13. 13. Peter van Waart peter@vanwaart.com http://nl.linkedin.com/in/petervanwaart/ @petervanwaart Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatie Technologie Opleiding Communication & Multimedia Design Lectoraat Human Centered ICT p.van.waart@hro.nl www.humancenteredict.nl Dank voor uw aandacht

×